Page 1

Xin chào các bạn! Ngày nay, Tôi xin giới thiệu về bản thân. Tôi tên là Khanh. Tôi 22 tuổi. Tôi là sinh viên ngành kĩ sư hoá học. Tôi là người Thaí. Tôi ở Kanchaburi. Gai đinh tôi có 3 người : Ba mẹ và tôi. Ba mẹ tôi là giáo viên. Ba tôi 48 tuổi. Mẹ tôi 47 tuổi. Tôi thích màu đỏ. Tôi thích ăn phơ và chả giò. Rất vui dược lầm quen với các bạn.

KHANH :

Dittita Sawaengsub


Family Tree

การพิจารณา งบประมาณ

Ba

Mẹ Tôi

Vietnam  

presentation

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you