Page 1


νεάπ ολη 100 0μ 7 00

μ

ι λο το

0 35

μ

πα σά

χαμ ά

μ2 5 0μ

ξενοδοχε

ία

άγ ιο ι

απ όσ

Ο.Σ .Ε

αδυνά

τι

σμ

25

κ

α

300μ

κ δι

ό τικ ασ

ρο γα μέ

ημ οκ ρα τία ς

Κ

α

ε ζ ά δ ι ν ι

0μ 20

ία τε πλα

δ

πλ ατ ε

ία

Αρ ισ τ

οτ

έλ ου ς

90 0 μ

φ

ρα γκ οκ

κλ ησ

ία

40 0μ

λιμ 4 ι 7 άν 0μ


“Το Βαρδάρι αφέθηκε στην τύχη του. Ένα πολύβουο πέρασμα τόπος φτιαγμένος από σκληρά υλικά: άσφαλτο, μπετόν, τζάμι και αδιαφορία. Η λέξη πλατεία υπονοεί στάση. Σήμερα τίποτα δεν ενισχύει τη στάση εκεί. Αδύνατο να πας βόλτα.” Αλέκα Γερόλυμπου

κατασκευή

επιδιορθώσεις/ συμπληρώσεις

καταστροφή/ εγκατάλειψη

χρήσεις/άνθρωποι/σχολιασμοί

αρχιτεκτονικές περιγραφές


γεωμετρική πλατεία - μακρόστενη με ελλειψοειδής απολήξεις μεταμοντέρνες υαλοκατασκευές - κτίρια γραφείων Ιστιρά/ Λαδάδικα: οπτικά ενιαίος με χαμηλά κτίρια για ταξιδιώτες . πανδοχείο σε Βαλκανικά και ανατολικά πρότυπα “η πλατεία παρέμεινε το σύνορο της πόλης. Χώριζε το άστυ από τα δυτικά προάστια των προσφύγων, τους μικροαστούς από τη φτηνή εργατική δύναμη” - Ευάγγελος Χεμίκογλου Το Βαρδάρι ήταν πύλη ανατολικών συνηθειών. Τις δυτικές νοοτροπίες της συναντούσε κανείς στην ανατολική πύλη της πόλης Δρόμοι με υπαινικτικά ονόματα [Σαπφούς, Δαναϊδων, Αφροδίτης] και ανάλογες χρήσεις πάγκοι μεταχειρισμένων βιβλίων - λούστροι - καφενέ η πλατεία “ευτρεπίζεται” [το τραμ έχει ήδη ξηλωθεί] Αγ. Μηνάς - λιμάνι - σιδηροδρομικός σταθμός: περιοχή βυρσοδεψίων /έξω από τα τείχη: Μπάρα (έλη)-οίκοι ανοχής Βαρδάρι: διαμένουν Ευρωπαίοι μεταξύ Φράγκων και της προκυμαίας: εμπόριο λαδιών-σιτηρών Μπεζεστένι: πολυτελή εμπορεύματα - σκεπαστό παζάρι Ιστίρα: πρόκειται για μη ενοποιημένη περιοχή/ δρόμοι με τρία διαφορετικά ονόματα/ τούρκικαισπανοεβραϊκά - ελληνικά - γαλλικά - βλάχικα Αγ. Μηνάς: βιοτέχνες - μικροεμπόριο περιοχή μεταξύ Φράγκων και λιμάνι: κατασκευή αποθηκών καταστρέφεται η ισραηλίτικη συνοικία


πύργος

όψεις

κατασκευή

διάγραμμα

χρήσεις

καθετότητα

οριζοντιότητα

αίθουσα διδασκαλίας

ζωνοποίηση ∙ προεξοχή

δοκός-υποστύλωμα ∙ κάνναβος

αποκόλληση

είσοδος

πυργοειδούς όγκου

κλιμακοστάσιο

από το σώμα

υγροί χώροι

του κτιρίου ∙ ζώνη

γραφεία καθηγητών

υαλοστάσιο ∙ διαχωριστικό στοιχείο

επιχρισμένη πλινθοδομή πύργος ∙ επένδυση κόκκινου τούβλου

κινήσεων


ʌȪȡȖȠȢ

!"#$%&’#"()*+*,*"İȓıȠįȠȢ

ȩȥİȚȢ

țĮIJĮıțİȣȒ

įȚȐȖȡĮȝȝĮ

ȤȡȒıİȚȢ

$.!/$0*!+*,*"

$#+-<=%$3*>?18" Â #400"@$-

#4*$B,’*>%$=’3*$4-

"2($=3"’ ! "3#"?2"-

"04 =3,’".6"!$?$7!#;0 )=.,84*10

#?!8"#$3*43!$

/10$%$2,3, ÂʌȡȠİȟȠȤȒ !4*.,*,’)%!540)!" Â !"61.!3*!#+’3*$!6)2$ %.$3(&#,’"0$!784*10 9:$3#;5)

)%!6.!38A0,’%?!0($ $8& %>.7$- Â’)%A0 =3, #+##!0$=’*$>@?$=

=7.$2’6;.$! 7."5)2"’#"(,7,*;0


Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

επταπύργιο

πύργος τριγωνίου

τείχη διοικητήριο πύλη καλαμαριάς ληταία πυλη

χρυσή πυλη

κτίριο Μοσκώφ αγορά μεσαιωνικό λιμάνι πύλη ρώμης σημερινή παραλία


1η 2η 3η 4η 5η

στοές_αποθήκες


υστερορωμαική περίοδος


παλαιοχριστιανική περίοδος


ανακατασκευή_αρδευτικό κανάλι


υστεροβυζαντική περίοδος_κοιμητήριο_πηγάδια


πρ άσ ινο


γραφεία_υπηρεσίες

χρησεις ισογείου

εμπορικές χρήσεις κατ οικία


γραφεία_υπηρεσίες

χρησεις ισογείου

εμπορικές χρήσεις κατ οικία


κέντρο μη κέντρο

όριο


ς το λθ όν αρ ε ηπ ιχν

μεσ αιω

νικό

λιμά

νι


ση

ρω

λή

συ μπ

περιμετρική

πέδου περίγραμμα οικο


όριο παλιού κτιρίου

αναφορά αστικών χαράξεων

όριο παλιού κτιρίου

αναφορά ν αστικών χαράξεω


αρχαιολογικά ευρήματα

όριο επέμβασης

όριο επέμβασης απόσταση μνήμη

δημόσιος χώρος

διαφοροποίηση όριο επέμβασης


άρθρωση

άρθρωση άρθρωση


επ

ιμή

κης

άξ

ον

α υσ χο θμη άρ στά

ας

υπ

νέα η θμ

πλ

έγμ

φύ

λλο

χα

λκο

ύ

α

ά στ στ

ήρ

ιξη

ς


booklet diploma thesis  
booklet diploma thesis  
Advertisement