Page 1

Eggens Instituut

Actueel en praktijkgericht PAO Najaar 2013


Index Aanbestedingsrecht

4

Arbeidsrecht

5

Beroepsvaardigheden

6

Bestuursrecht

6

Financieel recht

9

Internationaal privaatrecht

11

Jeugdrecht/Familierecht

12

Ondernemingsrecht

14

Privaatrecht

15

Strafrecht

18

Symposium

20

Verzekeringsrecht

20


Cursusaanbod najaar 2013 Het Eggens Instituut is een door de NOvA erkend opleidingsinstituut. Verbonden aan de Universiteit van Amsterdam biedt het Eggens Instituut juridisch postacademisch onderwijs gegeven door hoogleraren en docenten uit de beroepspraktijk. Daardoor bent u verzekerd van actuele topkennis die u meteen in de praktijk kunt toepassen. Ook dit najaar 2013 staan er weer veel nieuwe ĂŠn aansprekende cursussen op het programma. Niveau cursussen *Basis / **Verdieping /***Specialisatie

3


Meer lezen en inschrijven: www.eggens.uva.nl

Actualiteiten aanbestedingsrecht** Met onder meer: • de wijzigingen zoals opgenomen in de Aanbestedingswet • de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen (inhoudelijk + stand van zaken) • wet NErpe (Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten) Mr. drs. T.R.M. van Helmond, advocaat te Amsterdam, Loyens & Loeff N.V. Mr. G. Verberne, advocaat te Amsterdam, Van Doorne N.V.

Leergang Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap*** Start 13 sept: in twaalf modules verwerft u diepgaand inzicht in: • bestuurdersbeloning • corporate governance • medezeggenschapsrecht

Doelgroep advocaten en juristen dinsdag 5 nov. 2013 12.30 - 17.30 uur € 395,4PO

Doelgroep advocaten en (bedrijfs)juristen € 4.500 hele leergang € 2.500 β Bedrijf € 2.500 α Arbeid

Dit najaar ook in losse delen te volgen: AOM – β Bedrijf (6 modules) en AOM – α Arbeid (6 modules) Curatorium: prof. dr. R.M. Beltzer & mr. drs. A.M. Helstone Lees meer op: www.eggens.uva.nl 4


Nationaal Arbeidsrechtcongres** De zieke werknemer in beweging

Met onder meer: • ontstaan arbeidsongeschiktheid • ziekte na twee jaar • ontslag & ziekte Voorzitter: mr. J.J.M. de Laat, senior rechter, Rechtbank Midden-Nederland. Moderator: prof. mr. G.C. Boot, hoogleraar Arbeidsrecht, Universiteit Leiden Sprekers: prof. dr. P. de Jong, prof. mr. B. Barentsen, drs. R.A. Heida, e.a.

Actualiteiten Medezeggenschapsrecht ** Met onder meer: • herijking van het instemmingsrecht • verduidelijking van de verhouding tussen vakbonden en de OR op het terrein van primaire arbeidsvoorwaarden Prof. dr. R.M. Beltzer, hoogleraar arbeidsrecht, UvA Mr I. Zaal, docent/onderzoeker arbeidsrecht, UvA

Actualiteiten Arbeidsrecht ** Met onder meer: • het ontslagrecht in ruime zin (zowel individueel als collectief) • reorganisaties en overgang van onderneming • het vraagstuk van de (eenzijdige) wijziging van arbeidsvoorwaarden in het licht van kostenbesparingen. • framing met bijzondere aandacht voor het genre (pleidooi, comparitie, enquête)

Vrijdag 1 nov. 2013 12.00- 21.00 uur & zaterdag 2 nov. 09.00 - 12.30 uur € 795,7PO

Doelgroep advocaten en (bedrijfs)juristen vrijdag 6 dec. 2013 12.30-17.30 uur € 395,4PO

Doelgroep advocaten en juristen dinsdag 10 dec. 2013 12.30-17.30 uur € 395,4PO

Prof. dr. R.M. Beltzer, hoogleraar arbeidsrecht, UvA Mr. N. Jansen, docent en onderzoeker, UvA

5


Sutorius overtuigt!* Met onder meer: • het ethos van de rol • het in feiten, omstandigheden en personen verscholen pathos • voordracht • framing met bijzondere aandacht voor het genre (pleidooi, comparitie, enquête) Prof. mr. E.P.R. Sutorius, Retorica (Emeritus-hoogleraar Strafrecht), UvA

Legal English* Including: • key terminology: common terms of art, easily confused words, foreign words used in legal English, abbreviations, problem words and phrases • principles of legal writing style: the principles applicable in achieving clarity in legal drafting, consistency in the use of terminology

Doelgroep advocaten en juristen vrijdag 22 nov. 2013 12.30-17.30 uur € 295,4PO

Doelgroep advocaten en juristen woensdag 27 nov. 2013 12.30-17.30 uur € 395,4PO

Mr. drs. H. Kurzbauer, docent o.a. Academic English en Legal English, UvA

Actualiteiten fundamentele rechten ** Met de volgende onderwerpen: • inhoud en systematiek van het Handvest • jurisprudentie van de Europese rechter • mogelijke toepassingsgebieden in Nederland Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, hoogleraar rechten van de mens, UvA, en hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht, Universiteit van Tilburg

Doelgroep advocaten en juristen maandag 11 nov. 2013 12.30-17.30 uur € 395,4PO

6


Actualiteiten bestuursrecht** Met onder meer: • actuele ontwikkelingen met betrekking tot besluiten • besluitvorming behandeling van aanvragen • bevoegdheden van bestuursorganen Mr. B.K. Olivier, docent bestuursrecht, UvA Prof. dr. S. Pront-van Bommel, hoogleraar Energie en recht, UvA

Doelgroep advocaten, juristen en rechters vrijdag 15 nov. 2013 12.30 - 17.30 uur € 395,4PO

Meer lezen en inschrijven: www.eggens.uva.nl

Verdieping Overheidsaansprakelijkheid** Met onder meer: • wat is de juiste weg waarmee de overheid aansprakelijk gesteld kan worden? • wat is onrechtmatig overheidshandelen? • nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten Prof. dr. B.J. van Ettekoven, hoogleraar bestuursrecht, UvA, senior rechter Rechtbank Midden-Nederland Dr. C.N.J. Kortmann, advocaat/partner, advocatenkantoor Stibbe N.V., e.a.

Doelgroep advocaten en juristen maandag 18 & 25 nov. 2013 09.30 - 17.30 uur € 995,12PO

7


Verdieping Wabo** Met onder meer: • de vergunningplicht versus vergunningvrije activiteiten • de omgevingsvergunning beperkte milieutoets • het fenomeen onlosmakelijkheid Prof. dr. A.B. Blomberg, advocaat te Amsterdam, ngnb advocaten, bijzonder hoogleraar Rechtshandhaving, EUR Mr. S. van Velsen, docent ruimtelijk bestuursrecht en jurist bij de Commissie voor de m.e.r.

Actualiteiten Vreemdelingenrecht ** Met onder meer: • het procesrecht • de toelatings- en verblijfsvoorwaarden • het vreemdelingentoezicht

Doelgroep advocaten en juristen woensdag 20 nov. 2013 09.30 - 17.30 uur € 595,6PO

Doelgroep advocaten en juristen woensdag 21 nov. 2013 12.30 – 17.30 uur

Dr. T. de Lange & mr. B.K. Olivier, beiden ud bestuursrecht, UvA € 395,4PO

Meer lezen en inschrijven: www.eggens.uva.nl 8


Handhaving volgens de Awb** Met onder meer: • actuele ontwikkelingen bestuurlijke boete, bestuursdwang en de dwangsom • bevoegdheidsvragen • de modaliteit van sancties Prof. dr. A.B. Blomberg, advocaat, ngnb advocaten, Amsterdam, hoogleraar Handhavingsrecht, Erasmus Universiteit. Dr. A.P. Klap, uhd bestuursrecht UvA, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam

Nieuw bestuursprocesrecht** Met onder meer: • omvang van het geschil; procesbenadering van partijen • relativiteitsleer • finale conflictbeslechting, toepassing van de bestuurlijke lus en optreden ter zitting Prof. dr. B.J. van Ettekoven, hoogleraar bestuursrecht, UvA, senior rechter Rechtbank Midden-Nederland

Leergang Wft essentials* Met onder meer: • kennis van en inzicht in de Wet op het financieel toezicht (Wft) in het bijzonder in de wetsystematiek, uitgangspunten, strekking en betekenis van de normen/regels • actueel overzicht van de wet- en regelgeving die van belang is voor de uitwerking van uw vraagstukken op basis van een naslagwerk Dr. R.J. Schotsman, senior adviseur NIBE-SVV, Amsterdam, coördinator en kerndocent UvA financieel recht programma’s Gastdocenten uit de praktijk

Doelgroep advocaten en juristen donderdag 28 nov. 2013 09.30 - 17.30 uur € 595,6PO

Doelgroep advocaten, juristen en rechters maandag 2 & 9 dec. 2013 09.30 - 17.30 uur € 995,12PO

Doelgroep advocaten en juridisch adviseurs woensdag 2, 9, dinsdag 29 okt. & woensdag 6 nov. 2013 12.30 - 17.30 uur € 1350,16PO

9


NIEUW Registeropleiding Financieel recht***

Start 28 okt. 2013

Heeft u te maken met de advisering over of invoering van financiële wet- en regelgeving op terreinen als: Productontwikkeling (PARP), CRD IV of Solvency II en Governance-regelingen, zorgplicht en bedrijfsvoering? En wilt u good practices? Dan is de postacademische registeropleiding iets voor u! Met de opleiding wordt u vertrouwd gemaakt met het financieel recht, zodat u uw weg kunt vinden in dit rechtsgebied. De opleiding c.q. losse modules start(en) op 28 oktober 2013. Lees meer op www.eggens.uva.nl.

Zorgplicht financiële dienstverlening* Met onder meer: • de uitwerkingen van de zorgplicht in de Wet op het financieel toezicht (Wft) • de interpretaties van de toezichthouder van zorgplichtnormen (leidraden van de AFM en haar boetebesluiten) en zelfregulering • de ontwikkelingen in de zorgplicht BW en jurisprudentie zorg­ plichtarresten Hoge Raad Prof. dr. C.E. du Perron, hoogleraar privaatrecht, UvA Dr. R.J. Schotsman, senior adviseur NIBE-SVV, Amsterdam, coördinator en kerndocent UvA financieel recht programma’s

Goed bestuur financiële ondernemingen** Met onder meer: • wat zijn de belangrijkste nieuwe elementen voortvloeiende uit de nieuwe Wet introductie geschiktheidstoets? • welk toetsingselement is verreweg het belangrijkste (kennis, ervaring, bijdrage aan de diversiteit, vaardigheden op bestuurlijkof leidinggevend vlak, tijdsbesteding)? Dr. R.J. Schotsman, senior adviseur NIBE-SVV, coördinator en kerndocent UvA financieel recht programma’s Mr. E. Pouw, bestuursvoorzitter DAS Rechtsbijstand

Doelgroep advocaten, bedrijfsjuristen en juridisch adviseurs maandag 18 nov. & 2 dec. 2013 12.30 - 17.30 uur € 695,8PO

Doelgroep advocaten, bedrijfsjuristen en juridisch adviseurs dinsdag 10 dec. 2013 12.30 - 17.30 uur € 395,4PO

10


Meer lezen en inschrijven: www.eggens.uva.nl

Actualiteiten IPR Vermogensrecht ** Met onder meer: • welke rechter(s) is/zijn bevoegd inzake een grensoverschrijdende onrechtmatige daad? • wanneer kunnen meerdere inbreukmakers voor de rechter van de woonplaats van één hunner worden gedaagd? Prof dr. A.A.H. van Hoek, hoogleraar internationaal privaatrecht en burgerlijk procesrecht, UvA, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ‘s -Hertogenbosch Mr. dr. C.G. van der Plas, ud internationaal privaatrecht, advocaat te Amsterdam, Höcker Advocaten

Actualiteiten IPR familierecht** Met onder meer: • de nieuwe wetgeving op het gebied van de afstamming en ontwikkelingen in de jurisprudentie op het terrein van ouderlijke verantwoordelijkheid (gezag). • de nieuwste ontwikkelingen in het internationaal echt­ scheidingsrecht Dr. A.E. Oderkerk, uhd internationaal privaatrecht, UvA Dr. I Curry-Sumner, freelance docent en onderzoeker, eigenaar van Voorts Juridische Diensten

Doelgroep advocaten en juristen donderdag 7 nov. 2013 12.30-17.30 € 395,4PO

Doelgroep advocaten en juristen maandag 16 dec. 2013 12.30-17.30 uur € 395,4PO

11


Lezingencyclus ‘Rechten van het Kind’* In negen lezingen komen verschillende onderwerpen aan bod, waarbij de rechten van het kind centraal staan. Met onder meer: • het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de doorwerking ervan • bagatelzaken en het z.s.m.-beleid • de wisselwerking tussen het IVRK en de Haagse Verdragen tegen de achtergrond van de globalisering Sprekers: Dr. J.H. de Graaf, prof. em. dr. G. de Jonge, dr. J.H.A. van Loon, prof. dr. K. Hanson, e.a.

Doelgroep advocaten en juristen Start dinsdag 17 sept. 2013 en vervolgens iedere dinsdag en donderdag, 19:00-21:15 uur, € € 450,-, 19 PO (€ 75,- per 2 à 3 PO)

Meer lezen en inschrijven: www.eggens.uva.nl

De praktische jeugdrechtadvocaat** Met onder meer: • gedragswetenschappelijke kennis • de rol van de advocaat en de specifieke problemen die optreden bij het functioneren als jeugdrechtadvocaat • de onderlinge samenhang van de verschillende rechtsterreinen Dr. J.H. de Graaf (cursusleider), hoofddocent en onderzoeker familie-en jeugdrecht, UvA, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam Dr. J.A.C. Bartels, raadsheer Gerechtshof Den Haag, e.a.

Doelgroep advocaten donderdag 3, 10, 17 en 31 okt. 2013 09.30 – 17.30 uur € 1.995,23PO (17 juridisch en 6 beroepsvaardigheden)

12


Verdieping civiel jeugdrecht** Met onder meer • transitie Jeugdzorg • behandeling van relevante wetsontwerpen en jurisprudentie • spoedkinderbeschermingsmaatregelen en (spoed)machtiging Dr. J.H. de Graaf(cursusleider), hoofddocent en onderzoeker familie-en jeugdrecht, UvA, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam Prof. dr. J.M.A. Hermanns, emeritus hoogleraar opvoedkunde en bijzonder hoogleraar Kohnstammleerstoel, UvA, e.a.

Actuele jurisprudentie familierecht** Met onder meer: • actualiteiten internationaal familierecht • actuele jurisprudentie familierecht w.o. afstamming, gezag, omgang en alimentatie • nieuwe ontwikkelingen rond afstamming/adoptie en wetsvoorstel “Lesbisch ouderschap” Dr. I. Curry-Sumner, freelance docent en onderzoeker, eigenaar van Voorts Juridische Diensten Prof. dr. B.E. Reinhartz, hoogleraar notarieel recht, UvA

Verdieping jeugdstrafrecht** Met onder meer: • doorlooptijden, DNA-afname, VOG, positie slachtoffer/benadeelde partij • het inmiddels aangenomen wetsvoorstel Adolescentenstrafrecht • toepassing minderjarigen- en meerderjarigenstrafrecht Dr. J.H. de Graaf (cursusleider), hoofddocent en onderzoeker familie-en jeugdrecht, UvA, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam Mr. R. el Hessaini, advocaat te Amsterdam, Cleerdin & Hamer advocaten, e.a.

Doelgroep (jeugdrecht) advocaten Maandag 4 nov. 2013 09.30-17.30 uur € 595,6PO

Doelgroep (familierecht) advocaten maandag 18 nov. 2013 09.30 – 17.30 uur € 595,6PO

Doelgroep jeugd(straf) rechtadvocaten en strafrecht­ advocaten donderdag 19 dec. 2013 09.30 – 17.30 uur € 595,6PO

13


Een jaar flex-bv* Met onder meer: • de recente rechtspraak met betrekking tot uitkering aan aandeelhouders • de Wet Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (precies een jaar van kracht) • de interne structuur van de vennootschap Prof. dr. H.J. de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht, UvA, advocaat te Amsterdam, De Brauw Blackstone Westbroek Dr. J. Roest, uhd ondernemingsrecht, UvA

Bestuurdersaansprakelijkheid bij rechtspersonen** Met onder meer: • de verschillende mogelijkheden om bestuurders en commissarissen van rechtspersonen aansprakelijk te stellen • de aansprakelijkheid in faillissement bij kennelijk onbehoorlijke taakvervulling • het sinds 1 oktober geldende 2:216 BW

Doelgroep advocaten en juristen dinsdag 1 okt. 2013 12.30-17.30 uur € 395,4PO/KNB

Doelgroep advocaten en juristen donderdag 14 nov. 2013 12.30 – 17.30 uur € 395,4PO/KNB

Mr. Y. Borrius, advocaat en partner te Amsterdam, Höcker Advocaten Dr. J. Roest, uhd ondernemingsrecht, UvA

Onderneming in zwaar weer** Met onder meer: 19 november 2013, module 1: ondernemingsrechtelijke onderwerpen, rol en verantwoordelijkheden van de accountant 26 november 2013, module 2: insolventierechtelijke onderwerpen 3 december 2013, module 3: (collectief) arbeidsrechtelijke onderwerpen Mr. H.J. Vetter, docent ondernemingsrecht, UvA, rechter Rechtbank Den Haag Mr. L.J. van Eeghen, advocaat te Amsterdam, Höcker Advocaten, e.a.

Doelgroep advocaten en juristen dinsdag 19 & 26 nov. en 3 dec. 2013 12.30 - 17.30 uu € 995,12PO/KNB (of € 395,- per module, 4PO/KNB)

14


Actualiteiten Ondernemingsrecht** Met onder meer: • de actuele jurisprudentie van de Hoge Raad, Ondernemingskamer en de lagere rechters • de laatste wijzigingen in de wetgeving en saillante artikelen uit de literatuur Prof. dr. H.J. de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht, UvA, advocaat te Amsterdam, De Brauw Blackstone Westbroek Dr. J. Roest, uhd ondernemingsrecht, UvA

Basiscursus burgerlijk procesrecht* Met onder meer: • procederen in civiel kort geding • rechtsmiddelenverzet, hoger beroep en herroeping • beslag- en executierecht met een accent op het conservatoir beslag. Mr. R.G. Hendrikse, professional support lawyer en advocaat te Amsterdam, Van Doorne Advocaten, Notarissen en Fiscalisten, docent burgerlijk procesrecht, UvA Mr. S.M.A.M. Venhuizen, senior raadsheer Gerechtshof ’s- Hertogenbosch, docent burgerlijk procesrecht

Doelgroep advocaten en juristen donderdag 12 dec. 2013 12.30-17.30 uur € 395,4PO/KNB

Doelgroep advocaten en advocaatstagiaires woensdag 30 okt. en 13 nov. 2013 09.30 - 17.30 uur € 995,12VSO/PO

Meer lezen en inschrijven: www.eggens.uva.nl 15


Meer lezen en inschrijven: www.eggens.uva.nl

Actualiteiten Huurrecht woonruimte** Met onder meer: • nieuwe ontwikkelingen op het gebied van renovatieregelingen • telkens veranderende wetgeving voor huurprijzen • de begrippen medehuur en duurzame gemeenschappelijke huishouding Mr. A.S. Rueb, gastdocent privaatrecht, UvA, advocaat te Amsterdam, Höcker Advocaten Mr. J. K. Six-Hummel, advocaat te Amsterdam, Boekel De Nerée Advocaten en Notarissen

Algemene voorwaarden** Met onder meer: • inhoud van algemene voorwaarden • gebondenheid, informatieplicht, inhoudstoetsing en Europees recht Prof. dr. M.B.M. Loos, hoogleraar Privaatrecht, UvA Mr. dr. T.H.M. van Wechem, senior counsel Baker & McKenzie te Amsterdam, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Doelgroep advocaten en juristen dinsdag 12 nov. 2013 12.30 - 17.30 uur € 395,-, 4PO

Doelgroep advocaten en (bedrijfs)juristen dinsdag 3 dec. 2013 09.30-17.30 uur € 595,6PO

16


Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht** Met onder meer: • stelplicht, bewijslast(verdeling) en omkeringsregel? • hoor & wederhoor? • de comparitie van partijen Mr. A.V.T. de Bie, raadsheer Gerechtshof Amsterdam Mr. E. van der Hoeden, advocaat te Amsterdam, Van der Hoeden Advocatuur

Actualiteiten Insolventierecht ** Met onder meer: • welke persoonlijke en bedrijfsmatige gevolgen heeft kredietopzegging door banken • hoe kunt u net voor het faillissement risico’s in kaart brengen • wat is een overeenkomst waard in faillissement? Mr. F. Kemp, beroepscurator en advocaat te Amsterdam, Fort Advocaten Dr. R.J. de Weijs, onderzoeker afdeling privaatrecht, UvA en advocaat te Amsterdam, Houthoff Buruma

Actualiteiten Algemeen vermogensrecht** Met onder meer • het goederenrecht • het aansprakelijkheidsrecht • het contractenrecht Dr. drs. D.L.M.T. Dankers-Hagenaars, uhd privaatrecht, UvA Prof. dr. A.F. Salomons, hoogleraar privaatrecht, UvA Dr. G.J.P. de Vries, uhd privaatrecht, UvA

Doelgroep advocaten en juristen vrijdag 6 dec. 2013 12.30 - 17.30 uur € 395,4PO

Doelgroep advocaten en juristen maandag 9 dec. 2013 12.30 – 17.30 uur € 395,4PO

Doelgroep advocaten en juristen woensdag 11 dec. 2013 09.30-17.30 uur € 595,6PO

17


Actualiteiten huurrecht bedrijfsruimte** Met onder meer: • de gebrekenregeling • kwalificatievraagstukken • huurprijsaanpassingen Mr. A. de Fouw, advocaat te Amsterdam, BRICKS advocaten Mr. T.H.G. Steenmetser, advocaat te Amsterdam, Lexence advocaten & notarissen

Basiscursus Straf(proces)recht* Formeel strafrecht: • voorbereidend onderzoek (o.a. verdenking, dwangmiddelen, Salduz) • voorlopige hechtenis (voorgeleiding, raadkamer) Materieel strafrecht: • model 348-350 WvSv • causaliteit Mr. W.R. Jonk, mr. C.W. Flokstra & mr. A.J. van der Velden, allen strafrechtadvocaat te Amsterdam, Cleerdin & Hamer Advocaten

Witwassen** Met onder meer: • wat is witwassen? • hoe voer ik verweer tegen de stelling dat voorwerpen afkomstig zijn van een misdrijf? • hoe pas ik de kwalificatie-uitzonderingen t.a.v. witwassen toe? Mr. M. Jurgens, raadsheer, Gerechtshof Amsterdam, voorzitter Landelijk Kenniscentrum Fraude Mr. D.J. van Leeuwen, docent/onderzoeker, Leerstoelgroep strafrechtwetenschappen, UvA

Doelgroep advocaten en juristen dinsdag 17 dec. 2013 12.30 – 17.30 uur € 395,4PO

Doelgroep advocaten en advocaatstagiaires maandag 4 & 11 nov. 2013 09.30-17.30 uur € 995,12VSO/PO

Doelgroep (strafrecht) advocaten vrijdag 8 nov. 2013 09.30-17.30 uur € 595,6PO

18


Actualiteiten Straf(proces)recht** Met onder meer: Materieel: • poging & voorbereidingshandelingen • medeplegen Formeel: • het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt van art. 359 lid 2 Sv, tweede volzin • regeling inzake getuigen, toepassing leidende criteria van verdedigingsbelang en de noodzaak

Doelgroep (strafrecht) advocaten donderdag 12 dec. 2013 12.30 – 17.30 uur € 395,4PO

Mr. S.L.J. Janssen & Mr. R. Malewicz, advocaten te Amsterdam, Cleerdin & Hamer Advocaten

Meer lezen en inschrijven: www.eggens.uva.nl

Het nieuwe strafrechtelijk vooronderzoek** Met onder meer: • de Wet versterking positie rechter-commissaris • de Wet herziening regeling processtukken • handvatten voor het voeren van een actieve en doelgerichte verdediging Mr. D.N. de Jonge, advocaat te Amsterdam, Cleerdin & Hamer Advocaten Mr. dr. P.P.J. van der Meij, advocaat te Amsterdam, Cleerdin & Hamer Advocaten, gastdocent bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Universiteit Leiden

Doelgroep (strafrecht) advocaten woensdag 4 dec. 2013 09.30-17.30 uur € 595,6PO

19


ACIS-symposium** Met onder meer • juridische aspecten van fraude bij de vaststelling van de verzekeringsuitkering • claimafhandeling en de precontractuele mededelingsplicht (verzwijging) • oneerlijke handelspraktijken en de claimafhandeling/het voort­ varendheidsbeginsel

vrijdag 29 nov. 2013 12.30-17.30 uur € 375,4PO (gratis voor verzekeraars en ACISonderzoekers)

Dagvoorzitter: Mr. B. Holthuis advocaat te Deventer, JPR advocaten Sprekers: Prof. dr. M.L. Hendrikse, prof. dr. J.G.J. Rinkes, e.a.

Actualiteiten Verzekeringsrecht** Met onder meer: • primaire dekkingsbepalingen • verjaring van een vordering tot uitkering • civiele zorgplichten van schadeverzekeraars Prof. dr. M.L. Hendrikse, bijzonder hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit (JPR advocatenleerstoel), directeur van ACIS, uhd privaatrecht, UvA Dr. P.M. Leerink, advocaat te Deventer, JPR advocaten, onderzoeker Open Universiteit en ACIS, UvA

Doelgroep advocaten en juristen vrijdag 13 dec. 2013 12.30 - 17.30 uur € 395,4PO

Meer lezen en inschrijven: www.eggens.uva.nl 20


Praktische informatie Inschrijven U kunt zich op verschillende manieren inschrijven; • Via het online inschrijfformulier op www.eggens.uva.nl • Via het inschrijfformulier brochure (per post, fax) Contactgegevens Eggens Instituut voor Juridisch Postacademisch Onderwijs Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 5253407 F 020-5253307 E pao-fdr@uva.nl Korting Als cursist, kantoor of alumnus kunt u een aantrekkelijke korting krijgen. Lees daarover meer op www.eggens.uva.nl Maatwerk Zoekt u een cursus op maat? In overleg met u stellen wij de vorm, omvang en niveau van de cursus vast. De mogelijkheden variëren van een korte actualiteitencursus tot een langlopend opleidingstraject. Lees meer over de mogelijkheden op www.eggens.uva.nl Annuleren? Bent u verhinderd en moet u annuleren? Dan kunt u dit of schriftelijk of per mail aan ons laten weten. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht. Bij twee weken voor aanvang wordt de volledige cursusprijs in rekening gebracht. Bij verhindering bestaat de mogelijkheid een vervanger te laten deelnemen. Meer informatie Voor betalingsvoorwaarden, cursusprijs, annulering, wijzigingen, studiemateriaal, verklaring deelname en klachten, zie www.eggens.uva.nl Locatie Tenzij anders vermeld worden alle cursussen in de eigen cursusruimte gehouden op de Oudemanhuispoort van de Universiteit van Amsterdam. Niveau cursussen *Basis / **Verdieping /***Specialisatie

21


NIEUW

Najaar 2013

13 september

Leergang Arbeid, Onderneming en medezeggenschap (2e editie)

28 oktober

Registeropleiding Financieel recht

11 november.

Actualiteiten fundamentele rechten

3 december

Algemene voorwaarden

Verwacht

voorjaar 2014

De nieuwe omgevingswet Start webcolleges

Postbus 1030

Eggens Instituut

1000 BA Amsterdam T 020 5253407 F 020-5253307 E pao-fdr@uva.nl

22

Cursusaanbod najaar 2013