Page 1


Vårt arrangemang Bjenergy är ingen resebyrå som säljer resepaket i massproduktion och lever på mellanskillnader. Vår business är skog och bioenergi – Både i Sverige och i Kanada! Tack vare våra goda kontakter med skogsbolag, pelletsindustrier, sågverk, forskningsorgan, branschorganisationer och provinsens politiskt engagerade bioenergiförespråkare, har vi vävt ihop ett fantastiskt program med intensiva dagar av studiebesök, seminarier och företagsmöten. Vi erbjuder ett skogligt konferensresearrangemang där vi planerar allt in i minsta detalj, ställer bokningar för din resa åt dig, samt reser med och förmedlar våra kontakter på plats i British Columbia. Av praktiska skäl betalar du själv flygbiljetter och boende separat, men du får allt vackert serverat i ett paket. Anledningen till att vi vill planera ex din flygresa och ditt boende är att vi vill kunna försäkra oss om timing och ett lyckat program.

Boende och flygbiljetter • Vi hittar fint och prisvärt boende idealiskt lokaliserat utifrån konferensprogrammet. • Vi rekommenderar flygförbindelser som stämmer perfekt med våra hålltider.

Arrangemanget bygger på kvalitativa dialoger i kontaktskapande företagsmöten, därav kommer vi resa i en grupp om 5-10 personer.

Mer information finns på vår hemsida. Där finner du även kundkommentarer och referenser från fjolårets studieresa: www.bjenergy.se


Studieresa 2011 I år upprepar vi fjolårssuccén med en ny resa den 17-26 Augusti Nu har du chansen att lära dig allt om British Columbias skogsbruk och att snabbt skapa ett stort och värdefullt kontaktnät.

Arrangemanget riktar sig främst till: Skogs- och Energiföretag. Till dig som snabbt vill skapa ett stort kontaktnät, bredda ditt skogsbruksperspektiv och till dig som ser strategiskt på bränslefrågor.

Vårt upplägg ger dig och ditt företag: Kunskap – Kontakter – Affärsmöjligheter • God insikt i den kanadensiska skogsbrukssektorn • Kund- och leverantörskontakter under avslappnade former och informella möten • Ett snabbt och stort nätverk inom BC´s skogssektor • Oförglömliga minnen från ett fantastiskt landskap

För att få ut det bästa och det mesta av er studieresa är timing A och O. Vi planerar därför allt in i minsta detalj för att du ska få en väl spenderad tid i British Columbia.

Obs! Sista anmälningsdag 10 juni 2011


Vårt arrangemang Bjenergy är ingen resebyrå som säljer resepaket i massproduktion och lever på mellanskillnader. Vår business är skog och bioenergi – Både i Sverige och i Kanada! Tack vare våra goda kontakter med skogsbolag, pelletsindustrier, sågverk, forskningsorgan, branschorganisationer och provinsens politiskt engagerade bioenergiförespråkare, har vi vävt ihop ett fantastiskt program med intensiva dagar av studiebesök, seminarier och företagsmöten. Vi erbjuder ett skogligt konferensresearrangemang där vi planerar allt in i minsta detalj, ställer bokningar för din resa åt dig, samt reser med och förmedlar våra kontakter på plats i British Columbia. Av praktiska skäl betalar du själv flygbiljetter och boende separat, men du får allt vackert serverat i ett paket. Anledningen till att vi vill planera ex din flygresa och ditt boende är att D timing och ett vi vill kunna försäkra oss om lyckat program. Bio ene

nad rgi i Ka

a

eresan ”Studi de su lting t rik ta st Con emange gy Fore ar ra ng e. Bjener rr vä rm bia och erade fjä ng um h ra ol ar skog oc itish C ni i år Br om ju r in va av n ma at ion rk sa m I börja s dest in teger ve Resan slest ra 2010 ”. a brän svensk sig til l

proadensiska landen kan ga s mä kti t och vinsen intressan ng a skap är må de ur t svä ck an mför all hä pn ad en, men fra energ i hä nseend tia len för bio med tta är poten ressant. De ljoner int mi väldig t g av de ca 16 som anBjörn el AB, anlednin tortaskogar untain rgihand con gen Ene hektar ska lbaggen Mo akar Kraftrin ors av ine ck, gripits greppen samdrik Ste . tle. An till rsk, Fre Kraft AB Sko gfo pine bee gsdöd och r llef teå Wide, sen ha sko pa r, gersson op ksell, Ske Lyc gst Iwa ma ssiv d ekonomikri pslag ed ckt a ber san; Mia et, 10 0 drå och Sev studiere ma ns me it ett riktig t ek tor. nsulting glaciä rtä , via Lil loo ke och are på est Co ms La m ök en läget och det ta var sen s sko gss fin ns Deltag n, Bjenergy For iskt, nu g- no House, Willia orge. Vidare vin sso a, histor ida utvecklin för pro ka möjlig he ter som Nil Ge Mile pKanad Prince ndgen om kli framt gru till och gen liga p t isk n Me n vil ande av sko ete teoret den tro e up resan österu tiona l ttj samarb per Na n i k r gavs en nästkommand ella för ny Jas gic Hä ntu ? ved via an. ränsle an va r Se för eve er. er en. e för de Edmonto a bergen skogsb a av res res möjlighet es i Va ncouv s förståels Kraft an pigrk och över till dagarn an Me d på n Skellefte å frå n affärs ensiva gic k res inledd Pa olika frå til lsa mm s- sju int Va nc ouver Re san beck på g ell a. k ogs ine ert lda cks esö ing he Ly Alb regnsk skn Frå n skogsb dr ik Ste ihandel AB, me d en statlig a for tions. längs den ber gsk edjan Guidade erg AB , Fre norrut d den Innova gen En n Skogku stn ära his tle r, över Kraftrin son Wide frå var att me titutionen FP tat ioner och W klä dd a ars -or ten Mia Iw let med resan siskt ins ssa höll pre sen gliga och via OS Må i de sko garna i ka naden och De forsk. inblic k ättnin mer om gar lära sig , förutsättnin samt gav ustriella föruts sle, ruk skogsb för skogsbrän landet ind i ad markn ra konta kter ble att eta

NR 6 2010

Boende och flygbiljetter

Stor mar knadsö versikt:

Bio ene

rgi Nr 6 201 0

• Vi hittar fint och prisvärt boende idealiskt lokaliserat utifrån konferensprogrammet. • Vi rekommenderar flygförbindelser som stämmer perfekt med våra hålltider.

NÄRV ÄRME

SÖND ERDEL NING & SOR TERIN G

Vi har he med le la listan verant örer!

- Nä rvä

rme , avf all,

Ny ba rkning smaski för pe n lletstil lverkn ing NYTT KR AFTVÄR MEVER I NORR K KÖPIN G

sön der

Gotla ndshem oberoe gsdöd. ssiv sko ndeorsav akat ma olja tle som Pine Bee ainba De unt tt: a av Mo angripn är Kräv eff Nr 6 2010 ada r i Kan ektivite askoga tort t för att con en av leverera områd Stora ! del nin

g & sor teri

ng

Arrangemanget bygger på kvalitativa dialoger i kontaktskapande företagsmöten, därav kommer vi resa i en grupp om 5-10 personer.

Mer information finns på vår hemsida. Där finner du även kundkommentarer och referenser från fjolårets studieresa: www.bjenergy.se

VILLA :

FR AM TIDEN S HUS

27

Arkitek t valde kakelugn sp

anna KONVE RTERIN GSHYS TERI! Nytt oc h hett


Bjenergy studieresa 2012  

Skoglig studieresa till British Columbia, Kanada

Advertisement