Page 1

IT. Kaikkialla. KAIKKIALLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA

JYU. Since 1863.

Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta


EDES MIELIKUVITUS EI OLE RAJANA

Arki on ihmeellistä. Eläkeläisrouva ja koululainen päätyvät samaan virtuaalimaailmaan, jossa heistä tulee hetkeksi keijuja. Taskussasi kulkee melkein kaikki maailman tieto - ihan siltä varalta, että sattuisit sitä tarvitsemaan. Se oikea löytyy toiselta puolelta maailmaa - verkossa. Informaatioteknologia on mullistanut maailmamme viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Kokemamme muutokset ovat kuitenkin vasta alkua. Haluathan olla mukana muutoksessa - määrittelemässä sen suuntaa ja tahtia?


IT ON KAIKKIALLA Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta on alallaan Suomen vanhin ja suurin. Alan opetus Jyväskylän yliopistossa käynnistyi jo vuonna 1967, kun tietojenkäsittelyopin opetus alkoi. Tiedekuntamme perustettiin vuonna 1998. Koulutuksessamme tarkastelemme informaatioteknologiaa kahdesta eri näkökulmasta: tietojärjestemätieteessä näkökulma on kaupallis-organisatorinen ja tietotekniikassa matemaattis-luonnontieteellinen. Kognitiotieteessä ollaan kiinnostuneita ennen kaikkea ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta. Tiedekunnassamme on yli 2000 opiskelijaa ja henkilökuntaa on noin 200.

Mitä yhteistä on pelikonsolilla, läppärillä, verkkokaupalla, kännykällä, sykemittarilla, autolla ja Facebookilla? Niissä kaikissa on informaatioteknologiaa. IT on läsnä kaikkialla. Se on arkemme läpinäkyvää älykkyyttä, jossa tekniikka yhdistyy viihteeseen, liiketoimintaan, johtamiseen, opetukseen, terveydenhuoltoon, viestintään, tieteeseen, taiteeseen ja liikuntaan - käytännössä mihin tahansa elämänalueeseen. Ja siellä, missä on informaatioteknologiaa, tarvitaan myös osaavia, akateemisesti koulutettuja IT-asiantuntijoita. Koulutamme akateemisia informaatioteknologian ammattilaisia tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin. Pääaineena voit opiskella tietojärjestelmätiedettä, tietotekniikkaa tai kognitiotiedettä, ja sivuaineet voit valita yliopistomme yli 100 oppiaineen tarjonnasta. Meille valitaan opiskelijoita sekä suoraan toisen asteen oppilaitok-

sista (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset) että suoraan maisterikoulutukseen alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Toisen asteen oppilaitoksista tulevat suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnot, alemman korkeakoulututkinnon jo suorittaneet pelkän maisterin tutkinnon. Kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta, maisteriksi valmistut tämän jälkeen kahdessa vuodessa. Ryhdy kokijasta tekijäksi ja hae opiskelijaksemme. Matkasi alkaa tästä kirjasesta. Tutustu Jyväskylän yliopistoon, tiedekuntaamme, tarjoamaamme opetukseen ja tekemäämme tutkimukseen, valitse oma alasi ja päätä toimia. Elämäsi parhaat vuodet ja loistava tulevaisuus odottavat Sinua!


UUSI MAAILMA - UUSI TYÖ

Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti - nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Kaikkein merkittävin globaaleista muutosvoimista on informaatioteknologian kehitys – maailma pienenee ja tieto lisääntyy. IT on jo muuttanut maailmaa enemmän kuin mikään muu teknologia sadan viime vuoden aikana. Kehitys on kuitenkin vasta alussa ja IT-pohjaisia laitteita sekä palveluja on pian moninkertainen määrä maapallon väestöön nähden – kymmeniä miljardeja vuoteen 2020 mennessä. Samalla muuttuu myös työ ja tapa tehdä sitä. Työ on nyt ja tulevaisuudessa haastavampaa, mutta samalla kiinnostavampaa, luovempaa ja monipuolisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Työn muutos edellyttää meiltä kaikilta monenlaisia

valmiuksia, joita onneksi voi oppia ja omaksua. Itse työkin on nykyisin jatkuvaa oppimista, itsensä kehittämistä ja uuden löytämistä. Vuorovaikutustaidot. Asenteet. Moniosaajuus. Arvot. Projektiosaaminen. Itseohjautuvuus. Oppiminen. Kyseenalaistaminen. Luovuus. Substanssiosaaminen. Laaja-alaisuus. Uuden maailman tietotyöläisiltä vaaditaan paljon. Juuri siksi kannattaa hankkia akateeminen tutkinto, joka on aina ollut varmin keino taata työllistyminen ja uralla eteneminen. Yliopistossa rakennat tulevalle työurallesi vankan perustan - jotain sellaista, jonka varaan voit tulevaisuudessa rakentaa melkein mitä tahansa. Opit meillä oppimaan, kyseenalaistamaan, tutkimaan ja luomaan uutta tietoa. Me teemme Sinusta maailman muuttajan.


YLIOPISTO Yliopisto on tasapainoilua vapauden ja vastuun välillä. Se on valintoja. Se on uusia elinikäisiä ystäviä. Se on oivaltamista, stressiä, onnistumisia, epäonnistumisia ja ilon kyyneleitä. Yliopisto on uuden löytämistä ja luomista. Yliopisto on elämää elämäsi parhaita vuosia. Yliopisto olet Sinä. Yliopisto olemme me. Yhdessä.


“Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.” Yliopistolaki, 2§


JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Jyväskylän yliopiston juuret ovat Uno Cygnaeuksen aloitteesta vuonna 1863 perustetussa maailman ensimmäisessä suomenkielisessä opettajankoulutusseminaarissa. Yliopistollamme on siis 150-vuotinen komea historia, joka on osa kampuksiemme nykyisyyttäkin esimerkiksi kauniina seminaarirakennuksina, perinteinä, tapoina ja tarinoina. Opiskelijanamme Sinusta tulee osa tätä historian ja perinteiden jatkumoa. Noin viidenkymmenen opiskelijan ja reilun kymmenen opettajan seminaari on vuosien saatossa kasvanut lähes 15000 opiskelijan monialaiseksi tiedeyliopistoksi, jonka seitsemässä tiedekunnassa työskentelee 2600 ihmistä. Yliopistoyhteisössämme on edustettuina lähes 100 kansallisuutta. Suomalaiset opiskelijamme tulevat kaikkialta maasta – olemme maan valtakunnallisin yliopisto. Jyväskylän yliopisto on monitieteinen yliopisto, jossa on kuusi tiedekuntaa: Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Kauppakorkeakoulu Liikuntatieteellinen tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopistossa voi opiskella yli 100 oppiainetta, joista minkä tahansa voit sisällyttää sivuaineeksi informaatioteknologian tiedekunnassa suoritettavaan tutkintoosi. Monitieteisyys on työmarkkinoilla lyömätön kilpailuvaltti – monitieteisellä tutkinnolla erotut. Tämä kannattaa ottaa huomioon, kun teet valintaa yliopiston ja kapea-alaisemman, erikoistuneen korkeakoulun välillä.

Vuosien varrelta 1863 Jyväskyään perustetaan maamme ensimmäinen suomenkielinen opettajankoulutusseminaari. 1934 Seminaari muutetaan ylioppilaspohjaiseksi kasvatusopilliseksi korkeakouluksi. 1944 Korkeakoulu saa oikeuden valmistaa kasvatustieteiden kandidaatteja, samana vuonna tulee mahdolliseksi väitellä tohtoriksi. 1958 Perustetaan filosofinen tiedekunta, joka jakaantuu kasvatustieteelliseen ja historiallis-kielitieteelliseen osastoon. 1963 Filosofisessa tiedekunnassa aloittaa liikuntatieteellinen opintosuunta. 1965 Perustetaan matemaattis-luonnontieteellinen osasto. 1966 Kasvatusopillinen korkeakoulu muutetaan yliopistoksi, jossa on kasvatus- ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, humanistinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja liikuntatieteellinen tiedekunta. 1967 Informaatioteknologian alan opetus Jyväskylän yliopistossa alkaa toisena maamme yliopistoista - oppiaineen nimi oli tuolloin tietojenkäsittelyoppi. 1973 Kasvatus- ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta jakaantuu kasvatustieteiden tiedekuntaan ja yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan. 1998 Informaatioteknologian ja taloustieteiden tiedekunnat perustetaan. 2008 Informaatioteknologian tiedekunta viettää omaa kymmenvuotisjuhlaansa ja alan jyväskyläläisen opetuksen 40-vuotisjuhlaa. 2010 Uusi yliopistolaki tulee voimaan. 2013 Jyväskylässä vietettiin opettajankoulutuksen ja yliopiston 150-vuotisen historian juhlavuotta.


YLIOPISTOTUTKINTO ON KUIN KARTTA TAI PASSI

Yliopistotutkinto on erilainen kuin muut tutkinnot - se ei yleensä valmista Sinua mihinkään tiettyyn ammattiin. Sen sijaan yliopistotutkinto antaa valmiuksia, jotka kestävät aikaa. Kun maailma ympärilläsi jatkuvasti muuttuu, myös osaamistarpeet ja tavat tehdä työtä muuttuvat.

Sivuaineiden avulla laajennat näkökulmaasi oman oppiaineesi ulkopuolelle ja avarrat maailmankuvaasi. Osaat arvostaa eri alojen osaajien asiantuntemusta ja verkostoitua heidän kanssaan. Opintojesi aikana saat hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä valmiudet toimia kansainvälisessä työyhteisössä.

Akateemisena asiantuntijana sinulla on kyky päivittää osaamistasi ja ottaa haltuun kokonaan uusia asioita. Yliopistossa opit oppimaan. Opit tarkastelemaan asioita kriittisesti, opit etsimään ja löytämään tietoa sekä arvioimaan sen luotettavuutta. Osaat myös itse tuottaa uutta tietoa ja soveltaa aiemmin oppimaasi uusissa tilanteissa.

Yliopistotutkinto onkin kuin kartta tai passi. Se auttaa Sinua suunnistamaan muuttuvassa maailmassa ja avaa Sinulle ovia ja portteja monenlaisiin mahdollisuuksiin. Yliopistotutkinnon suoritettuasi työmahdollisuutesi eivät rajoitu vain tiettyyn ennalta määrättyyn työtehtävään tai kotimaan työmarkkinoille vaan koko maailma on sinulle avoinna. Sinä päätät.


Sovellussuunnittelija Tietoturva-asiantuntija Business System Analyst Projektipäällikkö IT-konsultti Opettaja Kouluttaja Webmaster Toimitusjohtaja Ohjelmistoasiantuntija Konseptisuunnittelija Sourcing Coordinator ATK-suunnittelija Software Engineer Tietohallintojohtaja Tekninen dokumentoija Development manager Tekninen arkkitehti Tietokanta-asiantuntija 3D-mallintaja Tuotepäällikkö Evankelista Järjestelmäasiantuntija Tuoteryhmäpäällikkö


URA URKENEE IT-ala on maailman nopeimmin kasvava teollisuudenala - se kasvaa paitsi itsenäisenä alana, niin myös muiden alojen sisällä. Työpaikan saaminen onkin käytännössä varmaa: niitä on tarjolla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, yrityksissä ja julkisella sektorilla. Erityisen hyvin IT-alalla työllistyvät ylemmän korkeakoulututkinnon (eli maisterin tutkinnon) suorittaneet - heistä on alalla itse asiassa jatkuva pula. Valmis maisterin tutkinto on myös varmin suoja työelämän joskus myrskyisissäkin käänteissä. Siksi kannattaa huolehtia siitä, että maisterin tutkinto tulee suoritettua. Kun monilla muilla aloilla ongelmana on se, että valmistuneet eivät työllisty, niin meillä IT-alalla ongelma on valitettavan usein se, etteivät työllistyneet valmistu. Sinä itse päätät, mihin valmistuttuasi työllistyt. Tutkintosi pääaine, sivuaineet ja muu opiskeluaikana hankkimasi kokemus esimerkiksi vaihto-opiskelu, harrastukset ja luottamustehtävät - vaikuttavat siihen, mistä urasi alkaa. Sen jälkeen suunta on vain eteenpäin.


TUTKINTO PINTAA SYVEMMÄLTÄ Yliopistoissa voi suorittaa perustutkintoja, joita ovat kandidaatin ja maisterin tutkinnot, sekä tieteellisiä jatkotutkintoja, joita ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Tutkinnot seuraavat toisiaan ja uusi tutkinto perustuu aina aiemmin hankittuun osaamiseen. Kun aloitat yliopisto-opintosi, alat suorittaa kandidaatin tutkintoa. Se on alempi korkeakoulututkinto, joka meidän tiedekunnassamme on nimeltään joko kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (pääaineena tietojärjestelmätiede) tai luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (pääaineena tietotekniikka). Ylempien korkeakoulututkintojen eli maisterin tutkintojen nimet ovat vastaavasti kauppatieteiden maisteri ja filosofian maisteri. Yliopisto-opintojen laajuutta mitataan opintopisteissä. Yksi opintopiste vaatii Sinulta noin 27 tunnin työn. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 op, ja sen suorittaminen kestää noin kolme vuotta. Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op, ja sen suorittaminen vie noin kaksi vuotta. Matkasi maisteriksi kestää siis yhteensä noin viisi vuotta ja sen jälkeen opintorekisterissäsi on vähintään 300 op. Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto ovat toisistaan riippumattomia: voit suorittaa ne eri korkeakouluissa tai halutessasi vaikka eri maissa. Pääaine on se oppiaine, johon Sinut valitaan opiskelijaksi ja jota opiskelet molempiin tutkintoihisi eniten. Siitä tulee osaamisesi perusta. Pääaineena voit tiedekunnassamme opiskella joko tietojärjestelmätiedettä tai tietotekniikkaa, maisterin tutkinnossa myös kognitiotiedettä tai tietojenkäsittelytiedettä. Sivuaineopinnot tekevät tutkinnostasi itsesi näköisen. Osa sivuaineista on määritelty tutkintorakenteessa, minkä lisäksi Sinulla on

mahdolllisuus valita sivuaineita myös vapaasti - joko Jyväskylän yliopiston yli 100 oppiaineen tarjonnasta tai muista korkeakouluista esimerkiksi opiskelijavaihdon aikana. Kieli- ja viestintäopinnot antavat Sinulle valmiuksia menestyä yhä globaalimmassa maailmassa. Äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opinnot ovat luonnollinen osa tutkintojasi ja osaamistasi, mutta niiden lisäksi saat opiskella mielin määrin vieraita kieliä ja viestintätaitoja. Tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää, sillä vastaavien opintojen suorittaminen valmistumisen jälkeen voi olla paitsi hankalaa niin myös kallista - yliopisto-opintojesi aikana se on helppoa, halpaa ja hauskaa! Yleisopinnot ovat opintoja, jotka antavat Sinulle valmiuksia, joita tarvitaan alalla kuin alalla, työssä kuin työssä. Yleisopintoina opiskellaan esimerkiksi tieteen filosofiaa, tilastotiedettä ja matematiikkaa. Opinnoissasi on aina valinnaisuutta. Valinnan mahdollisuudet ja valtava tarjonta saattavat joskus hämmentää. Silloin kannattaa muistaa, ettet ole opintoinesi yksin. Olemme aina valmiita auttamaan Sinua opintojesi suunnittelussa tai muissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissäsi. Voit ottaa meihin yhteyttä myös jo hakuvaiheessa. Teemme parhaamme, että saat tarvitsemasi tiedot, joilla voit tehdä varmasti oikeat päätökset opintojesi suhteen. Ota meihin yhteyttä verkkosivujemme jyu.fi/it kautta.


TIETOJÄRJESTELMÄTIEDE


TAVALLISTA ERIKOISEMMAKSI EKONOMIKSI Kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (180 + 120 op), 3 + 2 vuotta.

Tietojärjestelmätieteessä suoritettava kauppatieteiden maisterin tutkinto on maassamme ainutlaatuinen: pääaineopinnoissa yhdistetään informaatioteknologiaa ja kauppatieteitä. Tietojärjestelmätieteessä lähtökohtana on informaatioteknologian ja sen hyödyntäjien - niin organisaation kuin ihmisenkin - suhde. Olemme myös kiinnostuneita tietojärjestelmien kehittämisestä ja käytöstä osana organisaatioita ja liiketoimintaa. Tavoitteena on ymmärtää tietojärjestelmiä kokonaisvaltaisesti teknologian, käyttäjien ja tietojärjestelmien käytön vaikutusten näkökulmista. Tietojärjestelmätieteen opetus ja tutkimus keskittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten tietojärjestelmien kehittämiseen, tiedon digitaaliseen esittämiseen, elektroniseen liiketoimintaan, ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen ja käytettävyyteen, teknologian käyttöön ja omaksumiseen arjessa, työryhmien ja organisaatioiden työn tehostamiseen tietojärjestelmien avulla, tiedonhallintaan, ohjelmistoliiketoimintaan sekä organisaatioiden tietohallinnon ja järjestelmäarkkitehtuureiden kehittämiseen ja hallintaan. Opinnoissa suoritetaan opintoja pääaineessa ja sivuaineissa, minkä lisäksi suoritetaan viestintä- ja kieliopintoja. Suurin osa

opinnoista opiskellaan pääainetta, joka on nimeltään tietojärjestelmätiede. Pakollisena sivuaineena opiskellaan jotain kauppatiedettä (esimerkiksi markkinointi, laskentatoimi, johtaminen, yrittäjyys tai taloustiede). Lisäksi opintoihin sisältyy yleisopintoja, jotka antavat opiskelijalle valmiuksia tiedeyhteisössä ja työelämässä toimimiseen. Halutessaan opiskelija voi suorittaa myös muita sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja. Osan opinnoista voi suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. Tietojärjestelmätieteen maisteriopinnoissa voit itse valita, mistä teemasta tulee erityinen osaamisalueesi. Vaihtoehdot ovat palveluinnovaatiot ja johtaminen, tietohallinto, tietojärjestelmäkehitys, kyberturvallisuus, sosiaalinen media sekä käyttäjä- ja ihmislähtöinen teknologia. Tietojärjestelmätieteen opiskelijavalinta Tietojärjestelmätieteen opinnot voi aloittaa aiemmasta tutkinnosta riippuen joko kandidaatti- tai maisterivaiheesta. Haku tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.


TAITAVAKSI TIETOTEKNIIKAN TUNTIJAKSI Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (180 + 120 op), 3 + 2 vuotta. Laskennalliset tieteet Tietotekniikan oppaineen opetus ja tutkimus perustuvat vahvaan matemaattiseen osaamiseen, aktiiviseen vuorovaikutukseen elinkeinoelämän kanssa, poikkitieteellisyyteen sekä maailmanlaajuiseen yhteistyöhön muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Laskennallisissa tieteissä keskitytään matemaattisten mallinnusmenetelmien, todellisuutta jäljittelevien simulointimenetelmien, toimintaa parantavien optimointimenetelmien sekä laajojen tietoaineistojen hallinnan mahdollistavien tiedonlouhintamenetelmien teoriaan ja käytännön hyödyntämiseen, erityisesti tietokoneanimaatioissa.

Kandidaattiopintojen jälkeen syvennät asiantuntijuuttasi yhdessä laitoksen maisteriohjelmista, joita ovat koulutusteknologia, laskennalliset tieteet, ohjelmistotekniikka, ohjelmointikielten periaatteet, pelit ja pelillisyys, sovellettu matematiikka, tietoliikenne ja sensoriverkot. Lisätietoja maisteriohjelmista on osoitteessa http://r.jyu.fi/Fpny.

Ohjelmistotekniikka

Tietotekniikan opinnot voi aloittaa aiemmasta tutkinnosta riippuen joko kandidaatti- tai maisterivaiheesta. Haku tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi. Koulutusteknologia Koulutusteknologian maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ammattilaisia sekä tietotekniikan opettajia ja kouluttajia. Opinnoissa perehdytään teknologian opetuskäytön kehittämiseen sekä oppimisen että opetuksen näkökulmista. Tavoitteena on luoda, käyttää ja hallita oppimista tukevia sekä opetusta kehittäviä työkaluja, tekniikoita ja prosesseja.

Ohjelmistotekniikan maisteri osaa rakentaa laajoja ja vaativia tietoteknisiä järjestelmiä asiakastarpeiden perusteella itsenäisesti ja ryhmässä toimien. Opinnot sisältävät ohjelmistojen määrittämiseen, arkkitehtuureihin, järjestelmien rakenteeseen, ohjelmistoturvallisuuteen sekä testaukseen ja palveluorientoituneeseen pilvipalvelujen kehittämiseen liittyviä ydinsisältöjä. Ohjelmistotekniikasta valmistuneella maisterilla on valmiudet työskennellä tutkimus- ja sovelluskehityshankkeissa ja projekteissa eri rooleissa. Ohjelmointikielten periaatteet Ohjelmointikielten periaatteet ovat käytännön ohjelmointityön, tietojenkäsittelyteorian ja ohjelmistotekniikan kannalta merkittävä ja perinteikäs tutkimusala. Opinnoissa yhdistyvät henkilökohtaisen ohjelmointitaidon kehittäminen, keskeisen ohjelmointikielten teorian perusteisiin tutustuminen sekä ohjelmointikielten analyysi- ja toteutustekniikkaan perehtyminen.


TIETOTEKNIIKKA Pelit ja pelillisyys Pelit ovat symbioosi luovuutta ja teknologiaa, monialaista kehitystä ja monitieteistä tutkimusta. Digitaalisten pelien markkinat ovat maailmanlaajuiset, ja käytännössä suurin osa peleistä tehdään kansainvälisille markkinoille. Alan kasvu on kiihtynyt viime vuosina, ja alalle tarvitaan lisää osaajia. Sovellettu matematiikka Sovelletun matematiikan avulla pyritään ratkaisemaan tosielämän monititeteellisiä ongelmia. Tavoitteena on erilaisten ilmiöiden matemaattinen mallintaminen, kuvailu ja ymmärtäminen. Opintoihin sisältyy teoreettisempia matematiikan kursseja sekä soveltavampia laskennallisten tieteiden kursseja. Tietoliikenne Tietoliikennetekniikan maisteri osaa suunnitella, toteuttaa ja hallita laajakaistaisia mobiileja ja kiinteitä tietoverkkoja. Hän tuntee verkkoresurssien hallintaan, verkkojen suunnitteluun, tietoliikenneprotokolliin ja tietoturvaan liittyvät teknologiat ja niiden mahdollisuudet. Sensoriverkot (Kokkolassa) Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa tapahtuva langattomien sensoriverkkojen koulutus pohjautuu tutkimukseen ja laajaan hanketoimintaan integroituen luontevasti tietotekniikan laitoksen muihin maisteriohjelmiin. Valmistuneilla on valmiudet langattomien sensoriverkkojen tutkimuksen seuraamiseen ja alaan liittyvien teknologioiden soveltamiseen eri sovellusalueille.


KOGNITIOTIEDE


IHMISEN JA TEKNOLOGIAN VUOROVAIKUTUKSEN ASIANTUNTIJAKSI Filosofian maisteri (120 op), 2 vuotta. Maisteriohjelmaan ei valita opiskelijoita vuonna 2017.

Kognitiotiede on aidosti monitieteinen tieteenala, joka yhdistää erilaisia ihmistieteellisiä ja teknistaloudellisia aineita. Sen taustalla ovat tietojenkäsittely, tietojärjestelmätiede, psykologia, filosofia, kielitiede, taiteentutkimus ja erilaiset taloudelliset aineet.

Maisteriohjelman opinnot voit suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa. Koulutukseen voi tulla tasokokeen perusteella valituksi henkilö, jolla on suoritettuna jokin korkeakoulutasoinen tutkinto.

Jyväskylän yliopistossa kognitiotiede tutkii ja opettaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta. Tähän vaikuttavat mm. ihmisen sosiaaliset ja psykologiset ominaisuudet, ihmisen kyky havainnoida, muistaa ja oppia.

Kognitiotieteen maisteriohjelma antaa valmiuksia korkeatasoiseen käyttäjätutkimukseen ja vuorovaikutussuunnitteluun liittyviin tuoteja palvelukehitystehtäviin sekä tällaisten prosessien johtamiseen.

Tutkimuskohteita ovat käytettävyys, ergonomia, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus sekä käyttäjäkeskeinen suunnittelu. Nämä ovat olennainen osa nykyaikaista IT-alan tutkimusta.

Valmistuneet ovat työskennelleet esimerkiksi seuraavilla tehtävänimikkeillä: User Researcher, UX Designer, Usability Engineer, User Interface Designer, IT Specialist, Enterprise Architecture Consultant ja Operating Experience Expert.


KYBERTURVALLISUUS


TURVALLISEN TIETOYHTEISKUNNAN TAKAAJAKSI Filosofian maisteri (120 op), 2 vuotta.

Nykyisen modernin verkostoyhteiskunnan toiminta perustuu erilaisten tietojärjestelmien ja -verkkojen – kybermaailman – toimivuuteen. Pienetkin häiriöt voivat aiheuttaa merkittäviä ongelmia esimerkiksi logistiikalle, talousjärjestelmälle ja yhteiskunnan turvallisuudelle. Kybermaailman ymmärtäminen ja siihen liittyvien uhkien hallinta vaatii uudenlaista, monitieteistä osaamista. Siinä yhdistyvät esimerkiksi tietoturvallisuus, jatkuvuuden hallinta ja yhteiskunnan varautuminen erilaisiin kriiseihin. Kyberturvallisuudesta onkin tullut keskeinen osaamisalue yhä useammissa ammateissa. Opintojen tavoitteena on tuottaa valmiudet työskentelyyn kyberturvallisuuden kokonaishallintaa vaativissa johtamis- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksessa tarkastellaan kybermaailmaa ja sen turvallisuutta yhteiskunnallisesta, toiminnallisesta, teknologisesta ja systeemisestä näkökulmasta. Maisteriohjelman pääaineena on tietojenkäsittelytiede. Opiskelijoiksi valitaan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita. Soveltuvia pohjatutkintoja ovat esimerkiksi tietojenkäsittelyssä tai sen lähialalla, sotatieteissä, johtamisessa ja hallinnossa tai niiden lähialalla tai turvallisuusalalla suoritetut tutkinnot. Tutkinnon voi suorittaa teknologia- tai organisaatiolähtöisessä suuntautumisvaihtoehdossa.

Teknologialähtöisestä suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut maisteri kykenee määrittelemään tietoon, tietoverkkoihin, ja -liikenteeseen sekä tieto- ja ohjausjärjestelmiin sekä toimintaprosesseihin liittyviä kyberturvallisuusriskejä. Hän tuntee kybermaailman eri uhkamallit sekä niiden torjuntaan liittyvät toiminnalliset ja teknologiset ratkaisumallit. Hänellä on hyvät valmiudet kyberturvallisuuden teknologisen kehittämiseen ja johtamiseen. Organisaatiolähtöisestä suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut maisteri on asiantuntija erityisesti tietoturvallisuuden suunnittelussa, johtamisessa ja tietoturvallisuusriskien hallinnassa. Hän tuntee kybermaailman eri uhkamallit ja niiden torjuntaan liittyvät ratkaisumallit. Hän kykenee johtamaan erilaisten organisaatioiden tietoturvatoimintoja. Tutkinnon laajuus on 120 op, ja sen opiskelu kestää päätoimisesti kaksi vuotta. Jos aiempaan tutkintoosi ei sisälly tietojenkäsittelyalan opintoja, hankit tarvittavan perusosaamisen tutkintosi osana. Voit myös halutessasi laajentaa osaamistasi jollekin kyberturvallisuuden kannalta oleelliselle osa-alueelle, esimerkiksi johtamiseen, viestintään tai psykologiaan.


ELÄMÄSI PARHAAT VUODET

Opiskeluaika ei ole pelkkää opiskelua, se on täyttä elämää! Monien muistoissa opiskeluvuodet tarkoittavat unohtumattomia kokemuksia ja monien hyvien tyyppien - jopa elinikäisten ystävien - kohtaamista: elämän parhaita vuosia. Jyväskylä on ihanteellinen opiskelijakaupunki. Suhteessa väkilukuun Jyväskylä on Suomen suurin opiskelijakaupunki: joka kolmas kaupungin reilusta 135 000 asukkaasta on opiskelija tai koululainen. Jyväskylä onkin tunnettu opiskelijaystävällisistä palveluistaan, opiskelija-alennuksistaan sekä erittäin monipuolisesta tapahtuma- ja harrastustarjonnastaan. Jyväskylän opiskelija-asuntotarjonta on monipuolista. Voit löytää opiskelukotisi Kortepohjan legendaarisesta ylioppilaskylästä tai lukuisista muista opiskelija-asunnoista. Asuntovalikoima on runsas myös yksityisillä markkinoilla. Jyväskylässä ei ole lainkaan tavatonta asua opiskelijana aivan ydinkeskustassa, kävelykadun tuntumassa. Myös Jyväskylän yliopiston kampusalueiden sijainti on monilla tavoin ihanteellinen. Luonto on jatkuvasti lähellä laskeuduttaessa

Seminaarinmäen harjumaisemista Jyväsjärven rantaan, mutta silti keskustan palvelut, opiskelijoiden suosimat asuinalueet ja lukuisat liikuntamahdollisuudet ovat vain kävelymatkan päässä. Jyväskylän kulttuuritarjonta on monipuolista. Musiikin ystäville löytyy jatkuvasti kuultavaa, olipa kiinnostuksen kohteena rock, hiphop, klassinen, jazz, kokeellinen elektroninen tai hc-punk. Keikkapaikoista erityismaininnan ansaitsee Suomen tunnetuimpiin rockklubeihin lukeutuva Tanssisali Lutakko. Kulttuuria on tarjolla myös kampuksilla, esimerkiksi ylioppilaskunnan Ilokiven tarjonnasta löytyy lukuvuoden aikana runsaasti keikkoja, stand up -klubeja, elokuvia, teatteria, väittelyiltoja ja erilaisia festivaaleja indie-musiikista mediataiteeseen. Jyväskylä on vahva liikuntakaupunki, mikä näkyy laajana tarjontana niin yksilö- kuin joukkuelajienkin saralla. Käytännössä jokaisen lajin ystävälle löytyy Jyväskylästä opiskelijabudjetille sopiva harrastusmahdollisuus ja samanhenkistä seuraa. Joskus tarjontaa löytyy yllättävänkin läheltä, esimerkiksi ylioppilaskylästä on vain muutaman sadan metrin matka Laajavuoren laskettelurinteisiin sekä luonnonläheisille hiihto- ja lenkkireiteille.


WHO SHARES, WINS. Vuonna 1863 perustimme koulun, joka avasi suomenkielisen opetuksen ja oppimisen kaikille – me välitimme. Tänä päivänä voimanlähteenämme on yhä vahva vuoropuhelu. Käymme ovet ja ajatukset avaavaa dialogia tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä – eilisen, nykyhetken ja huomisen välillä. Haluamme sytyttää taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. Haemme vastauksia huomispäivänpolttaviin kysymyksiin 2 500 asiantuntijan ja 15 000 opiskelijan voimin tiiviissä ja avoimessa monitieteisessä yhteisössä. TULEVAISUUDEN PALVELUKSESSA. JO VUODESTA 1863. Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta. Hakijan esite 2016.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO jyu.fi/it

Kuvat: Antti Aarnio, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Panu Moilanen, Erkka Peitso, Olavi Porri, Mikko Puttonen, Eero Pykäläinen ja Remedy Entertainment. 11/2015 - 3000.

IT. Kaikkialla.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you