Page 1

trendboekje


Bevolkingsgroei en -afname, (multiculturele) diversifiëring en verkleuring, vergrijzing én ontgroening vinden tegelijkertijd in verschillende regio’s (groeipolen perifere krimpregio’s) van Nederland plaats. Tot 2040 neemt de Nederlandse bevolking toe tot 17,8 miljoen inwoners. In 2025 zal 22% van de Nederlandse bevolking ouder zijn dan 65 jaar, tegen 16% in 2011. De komende 15 jaar komen er 250.000 Westerse allochtonen bij en 500.000 niet-Westerse allochtonen.

versterking demografische ongelijkheid 01


Technologische vernieuwingen, digitalisering en miniaturisering en de integratie van verschillende technologieĂŤn nemen toe. Materieel maakt plaats voor immaterieel. De virtuele en fysieke wereld, mens, samenleving en technnologie versmelten. Interactie en verbinding (o.a. via sociale media) tussen alles maakt samenleving slimmer, efficiĂŤnter (zelf-diagnose) en, opener en transparanter. Traditionele scheidslijnen vervagen: mens-dier, jong-oud, echt-kunstmatig, gezondziek, genezen-verbeteren, leven-dood, mens-machine.

ongrijpbare werkelijkheid 02 Š Google glasses


Steeds meer ‘gelijkgestemden’ organiseren zich op verschillende manieren op verschillende momenten in verschillende samenstellingen. Er ontstaan nieuwe groepsbindingen en tegelijkertijd nieuwe scheidslijnen op basis van bijvoorbeeld sociaal-culturele bindingen. Waar vroeger de waardeoriëntatie binnen ‘de zuil’ werd voorgeschreven, moet de burger nu veel meer zelf een mening construeren. Historisch gegroeide patronen zijn hierbij minder bepalend.

flexibele socialisering 03

trendboekje  

20 trends in de omgeving van de provincie

trendboekje  

20 trends in de omgeving van de provincie

Advertisement