Page 1

IZOBRAŽEVANJE

2010

tema

PREVAJANJE V PODJETJIH UVODNIK

Prevajalski studio - prevajanje 24 ur? NOVO v Sloveniji Telefonsko prevajanje in pravopisni nasveti Brezplačno strojno prevajanje

Prevajanje in overitev razpisne dokumentacije Delovni prevodi in izvlečki Klasični prevodi Lektoriranje Simultano in konsekutivno tolmačenje

izobraževalni center PANTEON COLLEGE, d.o.o., p.p. 2538, 1102 Ljubljana, tel: 080 10 42, fax: 01 280 3 230, e-mail: info@panteon.si, www.panteon.si

1

za


2 revija

ZA IZOBRAŽEVANJE

UVODNIK

Prevajalski studio - prevajanje 24 ur? Prevajanje se prilagaja poslovnim praksam - če smo poslovneži 24 ur dosegljivi po telefonu, če stalno kontroliramo elektronsko pošto, potem tudi od prevajalske agencije pričakujemo, da je na voljo praktično 24 ur. Zato odpiramo prevajalski studio, ki bo deloval kot novinarska redakcija v treh izmenah - jutranji, popoldanski in večerni, ko boste imeli na voljo dežurnega prevajalca. Prevod boste lahko oddali kadarkoli in rok za prevajanje bo začel teči na primer ob drugi uri zjutraj. In ne samo to - naši prevajalci so dosegljivi tudi po telefonu za prevajanje telefonskih pogovorov, svetovanje pri pisanju ali za spletno prevajanje tekstov in dokumentov v živo. Prevajanje v realnem času postaja močan trend - ko brskate po spletu in najdete stran v kitajščini, zagotovo ne boste skopirali vsebine v wordov dokument in ga po faksu poslali prevajalski agenciji, ampak boste stran prevedli z avtomatskim prevajalnikom. Brezplačna prevajalska orodia bodo zmanjšala stroške prevajanja.Nepomembne tekste in sporočila si bodo zaposleni prevajali avtomatsko, za manj pomembne tekste lahko naročite poceni izdelavo povzetka, zares pa boste prevajali samo najpomembnejše dokumente, razpise in pogodbe. Tak hierarhični sistem prevajanja vam zagotavlja, da boste stroške zmanjšali tudi za 40%. Telefonsko in spletno prevajanje bosta izjemno pospešila sam prevajalski proces, saj boste prevod dobili dobesedno takoj. Vse najpomembnejše pogodbe in razpisno dokumentacijo pa vam bodo prevedli in overili naši sodni tolmači in lektorji-native speakers. Udeležite se naših brezplačnih prevajalskih seminarjev: * brezplačni prevajalski programi za podjetja - maj * sistem upravljanja s prevodi in zagotavljanje kvalitete - junij * orodja za avtomatsko prevajanje poslovne korespondence - september * izdelava spletne prevajalske baze za mala in srednja podjetja - oktober

NOVO

NOVO

Telefonsko prevajanje

sodni prevodi tolmačenje

Telefonsko konsekutivno prevajanje vam od sedaj lahko pomaga tudi pri prevodih nujnih telefonskih pogovorih. Če vas bo po telefonu klical kitajski partner, vi pa ne govorite kitajsko, vam bo pomagal naš prevajalec in pogovor bo tekel nemoteno.

klasično prevajanje in lektura

Izbirate lahko med naročniškim paketom in individualnim prevodom.več str. 7

delovni prevodi in izvlečki

BREZPLAČNO STROJNO PREVAJANJE Strojno prevajanje je še posebej primerno za:

telefonsko in spletno prevajanje

prevajanje spletnih strani orientacijske prevode pisanje mailov in kratkih dopisov prevajanje manj pomembnih dokumentov več str. 8

.

avtomatsko prevajanje


revija

3

ZA IZOBRAŽEVANJE

Naš oddelek za prevajanje razpisne dokumentacije vam s projektnim delom in velikim številom prevajalcec, lektorjev in sodnih tolmačev zagotavlja uspeh.

Prevajanje razpisne dokumentacije za mednarodne razpise je kritični del celotnega projekta. Če vam dokumentacije ne uspe prevesti v roku, je bilo vse delo zaman in izgubite lahko precej denarja.

Projektni vodja: :: sprejme prevod in dogovori roke ter faze prevoda :: vnese tekste v spletno aplikacijo :: izbere prevajalski team (prevajalci, lektorji, sodni tolmači) :: spremlja napredek prevoda v realnem času :: skrbi da so posamezne faze narejene v rokih :: koordinira prevajalce :: komunicira z naročnikom :: pregleda zadnjo verzijo :: odda naročniku :: analiza procesa po oddaji naročila

kontakt: 080 10 42 info@panteon.si www.panteon.si

naročite: prevod razpisne dokumentacije sodno overitev

Podjetja potrebujejo sodno overjene dokumente tako pri oddaji razpisne dokumentacije kot pri vsakodnevnem poslovanju. Najpogostejši dokumenti, ki potrebujejo sodno overjen prevod, so: :: :: :: ::

razpisna dokumentacija izpisi iz sodnega/poslovnega registra bonitetne ocene, reference mednarodne pogodbe

:: :: :: ::

diplome, spričevala potrdila o nekaznovanosti izpiski iz rojstne/poročne matične knjige izjave, dovoljenja, pooblastila, zdravniški izvidi

Delovni prevodi in izvlečki Izvleček je idealen v situaciji, ko morate

Včasih ne potrebujete prevoda za objavo, dovolj je samo povzetek teksta ali pa hiter, delovni prevod, ki ga boste uporabili pri svojem delu.

hitro reagirati in nimate dovolj časa za branje teksta, še manj za prevajanje. Kvalificiran prevajalec bo prebral poslovni dopis ali drug material in vam pripravil izvleček v tujem jeziku ter prevod v slovenskem. Tako boste lahko takoj argumentirano odgovorili na pismo ali ukrepali kako drugače. Povzetki so odlični tudi za hitro prevajanje novic in izdelavo klipingov.

Delovni prevod je najhitrejša oblika prevajanja celotnih tekstov. Prevod pripravi kvalificiran prevajalec, ki pa se ne ukvarja s slogovnimi niansami in leporečjem. Prevod je popolnoma korekten, ni pa primeren za objavo. Če ga boste želeli objaviti, vam ga dodatno lektoriramo.

Prevajanje in overitev razpisne dokumentacije Delovni prevodi in izvlečki

Prevajanje in overitev razpisne dokumentacije

kontakt: 080 10 42 info@panteon.si www.panteon.si

naročite: povzetek delovni prevod

.....prevajanje in overitev razpisne dokumentacije.....delovni prevodi in izvlečki.....


ZA IZOBRAŽEVANJE

Lektoriranje

4 revija

Klasični prevodi Projektno vodenje nam omogoča zagotavljanje kvalitete, ki jo opredeljujejo prevajalski standardi QA3 in SAE J2450, in sicer tako, da omogoča spremljanje štirih faz projekta v realnem času, tako da v vsakem trenutku poznate status svojega prevoda:

1. faza - priprava: :: tekst najprej pregledamo, določimo najbolj učinkovit način prevajanja :: z uporabo orodij za strojno prevajanje ugotovimo stopnjo konkordance :: pripravimo terminski plan in naredimo natančen predračun prevoda :: vodja projekta loči prevajalske aktivnosti od vseh drugih spremljajočih dejavnosti

Klasični prevodi

2. faza - prevajanje: :: prevajamo izbrane tekste, dokumente in pogodbe glede na ciljno populacijo prevoda :: sledi lektoriranje prevoda, ki ga izvajajo izkušeni native speakers

3. faza - kontrole kvalitete: :: vzorčno preverjanje prevoda glede na kriterije kakovosti, natačnosti in stilske ustreznosti :: odločitev vodje projekta o oddaji prevoda

4. faza - zaključek projekta: :: interna ocena poteka projekta :: povratna informacija naročnika :: vodenje prevajalske baze naročnika - TMS

Prevajanje dokumentov, internih aktov in pogodb je za podjetja strateškega pomena. Zato od prevajalskih agencij pričakujejo posebno skrbnost in visoko kvaliteto prevodov.

Lektoriranje kontakt: 080 10 42 info@panteon.si www.panteon.si

naročite: prevod lekturo

Lektoriranje tekstov je zadnja faza prevajalskega procesa. Lektor, ki je native speaker in je speciliziran za posamezno področje, bo prebral delovno verzijo prevoda in ga lektoriral. Lektor zagotavlja terminološko neoporečno rabo izrazov v tekstu, obenem pa tekste predela tudi stilsko, tako da je jezik aktualen in tak kot ga govorijo in uporabljajo vaši poslovni partnerji. Pri prevodih v jezike drugih kultur, bo še posebej pazljiv na medkulturne razlike in kulturne navade posameznih narodov.

.....klasični prevodi.....lektoriranje.....


revija

5

ZA IZOBRAŽEVANJE

tuj jezik - slo 23 eur slo - tuj jezik 27 eur

Cenik

Klasični prevodi

Lektoriranje slovenščina 6 eur tuji jeziki 10 eur

080 10 42 info@panteon.si www.panteon.si

Simultano in šepetano ter konsekutivno tolmačenje simultano 400 eur/dan* šepetano 350 eur/dan* konsekutivno 300 eur/dan* mobilno tolmačenje 100 eur/ura *delovni dan pomeni 6 ur tolmačenja

Telefonsko prevajanje naročniški paket - promocijska cena 399 eur individualni prevod - promocijska cena 49 eur

Brezplačno strojno prevajanje strojno prevajanje - brezplačno

.....cenik.....


ZA IZOBRAŽEVANJE

Simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje

6 revija

Simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje

Simultano tolmačenje poteka v realnem času, saj prevajalec prevaja iz enega v drug jezik med samim govorom. Posebej primerno je za prevajanje pomembnih sestankov, konferenc in dogodkov v živo z več udeleženci. Za tak način dela potrebujete prevajalske kabine, slušalke in dva prevajalca za vsak prevajani jezik. Tudi šepetano prevajanje poteka realnem času, primerno je za individualno prevajanje ali majhne skupine, saj vam prevajalec prevaja s tihim glasom.

Konsekutivno

prevajanje poteka tako, da govornik pove nekaj stavkov in naredi premor, prevajalec pa jih prevede v drug jezik. Govornik nato spet pove nekaj stavkov in naredi premor... Tak način prevajanja je primeren za krajše dogodke.

Ov V O N

kontakt: 080 10 42 info@panteon.si www.panteon.si

iji n e v Slo

Mobilno tolmačenje

Mobilno tolmačenje naročite: simultano tolmačenje konsekutivno tolmačenje šepetano tolmačenje mobilno tolmačenje

Mobilni telefoni omogočajo novo obliko telefonskega konsekutivnega tolmačenja, kjer prevajalca pokličete po mobilnem telefonu in vam prevaja s pomočjo videokonference ali zvočnika.

Ko je prevajalec vedno z vami: * konsekutivno prevajanje * simultano prevajanje * online prevajanje dokumentov * online izdelava povzetkov * delovni prevodi

.....simultano, konsekutivno, šepetano in.....mobilno tolmačenje.....


Revija

7

ZA IZOBRAŽEVANJE

Telefonsko prevajanje in pravopisni nasveti

Ov V O N

iji n e v S lo

Telefonsko konsekutivno prevajanje vam od sedaj lahko pomaga tudi pri nujnih telefonskih pogovorih. Če vas bo po telefonu klical kitajski partner, vi pa ne govorite kitajsko, vam bo pomagal naš prevajalec in pogovor bo tekel nemoteno.

Osebna komunikacija je še vedno ključ za sklenitev posla. Večina poslovne komunikacije poteka v pisni obliki, najpomembnejše stvari pa morate urediti osebno ali po telefonu. Na potovanju vam lahko pomaga prevajalec, pri telefonskem pogovoru pa to do sedaj ni bilo mogoče.

Izbirate lahko med dvema paketoma: :: naročniškim paketom - 10 ur prevajanja na mesec in :: individualnim prevodom - za redke, občasne klice

Telefonsko prevajamo v:

Angleščino Nemščino Francoščino Italijanščino Hrvaščino

Španščino

Kitaščino

kontakt: 080 10 42 info@panteon.si www.panteon.si

naročite: telefonski prevod

Arabščino Ruščino ... in druge jezike

Telefonsko prevajanje in pravopisni nasveti

Kako deluje?

.....telefonsko prevajanje.....


ZA IZOBRAŽEVANJE strojno prevajamo iz in v naslednje jezike:

Brezplačno strojno prevajanje

8 revija

Afrikaans Albanian Arabic Belarusian Bulgarian Catalan Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Vietnamese Welsh Yiddish

O NOV

iji n e v o v Sl

Strojno prevajanje je najhitrejši način prevajanja tekstov - prevajate lahko spletne strani, maile, dopise in vse manj pomembne dokumente. Prevodi so dovolj dobri za vsakdanjo rabo, natančnost pa se poveča, če boste začeli z oblikovanjem svojega paralelnega besedilnega korpusa in uporabljali prevajaslke glosarje.. V Sloveniji imamo zelo dobre izkušnje z Evrokorpusom in Evrotermom, ki prevajalcem pomagata pri prevajanju pravnih in upravnih tekstov.

Kdaj strojno prevajanje? Strojno prevajanje je še posebej primerno za: :: prevajanje spletnih strani :: orientacijske prevode tekstov :: pisanje mailov in kratkih dopisov :: prevajanje manj pomembnih dokumentov

.....brezplačno strojno prevajanje.....

kontakt: 080 10 42 info@panteon.si www.panteon.si

naročite: strojno prevajanje

Prevajanje v podjetjih  

klasicno prevajanje, telefonsko prevajanje, avtomatsko prevajanje