Page 16

Kabanata 9 -Huwebes, Corpus Christi, naglakbay ang kapisanan sa bayang SF. -Ang pagbabalik ni Pendoy -Ang pag-uusap ni Nieves at ni Luisa -Pagkatapos ng sayawan.. -Ang matalanghigang MENU: MININDAL I Mga kaloobang pinaghalo-halo Niluto sa init ng pagkakasundo II Katulad ng puti ng buwan sa langit Hango sa dalawang pusoni Pag-ibig

presentation2  

presentation panpil 12

Advertisement