Page 1

Bruksanvisning

w a t c h


Modell: 976003 976005, 976006 976007, 976008 976009 976010, 976023 976012, 976013 976014, 976015, 976022 976016, 976017 976018, 976019 976020, 976021

EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)

Side: 3 8 20 21 26 31 33 38 43 48

Elektroniske klokker er EE-avfall. EE-avfall kan leveres gratis til alle butikker som selger til­ svarende typer produkter uten krav om å kjøpe nytt. Du trenger ikke å ha kjøpt produktet der du leverer det inn, og de trenger ikke selge samme modell eller merke. Innlevering av EE-avfall kan også leveres gratis til alle gjen­ vinningsstasjonene.

 2


Modell: 976003 A) Tallskive og knapper Kronograf sekundviser

Kronograf minuttviser

Knapp A

Timeviser

Minuttviser Posisjon 1 Posisjon 2 Kronens normale posisjon

Kronograf timeviser

Knapp B Lille sekundviser

 3

Kalender

î


B) STILLE KLOKKESLETTET 1. Trekk kronen ut til posisjon 2 2. Drei kronen til time og minuttviser står på riktig klokkeslett 3. Når kronen er trykket inn til normal posisjon starter den lille sekundviseren C) STILLE DATOEN 1. Trekk kronen ut til posisjon 1 2. Drei kronen i klokkeretning inntil riktig dato vises. • Dersom klokken er mellom 21:00 og 01:00 kan det skje at datoen ikke endres påfølgende døgn. 3. Etter at datoen er innstilt trykkes kronen tilbake til normal posisjon

 4


D) BRUK AV KRONOGRAFEN Denne kronografen kan ta tiden i hele sekunder oppad til 11 timer 59 minutter og 59 sekunder. Sekundviseren går kontinuerlig i samme tidsrom. Hvordan måle tiden med kronografen: 1. Kronografen startes og stoppes hver gang knapp A trykkes inn. 2. Når en trykker knapp B nullstilles både kronografens sekund-,  minutt- og timeviser.

 5


NULLSTILL

« A »

TA T

E) CHRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLA E) KRONOGRAF NULLSTILLING (GJELDER OGSÅ ETTER BYTTE AV BATTERI) This procedure shoud be performed when the chron Denne prosedyren utføres dersom after the skal chronograph has kronografens been reset,sekundviser and including ikke nullstilles når knapp B trykkes som angitt under foregående punkt 2, 1. og Pull dessuten også etter av 2nd batteri. the crown outbytte to the position. 2. Press button "A" to set the chronograph second h 1. Trekk kronen ut til posisjon 2 be advanced rapidly by continuously pressing but 2. Trykk knappen A for at kronografens sekundviser store 3. Once the hand have been zeroed, (den return the crow sekundviseren) skal nullstilles. Trykkes knapp A flere ganger * Do not push crown to normal position while the chr går sekundviseren raskere. stops on the way when crown are returned to norm  6


« A »

TIDEN «B»

STOPP

« A » «B»

ACING BATTERY) 3. Når kronografens sekundviser er nullstilt, presses kronen tilbake til normal nograph second handposisjon. does not return to zero position after the battery has been replaced.  * Ikke press kronen tilbake til normal posisjon FØR kronografens sekundviser er nullstilt. Gjøres dette vil kronografen sekund­ og denne The posisjonen vil oppfattes som ”nullstilt”. hand toviser thestoppe, zero position. chronograph hand can tton "A". wn to the normal position.

ronograph second hand returns to zero position.It mal position and its position is recognized as zero  7


Modell: 976005, 976006 Tallskive og krone/ knappe funksjoner

Minuttviser

Timeviser

Stoppeklokke minuttviser Sekundviser Stoppeklokke sekundviser

 8


24-timers viser Knapp A * Stoppeklokkens Start/Stopp Kronens normale posisjon Kronens posisjon for innstilling av tid Knapp B

* Stoppeklokken gĂĽr helt uavhengig av klokkens normale tidsangivelse.  9

î


JUSTERE STOPPEKLOKKENS VISERE: Før en stiller riktig tid, bør en sjekke om stoppeklokkens sekundog minuttvisere står i ”12”-posisjon. Dersom stoppeklokken går, trykk knappene i følgende rekkefølge og sjekk at viserne stiller seg i ”12”-posisjon. (Detaljert beskrivelse – se ”Hvordan bruke stoppeklokken”) Dersom stoppeklokken går: Dersom stoppeklokken er stoppet: Dersom stoppeklokken står i rundetid posisjon:

(A) (B)

(B)

(A)

(B)

(B)

* Dersom noen av viserne fremdeles ikke står i ”12” posisjon, kan de nullstilles på følgende måte:  10


1. Trekk ut kronen

Krone

Stoppe­ klokkens minutt­ viser

2. Trykk knappen A eller B for å nullstille enten stoppeklokkens sekund- eller minuttviser.  NB! Trykkes A går viserne mot klokkeretningen, tryk kes knapp B går viserne i klokkeretningen. 3. Trykk kronen tilbake til normal posisjon.

Stoppe­klokkens minutt­viser

 11


Stille klokkeslettet

Krone

1. Trekk kronen ut når den store sekundviseren står i ”12” posisjon. Sekundviseren stopper.  NB! Ikke trykk på andre knapper. Da vil stoppeklokkeviserne starte. 2. Still inn tiden, både 24 timers viseren, timeviseren og minutt 12


* Vær sikker på at stoppeklokken ikke går!

 viseren. Når timeviseren beveger seg, beveger 24 timer viseren seg tilsvarende. 3. Trykk kronen tilbake til normal posisjon i samsvar med et tidssignal.  13


Hvordan bruke stoppeklokken START

STOPP (slutt)

Stoppeklokkens minuttviser

Stoppeklokkens sekundviser

 14

10 sekunder


NULLSTILLE

Den målte tiden vises uavhengig av klokkens øvrige, normale tidvisning. Stoppeklokken kan måle opp til 60 Eksempel: 100 meter sprint: Trykk følgende knapper i rekkefølge: A A B

 15


TIDTAKING MED «time out» Start ­stoppeklokken

Stopp (Time out) Start igjen (spillet fortsetter)

5 minutter, 10 sekunder

Eksempel: Basketball kamp: Trykk knappene slik: A A / A A B  16


Stopp (spillet slutt)

Nullstill

20 minutter, 00 sekunder

* Start og stopp kan gjøres så ofte en ønsker ved å trykke på knappen A.  17


Tidtaking med mellomtider Mellomtid Gå videre

Start

2 minutter, 50 sekunder

Eksempel: 5.000 meter løp: Trykk knappene i følgende rekkefølge: A B / B A B  18


Stopp

Nullstill

15 minutter, 10 sekunder

* Tidtaking med mellomstopp kan gjentas så ofte en ønsker ved å trykke på knappen B.  19


INSTRUCTION MANUAL

Modell: 976007, 976008 Timeviser

Timeviser

Posisjon 1 Sekundviser

Normal krone posisjon

STILLE KLOKKESLETTET B) SETTING THE TIME 1. Trekk kronen ut til posisjon 1 2. Drei1.kronen minutt står riktig Pull thetilcrown outog to timeviser the 1st position. Turn the crowntilbake to set hour and minute hands. 3. Når2.kronen trykkes til normal posisjon, starter 3. When the crown is pushed back to the normal position, sekundviseren. second hand begins to run.  20


Modell: 976009 8171/201

ANALOG Kronograf med 30 min. tidtaking og dato Kronograf Minuttviser

Sekundviser A: Start/stopp Minuttviser

î

Timeviser Datoinnstilling Kronograf sekundviser

B: Mellomtid/ nullstill

 21

Krone


Stille klokkeslettet Posisjon 2 Trykk kronen tilbake til normal posisjon 1.2

Korriger aldri datoen mellom kl. 21.00 og kl. 0.30. Posisjon 1 Trykk kronen tilbake til normal posisjon 2.4

 22


Etter 2 timer stopper kronografen automatisk for å spare batteriet. Start

Stopp

4.1

4.2 Nullstill

4.3

 23


Tidtaking med mellomtid Start

A

5.1

Mellomtid

Oppstart igjen

5.2 Stopp

A

5.3 Nullstill

5.4

5.5

 24


Etter batteriskift o.l. for ĂĽ nullstille kronografens minutt og sekundvisere. Minuttviseren Trekk kronen ut til posisjon 1 Trykk knapp B 1.6

2.6 Trykk knapp A

Sekundviseren Trykk sĂĽ kronen tilbake til normal posisjon

3.6

 25

4.6


Modell: 976010, 976023 a) TallskivE og knappEr sekundviser knapp a

Timeviser

Minuttviser posisjon 1

kronograf  sekundviser

posisjon 2 normal krone posisjon knapp B kronograf minuttviser

kalender

 26

kronograf timeviser


B) sTillE klokkEslETTET 1.  Trekk kronen ut til posisjon 2 2.  Drei kronen til riktig minutt og time 3.  når kronen presses tilbake til normal posisjon, starter sekundviseren C) sTillE DaTo 1.  Trekk kronen ut til posisjon 1  2.  Drei kronen i klokkeretningen inntil riktig dato vises. nB! Datoen bør ikke stilles mellom klokken 21:00 og 01:00 da  den i så fall ikke skifter påfølgende dag 3.  Etter at datoen er innstilt skal kronen trykkes tilbake til normal  posisjon.

 27


D) BRUK AV KRONOGRAF Denne kronografen kan ta tiden oppad til 11 timer 59 minutter og 59 sekunder. Hvordan ta tiden: 1. Kronografen startes og stoppes ved ĂĽ trykke knappen A 2. Trykkes knappen B nullstilles kronografens sekund-, minuttog timeviser.

 28


NULLSTILL

« A »

« A »

TIDTAKING «B»

« A »

STOPP «B»

E) NULLSTILLING AV KRONOGRAF (inkl. etter batteriskift) OGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY) Denne prosedyren skal utføres dersom kronografens sekundviser

ure shoud be performed when the chronograph second hand does not return to ikke nullstilles på normal måte ogafter alltid batteriskift: onograph has been reset, and including theetter battery has been replaced.

 own1. outTrekk to thekronen 2nd position. ut til posisjon 2 on "A" to set the chronograph second hand to the zero position. The chronogra 2. Trykk knappen A for å nullstille sekundviseren. Nullstillingen ced rapidly by continuously pressing button "A". kanbeen gjøres raskere ved the gjentatte trykk på knappen A. hand have zeroed, return crown to the normal position.

h crown to normal position while the chronograph second hand returns to zero p e way when crown are returned to normal position and its position is recognized

 29


3. Straks nullstillingen er gjennomført skal kronen trykkes tilbake til normal posisjon.  NB! Ikke trykk kronen tilbake til normal posisjon FØR sekundviseren er nullstilt. Gjøres dette vil sekundviseren stanse og viserens posisjon vil oppfattes som nullposisjonen.

 30


Modell: 976012, 976013 INSTRUCTION MANUAL Tallskive og knapper Minuttviser Timeviser Posisjon 2

î Posisjon 1 Normal krone posisjon

Sekundviser

* Dato

* Plassering av dato kan variere avhengig av modell.

*Date position may be located at different position depends on mo

 31


STILLE KLOKKESLETTET 1. Trekk kronen ut til posisjon 2 2. Drei kronen til riktig minutt og time 3. Når kronen presses tilbake til normal posisjon, starter sekundviseren C) STILLE DATO 1. Trekk kronen ut til posisjon 1 2. Drei kronen i klokkeretningen inntil riktig dato vises.  NB! Datoen bør ikke stilles mellom klokken 21:00 og 01:00 da den i så fall ikke skifter påfølgende dag 3. Etter at datoen er innstilt skal kronen trykkes tilbake til normal posisjon.

 32


Modell: 976014, 976015, 976022 Tallskive og knapper Bruksanvisning

1/10 sekundviser for kronograf (2 sekund pr. runde

Kronograf minuttviser

Time-, minutt- og sekundviser Knapp 1

Krone

Synkronisert

Knapp 2 Kronograf sekundviser

Dato

 33

î


KRONE I NORMAL POSISJON START STOPP

NORMAL POSISJON

MELLOMTID NULLSTILL

 34


KRONE TRUKKET UT TIL FØRSTE KLIKK START KRONOGRAF STOPP KRONOGRAF

DATO INNSTILLING

MELLOMTID KRONOGRAF NULLSTILL KRONOGRAF

 35


Krone trukket ut til andre klikk

Nullstille 1/10 sekundviser kronograf

Stille klokkeslett

Nullstille minuttog sekundvisere kronograf

6 visere (Time/Minutt/Sekund) og Kronograf(Minutt/Sekund/ 1/10-sekund)  36


JUSTERE KLOKKESLETTET: Trekk kronen ut til andre klikk og juster så tiden ved å dreie viserne i klokkeretningen. KRONOGRAFEN: Nullstille: Trekk kronen til andre klikk. Trykk på knapp 1 så mange ganger som nødvendig for at 1/10-sekundviseren er nullstilt. Trykk på knapp 2 for å nullstille sekund- og minuttviserne. Trykk kronen tilbake til normal posisjon.  Start: Trykk knapp 1 Stopp: Trykk knapp 1 igjen. Nullstill: Trykk knapp 2 JUSTERE DATO: Trekk kronen ut til første klikk og juster datoen ved å dreie i klokkeretningen.  37


Modell: 976016, 976017 Bruksanvisning 1/10 sekundviser for kronograf (2 sekund pr. runde

Kronograf minuttviser

Time-, minutt- og sekundviser Knapp 1

Krone

Synkronisert

Knapp 2 Kronograf sekundviser

Dato

 38


KRONE I NORMAL POSISJON

START STOPP

NORMAL POSISJON

MELLOMTID NULLSTILL

 39


KRONE TRUKKET UT TIL FØRSTE KLIKK START KRONOGRAF STOPP KRONOGRAF

DATO INNSTILLING

MELLOMTID KRONOGRAF NULLSTILL KRONOGRAF

 40


Krone trukket ut til andre klikk Nullstille 1/10 sekundviser kronograf

Stille klokkeslett

Nullstille minuttog sekundvisere kronograf

6 visere (Time/Minutt/Sekund) og Kronograf(Minutt/Sekund/ 1/10-sekund)  41

î


JUSTERE KLOKKESLETTET: Trekk kronen ut til andre klikk og juster så tiden ved å dreie viserne i klokkeretningen. KRONOGRAFEN: Nullstille: Trekk kronen til andre klikk. Trykk på knapp 1 så mange ganger som nødvendig for at 1/10-sekundviseren er nullstilt. Trykk på knapp 2 for å nullstille sekund- og minuttviserne. Trykk kronen tilbake til normal posisjon. Start: Trykk knapp 1 Stopp: Trykk knapp 1 igjen. Nullstill: Trykk knapp 2 JUSTERE DATO: Trekk kronen ut til første klikk og juster datoen ved å dreie i klokkeretningen.  42


Modell: 976018, 976019 Kronograf minuttviser

Time-, minutt- og sekundviser 24-timer viser Knapp 1

Synkronisert

Krone

Knapp 2 Dato

Kronograf sekundviser

 43

î


KRONE I NORMAL POSISJON

START STOPP

NORMAL POSISJON

MELLOMTID NULLSTILL

 44


KRONE I NORMAL POSISJON

START KRONOGRAF STOPP KRONOGRAF

DATO INNSTILLING

MELLOMTID KRONOGRAF NULLSTILL KRONOGRAF

 45


Krone trukket ut til ANDRE klikk Nullstille 1/10 sekundviser kronograf

Stille klokkeslett

Nullstille minutt- og sekundvisere kronograf

6 visere (Time/Minutt/Sekund) og Kronograf (Minutt/Sekund/ 1/10-sekund)  46


JUSTERE KLOKKESLETTET: Trekk kronen ut til andre klikk og juster så tiden ved å dreie viserne i klokkeretningen. KRONOGRAFEN: Nullstille: Trekk kronen til andre klikk. Trykk så på knapp 1 så mange ganger som nødvendig for at 1/10-sekundviseren er nullstilt. Trykk så på knapp 2 for å nullstille sekund- og minuttvi serne. Trykk så kronen tilbake til normal posisjon. Start: Trykk knapp 1 Stopp: Trykk knapp 1 igjen. Nullstill: Trykk knapp 2 JUSTERE DATO: Trekk kronen ut til første klikk og juster datoen ved å dreie i klokkeretningen.  47


ISPLAYS AND BUTTONS ETTING THE TIME ETTING THE DATE SING THE CHRONOGRAPH HRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

Modell: 976020, 976021

DISPLAYS AND BUTTONS

Kronograf sekundviser

Minuttviser Knapp A

Timeviser Kronograf minuttviser

24-timer viser Posisjon 1 Posisjon 2 Krone

Knapp B Sekundviser

Dato

SETTING THE TIME ull the crown out to the 2nd position. urn the crown to set hour and minute hands. When the crown is pushed back to the normal position, small second hand begins to run.

SETTING THE DATE

 48


STILLE KLOKKESLETTET 1. Trekk kronen ut til posisjon 2 2. Drei kronen til riktig minutt og time 3. Når kronen presses tilbake til normal posisjon, starter sekundviseren C) STILLE DATO 1. Trekk kronen ut til posisjon 1 2. Drei kronen i klokkeretningen inntil riktig dato vises.  NB! Datoen bør ikke stilles mellom klokken 21:00 og 01:00 da den i så fall ikke skifter påfølgende dag 3. Etter at datoen er innstilt skal kronen trykkes tilbake til normal posisjon.

 49


BRUK AV KRONOGRAF Denne kronografen kan ta tiden oppad til 59 minutter og 59 sekunder. Hvordan ta tiden: 1. Kronografen startes og stoppes ved å trykke knappen A 2. Trykkes knappen B nullstilles kronografens sekund-, minuttog timeviser.

NULLSTILL

« A »

« A »

TIDTAKING «B»

 50

GRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

« A »

STOPP «B»


NULLSTILLING AV KRONOGRAF (inkl. etter batteriskift) Denne prosedyren skal utføres dersom kronografens sekundviser ikke nullstilles på normal måte og alltid etter batteriskift: 1. Trekk kronen ut til posisjon 2 2. Trykk knappen A for å nullstille sekundviseren. Nullstillingen kan gjøres raskere ved gjentatte trykk på knappen A. 3. Straks nullstillingen er gjennomført skal kronen trykkes tilbake til normal posisjon.  NB! Ikke trykk kronen tilbake til normal posisjon FØR sekundviseren er nullstilt. Gjøres dette vil sekundviseren stanse og viserens posisjon vil oppfattes som nullposisjonen.

 51


ISPLAYS AND BUTTONS ETTING THE TIME ETTING THE DATE SING THE CHRONOGRAPH HRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

Modell: 976020, 976021

DISPLAYS AND BUTTONS

Kronograf sekundviser

Minuttviser Knapp A

Timeviser Kronograf minuttviser

24-timer viser Posisjon 1 Posisjon 2 Krone

Knapp B Sekundviser

Dato

SETTING THE TIME ull the crown out to the 2nd position. urn the crown to set hour and minute hands. When the crown is pushed back to the normal position, small second hand begins to run.

SETTING THE DATE

 52


STILLE KLOKKESLETTET 1. Trekk kronen ut til posisjon 2 2. Drei kronen til både 24 timers viseren, timeviseren og minuttviseren står riktig. Når timeviseren beveger seg, beveger 24 timer viseren seg tilsvarende. 3. Når kronen presses tilbake til normal posisjon, starter sekundviseren C) STILLE DATO 1. Trekk kronen ut til posisjon 1 2. Drei kronen i klokkeretningen inntil riktig dato vises.  NB! Datoen bør ikke stilles mellom klokken 21:00 og 01:00 da den i så fall ikke skifter påfølgende dag 3. Etter at datoen er innstilt skal kronen trykkes tilbake til normal posisjon.  53


BRUK AV KRONOGRAF Denne kronografen kan ta tiden oppad til 59 minutter og 59 sekunder. Hvordan ta tiden: 1. Kronografen startes og stoppes ved å trykke knappen A 2. Trykkes knappen B nullstilles kronografens sekund-, minuttog timeviser. NULLSTILL

« A »

« A »

TIDTAKING «B»

« A »

STOPP «B»

GRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

re shoud be performed when the chronograph second hand does not return to onograph has been reset, and including after the battery has been replaced.

 54


NULLSTILLING AV KRONOGRAF (inkl. etter batteriskift) Denne prosedyren skal utføres dersom kronografens sekundviser ikke nullstilles på normal måte og alltid etter batteriskift: 1. Trekk kronen ut til posisjon 2 2. Trykk knappen A for å nullstille sekundviseren. Nullstillingen kan gjøres raskere ved gjentatte trykk på knappen A. 3. Straks nullstillingen er gjennomført skal kronen trykkes tilbake til normal posisjon.  NB! Ikke trykk kronen tilbake til normal posisjon FØR sekundviseren er nullstilt. Gjøres dette vil sekundviseren stanse og viserens posisjon vil oppfattes som nullposisjonen.

 55


Stempel:

Dato: Signatur:

W W W. PANORAMAGRUPP EN . NO

Bruksanvisning Alexander klokker  

Bruksanvisning klokker

Bruksanvisning Alexander klokker  

Bruksanvisning klokker

Advertisement