Page 11

24 ÙÑÅÓ ×áúäÜñé 11

www.247press.com.gr Μηνιαία τοπική έκδοση / Φεβρουάριος 2014

Ρεπορτάζ

Την εκλογική του διακήρυξη κοινοποίησε ο Κώστας Ασπρογέρακας δηλώνοντας ανοικτά πώς δίνει «μια πολιτική μάχη άλλου είδους και άλλης ποιότητας».

Κώστας Ασπρογέρακας

Διάφανος Δήμος Μέσα από αυτή αναφέρει πώς ο οικονομικός στραγγαλισμός της αυτοδιοίκησης την απαξιώνει κυριολεκτικά και την κομματικοποιεί ολοκληρωτικά, είτε άμεσα είτε έμμεσα και με το προσωπείο των «ανεξάρτητων» υποψηφίων. Χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων σημειώνει: “Στη πολύχρονη συμμετοχή μας στα τοπικά δρώμενα, κυρίως την περίοδο που με την λαϊκή βούληση βρεθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκπροσωπήσαμε με συνέπεια όσους μας τίμησαν και μας εμπιστεύτηκαν προασπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου Χαϊδαρίου και των κατοίκων του. Η αποτελεσματικότητά μας για τον τόπο, τους πολίτες, την τοπική οικονομία και τους εργαζόμενους, αποδείχθηκε με ρεαλιστικές θέσεις, καίριες παρεμβάσεις, συγκρούσεις με πολλά συμφέροντα, αλλά κυρίως με τις τεκμηριωμένες προτάσεις που έτυχαν της αποδοχής όχι μόνο του δημοτικού συμβουλίου, αλλά και της κοινωνίας.” ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί στην πληθώρα των «ανεξάρτητων υποψηφίων»: “Διάφοροι τάχα «ανεξάρτητοι» ή «ακομμάτιστοι» συνδυασμοί ανα-

like us on

λύουν αλλά δεν εμπνέουν, διατυπώνουν αλλά δεν συμβολίζουν, προτείνουν τετριμμένα πράγματα για το ρόλο του κράτους και για το νέο παραγωγικό μοντέλο, όλα αυτά όμως είναι γενικότητες. Οι αποσιωπήσεις τους για τον μέχρι σήμερα ρόλο τους στη Αυτοδιοίκηση, την απουσία ή/και την υποκριτική τους στάση σε κρίσιμα μέτωπα της πόλης μας, αλλά και η έμμισθη ή άμισθη συμμετοχή τους στο πολιτικό και κομματικό σύστημα είναι περισσότερο κραυγαλέες από τις διατυπώσεις τους. Άλλοι προβάλουν «αγωνιστικότητα» και «αντι-θέσεις», κρύβοντας την απουσία τους στην αναζήτηση συγκεκριμένων λύσεων και πολιτικών, ενώ συχνά τσαλαβουτούν στο ρουσφέτι και τον παλαιοκομματισμό. Υπάρχουν κι αυτοί που θέλουν να συνεχίσουν την καταστροφική τους πορεία στο Δήμο, δίχως ίχνος μεταμέλειας για την κατάσταση που παραδίδουν.” O ίδιος καταληκτικά αναφέρει πώς η συμμετοχή του στα κοινά, παρά τις καθημερινές δυσκολίες και απογοητεύσεις, είναι ο πλέον σίγουρος δρόμος για ένα καλύτερο αύριο στο Χαϊδάρι και στην Ελλάδα.

www.facebook.com/247press.com.gr

Δήμος Χαϊδαρίου - Περιστερίου Εξασφάλιση δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους Ο Δήμος Χαϊδαρίου σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος ΤΟΠΣΑ Αφαία που σκοπό έχουν την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής στήριξης των ανέργων με στόχο την προώθησή τους στην αγορά εργασίας και τη διατήρηση της απασχολισημότητάς τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου στο ισόγειο ή για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να τηλεφωνούν στο 2132047249. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι: α)Οι Άνεργοι και ιδιαίτερα οι γυναίκες και οι νέοι κάτω των 25 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ β)Οι Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος που περιγράφοντα στην ιστοσελίδα (http://www.afaia.gr/index.php/201209-25-09-24-02/targbenf) και γ)Οι Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2013 (Εισόδημα 2012), το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €. Στόχοι της δράσης: • Η εργασιακή προετοιμασία των ανέργων • Η ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου, ώστε να αναπτύξει δεξιότητες κοινωνικές και επαγγελματικές που είναι απαραίτητες για να προωθηθεί στην

απασχόληση ή/και στην επιχειρηματικότητα, εφαρμόζοντας την πολιτική του mainstreaming • Η άμβλυνση του κινδύνου διεύρυνσης και έντασης του εργασιακού αποκλεισμού των ανέργων • Η ενίσχυση των ανέργων και η ενεργοποίησή τους προς την κατεύθυνση της αυτοβελτίωσης και τόνωση της αυτοπεποίθησης • Η πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση των ανέργων για την απόκτηση «θετικών στάσεων» ζωής και τη δημιουργία «εσωτερικών κινήτρων» για συμμετοχή τους στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα • Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, μέσα από την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ικανότητες και δεξιότητές τους • Η ενθάρρυνση και ενεργοποίηση για ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα προώθησης στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα • Η διερεύνηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους, των ικανοτήτων, κλίσεων και των ενδιαφερόντων • Η γνώση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που τους παρέχονται από την αγορά εργασίας • Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας • Η ευαισθητοποίηση των φορέων (εργοδότες, κοινωνικές οργανώσεις κ.λπ.), για τη βελτίωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας • Η άρση των προκαταλήψεων και των εμποδίων • Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσω της ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών • Η ανάπτυξη δικτύων ενίσχυσης της κοινωνική επιχειρηματικότητας Τα πλήρη στοιχεία του προγράμματος, την αίτηση συμμετοχής (λήξη 28 Φεβρουαρίου 2014) και τις προϋποθέσεις μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.afaia.gr

Febrouarios 2014  
Febrouarios 2014  
Advertisement