Page 10

10 24 ÙÑÅÓ ×áúäÜñé

www.247press.com.gr Μηνιαία τοπική έκδοση / Φεβρουάριος 2014

Ρεπορτάζ

Μεταξύ των πιο εύρωστων οικονομικά Δήμων της Χώρας ο Δήμος Χαϊδαρίου Απόστολος Θεοφίλης: Καταρρίψαμε το μύθο της Χρεοκοπίας και αναμένουμε πλεόνασμα άνω των 3 εκατ. ευρώ για τον ισολογισμό του 2013! Γνωρίζατε ότι ο Δήμος Χαϊδαρίου το 2014 απαλλαγμένος από το 50% των χρεών του σε σχέση με το 2007 κατατάσσεται μεταξύ των πιο εύρωστων οικονομικά Δήμων της Χώρας; Σύμφωνα με μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου Κρήτης, σχετικά με την «Μεθοδολογία Αξιολόγησης της βιωσιμότητας των Ο.Τ.Α», όσον αφορά τους δείκτες «οικονομικής ευρωστίας» ο Δήμος μας από 1.3 το 2007 βελτιώθηκε στα επίπεδα του 3.2 για το 2013 και 2014, ενώ ο μέσος όρος του δείγματος 364 Δήμων της Χώρας δεν ξεπερνά το 1.4, κατατάσσοντας την επίδοση του Δήμου Χαϊδαρίου μεταξύ των καλυτέρων.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διεύθυνσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Χαιδαρίου: «Την ώρα που η πρωτοφανής αυτή οικονομική κρίση σάρωνε τους δήμους όλης της χώρας καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στο κοινωνικό μας πρόσωπο απέναντι στους δημότες χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία της Διοίκησης και των Στελεχών του Δήμου αλλά και της πολύτιμης συμβολής του Δημάρχου Δημήτρη Μαραβέλια. Συνεχίζουμε την δύσκολη αλλά αναγκαία προσπάθεια για την οικονομική εξυγίανση του Δήμου ώστε να προχωρήσουμε μετά στο επόμενο στάδιο της εφαρμογής ενός συγκεκριμένου σχεδίου τοπικής ανάπτυξης που θα δώσει πνοή αναγέννησης στην πόλη μας και θα φέρει την ελπίδα ξανά στους Χαϊδαριώτες»

Είναι ενδεικτικό πώς παρά την μείωση των εσόδων από τις κρατικές επιχορηγήσεις, που την τελευταία 5ετία ξεπέρασε το 60% , ο Δήμος Χαϊδαρίου κατόρθωσε να μειώσει τα Λειτουργικά έξοδα κατά 40%. Οι συγχωνεύσεις των Νομικών Προσώπων (ΔΑΟΧ, Πνευματικό Κέντρο, Δημοτική Επιχείρηση), μείωσαν τα συνολικά έξοδα κατά τουλάχιστον €3.0 εκατ. ετησίως, παρέχοντας τις ίδιες (εάν όχι καλύτερες υπηρεσίες) Κοινωνικής Μέριμνας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, παρ’όλες τις αρχικές αντιδράσεις. Αξίζει να σημειώσουμε πώς η συνεπής αποπληρωμή των δανει-

ακών υποχρεώσεων το 2006 ξεπερνούσε τα 10 εκατ. € ενώ μετά από μια πετυχημένη αναδιαπραγμάτευση με ευνοϊκότερους όρους, οδήγησε στην μείωση του συνολικού δανεισμού στα 5.2 εκατ., κερδίζοντας σημαντικά οφέλη ταμειακής ρευστότητας και περίοδο χάριτος («πάγωμα») μέχρι το 2015! Το 2013 η διοίκηση του Δήμου κατάφερε να πάρει έκτακτη επιχορήγηση (ΥΠΕΣΔΑ) και να εκταμιεύσει 9.5 εκατ €, αποπληρώνοντας το 90% των οφειλών προς προμηθευτές προηγούμενων ετών μεταθέτοντας την πληρωμή του υπόλοιπου 10% για το 1ο τριμήνου του 2014.

Σημείωση: Η εφημερίδα διαθέτει συγκεκριμένους πίνακες για όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο κείμενο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2013(1/1/13-31/1/13)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2014 (1/1/14-31/1/14)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ

€92.808,78

€260.487,61

181%

like us on

www.facebook.com/247press.com.gr

Febrouarios 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you