Page 10

10 24 / 7 press

www.247press.com.gr Πανελλήνια πολιτική εφημερίδα / Ιανουάριος 2013

Αυτοδιοίκηση

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού Σταύρος Μπαλοδήμας, μας έστειλε την παρακάτω επιστολή: Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δυο ετών από την ανάληψη των καθηκόντων μου ως πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης του δήμου Χαϊδαρίου, θα ήθελα να κάνω έναν μικρό απολογισμό των δράσεων που έγιναν στα σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης της πόλης του Χαϊδαρίου. Η Σχολική Επιτροπή, το 2011 σύμφωνα με τις επιταγές του “Καλλικράτη” απορρόφησε και ενοποίησε σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου τις προϋπάρχουσες Σχολικές Επιτροπές που υφίσταντο ως αυτοτελή Ν.Π.Δ.Δ. σε κάθε σχολική μονάδα. Και οι 15 σχολικές μονάδες της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής παρέδωσαν τότε ταμειακό υπόλοιπο της τάξεως περίπου των 37.000 €, ενώ οι οφειλές τους ανέρχονταν στο ύψος των 80.000 €. Ταυτόχρονα, οι χρηματοδοτήσεις των σχολικών επιτροπών από τους ΚΑΠ (που είναι και το μόνο έσοδο των Σχολικών Επιτροπών μαζί με τα μισθώματα των κυλικείων) από το 2011 μέχρι και σήμερα έχουν μειωθεί κατά 61%, ενώ την ίδια στιγμή τα λειτουργικά έξοδά τους έχουν αυξηθεί κατά 30%. Παρόλα αυτά κι ενώ δεν προβλεπόταν από τον “Καλλικράτη” ξεχωριστό προσωπικό για τις εργασίες και τις ανάγκες ενός Ν.Π.Δ.Δ. η Σχολική Επιτροπή στελεχώθηκε με προσωπικό δυο υπαλλήλων, οι οποίοι σε όλο αυτό το διάστημα υπερέβαλαν εαυτούς για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της νέας υπηρεσίας. Το σημαντικότερο όλων όμως είναι ότι η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης του δήμου Χαϊδαρίου, καινοτόμησε, τηρώντας το νόμο και εφαρμόζοντας ένα πρωτοπόρο σύστημα διαχείρισης των πόρων της επιτροπής. Με τον τρόπο που λειτουργούν οι Σχολικές Επιτροπές στο Χαϊδάρι, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων έχουν πλέον απεμπλακεί από μια σειρά υποχρεώσεων και ευθυνών που είχαν

με το παλαιό σύστημα, το οποίο τους απασχολούσε καθημερινά και δεν τους επέτρεπε να ασκούν ανεμπόδιστα τα εκπαιδευτικά και διδακτικά τους καθήκοντα. Επιγραμματικά θα αναφέρω μερικά από τα εξωδιδακτικά καθήκοντα με τα οποία είχαν επιφορτιστεί οι διευθυντές των σχολικών μονάδων με τον παλαιό τρόπο λειτουργίας: ● Μισθοδοσία καθαριστριών ● Μισθοδοσία σχολικών τροχονόμων ● Απόδοση κρατήσεων και φόρων στην οικεία Δ.Ο.Υ. ● Απόδοση εργοδοτικών και ασφαλιστικών ειςφορών στο Ι.Κ.Α. ● Καταχώρηση τιμολογίων ● Τήρηση πρωτοκόλλου ● Τραπεζικές συναλλαγές με Αγροτική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα της Ελλάδας. Πλέον, οι διευθυντές των σχολείων του Χαϊδαρίου έχουν αποφορτιστεί από όλα τα παραπάνω εξωδιδακτικά καθήκοντα και ασκούν απρόσκοπτα το εκπαιδευτικό τους λειτούργημα. Επίσης, παρά την ελλιπέστατη και “κουτσουρεμένη” χρηματοδότηση, κανένα σχολείο του Χαϊδαρίου δεν έμεινε ούτε μια ημέρα χωρίς θέρμανση, καμία καθαρίστρια δεν έμεινε απλήρωτη ούτε για μία ημέρα, οι προμηθευτές των σχολείων είναι όλοι εξοφλημένοι, ενώ με ενέργειες της Σχολικής Επιτροπής και των διευθυντών, ήρθαν χρηματοδοτήσεις στα σχολεία της πόλης μας από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Η Σχολική επιτροπή τέλος, συναισθανόμενη την οικονομική κρίση, μείωσε κατά 20% το μίσθωμα σε όλα τα κυλικεία των σχολείων του Χαϊδαρίου, ελαφρύνοντας τις οικονομικές υποχρεώσεις από τους εκμισθωτές τους, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Κλείνοντας, επειδή πολλά λέγονται το τε-

λευταίο διάστημα κατά των δημοσίων υπαλλήλων, οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια τους δημοτικούς υπαλλήλους που στηρίζουν με το έργο και την προσφορά τους τις Σχολικές Επιτροπές Χαϊδαρίου, κ. Νικολλέτα Παναγιωτοπούλου και κ. Χρήστο Μαλιαρίτση, η εργασία των οποίων αποτελεί υπόδειγμα και παράδειγμα προς μίμηση. Ο δήμαρχός μας κ. Μαραβέλιας, μου εμπιστεύεται στο ξεκίνημα του 2013 ένα πολύ νευραλγικό πόστο, αυτό του αθλητισμού, το οποίο με καλεί να υπηρετήσω από τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου Αθλητισμού. Σε αυτή την πολύ μεγάλη τιμή που μου γίνεται, θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ με όλες μου τις δυνάμεις, να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης του, αλλά και αντάξιος των προσδοκιών των κατοίκων της πόλης μας. Σταύρος Μπαλοδήμας Δημοτικός Σύμβουλος Χαϊδαρίου Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού

ianouarios 2013  

ianouarios 2013

ianouarios 2013  

ianouarios 2013

Advertisement