Page 4

18 грудня 2015 року

стор. 4

Понедiлок, 21 грудня шоу «Танцюють всi!-6» 12.05 «Нацiональне талант- Весiлля - лiки вiд старостi» 23.00 Подiї дня 23.00 Подiї дня 09.00 «Все буде смачно!» В цей дкень іменини 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» шоу «Танцюють всi!-6» 10.15 «Битва екстрасенсiв. 23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Мiсце 23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Мiсце 09.55 «Зваженi та щасливi святкують: Анфіса, Кирило. 18.30 Т/с «Коли ми вдома» 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» Боротьба континентiв» злочину маямi» (2) злочину маямi» (2) - 5. Фiнал. Оголошення Канал 1+1 (1) 18.30 Т/с «Коли ми вдома» 12.35 «Нацiональне талантСТБ 05.50 Т/с «Нахаба» (1) переможця» 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 20.00, 22.48 «Хата на тата» 20.00, 22.45 «Кохана, ми шоу «Танцюють всi!-7» 05.45, 16.00 «Все буде СТБ 12.00, 23.55 Т/с «Коли ми 09.10 «Снiданок з 1+1» 23.18 «Детектор брехнi 7» вбиваємо дiтей» 16.00, 05.40 «Все буде добре!» 05.45 Х/ф «Прощавай, вдома» (1) 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, Вiвторок, 22 грудня 00.00 «Один за всiх» добре!» 07.30 «Все буде смачно!» шпана Замоскворецька» (1) 14.56 Х/ф «Королева 16.45, 19.30, 23.15 ТСН В цей день іменини 00.50 «Слiдство ведуть 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 08.25 «Зiркове життя. 07.45 «Зiркове життя. Зiрки iз бензоколонки» (1) 07.35 «Маша i ведмiдь « святкують: Ганна, Степан, екстрасенси» 18.30 Т/с «Коли ми вдома» Помилки молодостi» небайдужим серцем» 16.22 «Хата на тата» 09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю Франциска. 12.30 Х/ф «Попутник» (1) 09.15 «Зiркове життя. Слава 08.45 «Зiркове життя. 19.00 «Х-Фактор - 6. Галажiнку - 9» Канал 1+1 Середа, 23 в обмiн на родину» Фатальне кохання концерт. Оголошення 13.45 Т/с «Однолюби» (1) 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, грудня 10.15 «Битва холостякiв» переможця» ОПТ ТА РОЗДРІБ. 15.50 «Сiмейнi мелодрами 12.00, 16.45, 19.30, 23.15, В цей день е к с т р а с е н с i в . 09.40, 02.35 Х/ф «Молода 01.15 «Нацiональне талантШИРОКИЙ ВИБІР ОДНОРА- Б о р о т ь б а дружина» (1) -6» 03.35 ТСН іменини шоу «Танцюють всi!-8» 17.15 Т/с «Заборонене 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, святкують: континентiв» 11.40 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» Недiля, 27 грудня ЗОВИХ ПАКЕТІВ, ПОСУДУ ТА кохання» (1) 09.10 «Снiданок з 1+1» Ангеліна, 12.35 «Нацiональне 18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» В цей день іменини ТОВАРІВ ДЛЯ УПАКОВКИ. 20.30 «Чистоnews» 07.35 «Маша i ведмiдь « Степан, Марія. т а л а н т - ш о у 18.30, 00.30 Т/с «Коли ми святкують: Христина, Теодор 21.00 Т/с «Останнiй 09.30, 10.55, 12.20 «Мiняю Канал 1+1 всi!-7» вдома» (1) Канал 1+1 Тел.: 095-88-44-088, 097-88-44-088. «Танцюють москаль» (1) жiнку - 9» 06.00, 07.00, 18.00, 22.00 «Вiкна- 20.00 «Нацiональне талант- 06.00 «Найвидатнiшi 22.00 «Грошi» 13.40 Т/с «Однолюби» (1) 08.00, 09.00, Новини» шоу «Танцюють всi!-8. фокусники свiту» 23.30 «Мiнкульт» 15.45 Т/с «Останнiй 12.00, 16.45, 19.30, 23.15, 20.00 «МастерШеф - 5. 18.30 Т/с «Коли ми вдома» Фiнал» 06.55 «Що? Де? Коли? 2015» 00.00, 03.30 Х/ф москаль» 03.25 ТСН Фiнал.» 20.00 «Зваженi та щасливi - 22.45 «Нацiональне талант- 08.00 «Українськi сенсацiї» «Викрадений син: Iсторiя 17.15 Т/с «Заборонене 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 22.45 «МастерШеф - 5. 5. Фiнал» шоу «Танцюють всi!-8. 09.00 Лотерея «ЛотоТiффанi Рубiн» (2) кохання» (1) 09.10 «Снiданок з 1+1» Оголошення переможця» 22.45 «Зваженi та щасливi - Оголошення переможця» забава» 01.50 Х/ф «Побiчний ефект» 20.30 «Чистоnews» 07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 23.05 «Моя правда. Ектор 5. Оголошення переможця» 01.40 «Слiдство ведуть 09.40 Мультфiльм (2) 09.30, 10.55, 12.20 Хiменес-Браво» 23.15 «Один за всiх» екстрасенси» 09.50 «Маша i ведмiдь» (1) Незабаром Новорічні свята! Вас ІНТЕР «Мiняю жiнку - 9» Четвер, 24 грудня 00.30 «Слiдство ведуть Субота, 26 грудня 10.05 ТСН: «Телевiзiйна цікавлять ЖИВІ, ЗЕЛЕНІ ЯЛИНКИ 06.35 Мультфiльм 13.40 Т/с В цей день іменини екстрасенси» В цей день іменини служба новин» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, або сосни, які красиво виглядатимуть «Однолюби» (1) святкують: Никон, Єва, 01.30 Х/ф «Почни спочатку» святкують: Аркадій, 11.00 «Свiт навиворiт - 3: 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, у вашому будиночку? Не турбуйтеся, 15.45 Т/с «Останнiй Адам, Паула. П’ятниця, 25 грудня Арсеній, Євгеній, Зосима. Танзанiя, Ефiопiя» ці красуні ви знайдете на вул. Коо- москаль» (1) 17.40 Новини Канал 1+1 В цей день іменини Канал 1+1 12.20, 13.25 «Свiт навиворiт 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 перативній, 34. Ціна від 50 до 150 17.15 Т/с 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, святкують: 4: В’єтнам» «Ранок з IНТЕРом» « З а б о р о н е н е 12.00, 16.45, 19.30, 23.15, Олександр, 14.25 «Новий грн. 098-484-98-67. Вадим. НОВИЙ МАГАЗИН 09.20, 12.25 Т/с кохання» (1) 03.40 ТСН Анастасія, Петро, iнспектор «Розумниця, красуня» 21.00 Т/с «Останнiй 20.30 «Чистоnews» 06.45, 07.10, 07.45, 08.10, Євгенія. Фреймут -3» 13.45, 14.20 «Судовi справи» москаль» (1) 21.00 Т/с «Останнiй 09.10 «Снiданок з 1+1» Канал 1+1 1 5 . 4 5 15.00, 16.15 «Жди меня» 22.00 «Новий iнспектор москаль» 07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 06.00, 07.00, 08.00, «Одруження Повітряні кульки, святкові при18.05, 19.05 Ток-шоу Фреймут -3» 22.00 «Одруження наослiп» 09.30, 10.50 «Мiняю жiнку - 09.00, 12.00, 16.45, наослiп» краси, карнавальні маски та бага«Стосується кожного» 00.00 Х/ф «Побiчний ефект» 00.00 Х/ф «Гiрке кохання» (2) 9» 19.30 ТСН 1 7 . 0 0 20.00 «Подробицi» (2) 01.55 Х/ф «День Подяки» (1) 12.20 Т/с «Однолюби» (1) 06.45, 07.10, то іншого. Також ви можете «Розсмiши 21.00 Т/с «Заради кохання я 02.05 Х/ф «Гiрке кохання» (2) 03.55 «В мережi» 15.45, 21.00 Т/с «Останнiй 07.45, 08.10, 09.10 замовити кульки надуті гекомiка» все зможу» ІНТЕР ІНТЕР москаль» (1) «Снiданок з 1+1» 1 8 . 0 0 лієм та фігури з повітряних кульок. 22.45, 03.45 Т/с «Двадцять 05.35, 20.00 «Подробицi» 05.35, 20.00 «Подробицi» 17.15 Т/с «Заборонене 07.35 «Маша i «Сказочная Адреса: Базарна площа, вул. Кооперативна, 62. рокiв без кохання» (2) 06.35 Мультфiльм 06.35 Мультфiльм кохання» (1) ведмiдь « Русь 2015» Тел.: 095-88-44-088, 097-88-44-088. 00.45 Х/ф «Солдати невдачi» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 20.30 «Чистоnews» 09.30, 10.50 «Мiняю 19.20 «10 02.50 Д/с «Вiйна всереденi 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 22.00, 23.30 «Право на жiнку - 9» хвилин з нас» 17.40 Новини 17.40 Новини владу» 12.20 Т/с «Однолюби» (1) 06.45 «Грошi» Прем’єр-мiнiстром» ТРК «Украина» 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 00.20 Х/ф «День Подяки» (1) 15.45 Т/с «Останнiй 08.00, 19.30 ТСН 19.30, 05.15 «ТСН-Тиждень» 06.00 Подiї тижня з Олегом «Ранок з IНТЕРом» «Ранок з IНТЕРом» 02.00 Х/ф «Куди подiлися москаль» (1) 09.00 «Свiтське життя» 21.00 Х/ф «Обраниця» (2) Панютою 09.20, 21.00 Т/с «Заради 09.20, 21.00 Т/с «Заради Моргани?» (2) 17.15 Т/с «Заборонене 09.45 Х/ф «Летять журавлi» 01.15 Х/ф «Пропала 06.50, 07.15, 08.15 Ранок з кохання я все зможу» кохання я все зможу» ІНТЕР кохання» (1) (1) (1) грамота» (1) Україною 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 05.35, 20.00 «Подробицi» 20.20 «Вечiрнiй Київ 2015» 11.40 Т/с «Заборонене кохання» ІНТЕР 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, вели... з Леонiдом вели... з Леонiдом 06.35 Мультфiльм 22.45 «Свiтське життя» 13.50 «Вечiрнiй Київ 2015» 05.55 Мультфiльм 19.00, 01.50, 05.00 Подiї Каневським» Каневським» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 23.45 Х/ф «Куди подiлися 16.15, 21.15 «Вечiрнiй 06.20 Х/ф «Рецепт її 09.15 Зiрковий шлях 13.40, 14.20 «Судовi справи» 13.40, 14.20 «Судовi справи» 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, Моргани?» (2) квартал» молодостi» 11.00, 19.45, 02.50 Ток-шоу 15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 17.40 Новини 01.45 Х/ф «Подорож у свiт 18.30 «Розсмiши комiка» 08.15 «уДачний проект» «Говорить Україна» 18.05, 19.05 Ток-шоу 18.05, 19.05 Ток-шоу 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 Джейн Остiн» (1) 20.15 «Українськi сенсацiї» 09.00 «Готуємо разом» 12.15 Реальна мiстика «Стосується кожного» «Стосується кожного» «Ранок з IНТЕРом» 04.45 Х/ф «Бiднi родичi» 23.15 «Що? Де? Коли? 2015» 10.00 «Орел i Решка. 13.15, 15.30 Т/с «Другий 22.45, 03.45 Т/с «Двадцять 22.45, 03.50 Т/с «Двадцять 09.20, 21.00 Т/с «Заради ІНТЕР 00.30, 02.05 Т/с «Iмперiя» (2) Незвiдана Європа» шанс» (2) рокiв без кохання» (2) рокiв без кохання» (2) кохання я все зможу» 05.35, 20.00, 04.50 ІНТЕР 11.00 «Новорiчнi Свати» 18.00, 04.10 Т/с «Клан ТРК «Украина» 00.40 Х/ф «Заводiй» (2) 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство «Подробицi» 05.45 «Жди меня» 13.00 Х/ф «Зовсiм iнше ювелiрiв. Вiдплата» (1) 06.00, 12.15 Реальна мiстика ТРК «Украина» вели... з Леонiдом 06.35 Мультфiльм 07.55 «Школа доктора життя» 21.00 Т/с «Анка з 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 06.00, 12.15 Реальна мiстика Каневським» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, Комаровського» 16.55 Х/ф «Малахольна» Молдаванки» (2) 19.00, 01.20, 05.00 Подiї 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 13.40, 14.20 «Судовi справи» 09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 09.30 Х/ф «Формула 19.00 «Кохання з першого 23.00 Подiї дня 07.15, 08.15 Ранок з Україною 19.00, 01.20, 05.00 Подiї 15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 17.40 Новини кохання» погляду» СТБ 09.15 Зiрковий шлях 07.15, 08.15 Ранок з Україною 18.05, 19.05 Ток-шоу 07.15, 07.35, 08.10, 08.35 11.30 Програма «Подорожi в 20.00, 03.20 «Подробицi 05.50, 16.00 «Все буде 11.00, 19.45 Ток-шоу 09.15 Зiрковий шлях «Стосується кожного» «Ранок з IНТЕРом» часi» тижня» добре!» «Говорить Україна» 11.00, 19.45 Ток-шоу 22.45, 03.45 Т/с «Двадцять 09.20 Т/с «Заради кохання я 12.00 «Кохання з першого 21.30 «10 хвилин з Прем’єр07.45 «Все буде смачно!» 13.15, 15.30 Х/ф «Волошки «Говорить Україна» рокiв без кохання» (2) все зможу» погляду» мiнiстром» 08.40 «Зiркове життя. для Василини» (1) 13.15, 15.20 Т/с «Скринька ТРК «Украина» 11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 13.00 Х/ф «Рецепт її 21.40 Х/ф «Вагома пiдстава Правила вдалого 16.00 Глядач як свiдок Пандори» (2) 06.00, 12.15 Реальна мiстика вели... з Леонiдом молодостi» для вбивства» (2) розлучення» 18.00, 04.00 Т/с «Клан 16.00 Глядач як свiдок 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, Каневським» 14.55 Х/ф «Приборкання ТРК «Украина» 09.35 «Зiркове життя. ювелiрiв. Вiдплата» (1) 18.00, 04.00 Т/с «Клан 19.00, 01.20, 05.00 Подiї 13.40, 14.20 «Судовi справи» норовливого» 07.00 Подiї Пробачити зрадника» 21.00 Т/с «Анка з ювелiрiв. Вiдплата» (1) 07.15, 08.15 Ранок з Україною 15.45, 16.15 «Сiмейний суд» 16.50 «Бенефiс «Кроликiв» 07.50 Реальна мiстика 10.30 «Битва екстрасенсiв Молдаванки» (2) 21.00 Т/с «Анка з 09.15 Зiрковий шлях 18.05 Ток-шоу «Стосується 30 рокiв гумору» 09.50 Т/с «Анка з 15» 23.00 Подiї дня Молдаванки» (2) 11.00, 19.45 Ток-шоу кожного» 18.05, 20.30 Х/ф «Зовсiм Молдaванки» (2) 12.40 «Нацiональне талант- 23.30 Т/с «C.S.I.: Мiсце 23.00 Подiї дня «Говорить Україна» 21.00 «Чорне дзеркало» iнше життя» 19.00 Подiї тижня з Олегом 23.30, 02.15 Т/с «C.S.I.: Мiсце 13.15, 15.20 Т/с «Скринька 23.30 Х/ф «Кейт i Лео» 20.00 «Подробицi» Панютою 1 (коло) - без обмежень аудиторії злочину маямi» (2) (загальнодоступна). СТБ злочину маямi» (2) Пандори» (2) 02.00 Х/ф «Ночi Гарлема» 22.25 «Новорiчнi Свати» 19.40, 05.50 10 хвилин з 2 (трикутник) - перегляд 05.55, 16.00 «Все буде СТБ 16.00 Глядач як свiдок ТРК «Украина» 00.25 Х/ф «Малахольна» (2) Прем’єр-мiнiстром неповнолітніми глядачами добре!» 07.25 «Все буде смачно!» 18.00, 04.00 Т/с «Клан 06.00, 12.00 Реальна мiстика ТРК «Украина» 20.00 Х/ф «Дружина за рекомендовано разом з батьками 07.50 «Все буде смачно!» 08.20 «Зiркове життя. Як ювелiрiв. Вiдплата» (1) 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 07.00, 15.00, 19.00, 01.20 сумiсництвом» (1) або з відома батьків. забували зiрок-3» 21.00 Т/с «Анка з 19.00, 01.20 Подiї Подiї 22.00 Т/с «Нахаба» (1) 3 (квадрат) - рекомендується 08.45 Х/ф «Дiвчата» (1) тільки для дорослих. 10.40 «Битва екстрасенсiв» 09.20 «Зiркове життя. Молдаванки» (2) 07.15, 08.15 Ранок з Україною 07.10 Т/с «Нахаба» (1) 02.00 Т/с «Клан ювелiрiв. 09.15, 05.00 10.00, 00.20 Зiрковий шлях. Вiдплата» (1) Зiрковий шлях Субота СТБ 10.50, 19.45 Ток- 11.00 Х/ф «Дружина за 07.10 «Все буде добре!» 14 грудня до 26-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Згурівка завітали на екскурсію діти. шоу «Говорить сумiсництвом» (1) 09.00 «Все буде смачно!» 13.00, 15.20 Т/с «Скринька 10.40 «Караоке на Майданi» Дітям було дуже цікаво подивитися й роз- Україна» 15.30 Пандори» (2) 11.35 «Х-Фактор - 6. Галапитати про техніку та аварійно-рятувальне 13.00, Оголошення спорядження бійців «101». Юним гостям про- Х/ф «Снiговий 17.20, 19.40 Т/с «Поверни концерт. янгол» (1) мене» (2) переможця» демонстрували пожежний автомобіль та пожеж16.00 Глядач як 22.10 Х/ф «Снiговий янгол» 16.40 «МастерШеф - 5. Фiнал. но-технічне обладнання, що використовується свiдок (1) Оголошення переможця» під час ліквідації наслідків надзвичайних подій. 18.00, 04.00 Т/с 02.15 Т/с «C.S.I.: Мiсце 19.00 «Битва екстрасенсiв Кожен мав змогу приміряти захисний одяг вогне- «Клан ювелiрiв. злочину маямi» (2) 15. Оголошення переможця» борців, протигази, також для них бійцями на час Вiдплата» (1) СТБ 21.15 «Один за всiх» було одягнено костюм Л-1. 21.00 Т/с «Анка 06.40 Х/ф «Карнавальна нiч» 22.30 «Кохана, ми вбиваємо Потім дітлахи побачили диспетчерську кім- з Молдаванки» (1) дiтей» 08.00 «Караоке на Майданi» нату підрозділу, де дізналися, як рятувальникам (2)

ТОВАРИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СВЯТ

ЗАПОБІГТИ! ВРЯТУВАТИ! ДОПОМОГТИ!

надходять повідомлення про надзвичайні події. Також юні громадяни зазирнули до класу, де вогнеборці щодня навчаються. Під час зустрічі дітлахи задавали рятувальникам безліч запитань про особливості служби та специфіку аварійно-рятувального обладнання. Вогнеборці, у свою чергу, із задоволенням надавали їм обґрунтовані та вичерпні відповіді. Співробітники ДСНС України сподіваються, що екскурсія до пожежно-рятувальної частини запам’ятається дітям надовго і буде корисною для них. Микола ПРИЩЕПА, провідний фахівець Згурівського РС ГУ ДСНС України у Київській області ст. лейтенант служби цивільного захисту.

ШАНОВНІ ВЛАСНИКИ АВТОТРАНСПОРТНИX ЗАСОБІВ

Доводимо до Вашого відома про прийняття постанови № 9 4 1 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реєстрації транспортних засобів». Даним нормативно-правовим актом внесено зміни до постанов Уряду від 07.09.1998 № 1388 та від 11.11.2009 № 1200, якими виключено з документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів довідку-рахунок встановленої форми, видану відповідним суб’єктом господарювання, натомість введено нову категорію документів, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу - укладені та оформлені безпосередньо в органах з надання сервісних послуг МВС в присутності адміністраторів цих органів договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, проводяться (БЕЗКОШТОВНО)на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб, та складається в будь-якому сервісному центрі по системі «Єдиного вікна» бази НАІС . У разі Вашого звернення до територіального сервісного центру МВС особи з наміром укласти договір в присутності працівник а центру можливе укладення договору (БЕЗКОШТОВНО) за формою самостійно визначеною сторонами договору та попередньо підготовленою ними і принесеною в приміщення центру (без підпису) або використання отриманого в центрі бланку. Бланк договору заповнюється сторонами власноручно в присутності працівник а центру (адміністратора). У разі необхідності працівник центру може надати лише консультативну допомогу щодо його заповнення. Працівник центру (адміністратор) зобов’язаний попередити сторони, що згідно чинного законодавства відповідальність за зміст договору та його виконання покладається на них, а також що укладення цього договору с їх власним волевиявленням та жодної відповідальності, в разі виникнення спорів, працівник сервісного центру МВС, в присутності якого було укладено договір, не несе. Василь ЮРІЙ, територіальний сервісний центр 3241.

Profile for Zgurivka rda

Panorama 55 (2015)  

Panorama 55 (2015)