Page 1

8

Panoráma 

2017. február

Jelentős fejlesztések készültek el Budaörsön, Dunaharasztiban, Gödöllőn, A tavalyiakat cserélni kell

Ugyanannyiért autózunk Pál Attila

Ha nincs hír, az jó hír – tartja az angol közmondás, és ez mindig, mindenhol igaz, ahol és amikor fizetendő díjakról esik szó. Különösen jó hír, ha nem drágul a közlekedés, és azon belül az autópálya-matricák. Így idén például Pest megyében ugyanannyiért autózhatunk a változatlan hosszúságú fizetős szakaszokon. Autósként kezdjük már megszokni, hogy a gyorsforgalmi utak használatáért fizetnünk kell. Ráadásul a változatlanul 5000 Ft-ba kerülő éves megyei matricák bevezetésével – 2015. január 1. – megszűnt a fővárost majdnem körülölelő gyorsforgalmi út egyes szakaszainak ingyenessége is. Ha már fizetünk, elvárjuk, hogy autónkat ne érje károsodás az utak állapota miatt. Ez néha kellemetlenséggel is jár, hiszen a szükséges útfelújítások mindig lassítják a forgalmat. Az utak állapotáról a Magyar Közút Zrt. Pest megyei Igazgatóságától kértünk felvilágosítást. – Az idei tél milyen károkat okozott a megye közútjain? – Pest megyében általában az ónos eső és a tartós fagy okozott komolyabb fennakadásokat, az északi részen pedig ezeken felül a jelentős mértékű havazás jelentett komoly kihívást. A téli üzemeltetési időszakban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás az elsődleges feladat. A folyamatos és tervezett útellenőrzések során munkatársaink figyelemmel kísérik a kialakult burkolathibákat. Javításukra ilyenkor azonban csak ideiglenes jellegű technológiával – hidegaszfalt beépítésével – van lehetőség. Így előfordulhat, hogy a burkolathibák ismételten kialakulnak, mivel az alkalmazott anyag plasztikus, hogy hidegben is bedolgozható legyen. Munkatársaink a csapadékmentes napokon folyamatosan végzik a burkolathibák javítását. Ugyancsak folyamatosan ellenőrizzük és karbantartjuk a csapadékvíz-elvezető rendszereket is, hogy ne álljon meg a víz az útburkolaton. Mindemellett több alkalommal kellett havária jellegű feladatot is elvégeznünk a környező területekről az útburkolatra került nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetése, valamint a hordalék eltávolítása miatt.  – Változtat-e ez a felújítási terveken? – Társaságunk minden évben elkészíti a felújítandó utak listáját. Sajnos, Pest megyében is találhatunk nem megfelelő állapotú szakaszokat még a nagy forgalmú, hálózati szempontból is jelentős szerepet betöltő utakon is.

Fontos kiemelnünk, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az országos közutak üzemeltetője és fenntartója, a teljes körű útrekonstrukciók azonban már nem tartoznak társaságunk kompetenciájába, és a felújításokra szánt források elosztására is csupán javaslatot tehetünk, illetve a felújítás szakmai előkészítésben veszünk részt. A kormány döntése alapján 2016-ban elindult a Komplex Útfelújítási Program. Ennek keretében több Pest megyei útszakasz már tavaly megújult. Társaságunk mindent elkövet, hogy finanszírozási lehetőséget találjon a rossz állapotú utak javítására, hiszen ez közös érdekünk. Összegezve, társaságunk rendelkezik felújítási és javítási tervekkel, illetve ütemezésekkel, amelyek természetesen a kialakult helyzet vagy rendkívüli útállapot-változás függvényében korrigálhatóak. - Van-e elegendő gép, szakember és anyagi forrás az utak rendben tartásához? – A napi üzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzéséhez és az útállapotok szinten tartásához elegendő forrással rendelkezünk. Azonban a burkolat állapotának nagyobb fokú felújításához idén létszámbővítésre és a géppark fejlesztésére is sor kerül. – Mennyi idő alatt végezhetnek a téli károk megszüntetésével, kijavításával?  – Most az jelenti az igazi kihívást, hogy a téli időszak után – a környezeti hatások miatt – a tömegesen jelentkező burkolathibákat nem lehetséges egyidejűleg felszámolni a teljes úthálózaton, hanem csak ütemezetten haladva. Ezért várható, hogy a kisebb forgalmú utakra csak később kerül sor.    Mérnökségeink folyamatosan végzik a felmérést, majd a téli útüzemeltetési időszak után, ütemterv szerint, a gépkapacitás és az időjárás függvényében fogják elvégezni a szükséges javításokat.

Az ónos eső és a tartós fagy okozott komolyabb fennakadásokat fotó: katona lászló 

Hét munkacsoporttal A Nemzeti Technológiai Platform hazai kutatóintézetek, oktatási intézmények és magyarországi telephel�lyel rendelkező vállalkozások részvételével alakult meg. Tevékenysége különösen az Irinyi-terv kiemelt ágazatait, többek között a járműgyártást, az egészségipart és -turizmust, az élelmiszeripart, a zöldgazdaságot, az infokommunikációs szektort érinti. Mit várnak a kezdeményezéstől? – kérdeztük Mórucz Norbertet, az Ipari Parkok Egyesület (IPE) elnökét. Pásztor Diána Az Ipar 4.0 platform hét munkacsoportba szerveződve igyekszik megvalósítani az alapításkor meghatározott célokat. A csoportok tagjait végigböngészve szinte mindenütt találkozhatunk az IPE nevével, így a „Jogi keretek meghatározása” néven működő csoportnál is, melynek vezetését is vállalta az egyesület. – Sokat várunk a kezdeményezéstől, a modell több országban bizonyított – mondja Mórucz Norbert, az egyesület elnöke arra a kérdésünkre, milyen reményeket fűznek az Ipar 4.0-hoz. – Az Ipar 4.0. kihívásai a nagyvállalatokat, a kkv-szektort és az ipari parkokat is új típusú feladatok elé állítják. Egy stratégia végrehajtásának a szervezett együttműködés a záloga. Az IPE az „alkotmányozási” feladatokban segít, elsősorban a jogi keretekkel foglalkozó munkacsoportban annak érdekében, hogy a platform stabil keretek között és „jövőképesen” működjön. E munkacsoport jelenleg azon dolgozik, hogy meghatározza a szervezett jogi forma nélküli szabad társulásként létrehozott platform végső jogi és szervezeti formáját, s véglegesítse az ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatot. Általános cél a munkacsoporton belül, hogy elérjék: a törvénykezésben alapvetés legyen annak vizsgálata, hogy az új jogszabályok milyen kölcsönhatásba lépnek a digitális gazdasággal és a társadalommal.

Százhalombatta volt a tudományos és technológiai

A Stratégiai Tervezés munkacsoportjában is megtaláljuk az IPE-t. Itt a tagok arra keresnek választ, hazánk hogyan tud megfelelni az Ipar 4.0 kihívásainak, miként közelíthetünk a nemzetközi gyakorlatokhoz. Munkája során a csoport elemzi az ipari fejlődés és a digitalizáció új nemzetközi trendjeit, felméri Magyarország specifikus helyzetét, hogy aztán stratégiai célokat fogalmazzon meg, s kitűzze az esetleges kutatási-fejlesztési irányokat, kitörési pontokat. Az ipar digitalizációját előmozdító nemzeti stratégia megvalósítása az Infokommunikációs technológiák munkacsoporthoz kapcsolódik, mely a nemzetközi trendek figyelembevételével fogalmaz meg ajánlásokat a hazai gazdasági szereplőknek. A humán erőforrás problémaköre a Foglalkoztatás, oktatás és tréning munkacsoporthoz, míg a hazai technológiák, a gondolkodásmód és kultúra fejlődésének elősegítése a Kísérleti mintarendszerek nevű munkacsoporthoz tartozik. Az Innováció és üzleti modell munkacsoport közvetlen célja pedig az, hogy a platformba belépők ipari és intézeti kutatási potenciálja erősödjön, innovációs képességük fokozódjon, ezáltal elősegítse hazánk általános technológiai fejlődését is. A fent említett munkacsoportok tevékenységében tehát aktívan közreműködik az Ipari Parkok Egyesület, mely – mint az ország valamennyi régiójá-

8__