Page 1

EZ LÁTHATÓ A FOTÓN; 1. RÉSZ

Kedves Rejtvényfejtők! Januári rejtvényünk megfejtése: A bernecebaráti Szokolyi-kastély. A helyes választ beküldők közül 2 db belépőt nyert a február 18-i „Budapest Voices” koncertre dr. Baráth Endréné (Szentendre), Paládi József: A dinnyecsősz című regényét Pénzes Zsuzsanna (Veresegyház) olvasónk nyerte. Gratulálunk! A nyereményeiket postázzuk. Februári lapszámunkban ismét egy Pest megyei látnivalót keresünk. A rejtvény fősora a megfejtés, amelyet nyílt postai levelezőlapon vagy e-mailben küldhetnek el kiadónk postacímére: Cosmo Média Kft. 1139 Budapest, Röppentyű u. 21−23., vagy a rejtveny@ pestmegyelapja.hu e-mail címre. Kérjük, hogy a helyes válasszal együtt adják meg nevüket és elérhetőségüket is! A megfejtések beérkezési határideje: 2017. március 8. A helyes választ beküldők között 1 db 5000 Ft értékű fürdőbelépőt sorsolunk ki, a Leányfalu Termálfürdő felajánlásával, továbbá Paládi József: Magyar sors című regényét, a szerző felajánlásával. A szerencsés nyertesek nevét márciusi lapszámunkban közöljük, nyereményeiket pedig postázzuk a megadott címre.

15

rejtvény – hirdetés

www.pestmegyelapja.hu

KOLOSTORALAPÍTÓ APÁT

OSZTRÁK AUTÓJEL

ILYEN ÁLLAT A TATU

ÚJSZÜLÖTT

1100 RÓMAI SZÁMOKKAL

ZALA MEGYEI TELEPÜLÉS

ELEMI ...; FILMCÍM

KÉRDÕ SZÓCSKA

MÛVE A VARÁZSHEGEDÛ (WERNER)

MADE ... HUNGARY

L NÉHAI UKRÁN KÖLTÕ (TARASZ) LAPÍRÁSSAL KAPCSOLATOS

SZÖKDÉCSEL

TABDI KÖZSÉG RÉSZE!

BABÉR, LATIN NYELVEN

GYEPLÕ (TÁJSZÓ)

AZONOS BETÛK

TÖKSZÁR

KETTÕS BETÛ

MEGHÍZOTT

1/2 SÖNT!

LENGYEL KIKÖTÕVÁROS

A SUGÁR JELE GONDOL (TÁJSZÓ)

SCHÜTZ ...

OLASZ UTAZÁSI IRODA

AMERIKAI HÍRCÉG

AJÁNLOTT JEL

ULAN-...; VÁROS

SPANYOL AUTÓJEL

TERMÉSZETES

VISSZAVONULÓ

ÓKORI TÖRZS

MOSTANTÓL

ÕT ÉS TÁRSAIT PÉTERKE

ERDEI ÁLLATKA

ÚJ, NÉMET NYELVEN

CELSIUS JÁROM

BÚZAVIRÁG

DUSÁN, BECÉZVE

OLO-...; ÓMALÁJ TÖRZS

RIADÓ FÕV.-I SP.KLUB

INNI AD

HATÁRRAG

JUHHODÁLY

MELY DOLGOT?

EGYLET EGYEDE

BORÍTÓKOSÁR

TÓ, NÉMETÜL

RÓMAI 2000-ES

Ízelítő a márciusi számból: – A magyar mezőgazdaság korszakváltása, a Digitális Agrár Stratégiának részletei – Közélet, gazdaság, sport, kultúra – Keresztrejtvény minden lapszámban, különleges nyereményekkel

A Pest Megye Lapja következő száma március 22-én jelenik meg.

VÉREDÉNY

A NAUTILUS KAPITÁNYA (VERNE)

ISZKOL

Önálló megye, önálló lappal!

AZ ÉG SZÍNE A TYÚK PÁRJA

ERÕS SÍRÁS

A TÖBBESSZÁM JELE

KÍNAI FÉRFINÉV

ÉSZAK

A TÛZ KÖZEPE!

EZ LÁTHATÓ A FOTÓN; 2. RÉSZ

MARÓ FOLYADÉK

1,3 millió lakos 50 000 példány 187 település 16 oldal információ

evezésű rácsonya” eln „Mindenki Ka pestről és Pest megyéa T LA GÁ da OL EKMENTŐ SZ ermeket hívott meg Bu oldalon olvasható. gy ÖZI GYERM A NEMZETK 300 hátrányos helyzetű pet. Összeállításunk a 3. e ne ér ün rendezvény ámukra az ebbé tegye sz ből, hogy sz

a j p a L e y g Pest Me Közéleti havilap

BER | I. ÉVF

2016. DECEM

gyelapja.hu

| www.pestme

M OLYAM 10. SZÁ

rja „Lisztjét szó ” … égre-földre PML

ai Nagyszaén a románi ányozással November vég lsó lisztadom lontán az uto idei Magyarok Kenyere az t befejeződött egész Kárpát-medencé program. Az ényezés során mintegy átfogó kezdem gazda több mint 510 r gya így az őrlés 3000 ma gyűjtött össze, delkezésre tonna búzát na liszt áll ren a Nemzeti után 350 ton atta tud kra – karitatív célo Kamara. ági Agrárgazdas l készült 10 jtött búzábó gyű i 65 tonnát A helyben felül tovább tonna liszten gh Anita, a magyar közcze adott át Her és Győrffy Baök felesége eln gi asá gi Kamara társ Agrárgazdasá ONA LÁSZLÓ FOTÓ: KAT lázs, a Nemzeti magyar szervezeteknek. i Ráckevén is elnöke erdély 1-ben indult Magyarok az ünnephez tt mte tere t A Pécsről 201 m fennállásának hatotó hangulato ácsony is mél gra a közelgő kar Kenyere pro tegy 3000 magyar gazvárakozás és t Az adventi dik évében min tonna búzát gyűjtöt t 510 da több min a határon túli területek z jáihe am össze, 16 tonnával ély Erd ül után 350 100, ezen bel búza megőrlése karitatív rult hozzá. A ésre állt rendelkez zló, a Matonna liszt Lás ndta Korinek ja mo – kra célo lom elindító yere mozga eményén, gyarok Ken rozat záróes tdecem- az idei progran.mso . nek szánt lisz 59 yér 16 ken tt, A gi meyszalontá vel ezelő magyarorszá ította, Nag egye 357 év án rm n is minden zorulóknak. Liszt ilv vá idé t ny ol ből á -S pp a rás e Pest-Pilis ót Megyena ben osztottak ájában összesen az egye jogelődj ta form e az évfordul sztermében. gyé tonnányi és száraztész A mai Pest m egyeháza dí ye Közgyűlés zegyűjtött 16 mellé 60 éget tart a M re. Pest Meg Erdélyben öss ps lét ne tt tonna liszt jö ün 10 n én lt n évbe ber 4Böjte Csaba de búzából őrö a in m ezik l érk bó adomány alkalom ai Szent arra tonna alapított Dév ényébe, és ebből az kkor alkalom l 1993-ban 82 intézm évnek, ugyana n személyek és álta Alapítvány n, rása az elnek és azo a Rákosmező elyek Ferenc tegy 2200 gyereket nev y elismerjék lés am hog és gyű is, k L zág aki t PM az ors e, Pes ahol min na lisztet kap nkáját, a- Itt volt rvezetek mu az ország szív Amint az További 5 ton nt Erzsébet en” – fogalm közösségért. gondoznak. sben dobban érmegyéje. Ma 1,2 sze epb Sze a t Pili a ünn a ek n etet az tett eze vez l orat zág vez – sok ó Pál álta „Ünnep van ben Pánczél Károly er János ból is kitűnt: megye az ors településen István szavai bereknek monda- a Bak let is. Az adományt Ád czegh zott köszöntőjé viselő, utalva arra, hogy millió ember él itt 187 t meg a me- Szabó Egyesü k az em sége, Her kép szakra feledkezet napon azokna akik vigyáznak a nagy köztársasági elnök fele , a Nemzeti szággyűlési t, az adventi idő idéz- mondta, és nem sem. yőrffy Balázs ak köszönete t mzetiségről t ik saját pélyenap éppen

NAP IS I A MEGYE ST ERŐSÍT Á IT T N E EGYEI ID A PEST M

t, személyeke ó z o lg o d t r é A közösség tték et köszöntö szervezetek

Legyen a munkatársunk! Hirdetésszervezőket keresünk!

További információk: takacs.tunde@pestmegyelapja.hu; www.pestmegyelapja.hu

15_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you