Page 1


Góp ý kiến cho dự thảo lần 2 Luật Khoáng sản (sửa đổi)  

Văn bản góp ý của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cho bản dự thảo lần 2 của Luật Khoáng sản (sửa đổi).