Page 1

SVEN NYKVIST

F채lth & H채ssler, 2010

AUKTION I STOCKHOLM 31 AUGUSTI

Arsenalsgatan 4, Box 1754, 111 87 Stockholm, Sweden. Tel +46 (0) 8-614 08 00. www.bukowskis.se


INFORMATION Viewing: August 25 – 29, 2010. Vardagar: kl. 11 – 18. lördag/söndag kl. 11-17. Weekdays: 11 am – 6 pm CET. Saturday/Sunday: 11 am - 5 pm CET.

Auction: August 31, 2010. Start: kl. 18 / 6 pm. För auktionsvillkor besök www.bukowskis.se For conditions of sale visit www.bukowskis.se BETALNING / PAYMENT Arsenalsgatan 4, Stockholm, Sweden. Öppettider: måndag - fredag kl. 9 - 17. Open Monday - Friday 9 am - 5 pm CET. UTLÄMNING / COLLECTION Arsenalsgatan 2, Stockholm, Sweden. Öppettider: måndag - fredag kl. 9 - 17. Open Monday - Friday 9 am - 5 pm CET. VID FRÅGOR /INFORMATION Kontakta Bukowskis växel 08-614 08 00 eller www.bukowskis.se For information please call: +46 8 614 08 00 or www.bukowskis.se

Omslagets insida Foto: Bo-Erik Gyberg


Sven Nykvist, av många ansedd som en av världens främsta filmfotografer, debuterade blott nitton år gammal som b-fotograf på Sandrews 1941. Han kom tidigt att arbeta med ett flertal av den tidens stora namn inom svensk film som till exempel Hasse Ekman och Alf Sjöberg. Sven Nykvist debuterade som chefsfotograf med den oerhört populära ”Barnen från Frostmofjället” 1945. 1953 inleddes det omtalade samarbetet med Ingmar Bergman i samband med inspelningen av ”Gycklarnas afton”. En komplicerad tagning med en 180 graders-panorering imponerade mäkta på Bergman vilken sade att han fortsättningsvis ville ha Sven Nykvist som fotograf på sina inspelningar. Samarbetet återupptogs, emellertid, först med ”Jungfrukällan” 1959. Från och med ”Såsom i en spegel” 1960 blev Sven Nykvist Bergmans huvudfotograf. I och med denna film ändrar Bergmans filmer stil radikalt. Sven Nykvist mindes det hela själv: ”Att ha få varit med om den utvecklingen är det viktigaste som hänt mig som fotograf. Det råder ingen tvivel om att det var Ingmar som öppnade ögonen på mig, men jag törs väl också säga att han i mig fann ett redskap och en själsfrände som tänkte i samma banor. Efter denna film kände vi att vårt fortsatta samarbete var ett måste”. Det mytomspunna samarbetet fortsatte också i ett femtontal spelfilmer samt en handfull TV-produktioner samt dokumentärer. Nykvist och Bergmans banbrytande arbete med ljussättning och färgskala för att understryka scenernas känslomässiga innehåll kom att få internationellt genomslag och göra Nykvist till en av världens mest eftertraktade filmfotografer. De kanske främsta resultaten står att finna i filmerna ”Nattvardsgästerna” från 1963 och ”Viskningar och rop” från 1973. Efter att ha tilldelats en Oscar för bästa foto för den senare filmen kom Nykvist att arbeta allt mer internationellt. Sven Nykvist kom genom åren att arbeta med ett flertal av den internationella filmkonstens främsta regissörer. Förutom Ingmar Bergman kan man nämna namn som John Huston, Roman Polanski, Woody Allen och Andrej Tarkovskij. Sven Nykvist kom även som förste europé någonsin att väljas in American Society of Cinematographers. Nykvists effektivitet under inspelningar kombinerat med hans omtalade naturtrogna ljussättning och till synes enkla men mycket uttrycksfulla bildspråk gjorde honom till en ständigt efterfrågad fotograf. Till detta bör även läggas att Nykvists ödmjuka samt tystlåtna personlighet uppskattades varmt av de medarbetare som var vana vid det hårdare klimatet i Hollywood. Woody Allen sade till exempel följande i samband med Nykvists bortgång: ”Jag blev enormt ledsen av att höra att Sven Nykvist har dött. Han var en briljant fotograf och en underbar man. Hela mitt tidiga vuxenliv var fullt av de bländande cinematografiska bilder som han var ansvarig för. Det har varit en ära för mig att jobba med honom och en njutning att tillbringa tid i hans sällskap.” Parallellt med den internationella karriären fördjupades också arbetet med Ingmar Bergman och det var ytterligare en Bergman-film, ”Fanny och Alexander” från 1982 som renderade Nykvists andra Oscar. Vid sidan om arbetet som en av världens främsta filmfotografer har Nykvist även regisserat spelfilm på egen hand bl. a. i den Oscarsnominerade ”Oxen” från 1991. Sammantaget lämnar Sven Nykvist efter sig en imponerande livsgärning. I samband med ett gräl med Ingmar Bergman på 1960-talet sade denne till Nykvist: ”-Du ska veta, Sven, det viktigaste är ändå alltid det som lever kvar. Det som finns på vita duken”. I Sven Nykvists fall är det få, om ens någon, som kommer i närheten med inte mindre än 130 filmer inspelade över hela världen! I ”Laterna Magica” år 1987 skriver Ingmar Bergman: ”Någon gång sörjer jag nog mitt avslutade filmande. Mest saknar jag samarbetet med Sven Nykvist. Det beror möjligen på att vi båda är restlöst fängslade av ljusets problematik. Det milda, farliga, drömlika, levande, döda, klara, disiga, heta, häftiga, kala, plötsliga, mörka, vårliga, infallande, utfallande, raka, sneda, sinnliga, betvingande, begränsande, giftiga, lugnande, ljusa ljuset. Ljuset”. Sven Nykvists konstnärliga gärning må vara avslutad men det imponerande resultatet av hans begåvning lever kvar i de filmer som för alltid bär hans personliga signum tack vare det egenartade näst intill magiska ljus genom vilket filmerna är återgivna. Det är därför med stolthet som Bukowskis nu genomför specialauktionen Sven Nykvist. Text av Pedro Westerdahl


Sven Nykvist, who is considered by many to be one of the greatest cinematographers of all time, started out as a focus puller at Sandrews in 1941 at the age of 19. Before long, he was working with some of the biggest names in Swedish cinema at the time, like Hasse Ekman and Alf Sjöberg. Sven Nykvist’s first outing as director of photography was in the immensely popular “Barnen från Frostmofjället” of 1945, and his renowned collaboration with Ingmar Bergman began in 1953, when they shot “Sawdust and Tinsel” (“Gycklarnas afton”). Bergman was very impressed with a complicated 180 degree pan that Sven Nykvist arranged, and said he wanted to have him handle the photography in all of his future shoots. However, their collaboration wasn’t to resume until “The Virgin Spring” (“Jungfrukällan”) in 1959. Starting with “Through a Glass Darkly” (“Såsom i en spegel”) in 1960, Sven Nykvist became Bergman’s main cinematographer. This film was the starting point for the radical change that Bergman’s style was to undergo. As Sven Nykvist himself remembered it: “The most important experience I ever had as a photographer was to be there when that development occurred. There is no doubt that it was Ingmar who opened my eyes, but I think it’s not too bold to say that he found a useful instrument in me, and a kindred spirit, who thought the way he did. After that film, we both felt compelled to continue our collaboration.” Their legendary collaboration continued through 15 or so feature films, as well as a handful of TV productions and documentaries. The groundbreaking efforts of Nykvist and Bergman in their use of lighting and colour schemes to emphasise the emotional dimensions of a scene soon received international acclaim, making Nykvist one of the most sought-after cinematographers in the world. Their finest work together is perhaps to be found in “Winter Light” (“Nattvardsgästerna”) from 1963, and “Cries and Whispers” (“Viskningar och rop”) from 1973. After receiving an Academy Award for the latter, Nykvist began to do more and more work abroad. Over the years, Sven Nykvist worked with several of the best directors in international film. Besides Ingmar Bergman, he worked with luminaries such as John Huston, Roman Polanski, Woody Allen, and Andrei Tarkovsky. Sven Nykvist was also the first European to be invited to join the American Society of Cinematographers. Nykvist’s efficiency during shoots, his celebrated natural lighting, and his ostensibly simple yet highly expressive imagery all combined to make him a highly regarded cameraman. His humble and unassuming personality was also greatly appreciated by those of his colleagues who were accustomed to the tougher attitudes that prevail in Hollywood. For instance, Woody Allen said the following on hearing news of Nykvist’s passing: “I was tremendously sad to hear that Sven Nykvist had died. He was a marvellous photographer and a wonderful man. My whole adult life, I’ve been influenced by his brilliant cinematographic images. I’m honoured to have had the chance to work with him, and the time I spent in his company was a genuine pleasure.” While his international career progressed, his work with Ingmar Bergman developed as well, and it was another Bergman film, “Fanny and Alexander” (“Fanny och Alexander”), from 1982, that would win Nykvist his second Academy Award. Alongside his work as one of the world’s top cinematographers, Nykvist also directed his own films, including the Academy Award nominated “Oxen” from 1991. Sven Nykvist leaves behind an impressive lifetime’s worth of work in cinema. In an argument between the two in the 1960’s, Bergman told Nykvist: “I want you to know, Sven, that the most important thing is always what lives on, what is on the cinema screen”. There are precious few, if any, who leave behind a legacy that can rival that of Sven Nykvist, who shot no less than 130 films all over the world. In “The Magic Lantern” (“Laterna Magica”), from 1987, Ingmar Bergman writes: “Sometimes I probably do mourn the fact that I no longer make films. Most of all I miss working with Sven Nykvist, perhaps because we are both utterly captivated by the problems of light, the gentle, dangerous, dreamlike, living, dead, clear, misty, hot, violent, bare, sudden, dark, springlike, falling, straight, slanting, sensual, subdued, limited, poisonous, calming, pale light. Light.” Sven Nykvist’s work in cinema may have ended, but the fruits of his remarkable talent live on in the films that bear his unmistakeable touch in their seemingly magical lighting. For these reasons, Bukowskis is very proud to be conducting the special auction “Sven Nykvist”.


Sven Nykvist Cinematography Institute Efter 55 år som filmfotograf och 130 filmer är min far Sven Nykvist en del av filmhistorien. I slutet av sin karriär var Sven professor vid Dramatiska Institutet i Stockholm och i samband med detta uppdrag uttryckte Sven stor glädje över att delge studenterna sina erfarenheter av det cinematografiska konsthantverket. Jag har därför beslutat att starta en kursverksamhet i hans namn: Sven Nykvist Cinematography Institute, ett forum med fokus på att föra Svens fotografiska anda vidare. Institutet skall ha ett internationellt perspektiv och rikta sig till professionella filmfotografer, stillbildsfotografer samt till dem som studerar fotokonst på högskolor runt om i världen. Avkastningen från auktionen kommer oavkortat att gå till Sven Nykvist Cinematography Institute. Carl-Gustaf Nykvist Regissör och filmfotograf Övriga initiativtagare, Sven Nykvist Cinematography Institute. Gunnar Källström, filmfotograf, FSF Helena Berlin, producent

Tack till/Thanks to: Joakim Askegård, Confide Legal Services AB

Moa Junström

Harry Berlin

Marika Junström

Arne Carlsson, Fårö

John Jacobson, Jacobson Vellinga Design

Lars Danielson, Gotlands Kommun

Johan H:son Kjellgren

Elke Dietzel, Krister Collin, Johan Eriksson, Svenska Filminstitutet

Ylva Liljeholm, Film På Gotland

Johan Falkmarken

Jan Nyström, BDO Stockholm AB

Astrid Friberg, Sveriges Förenade Filmstudios

Maria Södergren

Mikael Frisell, Nordisk Film Post Production

James Schmale

Bengt Forslund

Bengt Steiner

Bo-Eric Gyberg

Stiftelsen Bergmancenter på Fårö

Rickard Hammarskiöld

Sanna Strandberg

Hans Hansson, Föreningen Sveriges Filmfotografer

Björn Thisell, Ljud & Bildmedia

Robert Huber, Günther Zoe, ARRI

Arvid Unsgaard

Magnus Hägglund, Qbit

Inger Walldén, von Euler & Partners

Independent Studios Gotland / Gotland Film Studios

Venia Video

Anders Ingemarsson, Ingemarsson Film

PG Werkelin


Foto: Bo-Erik Gyberg

The Sven Nykvist Cinematography Institute In his fifty-five years as a cinematographer and director of photography for 130 films, my father, Sven Nykvist, has definitely made an important contribution to movie history. Toward the end of his professional life, Sven was a professor at Dramatiska Institutet, The Swedish National University College of Film, Theater and Radio in Stockholm. He immensely enjoyed the chance to share his experience and the tricks of the cinematographic trade with students of film. To commemorate my father as an artist and teacher, I have decided to found a professional training center in his name: The Sven Nykvist Cinematography Institute. It will be a forum for the proliferation of Sven’s photographic spirit. The Institute will work internationally, addressing the learning needs of professional cinematographers and photographers, as well as university students around the world. All proceeds from this sale of pieces of Sven Nykvist’s equipment and other professional effects will be invested directly in the Sven Nykvist Cinematography Institute. Carl-Gustaf Nykvist Film Director and Cinematographer Cofounders of the Sven Nykvist Cinematography Institute. Gunnar Källström, Cinematographer, FSF Helena Berlin, Producer


I katalogen refererar vi till Sven Nykvists bok. Boken heter ”Vördnad för ljuset – om film och människor”. I samtal med Bengt Forslund. Albert Bonnier förlag 1997. In the catalogue we refer to the book by Sven Nykvist. The book is called ”Reverence for the light – about film and people”. In conversation with Bengt Forslund. Albert Bonniers 1997.


1

FÄLTKAMERA Thornton-Pickard, England, 1800-talets slut. Objektivet märkt ”Rapid Paraplanat”. Mahogny och mässing. Läderhandtag. Plakett märkt: ”Daniel Nyblin, Helsingfors”. Proveniens: Fotograf Daniel Nyblin, ”den finländska fotokonstens fader”. Nyblin föddes 1856 och grundade en egen studio och butik i Helsingfors 1877. Han blev en oerhört populär och anlitad fotograf och avbildade alltifrån landskap och interiörer till porträtt. 1889 var han med att grunda Amatörfotografklubben i Helsingfors, som fortfarande är aktiv. Från Sven Nykvists samling av gamla stillbildskameror. CAMERA, Thornton-Pickard, England, late 19th century. The lens marked Rapid Paraplanat. Mahogny and brass. Plaquet marked:”Daniel Nyblin, Helsingfors”. The photographer Daniel Nyblin, called ”The founder of the finnish photography”, was born 1856. He opened his first studio in Helsinki in 1877 and became enormously populare. From Sven Nykvist collection of old cameras. € 300–400 / SEK 3.000–4.000

7


2

FILMKAMERA Zeiss Ikon Movikon, Tyskland, 1930-40-tal. Med objektiv 1,4/2,5 cm samt 1,4/7,5 cm. Diverse tillbehör medföljer. Originalväska. Den första filmkameran som Sven Nykvist införskaffade. MOTION PICTURE CAMERA, Zeiss Ikon Movikon, Germany, 1930s-40s. With cameralens 1,4/2,5 cm and 1,4/7,5 cm. Including original casing and various accompaniment. The first camera that Sven Nykvist obtained. € 1.000–1.500 / SEK 10.000–15.000

8


3

KAMEROR 4 st. Bestående av Minox 35 ML, Pentax ”Spotmatic” med 28 mm objektiv samt två st Kodak ”Vest pocket”. Sven använde dessa kameror bl a till att dokumentera sina arbeten med. CAMERAS, 4 pieces, Minox 35 ML, Pentax ”Spotmagic” and two Kodak ”Vest pocket”. These cameras were used by Sven Nykvist among other things to document his works with. € 200–300 / SEK 2.000–3.000

9


Foto: Bo-Erik Gyberg

4

FILMKAMERA Arriflex LL A, nr 1819, 1950-tal. Med objektiv Canon K-35 Macro Zoom Lens. På kameran en platta med ingraverad inskription: ”Sven Nykvist Sawdust and Tinsell 1953”. Två filmkassetter samt filmklappa medföljer. Denna kamera användes av Sven Nykvist bl a vid inspelningen av Ingmar Bergmans ”Gycklarnas afton”, som spelades in på Grand Hotel 1953. Arriflexen användes som stumkamera och Sven Nykvist fotograferade endast interiörer, medan Hilding Bladh står som fotograf av exteriörerna. Sedemera fick Sven Nykvist kameran i födelsedagspresent av Ingmar Bergman på sin 60-årsdag 1982. Då medföljde även en filmklappa märkt ”Sven 1982 3/12”. Sven Nykvist skriver själv om kameran i sin bok: ”Den kameran fick jag sedan behålla, men sålde den billigt till Ingmar Bergman när han bildade eget bolag i slutet av sextiotalet. Jag vill minnas att han fick den för 5 000. Drygt tio år senare fick jag den tillbaka- av Ingmar som födelsedagspresent på min 60-årsdag. Den har varit med om mycket och fungerar bra än idag” (sid 40). CAMERA, Arriflex LL A, nr 1819, 1950s. Objective canon K-35 macro Zoom lens. Ingraved plaque: ”Sven Nykvist Sawdust and Tinsel 1953”. Includes two cassettes and a clapper-board. This camera was used by Sven Nykvist, among many films, on the set of Ingmar Bergman’s ”Sawdust and Tinsel,” which was filmed at Grand Hotel 1953. The Arriflex was used as a dumb camera, and Sven Nykvist photographed interiors while Hilding Bladh stands as a photographer of the exterior limits. Sven Nykvist later on got the camera for his 60th birthday 1982 by Ingmar Bergman. The gift also included a movie clap marked ”Sven 1982 3 / 12”. Sven Nykvist writes himself about this camera in his book: ”Then I got to keep the camera, but sold it cheaply to Ingmar Bergman when he formed his own company in the late sixties. I seem to remember that he got it for 5000. More than ten years later I got it back from Ingmar as a birthday present for my 60th birthday. It has been through a lot and still works well even today ” (p. 40). € 4.000–5.000 / SEK 40.000–50.000

10


11


5

OBJEKTIV Krauss, Paris. No 159206. Tessar Zeiss 1: 3,5 F 21 cm. Svartlackerad. Senare träschatull märkt: ”Nordisk Film Kompagni”. Längd 23,5 cm. Proveniens: Gåva från Nordisk Film vid inspelningen av filmen ”Vid Vägen”, 1988. Filmen fick vid 1989 års Guldbaggegala pris för Bästa svenska film. CAMERA LENS. Krauss, Paris. No 159206. Tessar Zeiss 1: 3,5 F 21 cm. Later casket marked: ”Nordisk Film Kompagni”. A gift from Nordisk Film at the movie-making of ”Katinka”, 1988. The movie was rewarded in 1989 with the Golden beetle for Best swedish movie. € 150–200 / SEK 1.500–2.000

12


6

6

MOTIVSÖKARE Panavision. Förgylld. Med inskriptioner på filmtitlar. Bland titlarna märks bland annat ”Fanny och Alexander”, ”Postmannen ringer alltid två gånger”, ”Tystnaden”, ”Scener ur ett äktenskap”, ”Persona”, ”Chaplin” m fl. Höjd 10, 5 cm. Auktionens tre olika motivsökare har Sven Nykvist använt under hela sin internationella karriär. VIEWFINDER, Panavision. Gilded. Inscriptions with filmtitles like ”Fanny and Alexander”, ”The postman always rings twice”, ”The Silence”, ”Scenes from a marriage”, ”Persona”, ”Chaplin” among many others. The three viewfinders in the auction have been used by Sven Nykvist during his whole international career. € 1.000–1.500 / SEK 10.000–15.000

13


7

MOTIVSÖKARE Panavision Med inskriptioner på filmtitlar. Bland titlarna märks bland annat ”Oxen”, ”Orkanen”, ”Bombhotet”, ”Älskande par” m fl. Höjd 10, 5 cm. Auktionens tre olika motivsökare har Sven Nykvist använt under hela sin internationella karriär. VIEWFINDER, Panavision. Inscriptions with filmtitles like ”The ox”, ”Hurricane”, ”Ransom”, ”Loving couples” among many others. The three viewfinders in the auction have been used by Sven Nykvist during his whole international career. € 1.000–1.500 / SEK 10.000–15.000

14


8

MOTIVSÖKARE Panavision Med inskriptioner på filmtitlar. Bland titlarna märks bland annat ”Höstsonaten”, ”Star 80”, ”New York Stories”, ”Sömnlös i Seattle”, ”Gilbert Grape” m fl. Höjd 10,5 cm. Auktionens tre olika motivsökare har Sven Nykvist använt under hela sin internationella karriär. VIEWFINDER, Panavision. Inscriptions with filmtitles like ”Autumn sonata”, ”Star 80”, ”New York Stories”, Sleepless in Seattle”, ”Gilbert Grape” among many others. The three viewfinders in the auction have been used by Sven Nykvist during his whole international career. € 1.000–1.500 / SEK 10.000–15.000

15


9

LJUSMÄTARE Pentax Digital Spotmeter. No 106730. 1980-tal. Asahi Opt.Co.Japan. Svart plast. Originalfodral. Höjd 14 cm. Ett av Sven favoritredskap för ljusmätning under 1980-talet och framåt. LIGHTMETER, Pentax Digital Spotmeter. No 106730. 1980´s. Asahi Opt.Co.Japan. Original case. This was one of Sven Nykvist favorite item for measuring light during the 1980´s and forward. € 1.000–1.200 / SEK 10.000–12.000

16


10

LJUSMÄTARE Brockway. Model M2. No 72718. USA, 1950-tal. Brockway Director Corporation - New York, N.Y.- Manchester N.H. Längd 11 cm.

1

Sven Nykvist använde denna ljusmätare bla vid flertalet av Ingmar Bergmans produktioner under 1960-70-talen. LIGHT METER, Brockway. Model M2. No 72718. USA, 1950s. Brockway Director Corporation - New York, N.Y.- Manchester N.H. This light meter was used by Sven Nykvist at several of the productions by Ingmar Bergman during the 1960s- and 70s. € 300–400 / SEK 3.000–4.000

17


13

11

LJUSMÄTARE Spectra Professional Model P-251, No 17069, USA. Burbank Calif. USA. A division of Kollmorgen Corp. Orginalfodral. Höjd 11,5 cm. Denna ljusmätare användes av Sven Nykvist vid flertalet av Ingmar Bergmans produktioner under 1960-70 talet. LIGHT METER, Spectra Professional Model P-251, No 17069, USA. Burbank Calif. USA. A division of Kollmorgen Corp. Original casket. This light meter was used by Sven Nykvist at several of the productions by Ingmar Bergman during the 1960-70s. € 300–400 / SEK 3.000–4.000

12

FILTERLÅDA Innehållande ett trettiotal olika ljusfilter. Trälåda med handtag. På insidan klädd i grönt filter. Lådans mått, längd 39 cm, bredd 26 cm, höjd 10 cm. Dessa filter använde Sven Nykvist under den svartvita filmens tid. A BOX OF LIGHT FILTER. Including around 30 different light filter in a woodbox. These filters were used by Sven Nykvist during the period of black-and-white film. € 100–150 / SEK 1.000–1.500

13

HÅLLARE användes vid inspelningen av ”Ved Vejen”, (”Vid vägen”), 1986 och tv filmen ”Enskilda samtal”, 1996. Märkt ”System Petersen-Poulsen, Nordisk Tone-Film A/S, Köpenhamn”. Max von Sydow regisserade ”Ved Vejen” och Liv Ullman regisserade ”Enskilda samtal” efter manus av Ingmar Bergman. ”Ved Vejen” belönades med två Guldbaggar 1988 för Årets bästa film och Bästa regi. STAND, used at the film-making of ”Katinka” in 1986 and at the tv-production of ”Private Confessions” in 1996. Marked: ”System Petersen-Poulsen, Nordisk Tone-Film A/S, Köpenhamn”. Max von Sydow was the director of ”Katinka”. Liv Ullman was the director of ”Private Confessions” after a script by Ingmar Bergman. ”Katinka” was rewarded with two Golden beetles in 1998 for Best film of the year and Best directing. € 100–150 / SEK 1.000–1.500

18


11

12

19


14

FILMKLAPPA från inspelningen av filmen ”Mörderspiel”, Tyskland/ Frankrike 1961. Regi: Helmut Ashley. Daterad August -61. Längd 26, höjd 22 cm. Medverkande skådespelare var bla Harry Meyen, Götz George och Robert Graf. CLAPPER BOARD from the movie-making of the movie ”Mörderspiel”. Germany/France 1961. Director: Helmut Ashley. Dated august-61. Participating actors were, among others, Harry Meyen, Götz George and Robert Graf. € 1.000–1.500 / SEK 10.000–15.000

20


15

FILMKLAPPA från inspelningen av tv-filmen ”Efter repetitionen”, Sverige 1983. Regi: Ingmar Bergman. Längd 19, höjd 16 cm. Tvättsvamp medföljer i snöre. Medverkande skådespelare var bland annat Erland Josephson, Lena Olin och Ingrid Thulin. CLAPPER BOARD from the movie-making of the tv-production ”After the rehearsal”.,Sweden 1983. Director: Ingmar Bergman. Including an original spunge on a string. Participating actors were, among others, Erland Josephson, Lena Olin and Ingrid Thulin. € 1.000–1.500 / SEK 10.000–15.000

21


16

FILMKLAPPA från inspelningen av filmen ”Star-80”, USA 1983. Regi: Bob Fosse. Daterad 10.20.82. Längd 28, höjd 23 cm. Medverkande skådespelare var bla Mariel Hemingway, Eric Roberts och Cliff Roberson. I Sven Nykvists bok finns en bild föreställande han själv och skådespelerskan Mariel Hemingway förmodligen tagen vid inspelningstillfället (sid 173). CLAPPER BOARD from the movie-making of the movie ”Star 80”, USA 1983. Director: Bob Fosse. Dated 10.20.82. Participating actors were, among others, Mariel Hemingway, Eric Roberts and Cliff Roberson. In the book by Sven Nykvist there is a picture depicting himself and Mariel Hemingway probably taken at the time of the movie making (page 173). € 800–1.000 / SEK 8.000–10.000

22


17

FILMKLAPPA från inspelningen av filmen ”Agnes of God”, (”Agnes av Gud”), USA 1985. Regi: Norman Jewison Längd 30, höjd 25 cm. Medverkande skådespelare var bla Jane Fonda, Ann Bancroft och Meg Tilly. Meg Tilly erhöll 1986 det amerikanska filmpriset Golden Globe för bästa kvinnliga biroll i filmen. CLAPPER BOARD from the movie ”Agnes of God”, USA 1985. Director: Norman Jewison. Participating actors were, among others, Jane Fonda, Ann Bancroft and Meg Tilly. Meg Tilly received a Golden Globe in 1986 for Best Performance by an Actress In A Supporting Role for the movie. € 800–1.000 / SEK 8.000–10.000

23


18

FILMKLAPPA från inspelningen av tv-filmen ”The Marie Balter Story”, USA 1986. Regi: Lee Grant. Daterad 12-20-85. Längd 28, höjd 24 cm. ”The Marie Balter story” producerades för CBS. CLAPPER BOARD from the movie-making of the tv-movie ”Nobody’s child”, USA 1986. Director: Lee Grant. Dated 12-20-85. ”Nobody’s child” was produced for CBS. € 600–800 / SEK 6.000–8.000

24


19

FILMKLAPPOR 2 st från inspelningen av filmen ”Varats olidliga lätthet”, USA 1988. Regi: Philip Kaufman. Daterade 17/02/87. Längd 19,5, höjd 21,5 cm resp längd 10, höjd 9,5 cm. Medverkande skådespelare var bla Lena Olin, Daniel DayLewis och Juliette Binoche. I Sven Nykvists bok finns en bild från filmen av Juliette Binoche och Daniel Day-Lewis (på färgplansch). CLAPPER BOARDS, 2 pieces, from the movie-making of the movie ”The unbearable lightness of being”, USA 1988. Director: Philip Kaufman. Dated 17/02/87. Participating actors were, among others, Lena Olin, Daniel Day-Lewis and Juliette Binoche. In the book by Sven Nykvist there is a picture from the movie depicting Juliette Binoche and Daniel Day-Lewis (colourcart). € 1.000–1.500 / SEK 10.000–15.000

25


20

FILMKLAPPA från inspelningen av filmen ”Charlie”, USA 1992. Regi: Richard Attenborough. Längd 28, höjd 24 cm. Fotografi föreställande Bob Stilwell, Oscar Beuselinck, Azmet Jah, Peter ”Snowy” Butler, Kevin Jewison, Lucas Bielan samt Sven Nykvist medföljer. Medverkande skådespelare var bla Robert Downey jr, Geraldine Chaplin, Dan Aykroyd och Anthony Hopkins. Filmen nominerades 1993 till tre Oscar för Bästa manliga skådespelare, Bästa scenografi och Bästa soundtrack. CLAPPER BOARD from the movie ”Chaplin”, USA 1992. Director: Richard Attenborough. Including a photography depicting Bob Stilwell, Oscar Beuselinck, Azmet Jah, Peter ”Snowy” Butler, Kevin Jewison, Lucas Bielan and Sven Nykvist. Participating actors were, among others, Robert Downey jr, Geraldine Chaplin, Dan Aykroyd and Anthony Hopkins. The film was nominated for three Academy Awards in 1993 for Best Actor in a Leading Role, Best Art Direction-Set Decoration and Best music. € 1.000–1.500 / SEK 10.000–15.000

26


21

FILMKLAPPA från inspelningen av filmen ”Lära för livet”, USA 1993. Regi: Alek Keshishian. Daterad 5-14-93. Längd 28, höjd 24 cm. Medverkande skådespelare var bla Joe Pesci, Brendan Fraser och Moira Kelly. CLAPPER BOARD from the movie-making of the movie ”With Honors”, USA 1993. Director: Alek Keshishian. Dated 5-14-93. Participating actors were, among others, Joe Pesci, Brendan Fraser and Moira Kelly. € 800–1.000 / SEK 8.000–10.000

27


22

FILMKLAPPA från inspelningen av filmen ”Mixed nuts”, USA 1994. Regi Nora Ephron. Längd 28 cm, höjd 24 cm. Medverkande skådespelare var bland annat Steve Martin, Madeline Kahn och Juliette Lewis. CLAPPER BOARD from the movie-making of the movie ”Mixed nuts”, USA 1994. Director: Nora Ephron. Participating actors were, among others, Steve Martin, Madeline Kahn and Juliette Lewis. € 800–1.000 / SEK 8.000–10.000

28


23

FILMKLAPPA från inspelningen av filmen ”Alla talar om Grace”, USA 1995. Regi: Lasse Hallström. Märkt med tusch ”R.X 69 A ”och daterad med tejp 6.11.95. Längd 28 cm, höjd 24 cm. Medverkande skådespelare var bl a Julia Roberts, Dennis Quaid, Gena Rowlands och Robert Duvall. I Sven Nykvists bok finns en bild från inspelningen av filmen på Julia Roberts och Sven Nykvist (sid 173). CLAPPER BOARD, from the movie ”Something to talk about”, USA 1995. Director: Lasse Hallström. Marked with ink ”R.X 69 A” and dated with scotch tape 6.11.95. Participating actors were, among others, Julia Roberts, Dennis Quaid, Gena Rowlands and Robert Duvall. In the book by Sven Nykvist there is a picture from the filmmaking, showing Julia Roberts and Sven Nykvist (page 173). € 1.000–1.500 / SEK 10.000–15.000

29


24

FILMKLAPPA från inspelningen av filmen ”W.A.F.P 97”, Kändisliv, USA 1997. Regi: Woody Allen. Daterad 11.12.97. Längd 28 cm, höjd 24 cm. Medverkande skådespelare var bland annat Joe Mantegna, Kenneth Branagh och Judy Davis. Detta var Sven Nykvists sista film. CLAPPER BOARD from the movie-making of the movie ”W.A.F.P 97”, Celebrity life, USA 1997. Director: Woody Allen. Dated 11.12.97. Participating actors were, among others, Joe Mantegna, Kenneth Branagh and Judy Davis. This was Sven Nykvist last movie. € 1.500–2.000 / SEK 15.000–20.000

30


25

FILMPRIS Mauritz statyn 1956. Folket i bild (FIB). För fotot i ”En drömmares vandring” och ”Synnöve Solbakken”. Patinerad brons. Signerad A. Jones. Höjd 18 cm. A FILM AWARD, Mauritz statyn 1956. For the picture in ”En drömmares vandring” and ”Synnöve Solbakken” € 300–400 / SEK 3.000–4.000

31


27

26

UTMÄRKELSE Svenska Filmsamfundets bronsplakett 1956-57. Diam 6 cm. A BRONZE MEDAL, The Swedish Film Socitey Plaque 1956-57. € 100–150 / SEK 1.000–1.500

27

UTMÄRKELSE Gran Premio Esfinge Mejor Fotografia. VIII Festival Internacional del Cine, Instituto Nacional de Cultura y Deportes, Panama 1970. Höjd 33,5 cm. AN AWARD, Gran Premio Esfinge Mejor Fotografia. VIII Festival Internacional del Cine, Instituto Nacional de Cultura y Deportes, Panama 1970. € 200–300 / SEK 2.000–3.000

28

UTMÄRKELSE Svenska Filmakademins silverplakett 1970. Diam 6 cm. A SILVER MEDAL, The Swedish Film Academy 1970. € 100–150 / SEK 1.000–1.500

29

DIPLOM Annual Awards 1972 Best Cinematography. The National Society of film Critics. För filmen ”Viskningar och Rop”. 25 x 29,5 cm. DIPLOMA, Annual Awards 1972 Best Cinematography. The National Society of film Critics, for ”Cries and Whispers”. € 100–150 / SEK 1.000–1.500

32


28

26

29

33


30

FILMPRIS Guldbagge. Svenska Filminstitutets filmpris 1973 för filmen ”Viskningar och rop”. Regi: Ingmar Bergman. Emaljerad metall. På medföljande plakett: ”1973 års Guldbagge har av Svenska Filminstitutet tilldelats Sven Nykvist för den tekniska perfektionen och den konstnärliga sensibiliteten i ”Viskningar och rop”. Längd 31 cm. A FILM AWARD, The Golden Beetle. For ”Cries and Whispers” 1973, director: Ingmar Bergman. Enamelled metal. The price was given for the technical perfection and the artistic sensibility € 2.000–3.000 / SEK 20.000–30.000

34


31

MEDLEMSCERTIFIKAT American Society of Cinematographers (ASC) 1974. 26,5 x 31,5 cm. Sven Nykvist var den första europe som blev medlem i ASC utan att vara amerikansk medborgare. Han berättar i sin bok: ”För att komma in i ASC fodrades ett regelrätt förhör. det var nästan som en domstol med en ordförande som ledde förhöret och en mängd av föreningens medlemmar som bisittare. Det kändes som att vara inkallad till rektor och lärarkollegium, och sånt har jag aldrig gillat. Man började med att fråga hur många filmer jag gjort. - Eighty, sa jag. De tittade undrande på varandra och menade att min engelska nog inte var den bästa. - You probably mean eighteen, sa domaren. And you have worked with Ingmar Bergman? - Yes, that’s eighteen films. Nu tittade de inte på varann längre utan tittade snarast ned. de hade ju själva varit med om att belöna mig för ”Viskningar och rop” strax dessförinnan. Efter en stund sa ordförande att ”Rätten ajounerade sig”. Ja, han uttryckte sig förstås inte så, men jag upplevde det så och gick ut till Milton som nervöst väntade på mig. - Kommer du ut redan? sa han. De brukar hålla på minst en timme. Det gjorde de inte den här gången. jag fick mitt medlemskap på mindre än en halvtimme” (sid 152).

CERTIFICAT OF MEMBERSHIP, American Society of Cinematographers (ASC) 1974. Sven Nykvist was the first European who became a member of the ASC without being a U.S. citizen. He writes in his book about this occasion : ”To get into the ASC you had to go through a legal hearing. It was almost like a court with a chairman who led the hearing and a host of club members as assessors. It felt like I had been called to the headmaster and teachers’ college, and stuff like that I’ve never liked. They began by asking me how many films I’ve done. - Eighty ”I said. In wonder they looked at each other and thought that my English was probably not the best. - You probably mean eighteen, the judge said. And you have worked with Ingmar Bergman? - Yes, that’s eighteen films. Now they rather looked down then on each other. Shortly before they themselves had rewarded me for ”Cries and Whispers”. After a while the President said that ”The court adjourn”. Well, he didn’t use those exact words but that’s what it felt like. I got out and went to Milton, who nervously was waiting for me. - Are you already finished? he said. They usually contain at least one hour. Not this time, I got my membership at less than half an hour ” (p. 152). € 200–300 / SEK 2.000–3.000

35


32

NOMINERINGSCERTIFIKAT från The British Society of Cinematographers 1973.

För ”Viskningar och rop” , regi: Ingmar Bergman. 21 x 18 cm. CERTIFICATE OF NOMINATION 1973, The British Society of Cinematographers. For ”Cries and Whispers”, director: Ingmar Bergman. € 300–400 / SEK 3.000–4.000

36


33

NOMINERINGSPLAKETT FÖR ACADEMY AWARD Academy of Motionspictures Arts and Sciences 1974. För ”Viskningar och rop”, regi: Ingmar Bergman . 35 x 30 cm. Nomineringen ledde till att Sven Nykvist vid Oscarsgalan den 2 april 1974 erhöll sin första Oscarsstatyett för Bästa foto. A NOMINATION PLAQUE. for an Academy Award, 1974. For the ”Cries and Whispers”, director: Ingmar Bergman. At the Academy Award, on the 2nd of april 1974, Sven Nykvist was rewarded his first Academy Award for Best Cinematograph. € 1.500–2.000 / SEK 15.000–20.000

37


34

NOMINERINGSCERTIFIKAT från The British Society of Cinematographers 1974. För ”Ung seglare jorden runt”, regi: Charles Jarrott. 21 x 18 cm. Om filminspelningen skriver Sven Nykvist i sin bok: ”Själva inspelningen blev strapatsrik och kunde ha kostat mig livet om oturen varit framme. Filmen handlade ju om en ensamseglare på en mycket liten båt, egentligen byggd för två personer, men på den jobbade vi tolv man, ofta på öppet hav med rejäla vågor. [....] Att jag genom min sjukdom hör dåligt på högerörat brukar inte vara till fördel, men här blev det faktiskt så vid ett tillfälle. Vi skulle filma ett masthaveri utanför Perth i Australien och det måste vara realistiska vågor kring båten. Vi gav oss alltså ut i hög sjö med flera båtar och flera kameror för att vara säkra på att inte missa bilden. Jag skulle vara den som gav tecken till regissören när vi var i rätt läge så att kamerorna kunde sättas igång. Jarrott mådde dock så dåligt i den höga sjön och var så nervös att han skrek ”Cut” (avbryt) istället för ”Action”. På segelbåten trodde man att detta ”Cut” betydde ”fäll”, d v s att masten skulle gå i sjön. Själv såg jag bara hans munrörelse, och tog för givet att han gav klartecken och lät min kamera gå, medan de andra aldrig satte igång sina. Som tur var fungerade min bild och vi behövde inte ta om scenen. Det finns ibland bilder som inte genast går att ta om” (sid 150).

CERTIFICATE OF NOMINATION, The British Society of Cinematographers 1974, for ”The Dove”, director: Charles Jarrott . About the film-making Sven Nykvist writes in his book: ”The actual recording was adventurous and could have cost me my life if misfortune had been there. The movie was about a lonely sailor on a small boat, actually built for two persons. Often we ended up working twelwe men on this small boat on an open sea with big waves. [....] My bad hearing on my right ear due to my illness is usually not to my benefit, but so it was at one point. We would film one mast wreck outside Perth in Australia and it had to be realistic waves around the boat. We set out into the high sea with several boats and several cameras to be sure not to miss the picture. I would be the one that gave the signal to the director when we were in the right position so that the cameras could be started. Jarrott, however, felt so bad in the high sea and was so nervous that he yelled ”Cut” (stop) instead of ”Action”. The crew on the sail boat believed that his ”Cut” meant ”folding”, and so they let the mast go down the drain. I, who only saw his jaw movements, took it for granted that he gave the green light and started my camera, while the others photographers never launched their. Luckily my screenshot worked and we didn’t have to reshoot the scen. Sometimes there are pictures that are not so easily recaptured”. (p. 150). € 300–400 / SEK 3.000–4.000

38


35

FILMPRIS Ceasarstayetten. Academie des Arts et Techniques du Cinema 1975. För filmen ”Svart måne”, regi: Louis Malle. Förgylld brons, signerad César. Höjd 38 cm. A FILM AWARD, César award. Academie des Arts et Techniques du Cinema 1975. For ”Black Moon”, director: Louis Malle. € 600–800 / SEK 6.000–8.000

39


36

CERTIFIKAT 2 st, för medverkande av tv-filmen ”Kallelsen”, regi: Sven Nykvist. Sydney Film Festival juni 1-16, 1975 samt Los Angeles International Film Exposition, mars 13-26, 1975. 29 x 37,5 cm samt 30 x 40 cm. CERTIFICATE, 2 pieces. For ”Kallelsen”, director: Sven Nykvist. Sydney Film Festival june 1-16, 1975 and Los Angeles International Film Exposition, mars 13-26, 1975. € 100–150 / SEK 1.000–1.500

37

DIPLOM Motion Pictures Hall of Fame Annual Award. To Sven Nykvist for Best cinematography ”The postman always rings twice”. Presented July 31, 1981. Om inspelningen av filmen skriver Sven Nykvist i sin bok: ”Närbilderna i ”The postman Always rings twice” hör till det bästa jag gjort. Den omskrivna kärleksscenen på bakbordet har också sin historia. Jessica Lange hade inskrivet i sitt kontrakt att den bara fick tas en gång och hon vägrade att repetera. När vi kom till scenen var hon dessutom stenhård på att ingen mer än jag och regissören fick närvara. Bob var förbannad. Han ville absolut ta scenen med två kameror, vilket jag kunde förstå, och det slutade med att jag fick ge honom en snabblektion i hur en Panavisionkamera fungerar. På så sätt kunde vi ta scenen med två inställningar. För min del koncentrerade jag mig på ansikterna eftersom de alltid intresserar mig mest, oavsett vad som sker. Bob klarade resten med den äran”. A DIPLOMA, Motion Pictures Hall of Fame Annual Award. To Sven Nykvist for Best cinematography ”The postman always rings twice”. Presented July 31, 1981. About the film Sven Nykvist writes in his book: ”The close-ups in “The Postman Always Rings Twice ” is one of the best I have ever done. The famous love scene on the baking table also has its history. Jessica Lange had written into her contract that the scene could only be shot once and she refused to repeat. When we came to the scene, she was also tough that no one but myself and the director were present. Bob was angry. He definitely wanted to shoot the scene with two cameras, which I could understand and it ended up that I had to give him a quick lesson in how a Panavisionkamera works. In this way we could take the stage with only two settings. For my part, I focused on the faces as they always interest me most, no matter what happens. Bob did the rest with the honor”. € 200–300 / SEK 2.000–3.000

40


36

37

41


38

FILMPRIS, B.S.C Award (The British Society of Cinematographer)1983. För filmen ”Fanny & Alexander”, regi: Ingmar Bergman. Förgylld brons. Höjd 25. A FILM AWARD, B.S.C Award (The British Society of Cinematographer)1983. For ”Fanny & Alexander”, director: Ingmar Bergman. € 800–1.000 / SEK 8.000–10.000

42


39

FILMPRIS Craft Award 1983. ”The British Academy of Film and Television Arts for exellence in the craft of cinematography”. Förgylld brons. Höjd 26 cm. A FILM AWARD, Craft Award 1983. ”The British Academy of Film and Television Arts for exellence in the craft of cinematography” € 600–800 / SEK 6.000–8.000

43


40

40

41

HEDERSUTMÄRKELSE Women in Film International Committee 1983. För:”.. for his continuel contribution to universal awareness through outstanding artistry in the fields of film and television, Los Angeles september 8, 1983”. 39 x 28 cm. AN AWARD, Women in Film International Committee 1983. ”For his continuel contribution to universal awareness through outstanding artistry in the fields of film and television, Los Angeles september 8, 1983”. € 200–300 / SEK 2.000–3.000

41

DIPLOM Best Cinematography 1983. Los Angeles Film Critics Association, för ”Fanny & Alexander”, regi: Ingmar Bergman. 34,5 x 26,5 cm. DIPLOMA, Best Cinematography 1983. Los Angeles Film Critics Association, for ”Fanny & Alexander”, director: Ingmar Bergman. € 400–500 / SEK 4.000–5.000

44


42

NOMINERINGSCERTIFIKAT FÖR ACADEMY AWARD Academy of Motionspictures Arts and Sciences. 1984. För ”Fanny & Alexander”, regi: Ingmar Bergman. 29,5 x 25,5 cm. Nomineringen ledde till att Sven Nykvist vid Oscarsgalan den 9 april 1984 erhöll sin andra Oscarsstatyett för Bästa foto. Filmen nominerades sammanlagt för sex Oscar och vann utöver Sven Nykvists pris ytterligare tre, Bästa utländska film, Bästa kostym till Marik Vos-Lundh samt Bästa scenografi till Anna Asp och Susanne Lingheim. De andra två nomineringarna gällde Bästa regi och Bästa originalmanus. CERTIFICATE OF NOMINATION, for an Oscar award 1984, for ”Fanny & Alexander”, director: Ingmar Bergman. The nomination led to Sven Nykvist’s second Academy Award for Best Cinematography on the 9th of April 1984. The film was nominated for a total of six Academy Awards and won besides Sven Nykvist’s price further three; Best Foreign Film, Best Costume to Marik Vos-Lundh and Best Production Design to Anna Asp and Susanne Lingheim. The other two nominations were for Best director and Best original screenplay. € 1.000–1.500 / SEK 10.000–15.000

45


43

FILMPRIS Outstanding Photographic Achievement 1984. Eastman Kodak Company Award. För ”Fanny & Alexander”. Glasskulptur. Höjd 53 cm. A FILM AWARD, Outstanding Photographic Achievement 1984. Eastman Kodak Company Award for ”Fanny & Alexander”. € 1.200–1.500 / SEK 12.000–15.000

46


4

44

FILMPRIS Seminici Award a la mejor Fotografia 1986. XXXI Semana Internacional de Cine, Valladolid. För ”Offret”, regi: Andrej Tarkovskij 20 x 28 cm. A FILM AWARD, Seminici Award a la mejor Fotografia 1986. XXXI Semana Internacional de Cine, Valladolid. For ”The Sacrifice”, director: Andrej Tarkovskij. € 100–150 / SEK 1.000–1.500

47


45

FILMPRIS Oustanding Photographic Achievement 1988. Eastman Kodak Company Award. För ”Varats olidliga lätthet”, regi: Philip Kaufman . Glasskulptur. Etikettmärkt ”Daum France”. Höjd 56 cm. Filmen blev även nominerad för en Oscar för Bästa foto 1988. A FILM AWARD, Oustanding Photographic Achievement 1988. Eastman Kodak Company Award for ”The Unbearable Lightness of Being”, director: Philip Kaufman. The movie was also nominated for an Academy Award, 1988 for Best Cinematography. € 800–1.000 / SEK 8.000–10.000

48


46

NOMINERINGSPLAKETT American Society of Cinematographers. 1988 För ”Varats olidliga lätthet”, regi: Philip Kaufman. 32,5 x 36 cm. A NOMINATION PLAQUE, from American Society of Cinematographers. 1988. For ” The Unbearable Lightness of Being”, director: Philip Kaufman € 200–300 / SEK 2.000–3.000

49


47

FILMPRIS Independent Spirit Award 1989. ”For best cinematographer Sven Nykvist- ”The unbearable lightness of being” (Varats olidliga lätthet). Presented by the independent feature project/West”. Patinerad brons. Höjd 30 cm. I original box. A FILM AWARD, Independent Spirit Award 1989. ”For best cinematographer Sven Nykvist- ”The unbearable lightness of being”. Presented by the independent feature project/West”. In original box. € 600–800 / SEK 6.000–8.000

50


48

UTMÄRKELSE Outstanding Artistics Achievement Award 1989. The International Photographers Guild Local 659 I.A.T.S.E. 33 x 25,5 cm. AN AWARD, Outstanding Artistics Achievement Award 1989. The International Photographers Guild Local 659 I.A.T.S.E. € 150–200 / SEK 1.500–2.000

51


49

NOMINERINGSCERTIFIKAT FÖR ACADEMY AWARD Academy of Motionspictures Arts and Sciences 1991. För ”Oxen”, regi: Sven Nykvist. 27,5 x 21,5 cm. Oxen nominerades till en Oscar för Bästa icke-engelskspråkiga film. CERTIFICATE OF NOMINATION, for an Academy Award, for the ”The Ox” 1991 , director: Sven Nykvist. ”The Ox” was nominated for Best Foreign Film. € 1.000–1.200 / SEK 10.000–12.000

52


50

FILMPRIS The Life Achievement Award, The Golden frog 1993. Cameraimage. Förgylld och patinerad brons. Höjd 21 cm. Utdelad vid 1st International Film Festival of the Art of Cinematography, Torun, Polen. A FILM AWARD, The Life Achievement Award, The Golden frog 1993. Cameraimage. Reward recieved at the 1st International Film Festival of the Art of Cinematography, Torun, Polen. € 300–400 / SEK 3.000–4.000

53


51

52

51

UTMÄRKELSE Svenska Teaterförbundets guldmedalj 1994. A tergo inskription: ”1994 Sven Nykvist För utomordentlig konstnärlig gärning”. Förgylld. Diam 5 cm. A MEDAL, The Swedish Theatre Association goldmedal for an extraordinary artistic contribution 1994. € 100–150 / SEK 1.000–1.500

52

FILMPRIS Filmbanan, Föreningen Sveriges Filmfotografers pris 1994. Förgylld. Längd 13 cm. Prisets motivering lyder: ”För det globala förkroppsligandet av svensk filmfotografis ande”. FILM AWARD, Filmbanan, Föreningen Sveriges Filmfotografer 1994. Gilded. The motivation for the award was: ”For his global incarnation of the spirit of Swedish cinematography € 100–150 / SEK 1.000–1.500

54


53

FILMPRIS 9th Lifetime Achievement Award 1995. The American Society of Cinematographers (ASC). Fotografi av Sven Nykvist som mottager priset ur Gregory Pecks hand medföljer. Höjd 26,5 cm. I samband med inspelningen av ”The Dove” (”Ung seglare jorden runt”) 1973 inleddes en livslång vänskap mellan Sven Nykvist och Gregory Peck. Sven Nykvist skriver bl a i sin bok: ”Jag blev väldigt glad när Greg höll högtidstalet för mig när jag fick filmfotografernas Lifetime Achievement Award” (sid 149). A FILM AWARD, 9th Lifetime Achievement Award 1995. The American Society of Cinematographers (ASC). Including a photography of Sven Nykvist receiving the prize from Gregory Peck. During the film-making of ”The Dove”, in 1973, a lifelong friendship between Sven Nykvist and Gregory Peck started. Sven Nykvist writes in his book regarding this friendship: ”I was very happy that it was Greg who held the speech when I got the cinematographer Lifetime Achievement Award” (p. 149). € 1.000–1.500 / SEK 10.000–15.000

55


54

FILMPRIS Golden Award 1998. Madrid Imagen. Förgylld brons. Höjd 13 cm. A FILM AWARD, Golden award 1998. Madrid Imagen. € 400–500 / SEK 4.000–5.000

56


55

FILMPRIS Special award for the duo of all time director cinematographer, The Golden frog 1998. Cameraimage. Förgylld brons. Höjd 14,5 cm. A FILM AWARD, Special award for the duo of all time director cinematographer, The Golden frog 1998. Cameraimage. € 300–400 / SEK 3.000–4.000

57


56

FILMPRIS Golden Camera 300, Life Achievement Award 1998. 19th International Film Camera festival ”Manaki Brothers” Bitola 23-27.09.1998. Förgylld brons. Höjd 28,5 cm. A FILM AWARD, Golden Camera 300, Life Achievement Award 1998. ”19th International Film Camera festival ”Manaki Brothers” Bitola 23-27.09.1998”. € 200–300 / SEK 2.000–3.000

57

UTMÄRKELSE Sällskapet Maneten och Göteborg Filmfestivals pris Årets filmfotograf 1998. Utmärkelsen signerad och daterad a tergo Göran Borén 1998. Höjd 29, längd 34 cm. Utmärkelsens motivering lyder: ”Motivering överflödig”. AN AWARD, Society Maneten and Gotenburg Filmfestival prize Photographer of the year 1998. The award is signed and dated on verso Göran Borén 1998. The motivation for the award runs: ”Motivation redundant”. € 50–100 / SEK 500–600

58

DIPLOM 3 st samt FILMPRIS, 2 st, i form av liten kamera i silver samt plakett från US International Film and Video festival 1997. A tergo etikett: ”Till Sven på 75-årsdagen/ Ove”. Kamera höjd 8 cm, plakett 25 x 20 cm. Diplomen från Cannes 1992 för ”Oxen” samt två stycken 1986 för ”Offret”. 46 x 32 samt 50 x 33. DIPLOMA, (3) and Film Awards (2). US International Film and Video Festival 1997 and one anonymous film award. The diploma from Cannes 1992 for ” The Ox” and two from 1986 for ”Sacrifice”. € 100–150 / SEK 1.000–1.500

59

UTMÄRKELSE The American Society of Cinematographers (ASC). Botten märkt ”General Camera 014 limited edition 750”. Tenn. Höjd 21 cm. AN AWARD, The American Society of Cinematographers (ASC). Under the bottom marked ”General Camera 014 limited edition 750”. € 300–400 / SEK 3.000–4.000

58


58

56

57

59

59


60

DIPLOM 3 st, Från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH:s stora pris 2003 för ”betydelsefull verksamhet för vårt lands framåtskridande”; Professor i bild vid Dramatiska Institutet 1995 ; Hedersdoktor i konst vid Harvard University 1994. DIPLOMA (3). From the Royal Institute of Technology, KTH big prize in 2003 for ”significant business for our country’s advancement”; Professor of Picture at the Dramatic Institute in 1995 and Honorary Doctor of Arts at Harvard University 1994 € 150–200 / SEK 1.500–2.000

60


6

61

FOTOGRAFI Sven Nykvist. Signerat och daterat Paris 99. Upplaga 2/25. Silvergelatin. 33 x 34 cm. (d) PHOTOGRAPHY, Sven Nykvist. Signed and dated Paris 99. Edition 2/25. Silver print. € 600–800 / SEK 6.000–8.000

61


62

FOTOGRAFIER 2 st, samramade. Föreställande Sven Nykvist och John Huston, 1971. Från inspelningen av ”The last run”. På den övre bilden instruerar John Huston huvudrollsinnehavaren George C Scott. Silvergelatin. 18,5 x 24,5 cm resp 19 x 25 cm. Litteratur: Sven Nykvist ”Vördnad för ljuset”, ett foto avbildat på halvsida, sid 147. PHOTOGRAPHIES, (2), in one frame. Depicting Sven Nykvist and John Huston, 1971. From the movie-making of ”The last run”. John Huston instructing Gerog C Scott. Silver print. Sven Nykvist ”Vördnad för ljuset”, one of the photos page 147. € 200–300 / SEK 2.000–3.000

62


63

FOTOGRAFI föreställande Sven Nykvist som tar emot Oscarsstayetten 1974. För ”Viskningar och rop” utdelat av skådespelarskan Cicely Tyson. Fotograf: Sheedy and Long. Silvergelatin 24 x 19 cm. Litteratur: Sven Nykvist, ”Vördnad för ljuset”, avbildad på halvsida, sid 151. Vid prisutdelningen ställer Sven Nykvist till en smärre scen när han överväldigad av stunden placerar tackkyssen på prisutdelerskans mun istället för kind. PHOTOGRAPHY, of Sven Nykvist receiving the Academy Award in 1974. for the movie ”Cries and whispers” from actress Cicely Tyson.Silver print. Sven Nykvist, ”Vördnad för ljuset”, page 151. Sven Nykvist is the object of a small scandal when he, overwhelmed by the moment, accidentally kisses Cicely Tyson on her mouth. € 150–200 / SEK 1.500–2.000

63


64

FOTOGRAFI Föreställande Mariel Hemingway. Med dedikation. Silvergelatin 25,5 x 20 cm. Mariel Hemingway medverkade i filmen Star 80. ”Sven: I want you to have this so you´ll remember that we had a fun time working together and I want to work again soon! In other words this is a reminder of my fondness for you. Love always Mariel”. PHOTOGRAPHY, depicting Mariel Hemingway. With dedication. Silver print. Mariel Hemingway participate in the movie ”Star 80”. ”Sven: I want you to have this so you´ll remember that we had a fun time working together and I want to work again soon! In other words this is a reminder of my fondness for you. Love always Mariel”. € 200–300 / SEK 2.000–3.000

64


6

65

FOTOGRAFI Föreställande Sven Nykvist och Prinsessan Anne av Storbritannien. Fotograf: Doug Mckenzie. Silvergelatin 19 x 24 cm. Bilden togs i samband med prisutdelningen av BAFTAAward (British Academy of Film and Television Arts) 1984. Sven Nykvist erhöll priset för filmen ”Fanny & Alexander”. PHOTOGRAPHY, depicting Sven Nykvist and Princesse Anne. The picture was taken at the award ceremony of the BAFTA Award (British Academy of Film and Television Arts) 1984. Sven Nykvist received the prize for the film ”Fanny & Alexander”. € 150–200 / SEK 1.500–2.000

65


66

BOK Richard Avedon ”In the American West”, Harry N.Abrams, inc. Publisher, New York 1985. Med dedikation: ”For Sven Nykvist looking forward Dick Avedon 10.3.85” BOOK, Richard Avedon ”In the American West”, Harry N.Abrams, inc. Publisher, New York 1985. With a dedications from the writer. € 300–400 / SEK 3.000–4.000

66


67

BOK Georg Oddner ”Närvarande”, Arbmans 1984. Med dedikation: ”Till Sven! från den gamle lumparkompis nr 19 med många hälsningar och evig beundran. Georg 11/5.1998” Sven Nykvist och Georg Oddner gjorde militärtjänst tillsammans. BOOK, Georg Oddner ”Närvarande”, Arbmans 1984. With a dedication from the writer. Sven Nykvist and Georg Oddner served in the military together. € 100–150 / SEK 1.000–1.500

67


68

BÖCKER 2 st, Ingmar Bergman, ”Bilder”, Nordstedts förlag AB, Stockholm 1990 samt ”En filmtrilogi”, P.A Nordstedt & söners förlag, Stockholm 1963. Med dedikationer. I ”Bilder”: ”1.11.90 Till Sven! Med ömmaste vänskap (och saknad) från Ingmar”. I ”En film triologi”: ”Till Sven With love från gamle vännen och stridskompisen Ingmar”. Books, 2 volumes, Ingmar Bergman, ”Bilder”, Nordstedts förlag AB, Stockholm 1990 and ”En filmtrilogi”, P.A Nordstedt & söners förlag, Stockholm 1963. With dedications from the writer. € 100–150 / SEK 1.000–1.500

68


67

69

BOK Eisenstein, Sergei. ”Drawings for Ivan the Terrible”, Moskva, 1967. 30 reproduktioner av teckningar. Upplaga 1000. BOOK, Eisenstein, Sergei. ”Drawings for Ivan the Terrible”, Moskva, 1967. 30 reproductions of drawings. Edition 1000. € 150–200 / SEK 1.500–2.000

69


70

BÖCKER 4 st, ”Academy Awards Illustrated”, ”The Frozen Image”, ”Die James Bond filme”, ”A.Hitchcock und seine filme”. Med dedikationer. BOOKS, 4 volumes, ”Academy Awards Illustrated”, ”The Frozen Image”, ”Die James Bond filme”, ”A.Hitchcock und seine filme”. With dedications. € 100–100 / SEK 600–800

70


72

71

71

HÄNGE 14 k guld. Två plaketter på kort kedja. En med oscarsstayett samt inskription ”APL 2. 1974”. Den andra med inskription ”Proudly and fondly P.K”. Hängen längd 3 resp 2,5 cm, kedjans längd 10 cm. Originaletui. Den 2 April 1974, vid den 46:e Oscarsgalan, erhöll Sven Nykvist sin första Oscarstatyett för filmen ”Viskningar och Rop” i regi av Ingmar Bergman. PENDANT. 14 carat gold. 2 plaques on a short chain. One with a replica of the Academy Award with inscription: ”APL 2. 1974”. The other with inscription: ”Proudly and fondly P.K”. Original box. On the 2nd of April 1974, at the Academy Award, Sven Nykvist received his first Academy Award for the movie ”Whispers and cries” by Ingmar Bergman. € 50–100 / SEK 500–600

72

MINNESFÖREMÅL 1982, i form av ett hjärta. Mässing med inskriptionen: ”Sven...Thank You for the light!...Love CIS 1982”. Höjd 6,5 cm. Under 1982 pågår arbetet med ”Star 80” samt ”La Tragedie de Carmen”. MEMORABILIA, 1982, in shape of a heart. Brass. With inscription: ”Sven...Thank You for the light!...Love CIS 1982”. During 1982 Sven Nykvist is working with the productions of ”Star 80” and ”La Tragedie de Carmen”. € 150–200 / SEK 1.500–2.000

71


73

TRÄSKYLT från inspelningen av filmen ”Kristin Lavransdatter”, Norge 1984. Regi: Liv Ullmann. Ristad inskription i rött: ”Reserveret for Sven Nykvist” samt med kameraman och filmremsa. Höjd 88, längd 36 cm. Medverkande skådespelare var bland annat Elisabeth Matheson, Björn Skagestad, Sverre Anker Ousdal. SIGN, wood, from the movie-making of the film ”Kristin Lavransdatter”, Norwegian 1984. Director: Liv Ullmann. Carved inscription in red. Participating actors were, among others, Elisabeth Matheson, Björn Skagestad, Sverre Anker Ousdal. € 150–200 / SEK 1.500–2.000

72


74

FILMMINNE ”New York Stories”, 1989 USA. I form av glasäpple. Regissörer: Woody Allen, Martin Scorsese och Francis Ford Coppola. Höjd 8 cm. MEMORY, from the film-making of ”New York Stories”, 1989 USA . In the shape of an apple of glass. Directors: Woody Allen, Martin Scorsese and Francis Ford Coppola. € 300–400 / SEK 3.000–4.000

73


75

OLJEMÅLNINGAR Två stycken. Porträtt av Sven Nykvist, osignerat samt afrikans studie signerad Sigfrid S och daterad -79. Duk 66 x 57 cm resp pannå 35 x 26 cm. Sven Nykvist och Sigfrid Södergren var barndomsvänner och deras vänskapsband bestod livet ut. De växte upp tillsammans på Missionsförbundets barnhem. (d) Painting two pieces by Sigfrid Södergren. Portrait of Sven Nykvist, not signed and a african studie signed Sigfrid S and dated -79.Canvas 66 x 57 cm and panel 35 x 26.. Sven Nykvist and Sigfrid Södergren were lifelong friends. € 300–400 / SEK 3.000–4.000

74


74

76

”AFFICHE D’EXPOSITION” (PROFIL BLEUE) Färglitografisk affisch, 1967, signerad med blå krita. Tryckt hos Mourlot, Paris, utgiven av Maeght, Paris. Bladstorlek 86 x 57 cm. Ej examinerad ur ram. Gulnad, defekter längs bladets kanter. Litteratur: Mourlot 476. (d) ”Affiche d’exposition” (Profile bleue). Lithographic poster in colours, 1967. Signed in blue charc. Printed Mourlot, Paris. Published by Maeght, Paris. € 400–500 / SEK 4.000–5.000

75


anteckningar

61&B$


Foto: Bo-Erik Gyberg

SVEN NYKVIST C I N E M AT O G R A P H Y F O U N D AT I O N

When failing health brought the long and extraordinary career of the cinematographer, Sven Nykvist, to a close; his son, Carl-Gustaf Nykvist, conceived, wrote and directed the documentary film, Light Keeps Me Company, a tribute to Sven and his great contribution to the art of movie-making. While the documentary was in production, its sponsors founded an international cinematography award. All proceeds from Light Keeps Me Company go to the Sven Nykvist Cinematography Foundation. It is the task of the Foundation’s Board of Directors to administrate its assets, allocating a yearly amount to this award. Its Board of Directors is made up of representatives from Swedish Television, Sandrew Metronome, Swedish Film Industry and Helena Berlin Film. Its members work on a voluntary, non-profit basis. The Sven Nykvist Cinematography Foundation gratefully welcomes donations from individuals, organizations or companies interested in making a contribution to the fine arts and preserving the artistic legacy of Sven Nykvist in this way. The Sven Nykvist Cinematography Foundation Board of Directors Bank: Handelsbanken, Box 5022, Sturegatan 38, 102 41 Stockholm Swift Code: HANDSESS/IBAN SE65 6000 0000 0006 7691 2222 Clearing no.: 6103, Account: 676 912 222 Executor: von Euler & Partners For further information please contact Foundation President Klas Olofsson Telephone: +46708 627 440, email: klas.olofsson@klasab.se

61&B$ZDUGB$QQRQVLQGG
FoH_Annons HBF

Bukowskis:Layout 1

10-06-23

14.21

Sida 2

A still from The Sacrifice. Photo: Sven Nykvist

Work in progress The film Let Me See is a drama-documentary, based on still photos from the film The Sacrifice. Its director, Andrei Tarkovsky, and cinematographer, Sven Nykvist, are shown in a final meeting, seeking solace in the face of relentless fate. Their timeless film images are the only thing of lasting importance. Let Me See is a film by Carl-Gustaf Nykvist. Produced by Helena Berlin with financial support from Andras Lasmanis, Commissioner at The Swedish Film Institute, Ylva Liljeholm, Commissioner at Film on Gotland and The Swedish Arts Grants Committee. The premier of the film Let Me See is planned for the spring of the year 2011. At that time, the official opening of The Sven Nykvist Cinematography Institute will also take place. An exhibition of stills by Sven Nykvist from The Sacrifice is also being planned. Museums and other forums interested in collaborating on this exhibition project, please contact helena@helenaberlinfilm.se

www.helenaberlinfilm.se


Bukowskis auktioner hösten 2010 BUKOWSKIS AUKTION - S 193 Visning:25- 29 augusti Auktion: 30-31 augusti AUKTION SVEN NYKVIST - H 027 Visning: 25-29 augusti Auktion: 31 augusti VINTAGE AUKTION - S 194 Visning:15- 19 september Auktion: 20 september HÖSTENS MODERNA AUKTION - NR 557 Visning: 16- 24 oktober Auktion: 26-28 oktober CONTEMPORARY & DESIGN - NR 558 Visning: 11-16 november Auktion: 17 november HÖSTENS KLASSISKA AUKTION - NR 559 Visning: 27 november-5 december Auktion: 7-10 december


SVEN NYKVIST

F채lth & H채ssler, 2010

AUKTION I STOCKHOLM 31 AUGUSTI

Arsenalsgatan 4, Box 1754, 111 87 Stockholm, Sweden. Tel +46 (0) 8-614 08 00. www.bukowskis.se

Sven Nykvist  
Sven Nykvist  

Auktion of Nykvists film objects

Advertisement