__MAIN_TEXT__

Page 18

jury

Roseline Beudels

Roseline Beudels, biologiste de la conservation, vient de rejoindre notre jury. Elle est actuellement attachée à la section Biologie de la Conservation de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Depuis 1979, elle œuvre pour la conservation de la nature, principalement en Afrique tropicale et en Asie du Sud-Est. Elle travaille aujourd’hui à des projets au Sahara et au Sahel, régions souvent oubliées dans ce domaine. > Pourquoi avez-vous accepté de faire partie de ce jury ? « Cela me permet de participer en quelque sorte au soutien des jeunes qui sont tout comme moi passionnés par ce qu’ils font. En outre, la lecture

Roseline Beudels, die als biologe gespecialiseerd is in natuurbehoud, heeft zich aangesloten bij de jury van de Stichting. Momenteel is zij verbonden aan de afdeling Biologie van de Conservatie van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België. Zij ijvert sinds 1979 voor het behoud van de natuur, voornamelijk in Tropisch Afrika en Zuidoost-Azië. Zij werkt momenteel rond projecten in de Sahara en de Sahel, regio’s die in het natuurbehoud vaak vergeten worden. > WAAROM HEBT U AANVAARD DEEL UIT TE MAKEN VAN DE JURY? “Door aan de werkzaamheden van de jury deel te nemen, kan ik mijn steentje bijdragen tot het steunen

vocatio

16

des projets est une chose absolument captivante ! » > Que pensez-vous des critères d’âge et de nationalité ? « Ils me semblent pertinents. Je trouve important de pouvoir soutenir les jeunes quand ils en ont vraiment besoin, à un moment où ils sont « bloqués » par l’aspect financier. Car l’avenir, c’est eux ! Il est certain qu’une vocation peut se développer plus tard, après l’âge de trente ans, mais j’estime que, à ce moment, on est déjà plus capable de subvenir à ses besoins. Et j’aime beaucoup l’aspect « belge » à la Fondation, l’idée que ces jeunes puissent d’une manière ou d’une autre apporter quelque chose au

van jongeren die – net als ikzelf – gepassioneerd zijn door wat ze doen. Bovendien is het lezen van de dossiers heel interessant!” > VINDT U DE LEEFTIJDS- EN NATIONALITEITSVOORWAARDEN TERECHT? “Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is jongeren te steunen op een moment dat ze het echt nodig hebben, wanneer ze niet verder kunnen, als gevolg van een tekort aan financiële middelen. Zij zijn immers onze toekomst! Een roeping kan zich uiteraard ook later nog ontwikkelen, nadat men dertig is, maar ik neem aan dat men op die leeftijd meer in staat is om aan zijn behoeften te voldoen. Verder vind ik het ‘Belgische’ aspect fijn bij de Stichting, vanuit de

pays. En effet, la Fondation pour la Vocation est l’une des rares qui agisse au niveau national. » > Quels sont vos critères de sélection ? « Dans un dossier, je recherche une passion, un engagement et une certaine créativité. Ce sont les candidats qui quittent les sentiers battus qui sont remarqués. On doit ressentir qu’il existe un réel engagement de vie, un projet qui vient du cœur, une idée personnelle. Ce sont également ces critères qui pour moi définissent une vocation ; un engagement à long terme, non pas limité à un projet précis mais une passion qui dure… Selon moi, la force de la Fondation est de soutenir des jeunes qui pour

gedachte dat de jongeren op een of andere manier kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van ons land. Er zijn niet veel instellingen die op nationaal niveau werken...” > WAT ZIJN UW SELECTIECRITERIA? “In een dossier ben ik voornamelijk op zoek naar passie, een verbintenis, een zekere creativiteit. Kandidaten die buiten de lijntjes kleuren, vallen immers op. Je moet kunnen voelen dat er een grote persoonlijke investering achter het project zit, dat het recht uit het hart komt, en dat het om een eigen, origineel idee gaat. Diezelfde criteria hanteer ik als definitie voor een roeping: een engagement op lange termijn, niet afgebakend door een specifiek project, een passie die blijft duren...

l’une ou l’autre raison n’ont pas suivi la voie classique, qui n’ont pas forcément fait un parcours sans faute. En ce sens, la bourse doit faire rêver ! En tant que membres du jury, nous envisageons aussi l’aspect financier du projet. Ainsi nous estimons que nous avons une part de responsabilité quant aux chances de réussite de la vocation. Une question-clé que je me pose dans l’analyse d’un dossier est : « Ce candidat a-t-il de fortes chances que sa vocation lui dure toute la vie ? » Car le but est que la bourse soit une « étape-clé » dans le parcours du jeune et permette à son objectif de prendre forme !»

Voor mij ligt de kracht van de Stichting in het feit dat zij jongeren steunt die op een of andere manier niet de gewone weg gevolgd hebben en die niet noodzakelijk een foutloos parcours hebben afgelegd. In die zin moet de beurs doen dromen! Als jurylid krijgen wij ook te maken met het financiële aspect van het project; wij ervaren ook een zekere verantwoordelijkheid ten aanzien van de slaagkansen van de roeping. Daarom stel ik me bij de analyse van een dossier steeds de vraag: kan deze roeping een leven lang meegaan? Het doel is uiteindelijk dat de beurs een stepping stone is in de ontwikkeling van de roeping en dat ze ervoor zorgt dat de roeping daadwerkelijk verwezenlijkt wordt.”

Profile for Nicolas Parvais

Vocatio 35  

Revue trimestrielle de la Fondation belge de la Vocation Driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Stichting Roeping trimester 2009 3 e t...

Vocatio 35  

Revue trimestrielle de la Fondation belge de la Vocation Driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Stichting Roeping trimester 2009 3 e t...

Profile for panic75
Advertisement