Page 1


จงคิดว่าเราโง่เขลาอยุ่ตลอดเวลา จงกระหายความรู้ตลอดเวลา


SWEET เชี่ยววิทย์ มาครับ เพลง

ฉันจะไม่รับปาก ไม่อยากจะรับปาก จะให้ หยุดรักคนดีอย่างเธอไม่มีทาง (Clash)

โตขึ้นอยากเป็น ................... ? เจ้าของธุรกิจ ที่ดูแลครอบครัวได้ ครับ


ฉากสุดประทับใจ

เรื่อง Mighty Joe Young ตอนที่ลิงช่วนนางเอก ตอนอยู่บนตึก............

วีรกรรม

สุดฮาในวัยเด็ก แบ่งทีมเล่นยิงปืนอัตลมใน ก.ศ.น. แล้วเห็นคนวิ่งไปซ่อนในห้องน้ำ�ผมตามไปกระหน่ำ�ยิงจนหมด แม๊ค โดยที่มันไม่ร้องซัก คำ� หลังจากที่กด จนหมดแม๊คแล้วผมยืน รอ ซักพัก และต้องตกใจเพราะสิ้งที่ออกมาจากห้องน้ำ�คือ ยาม ออกมาพร้อม เข็มขัด กระหน่ำ� ฟาดที่หลัง ผม และนี้คือวีรกรรมสุด ฮาทั้งน้ำ�ตา ของผมครับ ..................................................................


ประวัติส่วนตัว ......... ผมชื่อ นาย เชี่ยววิทย์ สงวนพงษ์ เกิดวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ปีนี้ อายุ 20 ปี มีพี่น้อง 4 คน ผมเป็น ลูกคนเล็ก ผมเกิดและโตมาในกรุงเทพเข้า อยู่กับพอแม่ มาตลอด เข้าเรียนประถม 1-6 ที่ โรงเรียน กรุงธนวิทยาภวัน เคยเป็นหัวหน้าห้องตอน ป.6 ด้วย มัธยมศึกษา 1-3 ที่ โรงเรียน ทวีธาภิเศก ในตอนนี้ เป็น ช่วงการศึกษาที่ผมไม่ค่อยตั้งใจเอาซะเลยเพราะปัญหา ติดเกม และ เพื่อน จนให้เกือบโดน ไล่ออกจาก โรงเรียน แต่ผมก็ กลับมา ตั้งใจ ซ่อม ตัวที่ตกและ ก็ทำ�ให้จบ ด้วย ดี ถึงแม้เกรด จะไม่ค่อยดีเท่าไร และผม เข้าเรียนต่อท่ี โรงเรียน พณิชยการราชดำ�เนิน ซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยพณิชยการราชดำ�เนิน เรียน ปวช 1 - 3 และอีก เช่นเคย เพื่อนใหม่สังคมใหม่ ทำ�ให้ เริ่ม มี ออกนอกลู่ นอกทางไปบ้าง แต่ ด้วยความรักของแม่ และ ครอบครัว ทำ�ให้ผมกลับมา ตั้งใจมำ�งานแก้ไข ตัวที่ ตก จน จบมา


และหลังจากนั้น ผมได้ ดรอป เรียนไป 2 ปี โดยที่ไม่ คิดจะกลับมาเรียนอีก และหลังจากที่ จัดระเบียบ ชีวิต เข้าที่เข้าทาง แล้ว ผมได้ ตัดสิน ใจ กลับมาเรียนในระดับ มหาวิทยาลัย ที่ มหาวิทยาลัย สยาม


งานชิ้นที่ 1 การรีทัชรูป


งาน Animation


เชี่ยววิทย์ สงวนพงษ์  

5504600334

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you