Page 1

2012. FEBRUÁR

1


Havi apropó

02

Februári tématerv

04

Összefoglaló a szülői értekezletről (Benne: Az első félév értékelése)

05

A hónap témája: Az óvónő jobb keze

07

Gyümölcsös kert

09

2


HAVI APROPÓ: F ARSANG :

2012. február 24-én Délelőtti program:  Jelmezbe bújva gyülekező a tornateremben  Pomázi Zoltán koncert (400Ft/fő)  Közös tízórai a másik két csoporttal (finomságok)  Játékok, játékos vetélkedők csoportonként

A MÁSODIK FÉLÉV NYÍLT NAPJAI : Február 24. (péntek) – farsang mindenkinek Március 16. (csütörtök) – mamuszos nap Március 26. (hétfő) – mamuszos nap Április 06. (péntek) – mamuszos nap Május 04. (péntek) – anyák napja Május vége (egyeztetés alatt) - gyereknap

Délutáni program:  Uzsonna  A jelmezek bemutatása  Játékok, játékos vetélkedők

F OGMOSÁSI NAPLÓ :

G YŰJTŐMUNKÁK :

Andris anyukájától kaptunk fogmosási naplókat,

Képeslapok ábrázoló)

Gombok

Buli kellékek (lufi, szívószál, mintás papírtányérok, poharak)

(városokat,

épületeket

melyeket az óvó néniknél lehet igényelni.

3


FEBRUÁRI TÉMA TERVEZETEK

Tél (ism.)

Farsang

1. hét

2. hét

A három kismalac

Kelekótya kaméleon

Február

Farsang

mese-vers

A város

3. hét

4. hét

Marék Veronika: A csúnya kislány

Mondókák jelmezekhez

5. hét a

Csukás I.: Pom-pom meséi/ Radírpók

„Építkezzünk!” Utánzó gyakorlatok

„Hüllők, bogarak”

pókok,

„Szakács, pincér, cukrász, pék”

testnevelés

Utánzó gyakorlatok

Szállongó szél

Itt a farsang…

ZH172 daltanulás

Ézo 313

Utánzó gyakorlatok ének-zene, mondóka

Itt a farsang… Ézo 313

„Maszkabál”

„Közlekedjünk!”

Táncos gyakorlatok zenére

Feladatok akadálypályán

Gryllus: Maszkabál

Beh sok súly... (mondóka)

Zh. Téli menedék készítése párnákból, asztalokból, textíliákból.

A levegő, mint az élet egyik lételeme

Téli tájkép készítése tépéssel ragasztással

Szívószállal kép

fújt

külsővilág tevékeny megismerése

A levegő, mint az élet egyik lételeme

Jelmezeink

vizuális nevelés

Szívószállal kép

FARSANG

„A mi házunk”

2012.02.24.

ceruza rajz

A változtatás jogát fenntartjuk!

4

fújt

(mesehősök, figurák, foglalkozások)

Épített környezetünk (rövid séta az óvoda körül)


SZÜLŐI ÉRTEKEZLET (2012. január 17.)

Az első félév értékelése: 2011 szeptemberében megkezdődött csoportunkban a folyamatos beszoktatás. Mivel egyaránt új volt a környezet és a pedagógusok is, így mindenkinek meg kellet szoknia az új társakat, a csoportot és annak szokásait. Szeptember végétől fokozatosan bevezetésre kerültek a csoport állandó napirendi pontjai, illetve szabályai. A beszoktatás szülők nélkül zajlott, minden gond nélkül. A gyerekek hamar kialakították barátságaikat, elfogadták társaikat és a pedagógusaikat egyaránt. Az állandó napirendben mindenki talált számára kedvelt tevékenységeket és a nyugodt, biztonságos légkör gyorsította a gyerekek beilleszkedését. Január első hetének végére minden csoportunkba beiratkozott gyermek megérkezett és beszokott. A tizenkilences létszámból tizennyolcan egész naposak és egy gyermek fél napos. Október elejével megkezdtük a csoport tervezett tevékenységeinek beiktatását. Általánosan elmondható, hogy a gyerekeink nagyon érdeklődőek, s bár foglalkozásaink kötetlen formában történnek egy-két kivételes alkalmat leszámítva mindenki bevonható volt a tevékenységekbe. A napi programunk túlnyomó része szabad játék tevékenységből áll, ilyenkor leginkább konstruáló, gyakorló játékokat játszanak korosztályuknak megfelelően (3-4 évesek). Csoportunkba két SNI gyermek jár, a velük történő egyénre szabott foglalkozások differenciált tevékenységekben a többiekkel együtt történik, valamint heti két nap gyógypedagógiai ellátásban részesülnek. Az első félévben elkezdtük a naposi teendők bevezetését. (Étkezéshez jó étvágyat kívánnak). Az önellátási tevékenységek kialakítása folyamatban van. A gyermekek ismerik a WC és a mosdó használatát, de szóbeli segítséget igényelnek a sorrendiség megtartásához (kézmosás, WC használat, kézmosás, törülközés). Előfordul, hogy a fiúkat még figyelmeztetni kell a WC papír használatára. Az év elejétől kezdve minden ebéd után fogat mosnak a gyerekek. A fogkrémet még az óvó nénik adagolják, de a fogak tisztítását mindenki önállóan végzi kisebb-nagyobb alapossággal. Gyakran ízlelgetik, megeszik még a fogkrémet fogmosás helyett. Az öltözködést is az év eleje óta gyakoroljuk, s ennek érdekében teljes ruha cserével megyünk tornázni, mikor is elegendő idejük van a gyerekeknek a levetkőzés és a

5


felöltözés gyakorlására. Manuális segítséget csak a zip-zárak felhúzásához, illetve a cipők befűzéséhez kérnek a gyerekek. Étkezésnél mindannyiunknak állandó, megszokott helye van, a gyerekek vigyáznak a terítők tisztaságára. Az első félévben még nem segítettek a megterítésben, de evés után maguk viszik vissza tányérjukat, poharukat a zsúrkocsihoz. Evőeszközök közül kanalat és villát használnak, önállóan esznek, a szalvéta használatára még a legtöbbjüket figyelmeztetni kell. Hamar megszokták a gyerekek, hogy evés közben nem beszélünk, így étkezéseink csendben zajlanak. Annak érdekében, hogy a szülőkkel megismertessük az óvodai életet, “Mamuszos napok” címmel nyílt napokat tartottunk. Ezen alkalmakat nagy érdeklődés övezte, így mindenki bepillanthatott csoportunk életébe, tevékenységeink menetébe. A sikerre való tekintettel családi délután megszervezésére is sor került, ahol a szülőknek alkalma volt egymást megismerni, beszélgetni, segítve ezzel egy szülői közösség kialakítását.

 Csoportpénz: továbbra is az SZMK-s tagok kezelik. A csoportpénz felhasználásának feltételei szigorodtak, az óvónők listán jelzik a csoport szükségleteit és a szülők kör-emailben vagy a weboldalon tanácskozva döntnek a beszerzés lehetőségeiről, melyeket azután szintén az SZMK-s szülők végeznek.  Gyűjtőmunkák: előkészület az óvodai tevékenységekre; az új ismeretanyag elmélyítésének saját élményekkel, otthonról hozott ismeretekkel való segítése.  Csoport újság: megújult formában a weblapon jelenik meg ezentúl, továbbra is havi rendszerességgel. A weblap lehetőséget nyújt a csoport életével kapcsolatos aktuális témák fórumon való megbeszélésére, fotógaléria követésére, üzenetek kiírására.  A második félév ünnepei: farsang, húsvét, anyák napja, gyereknap. Az ünnepeket családi délután keretein belül együtt ünnepeljük, az óvodai ünnepnapokkal egy időpontban. További családi délután szervezésére lehetőség nyílik a szülők szervezésében.  Farsang: a program ismertetése, szükséges eszközök kérése, felajánlása (szívószál, lufik, szerpentin, vaníliás karika és egyéb finomságok).

6


D ÉLELŐTTI PROGRAM : o o o o

Jelmezbe bújva gyülekező a tornateremben Pomázi Zoltán koncert (400Ft/fő) Közös tízórai a másik két csoporttal (finomságok) Játékok, játékos vetélkedők csoportonként

D ÉLUTÁNI PROGRAM : o o

Uzsonna A jelmezek bemutatása

o

Játékok, játékos vetélkedők

 Egyéb program lehetőségek a második félévben: dunai kirándulás, kiállítás, bábszínház, koncert, hangszer bemutató szervezésében számítunk a szülők segítségére.  Különórák: ritmikus sport gimnasztika, ovis torna, néptánc.  Fogadó órák: Akik igényelték a fogadó órát azokkal az értekezlet végén időpontot egyeztettünk, jelentkezni továbbra is lehet az óvónéniknél.

A HÓNAP TÉMÁJA: AZ ÓVÓNŐ JOBB KEZE (Felhasznált irodalom: Óvodai nevelés LXV. évfolyam 1. szám Harasztiné Bata Zsuzsanna)

Új óvoda, új nevelő testület, új csoport új gyerekekkel, új felnőttekkel. Kijelenthetjük, hogy az év elején a mi óvodánk tényleg ÚJ volt, éppen ezért nem kis energia befektetést jelentett az egymás megismerése, a nevelők nevelési nézeteinek összehangolása, összecsiszolása és bár nem ment minden elsőre (személycserére is sor került), mára már kijelenthetjük: egy csapat vagyunk. Az óvodával való kapcsolattartásban a szülő elsődlegesen az óvónőkkel találkozhat, akik ellátják a csoport pedagógiai feladatait, összeállítják a heti rendet, napirendet, keretet adva ezzel a gyermekek mindennapjainak. Megtervezik a főbb témákat, melyek mentén felkészülnek a különböző tevékenységekre, ismereteket adnak át,

7


közös játékos foglalkozások során fejlesztenek, tanítanak. De ne feledkezzünk meg arról, hogy az ehhez szükséges feltételek megteremtésén még valaki szorgoskodik: a dajka. Bizony elengedhetetlen, hogy a csoport felnőttjei összhangban, együttműködve, egymást segítve csapatban dolgozzanak, hiszen rengeteg olyan területe van az óvodai nevelésnek, ahol a dajka személye legalább annyira fontos, mint az óvónőé. Ilyen: – – – –

Az egészséges életmódra való nevelés, a kiegyensúlyozott táplálkozás kialakítása. A nyugodt pihenés, alvás segítése és az ahhoz szükséges feltételek biztosítása az egyéni ritmus és igény tiszteletben tartásával. A nyugodt légkört és intimitást megadva, higiénikus élettér biztosítása. A szokások, szabályok erősítése.

Továbbá minden területen feladata van, mint gyermekhez szeretettel lehajoló felnőttnek, aki vígasztal, erősít, bíztat, véd, óv. Azonban ez csak akkor lehetséges, ha hivatását felsőfokon végzi, empátiával, türelemmel, következetesen, feltétel nélküli szeretettel, vidáman, optimistán, lelki békében, derűsen mosolyogva. Bármelyik hiányát észreveszi a gyermek, hiszen példamutató modell számára a dajka, aki segít a beszokásnál, aki finom ételt tesz a gyermek elé, aki segít a kínos intim feladatok megoldásánál a fürdőszobában, s akiből árad a nyugalom. Igen, nekünk ilyen dajka nénink van. Éppen ezért köszönjük meg Márti néninek a mindennapos tevékenységét, fáradhatatlan igyekezetét azon, hogy mi mindannyian, akik ebbe a csoportba járunk, önfeledten játszhassunk, tanulhassunk. Ugyanis ha a gyermek szükségleteit képes kielégíteni a három felnőtt (2 óvónő+1dajka), akkor semmi sem hat majd gátlón a gyermek viselkedésére. Nem érez elhagyatottságot, magára maradottságot, szorongást, nem lesz dühös, frusztrált hazamenetelkor, nem jelentkezik a gyermeknél sem testi, sem lelki pszichés tünet az óvodai mindennapokban. Mindezeknek az ellenkezője valósulhat meg: magabiztos, nyitott, mosolygós, könnyed, nyugodt, lelkesedő, minden tevékenységében motivált és aktív lesz, és elmélyült játéktevékenységre képes. Hatással lesz a gyermekek életének minden percére a látott, tapasztalt modell, és azt viszi majd tovább kilépve az iskola felé.

8


GYÜMÖLCSÖSKERT napocska (2 karalábé, 1 káposzta) maci (10 db kiwi) hold (7 db répa) házikó (2 db. kígyó uborka) labda (7 db. alma)

január 30. január 31. február 01. február 02. február 03.

H K SZ CS P

szívecske (puffasztott rizs, -búza) csiga (1 üveg csemegeuborka) hajó (7 db. alma) alma, cseresznye (1 kis vödör cékla) lufi (1 doboz tea)

február február február február február

06. 07. 08. 09. 10.

H K SZ CS P

csillag (ropogós keksz ) süni (buláta) halacska (kb. 7 db. banán) gomba (kb.10 db kiwi) pillangó (7 db alma)

február február február február február

13. 14. 15. 16. 17.

H K SZ CS P

katica (1kg. savanyú káposzta) perec (2 db. kígyó uborka) tulipán (2 karalábé, 1 káposzta) napocska (7 db. alma) maci (7db. banán)

február február február február február

20. 21. 23. 24. 25.

H K SZ CS P

hold (1 üveg csemegeuborka)

február 29.

9

H

Pillangó Híradó  

A göd Fácán Óvoda Piros Pillangó csoportjának újsága

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you