Page 1

ΣεπτέμβριοςΟκτώβριος 2013

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο

Φυλ.13 Έκδοση 13η

3ο Παγκύπριο Συνέδριο Παγκύπριας Σχολής Γονέων Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων, μετά την επιτυχία των δυο προηγούμενων ετήσιων Συνεδρίων της, ανακοινώνει τη διοργάνωση του 3ου Παγκύπριου Συνεδρίου με θέμα, «2η δεκαετία του 21ου αιώνα στην Κύπρο, Οικογένεια – Εκπαίδευση – Προοπτικές» το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου (Καλλιπόλεως) στην Λευκωσία. Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου. Οι Εισηγητές του Συνεδρίου θα είναι οι: 

Δρ Χρυσή Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας και του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. «Προάγοντας το θετικό κλίμα και την ψυχική ανθεκτικότητα στο σχολείο και στην οικογένεια»

Δρ Κώστας Φάντη, Επίκουρος Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. «Αντι-κοινωνική συμπεριφορά: Οικογένεια, σχολείο και παιδί»

Το συνέδριο θα έχει ως υποστηρικτές τις Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ Τ.Θ. 27298, 1643, Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: 22 754466, 22754467 Fax: 22 345103 E-mail: scholigoneon@cytanet.com.cy Website: www.scholigoneon.org.cy Facebook: www.facebook.com/scholigoneon

Χορηγός του Συνεδρίου θα είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ χορηγοί επικοινωνίας θα είναι το τηλεοπτικό κανάλι ΜΕGΑ και ο ραδιοφωνικός σταθμός ο ΛΟΓΟΣ και χορηγός web η Ιστοσελίδα ikypros.com. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.


Ραδιοφωνική Εκπομπή «Ο Λόγος στους Γονείς»

Ιστοσελίδα Παγκύπριας Σχολής Γονέων

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι μμεε εεπ πιιττυυχχίίαα ηη σ συυννεερργγαασ σίίαα ττηηςς Π α γ κ ύ π ρ ι α ς Σ χ ο λ ή ς Γ ο ν έ ω ν κ α ι τ ο υ Παγκύπριας Σχολής Γονέων και του Λ Λόόγγοουυ

Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζεται η αναβάθμιση της Ιστοσελίδας της Παγκύπριας Σχολής Γονέων που στόχο έχει να γίνει περισσότερο προσιτή για τον κάθε Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013, ξεκίνησε η νέα γονέα. σειρά επιμορφωτικών εκπομπών «Ο Λόγος στους Γονείς», η οποία θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι, με καλεσμένους ειδικούς επιστήμονες συνεργάτες της Παγκύπριας Σχολής Γονέων και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής. Η εκπομπή «Ο Λόγος στους Γονείς» εντάσσεται στα πλαίσια της συνεργασίας του ραδιοφώνου του Λόγου με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων και σκοπό έχει να απευθυνθεί στο σύγχρονο γονέα και να απαντήσει σε σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους καθώς και την κοινωνία γενικότερα. Το θέμα της πρώτης εκπομπής για την τρέχουσα σχολική χρονιά ήταν «Η σχολική χρονιά αρχίζει, ο ρόλος και οι στόχοι της Παγκύπριας Σχολής Γονέων», όπου καλεσμένοι στον ραδιοθάλαμο ήταν ο κ. Νίκος Μουλαζίμης, Πρόεδρος της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, η Δρ Παναγιώτα Δημητροπούλου, Σχολική Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών – Τομέας Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου και η κ. Χρυστάλλα Μαζέρη. Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος (ΥΕΨ) & Μέλος του Δ.Σ. της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.

Οι συνδρομητές του περιοδικού «Οικογένεια και Σχολείο» θα μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά την εγγραφή της συνδρομής τους μέσω της ιστοσελίδα της Σχολής με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Επίσης οι Σύνδεσμοι Γονέων θα μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στην Παγκύπρια Σχολή Γονέων συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Σχολής. Παράλληλα για να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους θα πρέπει να κάνουν κατάθεση του τέλους εγγραφής στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολής. Επιπλέον στην Ιστοσελίδα της Σχολής υπάρχει αναρτημένος ο νέος κατάλογος εισηγητών και θεμάτων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. Προς διευκόλυνση των χρηστών της ιστοσελίδας, ο κατάλογος υπάρχει ως ενιαίο έγγραφο αλλά και χωρισμένος σε κάθε ειδικότητα.

Όλες τις εκπομπές θα μπορείτε να τις ακούσετε Σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχει αναρτημένο στην στην ιστοσελίδα της Παγκύπριας Σχολής Γονέων. ιστοσελίδα της Σχολής το Ενημερωτικό Δελτίο 2013 – 2014 καθώς και όλα τα έντυπα για τη διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων μέσω της Σχολής Γονέων. Τέλος στην Ιστοσελίδα της Σχολής θα μπορείτε να βρείτε ημερολογιακά αναρτημένες όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές «Ο Λόγος στους Γονείς».

http://www.scholigoneon.org.cy


Κατάλογος Εισηγητών & Θεμάτων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων

Ενημερωτικό Δελτίο 2013 - 2014

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Παγκύπριας Σχολής Γονέων ο νέος κατάλογος εισηγητών και θεμάτων των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που θα προσφέρει η Παγκύπρια Σχολή Γονέων για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2013 -2014. Ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει 136 εισηγητές – επιστήμονες συνεργάτες από 18 διαφορετικές ειδικότητες. Οι ειδικότητες οι οποίες απαρτίζουν τον κατάλογο είναι Ακαδημαϊκοί, Βιβλιοθηκονόμοι, Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι, Δικηγόροι, Εγκληματολόγοι, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Εκπαιδευτικοί, Εμψυχωτές Βιωματικών Ομάδων, Επιθεωρητές, Ερευνητές, Ιατροί, Καθηγητές Θεάτρου, Κοινωνιολόγοι – Κοινωνικοί Λειτουργοί, Λογοπαθολόγοι – Λογοθεραπευτές, Σύμβουλοι, Φιλόλογοι, Ψυχολόγοι και 6 φορείς & Συνδέσμοι, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Ο.Α.Π, ο Π.Α.Σ.Υ.Κ.Α.Φ, το Κέντρο Στήριξης παιδιών, εφήβων & ενηλίκων, ο Σύνδεσμος Ανάλυσης Συμπεριφοράς Κύπρου και ο Σύνδεσμος για την πρόληψη & αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια. Ο κατάλογος ανανεώθηκε και αναβαθμίστηκε με στόχο να καλύψει όλες τις θεματικές που απασχολούν τους γονείς. Οι γονείς με τη σειρά τους θα μπορούν επιλέγοντας εισηγητές – επιστημονικούς συνεργάτες, με τις διαλέξεις όσο και με τα βιωματικά εργαστήρια τους να αναζητήσουν τις λύσεις στις απορίες και στα προβλήματα διαπαιδαγώγησης που τυχόν έχουν με τα παιδιά τους. Ο κάθε Σύνδεσμος Γονέων θα έχει τη δυνατότητα να διοργανώσει μια επιμορφωτική δραστηριότητα μέσω της Παγκύπριας Σχολής Γονέων αφού πρώτα εγγραφεί στην Σχολή Γονέως ως μέλος για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2013 -2014. Ο κατάλογος εισηγητών και θεμάτων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Σχολής Γονέων, τόσο ανά ειδικότητα όσο και ως ενιαίο έγγραφο. Επίσης στην ιστοσελίδα της Σχολής θα μπορείτε να βρείτε όλα τα σχετικά έντυπα και πληροφορίες για τη διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων μέσω της Σχολής Γονέων.

Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων έχει εκδώσει και κυκλοφορήσει το Ενημερωτικό Δελτίο 2013 -2014. Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει σταλεί σε όλα τα Σχολεία Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης με σκοπό να φτάσει μέσω των μαθητών στους Γονείς. Το Ενημερωτικό Δελτίο χαιρέτισε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκος Κενεβέζος, ο οποίος υπογράμμισε τη σημαντική προσφορά και βοήθεια που παρέχει στους Κύπριους γονείς η Παγκύπρια Σχολή Γονέων. Να σημειωθεί ότι και φέτος το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εκτυπωθεί στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο. Ο κάθε αναγνώστης θα μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Σχολή Γονέων, την ιστορία και τη δράση της κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Επίσης εντός του Ενημερωτικού Δελτίου υπάρχουν όλοι οι κανονισμοί και οι πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων μέσω της Παγκύπριας Σχολής Γονέων αλλά και τα σχετικά έντυπα εγγραφής συνδρομητή για το περιοδικό Οικογένεια και Σχολείο.

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2013  

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με όλες τις τρέχουσες δράσεις και δραστηριότητες της Παγκύπριας Σχολής Γονέων - Έκδοση Σεπτεμβρίου - Οκ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you