Page 1

Οκτώβριος 2012

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο

Έκδοση 6η

2ο Παγκύπριο Συνέδριο Παγκύπριας Σχολής Γονέων Μετά και τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το περσινό 1ο Παγκύπριο Συνέδριο, η Παγκύπρια Σχολή Γονέων διοργανώνει το 2ο Παγκύπριο Συνέδριό της με θέμα

«Οι γονείς ως φορείς υγιούς ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012 από τις 09:00 π.μ. μέχρι τις 13:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κου Γιώργου Δημοσθένους. Εισηγητές του συνεδρίου θα είναι οι:  Δρ Σπυρίδων Τάνταρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Το άγχος του ‘’καλού’’ γονέα και οι συνέπειες του στη λειτουργία του οικογενειακού συστήματος»  Δρ Παναγιώτης Σταυρινίδης, Λέκτορας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, με θέμα: «Γονικές πρακτικές και δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία. Μια διαδραστική σχέση»  Δρ Άννα Παραδεισιώτη, Παιδοψυχίατρος, Βοηθός Διευθύντρια Τμ. Κλινικής, Παιδοψυχιατρικής Κλινικής Λευκωσίας, με θέμα: «Ο ρόλος των γονιών στην ομαλή ψυχοκοινωνική πορεία του παιδιού μέχρι την ενηλικίωση του».

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ Τ.Θ. 27298, 1643, Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: 22 754466, 22754467 Fax: 22 345103 E-mail: scholigoneon@cytanet.com.cy Website: www.scholigoneon.org.cy Facebook: www.facebook.com/scholigoneon

Υποστηρικτές του συνεδρίου είναι οι Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ. Χορηγός, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, χορηγός επικοινωνίας το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και χορηγός web η ιστοσελίδα ikypros.com. Η είσοδος είναι ελεύθερη και στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.


Ραδιοφωνική Εκπομπή «Η ώρα των γονιών»

Παγκύπρια Σχολή Γονέων «Με καλή παρέα»

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι μμεε εεππιιττυυχχίίαα ηη σσυυννεερργγαασσίίαα ττηηςς ΠΠααγγκκύύππρριιααςς ΣΣχχοολλήήςς ΓΓοοννέέω ωνν κκααιι AAssttrraa 9922..88

Συνεχίζεται και με τη νέα τηλεοπτική περίοδο η συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, μια συνεργασία που ξεκίνησε πέρσι με τη συμμετοχή της Σχολής σε αριθμό Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζεται η εβδομαδιαία εκπομπών στο Συν/Πλην. ραδιοφωνική εκπομπή «Η ώρα των Γονιών», που πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012, η Σχολή συμμετείχε της Παγκύπριας Σχολής Γονέων και του ραδιοφωνικού στην πρώτη εκπομπή «Με καλή παρέα» με παρουσιάστρια σταθμού Astra 92,8. Η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά την κα Βίβιαν Κανάρη, στο ΡΙΚ1. κάθε Πέμπτη από τις 18:00 μέχρι τις 19:00 μ.μ., αγγίζοντας θέματα που ενδιαφέρουν τον σύγχρονο γονέα και θέματα της επικαιρότητας, με καλεσμένους στο ραδιοθάλαμο, τηλεφωνικές παρεμβάσεις και τη συμμετοχή των ακροατών.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί έξι εκπομπές με θέματα όπως «Η προετοιμασία του παιδιού για το σχολείο», «Διδασκαλία πρακτικών διαβάσματος», «Συνεργασία Γονέα – Παιδιού – Εκπαιδευτικού» και «Σχολικός εκφοβισμός – Bullying».

Η εκπομπή είχε θέμα «Έναρξη της σχολικής χρονιάς» και εκ μέρους της Σχολής συμμετείχε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Γιαννάκης Θεοδούλου και η συνεργάτιδα της Σχολής, Ψυχολόγος κα Έλενα Τρύφωνος ενώ καλεσμένος ήταν και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κος Γιώργος Δημοσθένους.

Η επόμενη εκπομπή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012 με θέμα «Το διαδίκτυο στη ζωή των παιδιών μας – Ασφαλής και υπεύθυνη χρήση» και καλεσμένους στο ραδιοθάλαμο τον Παναγιώτη Ιακώβου, Λειτουργό της Διαχείρισης Υπηρεσιών Σταθερής, Διαδικτύου και Δικτύωσης της Cytanet και τη Στέλλα – Νικολέττα Σαββίδου, Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Όλες οι εκπομπές βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Παγκύπριας Σχολής Γονέων στο Τόσο την εκπομπή «Με καλή παρέα» όσο και άλλες www.scholigoneon.org.cy απ’ όπου και μπορείτε να τις παρουσίες της Σχολής σε τηλεοπτικές εκπομπές μπορείτε ακούσετε ανά πάσα στιγμή. να τις βρείτε στην ιστοσελίδα της Παγκύπριας Σχολής Γονέων στο www.scholigoneon.org.cy


Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών & Συνομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Η εφαρμογή του νέου οργανογράμματος της Παγκύπριας Σχολής Γονέων συνεχίζεται εντατικά και μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Σχολή θα δώσει το παρόν της σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδιών των Συνδέσμων Γονέων Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης. Στόχος της παρουσίας της Σχολής στις Γενικές Συνελεύσεις είναι η άμεση επικοινωνία με τους Συνδέσμους Γονέων και η ενημέρωση για τη δράση της Παγκύπριας Σχολής Γονέων και όλες τις τρέχουσες και προγραμματισμένες δραστηριότητες. Παράλληλα μέσα από αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις, δίνεται η ευκαιρία για αμφίδρομη ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά την περαιτέρω αναβάθμιση ή και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Σχολής. Παράλληλα, με την παρουσία της Σχολής, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους Συνδέσμους Γονέων να προβούν σε επί τόπου εγγραφή τους ως μέλη της Παγκύπριας Σχολής Γονέων για τη σχολική χρονιά 2012 – 2013, πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή εγγραφής μέλους των €50,00 και απολαμβάνοντας έτσι όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η Σχολή, χωρίς κανένα επιπρόσθετο κόστος. Σημειώνεται ότι οι Σύνδεσμοι Γονέων οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν μέλη της Παγκύπριας Σχολής Γονέων για την τρέχουσα σχολική χρονιά, μπορούν να βρουν όλα τα σχετικά έντυπα είτε στο Ενημερωτικό Δελτίο 2012 – 2013, είτε στην ιστοσελίδα της Παγκύπριας Σχολής Γονέων στο www.scholigoneon.org.cy.

(Από τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Σ.Γ. Δημοτικής Εκπαίδευσης Λεμεσού - 2010 )

Υπενθυμίζεται ότι το Ενημερωτικό Δελτίο της Παγκύπριας Σχολής Γονέων για τη σχολική χρονιά 2012 – 2013 έχει σταλεί σε όλους τους Συνδέσμους Γονέων Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης. Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων προγραμματίζει την παρουσία της στις επόμενες Συνελεύσεις:  15/10/2012: Γ.Σ. Ομοσπονδίας Μέσης Λάρνακας  16/10/2012: Γ.Σ. Ομοσπονδίας Δημοτικής Αμμοχώστου  19/10/2012: Γ.Σ. Ομοσπονδίας Δημοτικής Λεμεσού  20/10/2012: Γ.Σ. Ομοσπονδίας Μέσης Λευκωσίας  22/10/2012: Γ.Σ. Ομοσπονδίας Μέσης Λεμεσού  25/10/2012: Γ.Σ. Ομοσπονδίας Προδημοτικής Λεμεσού  27/10/2012: Γ.Σ. Ομοσπονδίας Δημοτικής Λευκωσίας  02/11/2012: Γ.Σ. Ομοσπονδίας Δημοτικής Λάρνακας  02/11/2012: Γ.Σ. Ομοσπονδίας Προδημοτικής Λευκωσίας  09/11/2012: Γ.Σ. Ομοσπονδίας Δημοτικής Πάφου  09/11/2012: Γ.Σ. Ομοσπονδίας Προδημοτικής Αμμοχώστου  13/11/2012: Γ.Σ. Ομοσπονδίας Προδημοτικής Λάρνακας  16/11/2012: Γ.Σ. Ομοσπονδίας Προδημοτικής Πάφου


Δείπνο Συνεργατών της Παγκύπριας Σχολής Γονέων Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 το καθιερωμένο δείπνο της Παγκύπριας Σχολής Γονέων. Στο δείπνο προσκεκλημένοι ήταν όλοι οι συνεργάτες της Σχολής, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου καθώς επίσης και δημοσιογράφοι.

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο China Spice στη Λευκωσία μέσα σε ένα πολύ όμορφο κλίμα και έδωσε την ευκαιρία για μια προσωπική γνωριμία του Διοικητικού Συμβουλίου με τους συνεργάτες της Σχολής αλλά και για ανταλλαγή απόψεων γύρο από τη συνεργασία μας και την περαιτέρω αναβάθμιση και βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών που προσφέρει η Σχολή.

Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Σχολής Γονέων κος. Νίκος Μουλαζίμης, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και εξέφρασε την βούληση του Διοικητικού Συμβουλίου για παραγωγική συνεργασία αυτή τη σχολική χρονιά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον σκοπό ύπαρξης της Παγκύπριας Σχολής Γονέων και ανέπτυξε το έργο που επιτελείται κατά τα τελευταία τέσσερα περίπου χρόνια, ενώ ανέπτυξε και τις προσδοκίες του Διοικητικού Συμβουλίου από τους συνεργάτες της Σχολής, μιας και φέτος ο αριθμός των συνεργατών που προσφέρουν επιμορφωτικές δραστηριότητες μέσω της Σχολής έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Μεταξύ άλλων, στο δείπνο παρέστη και ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας κος Γιάννης Οικονομίδης, μιας και η Παγκύπρια Σχολή Γονέων στεγάζεται στο Δημοτικό Σχολείο Ακρόπολης, το οποίο συγκαταλέγεται στη δικαιοδοσία της εφορείας Λευκωσίας.

Στην ιστοσελίδα της Παγκύπριας Σχολής Γονέων μπορείτε να βρείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την όμορφη βραδιά που διοργανώθηκε προς τιμήν των συνεργατών της Παγκύπριας Σχολής Γονέων.

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου 2012  

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με όλες τις τρέχουσες δράσεις και δραστηριότητες της Παγκύπριας Σχολής Γονέων - Έκδοση Οκτωβρίου 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you