Page 1

Παγκύπρια Σχολή Γονέων Ποια είναι η Παγκύπρια Σχολή Γονέων: «…θα ‘ταν για μένα η μεγαλύτερη ικανοποίηση αν, σαν αποτέλεσμα και δικαίωση της σημερινής επαφής μου μαζί σας, ετίθεντο οι βάσεις για την ίδρυση της σημαντικότερης σχολής που θα μπορούσε να υπάρξει ποτέ, της «Σχολής της Μητέρας». Ανδρέας Χριστοδουλίδης, 18 Φεβρουαρίου 1962

Στις 24 Νοεμβρίου 1962 ιδρύθηκε και εγκαινιάστηκε το «Κέντρο Βοηθείας και Διαφωτίσεως Γονέων», που μόλις το 1965 κατόρθωσε να οργανώσει και να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων σχετικά με την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Η διαδικασία για την ίδρυση της Σχολής άρχισε την 1η του Φλεβάρη του 1968, σε κοινή συνεδρία των διοικητικών συμβουλίων του Ομίλου Παιδαγωγικών Ερευνών και της Εταιρείας Ψυχικής Υγιεινής, για να αρχίσει τη λειτουργία της στις 3 Δεκεμβρίου 1968 με πρόεδρο του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου τον Ανδρέα Χριστοδουλίδη. Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων είναι ένας εθελοντικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, που ξεκίνησε με ψηλούς σκοπούς και δύσκολους στόχους, τους οποίους υπηρετεί μέχρι και σήμερα πιστά και σταθερά.

Συνεργάζεται στενά με τα μέλη της, τις Οµοσπονδίες και τις Συνοµοσπονδίες Συνδέσµων Γονέων Προδηµοτικής, Δηµοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των Εκπαιδευτικών ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, τους Συνδέσµους Επιθεωρητών όλων των βαθµίδων Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Συνεργάζεται επίσης με τους Συνδέσµους Γονέων όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης, με άλλους φορείς, οργανισμούς και οργανωµένα σύνολα.

Ε κδίδονται και διανέμονται εγχειρίδια και ενημερωτικά δελτία με θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος και της δράσης της Σχολής.

Συνεργάζεται με ραδιοφωνικούς σταθμούς για την παραγωγή και τη μετάδοση δικής της εκπομπής, από το 2012.

Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης φιλοξενούν και προβάλλουν διαχρονικά τις δραστηριότητες της Σχολής Γονέων.

Δραστηριότητες και Στόχοι:

Πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις με το Υπουργείο Παιδείας, τους Φορείς - Μέλη και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, στο πλαίσιο μιας εκτενούς και ουσιαστικής συνεργασίας με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων που απασχολούν τους γονείς και την επίτευξη κοινών στόχων.

Διευρύνει τις θεσμοθετημένες συνεργασίες της με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και με τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick για την υλοποίηση κοινών στόχων.

 ροσφέρει περισσότερες από 300 (ανά σχολική Π χρονιά) επιµορφωτικές δραστηριότητες διαλέξεις, σεµινάρια και βιωµατικά εργαστήρια σε Συνδέσµους Γονέων.

Η προώθηση των σκοπών της Σχολής ενισχύεται με τη μετάδοση των μηνυμάτων της μέσω του περιοδικού «Οικογένεια και Σχολείο». Εκδίδονται 5 διμηνιαία τεύχη το χρόνο, των οποίων η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε πέντε ευρώ (€5) και φιλοξενούν άρθρα, γραμμένα από ειδικούς στον τομέα τους, σε γλώσσα απλή και κατανοητή.

Καταξιωμένοι επιστήμονες δίνουν απαντήσεις σε σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν τους γονείς, ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών τους.

Τ α θέματα που παρουσιάζονται στις επιμορφωτικές δραστηριότητες καθώς και στο περιοδικό «Οικογένεια και Σχολείο» καλύπτουν τη διαπαιδαγώγηση, την αγωγή, την εκπαίδευση, την ψυχολογία, τους παιδικούς και νεανικούς κινδύνους, τη συμπεριφορά, τις διαπροσωπικές σχέσεις παιδιών και γονιών από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο.

Έχει σαν αντικείμενό της την επιμόρφωση των γονιών, δηλαδή ασχολείται με τον πιο σημαντικό ρόλο που ο άνθρωπος επιτελεί στη ζωή του, αυτό του γονιού. Η οργανωτική δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σχολής προδιαγράφεται με την πραγματοποίηση συνεδρίων, διαλέξεων, συζητήσεων και βιωματικών εργαστηρίων σε γονείς μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Διαδικασίες και κανονισμοί διέπουν τη συνεργασία της Σχολής με τους Συνδέσμους Γονέων και τους επιστήμονες συνεργάτες της. Ο κατάλογος εισηγητών και θεμάτων είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Το Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο αποτελεί κορωνίδα των εκδηλώσεων και διοργανώνεται ανελλιπώς από το 2011. Διακεκριμένοι επιστήμονες από την Κύπρο και την Ελλάδα έχουν αναπτύξει σημαντικά θέματα: • • • • •

«Η ανάπτυξη μηχανισμών αντίστασης ως μέσο προστασίας από τους κινδύνους - Ψυχική ανθεκτικότητα» «Οι γονείς ως φορείς υγιούς ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού» «2η δεκαετία του 21ου αιώνα στην Κύπρο. Οικογένεια - Εκπαίδευση - Προοπτικές» «Η μετάβαση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο & από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» Νέα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα Ποιότητα Ζωής και Επαγγελματική Αποκατάσταση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 2016  

Το έργο, η δράση και οι δραστηριότητες της τελευταίας τριετίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 2016  

Το έργο, η δράση και οι δραστηριότητες της τελευταίας τριετίας

Advertisement