Page 1

隆Mira c贸mo leo! Palabras (p, l, m, t, s)


sapo


sapo


asa


asa


oso


oso


isla


isla


seto


seto


misa


misa


mesa


mesa


suma


suma


masa


masa


sol


sol


aspas


aspas


seta


seta


sota


sota


tose


tose


siete


siete


seis


seis


paseo


paseo


sal


sal


siesta


siesta


suela


suela


pisos


pisos


patatas


patatas


pesa


pesa


pasas


pasas


amasa


amasa


pomelos


pomelos


tomates


tomates


osito


osito

LIBRO PALABRAS LETRA S  

LECTURA PALABRAS LETRAS P, L, M, T, S