Page 1

a) Quin any va néixer René Descartes? Naixement: 31 de març de 1596 b) Quins descobriments científics, a més de la llei de gravitació universal, va fer Isaac Newton? Lleis de la dinàmica, Alquimia, Teologia, desenvolupament de càlculs, treballs de la llum. c) En quina província espanyola es troba ubicat el municipi Zafarraya? Provincia: Granada d) Què és el CSIC? El Consell Superior d'Investigacions Científiques o CSIC és el més gran Organisme Públic d'Investigació d'Espanya. Adscrit al Ministeri d'Educació i Ciència, el CSIC té caràcter multidisciplinar, i realitza investigacions avançades en tots els camps de la ciència gràcies a les seves més de cent centres repartits arreu d'Espanya. e) Per quantes empreses és compost l'IBEX 35? Per 35 f) Què és el Dret Civil? El dret civil és el conjunt de normes jurídiques i principis que regulen les relacions personals o patrimonials entre persones privades, tant físiques com jurídiques, de caràcter privat i públic, o inclús entre les últimes, sempre que actuen desproveïdes d'imperium.

Recerca  

dsadadadsadsadadsa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you