Page 1

                                                                                                                                 AEROCLUBUL ROMANIEI Serviciul Aeronave Ultrauşoare

1/2

APROB DIRECTOR GENERAL George ROTARU

LISTA EXAMINATORILOR/INSPECTORILOR aeronave ultrauşoare motorizate Poziţia

Nume

Pregătire / calificări aeronautice Inginer aviaţie, instructor şi pilot de recepţie şi control planoare şi motoplanoare, pilot comercial avioane, maestru al sportului, antrenor aviaţie, personal tehnic aeronautic, instructor A, M Inginer aviaţie, instructor M, MP

Localitate, telefon Bucureşti, 0213123619

1

Girică Cristian

2

Dumitru Adrian Florin

3

Isofache Doru Georgel

Subinginer aviaţie, instructor M, MP

Bucureşti, 0723540913

4

Stoicescu Eugen Dragoş

Inginer energetician, antrenor aviaţie, instructor avioane Extra 300, Zlin 142, Zlin 726, instructor A

Ploieşti, 0744319841

5

Ignat Ioan

Instructor M

6

Nicolof Florin

7

Uţă Gheorghe

Antrenor aviaţie, instructor avioane Extra 300, Zlin 142, Zlin 726, instructor A Instructor A, instructor avioane

8

Filip Stelian

Instructor A, instructor avioane

Bucureşti, 0722838922 Bucureşti, 0744 604360 Bucureşti, 0724365970 Braşov, 0744309177

9

Bochiş Sorin

Instructor A, M, pilot de linie

10

Bădilă Ioan

Instructor M, pilot A

11

Pelin Victor

Instructor A, E, G, instructor elicoptere

12

Oţelea Dorin

Instructor A

13

Instructor M, pilot A

14

Dragomirescu Daniel Petho Andrei

15

Ştef Adel

Instructor A

16

Lazăr Petru

Instructor A

17

Covic Florian

Instructor A

18

Malaxa Albert

Instructor M, MP

19

Mateiu Ioan

Instructor A

20

Hanga Ionel

Instructor A

21

Ioan Bogdan Liviu

Instructor M

22

Andrei Mircea Ionuţ

Instructor A

23

Gheorghe Dragoş

Instructor M, A, MP

Instructor A

Bucureşti, 0722494577

Timişoara, 0724774641 Timişoara, 0744554517 Bucureşti, 0722681735 Constanţa, 0724029287 Bucureşti, 0722322352 Tg Mureş, 0740195109 Deva, 0722356275 Bacău, 0744583766 Piteşti, 0723545175 Galaţi, 0723196944 Tg. Mureş, 0749128757 Bucureşti, 0744545865 Constanţa, 0723184544 Bucureşti, 0726207997 Bucureşti, 0722738252


2/2

ATRIBUŢIUNILE INSPECTORILOR pe linia aplicării reglementării RACR – LPAN ULM (i) Exercită atribuţiunile de examinatori autorizaţi/inspectori conform reglementării RACR-LPAN ULM; (ii) Conform reglementării RACR-LPAN ULM, examinatorii autorizaţi au şi calitatea de inspectori, efectuând controlul, inspecţia şi supravegherea activităţii de zbor a piloţilor de aeronave ultrauşoare motorizate; (iii) Examinatorii elaborează grilele test şi le furnizează autorităţii de certificare (Aeroclubului României), pentru introducerea în baza de date şi utilizării acestora conform reglementării RACRLPAN ULM; (iv) Examinările se efectuează conform planificării stabilite în baza prevederilor de la punctul RACRLPAN ULM.4010 (d) din reglementarea menţionată; (v) Examinările efectuate în vederea echivalării sau recunoaşterii licenţelor emise de alte state/autorităţi competente din alte state se desfăşoară de către examinatorii autorizaţi stabiliţi de autoritatea de certificare, din cadrul listei de mai sus aprobate, pentru fiecare solicitare/cerere în parte ce se efectuează în vederea obţinerii prin echivalare a documentelor respective sau a obţinerii certificatului de recunoaştere conform reglementării RACR-LPAN ULM; Corespunzător fiecărei situaţii/cereri, autoritatea de certificare elaborează grilele test prin intermediul examinatorilor stabiliţi conform celor prevăzute la acest punct (v); Aceste grile conţin întrebări care sunt cel puţin la nivelul celor utilizate în vederea obţinerii licenţelor de pilot ULM şi a calificărilor/autorizaţiilor aferente acestora conform reglementării RACR-LPAN ULM; Examinările practice, la sol şi în zbor, se efectuează de asemenea cel puţin la nivelul celor efectuate în vederea obţinerii licenţelor de pilot ULM şi a calificărilor/autorizaţiilor aferente acestora conform reglementării RACR-LPAN ULM; Precizăm faptul că, în cazul echivalării, documentele aferente examinărilor respective (examinări efectuate la solicitarea persoanelor care doresc să fie examinate) sunt acceptate de către autoritatea de certificare ca fiind relevante conform reglementării RACR-LPAN ULM. Notă: Privilegiul/calitatea de examinator/inspector se înscrie în anexa la licenţa de pilot aeronave ultrauşoare motorizate, la capitolul XII, corespunzător calificărilor deţinute de titularul licenţei respective. Privilegiile de examinator/inspector conferite de reglementările aeronautice civile specifice domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare sunt valabile pe perioada de valabilitate a calificării de instructor corespunzătoare clasei de aeronave pentru care deţine calificări. A E

= avioane ultrauşoare, M = motodeltaplane, MP = elicoptere ultrauşoare, D = dirijabile ultrauşoare, G = girocoptere

=

motoparapante,

NOTA SERVICIULUI AERONAVE ULTRAUŞOARE În conformitate cu prevederile RACR-LPAN ULM, prin prezentul document propun spre aprobare lista inspectorilor şi atribuţiunile acestora conform celor specificate mai înainte. Chestionarele de examinare privind proba teoretică, cu rezultatele la aceasta precum şi la cea practică , probe necesare în vederea autorizării ca examinatori/inspectori conform RACR-LPAN ULM, constituie anexe la prezenta. Şef Serviciu Aeronave Ultrauşoare, Ing. Av. Cristian Girică

inspectori ulm  

inspectori ulm