Page 1

projecte identitat > ARID


projecte identitat | arid LOGOTIP

_aplicació estàndar


projecte identitat | arid TIPOGRAFIA CORPORATIVA

ARID arquitectura urbanisme i disseny

ARID ciutat de vall nº 36 AD500 Andorra la Vella Principat d’Andorra

AVANT GARDE BOOK

AVANT GARDE MEDIUM

AÀÁBCÇDEÈÉFGHIÏÍJKLMNÑOÒÓPQR TUÜÚVWXYZaàábcçdeèéfghiïíjklmnñ oòópqrtuüúvwxyz1234567890,.-´`;:_¨{ }]`+ªº!”·$%&/)=?¿|@#¢∞¬÷“”≠´‚<>

AÀÁBCÇDEÈÉFGHIÏÍJKLMNÑOÒÓPQR TUÜÚVWXYZaàábcçdeèéfghiïíjklmnñ oòópqrtuüúvwxyz1234567890,.-´`;:_¨{ }]`+ªº!”·$%&/)=?¿|@#¢∞¬÷“”≠´‚<>

_Avant Garde Book és la tipografia corporativa que s’usarà en el text secundari.


projecte identitat | arid GAMMA CROMÀTICA

_ reproducció dels colors corporatius. Nova gamma de colors corporatius. Els mostrats en els quadres laterals s’utilitzaran tant sols en els recursos gràfics complementaris; mai en el logotipo principal.


projecte identitat | arid RECURS GRÀFIC COMPLEMETARI

_model bàsic: la forma de les linies s’adaptarà a cada model creat Es treballaran com a complement gràfic en les aplicacions.


projecte identitat | arid TARGETA

_model de targeta _ front


projecte identitat | arid TARGETA

Abcde Fghij Klmn arquitecte

376 66 05 01 34 647 40 12 34 mail abcdefg@arid.ad Ciutat de Valls, 36 AD500 Andorra la Vella Principat dâ&#x20AC;&#x2122;Andorra www.arid.ad

_model de targeta _ back


projecte identitat | arid PAPERERIA CORPORATIVA

ARID | arquitectura ciutat de valls nº 36 AD500 Andorra la Vella Principat d’Andorra www.arid.ad

_model sobre (model impressió en color)


projecte identitat | arid PAPERERIA CORPORATIVA

ARID | arquitectura ciutat de valls nº 36 AD500 Andorra la Vella Principat d’Andorra www.arid.ad

_model sobre finestreta (model impressió en escala de grisos)


ARID S.L. CIF: B-63.736.516. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 37.207, Folio 202, Hoja B-296.495, Inscripción 1a

projecte identitat | arid PAPERERIA CORPORATIVA

ARID | arquitectura ciutat de valls nº 36 AD500 Andorra la Vella Principat d’Andorra www.arid.ad

_A4 com a model de comunicacions


projecte identitat | arid PAPERERIA CORPORATIVA

_ CARPETA A4 - Front


projecte identitat | arid PAPERERIA CORPORATIVA

ARID | arquitectura ciutat de valls nº 36 AD500 Andorra la Vella Principat d’Andorra www.arid.ad

_ CARPETA A4 - Back


projecte identitat | arid

GRĂ&#x20AC;CIES


projecte identitat > ARID PAMPALLUGA www.pampalluga.com 647489518 | contact@pampalluga.com

arid  

manual corporatiu para el estudio de arquitectura de andorra, ARID