Page 1

TXOSTENGILEEN CURRICULUM VITAEA CURRÍCULUMS VÍTAE DE LOS PONENTES Roldán Jimeno Aranguren (Iruña-Pamplona, 1973) Sari Bereziarekin Lizentziatua eta Historiako Ikasketa Amaierako Nafarroako Unibertsitatearen Hirugarren Sari Nazionala (1996), Historiako Doktorea Unibertsitate berean (2001) eta Filosofia eta Hezkuntza Zientzietako Doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean (2007). Zuzenbideko Diplomaduna UNEDen (2008), Ikerketa Gaitasuna du Deustuko Unibertsitatean Zuzenbideko ikerlanak egiteko (2003). Nafarroako Unibertsitateko (19962001) eta Pau et Pays de l’Adour Unibertsitateko (2001-2003) irakasle izan da, eta 2003-2004 ikasturtetik, Zuzenbidearen Historiako irakaslea da Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Revista Internacional de los Estudios Vascos aldizkariaren koordinatzailea (1999-2005) eta Notitia Vasconiae. Revista de Derecho histórico de Vasconia izenekoaren Idazkari teknikoa (2002-2003) izan da. 2004. urteaz geroztik Iura Vasconiae. Revista de Derecho histórico y Autonómico de Vasconia. aldizkariaren Idazkari teknikoa da. Dozena bat libururen egile, hogeita hamar artikulu baino gehiago argitaratu ditu aldizkari espezializatuetan eta kolaborazioak talde-lanetan. Gainera, Obras Completas de José María Jimeno Jurío (Pamiela argitaletxea) izenekoaren editorea da, zeinaren bilduma osatzen duten 62 aleen erdia argitaratu baitira.

Licenciado con Premio Extraordinario y Tercer Premio Nacional Fin de Carrera en Historia por la Universidad de Navarra (1996), Doctor en Historia por la misma Universidad (2001) y Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad del País Vasco (2007). Diplomado en Derecho por la UNED (2008), posee la Suficiencia investigadora para tareas de investigación en Derecho por la Universidad de Deusto (2003). Profesor de la Universidad de Navarra (1996-2001) y de la Université de Pau et des Pays de l’Adour (2001-2003), desde el curso 2003-2004 es profesor de Historia del Derecho de la Universidad Pública de Navarra. Ha sido coordinador de la Revista Internacional de los Estudios Vascos (1999-2005) y Secretario técnico de Notitia Vasconiae. Revista de Derecho histórico de Vasconia (2002-2003). Desde 2004 es Secretario técnico de Iura Vasconiae. Revista de Derecho histórico y Autonómico de Vasconia. Autor de una docena de libros, posee más de treinta artículos en revistas especializadas y colaboraciones en obras colectivas. Es, además, editor de las Obras Completas de José María Jimeno Jurío (Editorial Pamiela), de la que se llevan publicados la mitad de los 62 volúmenes que conformarán la colección.

Iñaki Sagredo Garde (Irun, 1967) Bere curriculuma argitaratutako lanei eta horiek eskatzen duten arkeologia-lanari lotuta dago. “Gestión Cultural Larrate” enpresaren bitartez garatzen du bere lana, non dokumentuez eta proiektuen inguruko aholkularitza emateaz arduratzen den, arlo horietako zuzendari-lanpostua betez. Ondorengo lanak argitaratu ditu: 2005. urtea. El castillo de Irulegui. Concejo de Aranguren. 2006. urtea. Navarra. Castillos que defendieron el Reino. I. liburukia Pamiela argitaletxea. 2006. urtea. Akzesita Manuel Corchado sarian. “Castillos de España” aldizkarian Los castillos en la frontera de Guipuzcoa izenburupean argitaratua. 2007. urtea. Navarra. Castillos que defendieron el Reino. II. eta III. liburukiak. Pamiela argitaletxea. 2008. urtea. Mirafuentes en la Edad Media. La defensa de la sierra de Codés. 2008. urtea. DVD: La defensa de los vascones. Pamiela argitaletxea. 2008. urtea. Mapa: Nafarroako Gasteluak. Diario de Noticias argitaletxea. 2009. urtea. El Castillo de Amaiur a través de la historia de Navarra. Pamiela argitaletxea. 2009. urtea. Navarra. Castillos que defendieron el Reino. IV. liburukia Pamiela argitaletxea. Arkeologia-ikerketan zuzendari gisa egindako lanen artean honako hauek nabarmentzen dira: Zuzendarietako bat izan da Aralarko San Migel inguruko eta Azkar-Urdaxko gazteluaren esku-hartze arkeologikoan, biak ere Nafarroan (2009), bai eta Aitzorrotzen, Gipuzkoan (20092010), zein Irurita-Burunda eta Garaño-Ollo Haraneko gazteluetan, biak ere Nafarroan (2010).

Su currículum va asociado a sus publicaciones y al trabajo de arqueología que conllevan, en el que colabora como codirector en la parte documental y en el asesoramiento de proyectos, a través de la empresa “Gestión cultural Larrate” Sus trabajos publicados son los siguientes: Año 2005. El castillo de Irulegui. Concejo de Aranguren. Año 2006. Navarra. Castillo que defendieron el Reino. Tomo I. Ed. Pamiela. Año 2006. Accesit premio Manuel Corchado. Publicación en la revista “Castillos de España. Título: Los castillos en la frontera de Guipuzcoa. Año 2007. Navarra. Castillos que defendieron el Reino. Tomos II y III. Ed. Pamiela. Año 2008. Mirafuentes en la Edad Media. La defensa de la sierra de Codés. Año 2008. DVD: La defensa de los vascones. Ed. Pamiela. Año 2008. Mapa: Nafarroako Gasteluak. Ed. Diario ded Noticias. Año 2009. El Castillo de Amaiur a través de la historia de Navarra. Ed. Pamiela. Año 2009. Navarra. Castillos que defendieron el Reino. Tomo IV. Ed. Pamiela. En cuanto a sus trabajos como director en estudios arqueológicos destacan los siguientes: Codirección en intervención arqueológica en el entorno de San Miguel de Aralar y en el castillo de Azkar-Urdax, ambos en Navarra (2009). También en Aitzorrotz, Guipuzcoa (2009-2010), así como, en el castillo de Irurita-Burunda y en el castillo de GarañoValle de Ollo, ambos en Navarra (2010).

Roberto González de Viñaspre Gonzalo (Bilbo / Bilbao, 1961) Deustuko Unibertsitatean Euskal Filologian lizentziatua. Trebiñon egin ditu ikerlanak, toponimia eta toki historikoen inguruan. Trebiño. Un contencioso inacabado (1999) izenburupeko liburua argitaratu du. Aldizkari espezializatuetan idazten du, besteak beste: Aunia, Berria, Euskera (Euskaltzaindiaren argitalpen ofiziala), Herrian (Arabako kontzejuen aldizkaria), Fontes Linguae Vasconum (Nafarroako Gobernuaren euskal filologia eta linguistikari buruzko argitalpena) izenekoetan.

Licenciado en filología vasca por la Universidad de Deusto. Ha realizado investigaciones en Treviño sobre toponimia y lugares históricos. Ha publicado un libro titulado Trebiño. Un contencioso inacabado (1999). Colabora en revistas especializadas, tales como Aunia, Berria, Euskera (publicación oficial de Euskaltzaindia), Herrian (revista de los concejos de Álava), Fontes Linguae Vasconum (publicación del Gobierno de Navarra sobre filología y lingüística vascas), entre otras.

Pello Guerra Viscarret (Iruña, 1968) Ibilbide luzeko kazetari ez ezik, Nafarroako historiaren zale amorratua da. Zaletasun honek eta Euskal Herriari ukatutako historiaren alderdiak berreskuratzeko nahiak, historia-dibulgatzaile ere bihurtu dute. Estilo ari eta zuzenaz idatzi zuen 2004. urtean bere lehen nobela: “Requiem por Navarra”. Bi argitaraldiak eta frantsesezko itzulpenak eleberriaren arrakastaren lekuko dira. Ondoren, “La espada de los vascones” eta “Jaque mate al Rey de Navarra” atera ziren bere eskuartetik. “Vitoria. Asedio al Reino de Navarra” bere lehen lana da, eta aurrekoak bezala, egiazko gertakarietan nobela historikoa da hau ere. Honela, beraz, euskal herriaren iragana hobeto ulertzen laguntzen duen fikziozko lan atsegin eta entretenigarria eraiki du.

Es, además de periodista de dilatada trayectoria, un apasionado por la historia de Navarra. Esta pasión y su empeño en rescatar aspectos de la historia negada de Euskal Herria le han merecido también la consideración de divulgador histórico. Con un estilo ágil y directo, escribió en 2004 “Requiem por Navarra”, su primera novela. Dos ediciones y su traducción al francés atestiguan el éxito con que fue recibido el título. De su manos salieron posteriormente “La espada de los vascones” y “Jaque mate al Rey de Navarra”. “Vitoria. Asedio al Reino de Navarra” es ya su cuarta obra, encuadrada como las anteriores en el género de la novela histórica basada en hechos reales. De esta manera ha construido por tanto una amena y entretenida obra de ficción que contribuye a la mejor comprensión del pasado del pueblo vasco.

Peio J. Monteano Sorbet (Atarrabia / Villava) Geografia eta Historiako lizentziatura egin zuen UNEDen (1992), unibertsitate honetako Ikasketa Amaierako Sari Nazionala eskuratu ostean. Ondoren, Soziologian lizentziatu (1997) eta Historiako doktoregoa atera zuen (1999) Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Euskal Herriko Unibertsitateko eta UNEDeko irakasle izan da. 2007. urteaz geroztik Nafarroako Errege Artxibo Nagusiko Goi-mailako Teknikaria da. Argitaratu dituen liburuetako hainbatek tokiko historia dute gai nagusi: El Señorío de Arre (1992), Investigaciones sobre historia de Villava (1994), La Villava del Renacimiento (2004) –Antso Jakituna I. Ikerketa Sariaren irabazlea- eta Cintruénigo durante El esplendoroso siglo XVI (2008). Kronologia- eta geografia-esparru zabalagoa jorratuz, honako hauek argitaratu ditu Moteanok: Los navarros ante el hambre, la peste, la guerra y la fiscalidad. Siglos XV y XVI (Nafarroako Unibertsitate Publikoa, 1999) -bere doktoregotesiaren laburpena-, La Ira de Dios. Los navarros en la Era de la Peste (1348-1723) (Pamiela, 2002) eta La Guerra de Navarra (1512-1529). Crónica de la conquista española (Pamiela, 2010), bai eta hainbat zientzia- eta dibulgazio-artikulu ere, XIV., XV. eta XVI. mendeetako Nafarroako biztanleriari buruz. Soziologo gisa, halaber, hainbat lan eta artikulu argitaratu ditu. 2002. urtetik Nafarroako Konkistaren epealdian oinarritu da bere ikerlan historikoa, eta horren inguruan bi liburu prestatzen ari da.

Se licenció en Geografía e Historia en la UNED, (1992) tras obtener el Premio Nacional Fin de Carrera de esa universidad. Posteriormente se licenció en Sociología (1997) y se doctoró en Historia (1999) en la Universidad Pública de Navarra-Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Ha sido profesor en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea y en la UNED. Desde 2007 es Técnico Superior del Archivo Real y General de Navarra. Varios de los libros que ha publicado se enmarcan en el campo de la historia local: El Señorío de Arre (1992), Investigaciones sobre historia de Villava (1994), La Villava del Renacimiento (2004) –ganador del I Premio de Investigación Sancho el Sabio- y Cintruénigo durante El esplendoroso siglo XVI (2008). Con un marco cronológico y geográfico más amplio, Monteano es autor de Los navarros ante el hambre, la peste, la guerra y la fiscalidad. Siglos XV y XVI (Universidad Pública de Navarra, 1999) -síntesis de su tesis doctoral-, La Ira de Dios. Los navarros en la Era de la Peste (1348-1723) (Pamiela, 2002) y La Guerra de Navarra (1512-1529). Crónica de la conquista española (Pamiela, 2010) así como de numerosos artículos científicos y divulgativos sobre la población navarra de los siglos XIV, XV y XVI. También como sociólogo ha realizado diversos trabajos y publicado varios artículos. Desde 2002 su campo de investigación histórica se ha centrado en el periodo de la Conquista de Navarra, sobre el que ya trabaja en otros dos libros.

Aitor Pescador Medrano (Bilbo / Bilbao, 1970) Filosofia eta Letretan (Historia) lizentziatu zen 1995. urtean Nafarroako Unibertsitatean. Nafarroako Artxibo Nagusiko bekadun 1997. urtean, Artxibo horretako kontuetako erregistroen inguruko hainbat liburu argitaratu ditu (2000-2002). Gainera, ikerketa-lan ezberdinei buruzko hamar artikulu baino gehiago argitaratu ditu, hala nola: Recursos hidráulicos en la Edad Media navarra (1998) edo Tenentes y tenencias del reino de Pamplona en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, La Rioja y Castilla (1004-1076) (1998). Gaur egun, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en el reino de Navarra desde sus orígenes hasta 1200 izenburupeko doktore-tesia amaitzen ari da. Halaber, Argentinako Juan de Garay, Euskal Etxea Toki Eder de José C. Paz eta bestelako euskal etxeetako laguntzailea da, non Baskoniako Historiaren alderdiei buruzko aholkularitza-lanetan aritzen baita.

Licenciado en Filosofía y Letras (Historia) por la Universidad de Navarra en 1995. Becario del Archivo General de Navarra en 1997, ha publicado varios libros referentes a los registros de Comptos de dicho Archivo (2000-2002). Cuenta además con una decena de artículos publicados relativos a diferentes proyectos de investigación, como Recursos hidráulicos en la Edad Media navarra (1998) o Tenentes y tenencias del reino de Pamplona en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, La Rioja y Castilla (10041076) (1998). En la actualidad está finalizando su tesis doctoral dedicada a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en el reino de Navarra desde sus orígenes hasta 1200. Es asimismo colaborador de los centros vascos de Argentina Juan de Garay, Euskal Etxea Toki Eder de José C. Paz, y otros, donde asesora sobre diferentes aspectos de la Historia de Vasconia.

Álvaro Adot Lerga (Iruña / Pamplona) Nafarroako Unibertsitatean Historiako lizentziatura egin eta Euskal Herriko Unibertsitatean Historiako doktoregoa atera zuen (2003). Hamarkada batean zehar Nafarroako Artxibo Nagusia berrantolatzen lan egin du. Artxibistika eta Nafarroako Erdi Aroko Historia eta Historia Modernoaren inguruko hainbat lan argitaratu ditu lankideekin batera, eta Pamiela argitaletxeak (2005) argitaratutako Juan de Albret y Catalina de Foix o la defensa del Estado navarro (1483-1517) liburuaren egile da. Halaber, hainbat artikulu idatzi ditu aldizkari espezializatuetan. Gai historiko ezberdinei buruzko hitzaldiak eman eta estatu eta nazioarteko biltzar zientifikoetan txostengile gisa esku hartu du. La Institución virreinal en Navarra durante la Casa de Borbón ikerketa-proiektuan esku hartu eta Historiako Errege Akademiaren Diccionario Biográfico Español bildumarako berrogeita hamarren bat biografia idatzi ditu. Gaur egun, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Geografia eta Historia Sailean lan egiten du.

Licenciado en Historia por la Universidad de Navarra y doctor en Historia por la Universidad del País Vasco (2003), durante una década ha trabajado en labores de reorganización en el Archivo General de Navarra. Es coautor de varios libros sobre temas de Archivística, Historia Medieval e Historia Moderna de Navarra, y autor del libro Juan de Albret y Catalina de Foix o la defensa del Estado navarro (1483-1517), publicado en Pamiela (2005), así como de diversos artículos en revistas especializadas. Ha dado conferencias sobre distintos temas históricos y participado como ponente en congresos científicos nacionales e internacionales. Ha colaborado en el proyecto de investigación La Institución virreinal en Navarra durante la Casa de Borbón y en la elaboración de medio centenar de biografías para el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. En la actualidad trabaja en el Departamento de Geografía e Historia de la Universidad Pública de Navarra.

Tomás Urzainqui Mina (Iruña / Pamplona, 1949) Argitalpen garrantzitsuenak: La Navarra marítima, (Pamiela, Pamplona-Iruña, 1998); Navarra sin fronteras impuestas (Pamiela, Iruña, 2002). Recuperación del Estado propio (Nabarralde, Iruña, 2002). Navarra, Estado europeo, (Pamiela, Iruña, 2004); Soberanía o subordinación (Pamiela, 2005); «La cultura política estatal d´Euskal Herria» (L´Avenç, 258, Bartzelona, 2001); «Biografía del jurista navarro D. Francisco Salinas Quijada» (Lekuona Sarien Bilduma, 11. zk., EI-SEV, 1997); «Encuesta Etnográfica en la Villa de Urzainqui I y II» (CEEN, Vianako Printzea, 19 eta 20, 1974-1975); «Los comunales en la Cuenca de Pamplona» (Iruñako CAM, 1977); «Los Comunales en Navarra» (Navarra Abundancia, Hordago, 1978); «Los Comunales en el Urbanismo» (Luis Oroz Zabaleta jaunari omenaldia, EI-SEV, 1986); «Repercusión de la Conquista de Navarra en el campo del Derecho y Sistema Jurídico propio» (475 aniversario de la Conquista de Navarra, EI-SEV, 1989); «Sistema Jurídico y Tribunales en Navarra» (talde-lana) El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, EI-SEV, 1989); «Los Libros de Abolengo» (Revista Jurídica de Navarra, 1991); «El Derecho Vasco en la Encrucijada Europea», (Euskal Ikasketen XI. Biltzarra EI-SEV, 1991); «Navarra y el concepto jurídico de un estado de derecho» (Pregón, 1996); «La estética en el Derecho de Navarra» (Artetako Etnografia Museoko Aktak, 1997). «Praxis jurídica navarra en Alaba, Bizkaia y Guipúzcoa», «Génesis jurídica de la estatalidad navarra» eta «Estudio Comunidad vecinal de las Amescoas» (Ikerketa-lanak UPNAn, 1997). «Navarra el regreso de un Estado europeo» (Euskal Ikasketen XV. Biltzarra, EI-SEV, Donostia, 2001). «Formación territorial, 700 años fundación de Bilbao» (27. zk.ko aldizkaria, Ipes, Bilbo, 2000). «Territorialidad y territorios en Euskal Herria» (Bilbo, 21-6-2003). «Alternativa soberanista» (Herria 2000 eliza -25. urteurrena- 2003). «Aproximación al pensamiento político en el reinado de Enrique II de Navarra (1503-1555)» en Enrique II de Albret (Zangotza, 2003). «El vecino sujeto de todos los derechos, incluidos los de propiedad pública y privada» (Baskoniako Zuzenbide Historikoari buruzko III Sinposioa, Donostia, 2003). Egun, El Derecho Pirenaico izenburupeko liburua prestatzen ari da.

Principales publicaciones: La Navarra marítima, (Pamiela, Pamplona-Iruña, 1998); Navarra sin fronteras impuestas (Pamiela, Pamplona-Iruña, 2002). Recuperación del Estado propio (Nabarralde, Pamplona-Iruña, 2002). Navarra, Estado europeo, (Pamiela, Pamplona-Iruña, 2004); Soberanía o subordinación (Pamiela, 2005); «La cultura política estatal d´Euskal Herria» (L´Avenç, 258, Barcelona, 2001); «Biografía del jurista navarro D. Francisco Salinas Quijada» (Colección de los Premios Lekuona, núm. 11, EI-SEV, 1997); «Encuesta Etnográfica en la Villa de Urzainqui I y II» (CEEN, P. de Viana, 19 y 20, 1974-1975); «Los comunales en la Cuenca de Pamplona» (CAM de Pamplona, 1977); «Los Comunales en Navarra» (Navarra Abundancia, Hordago, 1978); «Los Comunales en el Urbanismo» (Homenaje a D. Luis Oroz Zabaleta, EI-SEV, 1986); «Repercusión de la Conquista de Navarra en el campo del Derecho y Sistema Jurídico propio» (475 aniversario de la Conquista de Navarra, EI-SEV, 1989); «Sistema Jurídico y Tribunales en Navarra» (obra colectiva) El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, EI-SEV, 1989); «Los Libros de Abolengo» (Revista Jurídica de Navarra, 1991); «El Derecho Vasco en la Encrucijada Europea», (XI Congreso de Estudios Vascos, EI-SEV, 1991); «Navarra y el concepto jurídico de un estado de derecho» (Pregón, 1996); «La estética en el Derecho de Navarra» (Actas Museo etnográfico de Arteta, 1997). «Praxis jurídica navarra en Alaba, Bizkaia y Guipúzcoa», «Génesis jurídica de la estatalidad navarra» y «Estudio Comunidad vecinal de las Amescoas» (Trabajos de investigación en la UPNA, 1997). «Navarra el regreso de un Estado europeo» (XV Congreso de Estudios Vascos, EI-SEV, Donostia, 2001). «Formación territorial, 700 años fundación de Bilbao» (Boletín núm. 27, Ipes, Bilbao, 2000). «Territorialidad y territorios en Euskal Herria» (Bilbao, 21-6-2003). «Alternativa soberanista» (Herria 2000 eliza -25 urteurrena- 2003). «Aproximación al pensamiento político en el reinado de Enrique II de Navarra (1503-1555)» en Enrique II de Albret (Zangotza-Sangüesa, 2003). «El vecino sujeto de todos los derechos, incluidos los de propiedad pública y privada» (III Symposium del Derecho Histórico de Vasconia, Donostia, 2003). Actualmente prepara un libro sobre El Derecho Pirenaico.


Jardunaldi hauen helburua da Nafarroako Erresumaren historia, gure historia, eta gaurko egunean utzitako aztarna azaltzea. Txostengileek, azken ikerlanetan oinarriturik, ezohiko ikuspegi historikoa jorratuko dute, historia ofizialak, sarritan, behar beste aztertzen ez dituen edo, desitxuratu ere egiten dituen gertaera historikoak nabarmenduz. Azken batean, Araba eta Nafarroako historia, bertatik kontatuta, euskal gertakariaren, zein eztabaidatutako bere nortasunaren berezitasuna hobeto ulertu eta horren inguruan eztabaidatzearen alde eginez. Estas jornadas pretenden exponer la historia del Reino de Navarra, nuestra historia, y su huella en la actualidad. Los ponentes, como fruto de sus últimas investigaciones, abordarán una visión histórica poco habitual, en la que pondrán de relieve hechos históricos que, a menudo, la historia oficial obvia, trata insuficientemente o, incluso, tergiversa. Una historia de Álava y Navarra, en definitiva, contada desde aquí, lo que contribuirá a una mejor comprensión y al debate sobre la peculiaridad del hecho vasco, así como de su discutida identidad.

Urriak 14, osteguna

Jueves 14 de octubre

Lurraldearen Eskubidea eta Defentsa

El Derecho y la Defensa del territorio

«Nafarroako errege-erreginek emandako arabar foruak: hiri-mundua eta lurraldearen defentsa»

«Fueros alaveses otorgados por los reyes de Navarra: mundo urbano y defensa territorial»

«Itsasaldeko Nafarroako gotorlekuak»

«Las fortalezas de la Navarra marítima»

Txostengilea: Roldán Jimeno Aranguren Txostengilea: Iñaki Sagredo Garde

Urriak 15, ostirala

por Iñaki Sagredo Garde

Viernes 15 de octubre

Las conquistas castellanas

«Trebiño eta Sonsierra, Gaztelak konkistatutako nafar lurraldeak»

«Treviño y la Sonsierra, territorios navarros conquistados por Castilla»

«Nafarroako konkistaren gaia nobela historikoan»

«El tema de la conquista de Navarra en la novela histórica»

Urriak 21, osteguna

Jueves 21 de octubre

«Nafarroaren espainiar konkista (1512-1529)»

«La conquista española de Navarra (1512-1529)»

«Esku-hartze baskongadoa Nafarroako konkistan. Errealitatea alderdikeriaren aurrean»

«La intervención vascongada durante la conquista de Navarra. Realidad frente a tendenciosidad»

Urriak 22, ostirala

Viernes 22 de octubre

Txostengilea: Pello Guerra Viscarret

Espainiar konkista

Txostengilea: Peio J. Monteano Sorbet

Txostengilea: Aitor Pescador Medrano

por Roberto González de Viñaspre Gonzalo

por Pello Guerra Viscarret

La conquista española por Peio J. Monteano Sorbet

por Aitor Pescador Medrano

Aurre egitetik batasunera

De la resistencia a la reunificación

«Juan eta Catalina errege-erreginen

Estatu nafarraren defentsa»

«La defensa del Estado navarro por los reyes Juan y Catalina»

«Nafarroaren batasunaren historia eta historiografia»

«Historia e historiografía de la reunificación de Navarra»

Txostengilea: Álvaro Adot Lerga

Txostengilea: Tomás Urzainqui Mina

ANTOLATZAILEA / ORGANIZA

por Roldán Jimeno Aranguren

Gaztelar konkistak

Txostengilea: Roberto González de Viñaspre Gonzalo

Ekitaldi bakoitzaren amaieran publikoari irekitako solasaldia

LAGUNTZAILEA / COLABORA

Urriak

14/15/21/22 de octubre

CASA DE CULTURA IGNACIO ALDECOA KULTURA ETXEA (Florida Pasealekua, Vitoria-Gasteiz). Ordua: 19:30ean / Hora: 19:30 h.

por Álvaro Adot Lerga

por Tomás Urzainqui Mina

Coloquio abierto al público al final de cada acto.

Jornadas sobre la historia de Álava-Navarra  

Estas jornadas pretenden exponer la historia del Reino de Navarra, nuestra historia, y su huella en la actualidad. Los ponentes, como fruto...

Jornadas sobre la historia de Álava-Navarra  

Estas jornadas pretenden exponer la historia del Reino de Navarra, nuestra historia, y su huella en la actualidad. Los ponentes, como fruto...

Advertisement