Page 1

w w w. p a l t a m o . f i w w w. p a l t a m o . f i

PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI

PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI

Helmikuu 2O18 Penkkarit

Sivu 8

su 18.2.

Lue lisää sivulta 9

1O.3.2O18 Eino Leino-hiihto uudella reitillä Lue lisää sivuilta 14-15


w w w. p a l t a m o . f i Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo kunnanvirasto p. (08) 615 5461 paltamon.kunta@paltamo.fi etunimi.sukunimi@paltamo.fi Lue lisää: www.paltamo.fi Kunnanvirasto on avoinna klo 9.00 – 15.00

Paltamon kunta on Facebookissa!

Seuraa kunnan ajankohtaista tiedottamista ja osallistu myös itse keskusteluun. www.facebook.com -> Paltamon kunta

2

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2018


Lisää elinvoimaa Paltamoon Nauru raikaa ja eloisaa puhetta riittää, kun tuoreet kasvot Paltamon kunnanvirastolla istuvat saman pöydän ääreen. Tammikuun alusta asti vs. kehitysjohtajana toiminut Salla Korhonen ja joulukuun puolivälissä aloittanut työllisyyskoordinaattori Maarit Nurmi haluavat tuoda kuntaan lisää elinvoimaa ja vireyttä. Elinvoimapalveluiden alle kuuluu laaja kirjo palveluita. Sieltä löytyvät niin elinkeinopalvelut, maaseutupalvelut, kehityshankkeet, matkailu- ja kuntamarkkinointi, viestintä kuin tapahtumatuotantokin. Vuoden alusta alkaen sinne ovat siirtyneet myös työllisyyspalvelut. Varsin laaja toimenkuva ei tuoretta kehitysjohtajaa huimaa, sillä hän on työskennellyt vuodesta 2005 lähtien erilaisissa hankkeiden kehittämistehtävissä. – Olen työskennellyt aiemmin kaikkien elinvoimapalveluiden osa-alueiden paitsi työllisyyspalveluiden parissa. Joten palaset ovat tuttuja, vaikka näkökulma voikin olla erilainen, Oulusta lähtöisin oleva Salla Korhonen sanoo. Muutoksia tuo tietenkin maakuntauudistus, vaikka vielä ei ole tarkkaa tietoa millaisia. Välttämättä ei enää voida nojata menneisiin toimintatapoihin, mutta ei ole muotoutunut uusiakaan. – Työllisyyspalveluiden toimijoina meidän täytyy löytää uusia tapoja selviytyä muutostilanteessa. Joka tapauksessa aiomme tehdä meidän asiakaskuntamme näköistä työtä huomioiden ympärillämme tapahtuvat muutokset, toteaa Salla Korhonen.

Työllisyyskin tuo elinvoimaa

Vuoden alusta alkaen työllisyyspalvelut siirtyivät kunnan hoitoon Paltamon työvoimayhdistykseltä. Paltamosta käsin koordinoidaan myös Hyrynsalmen, Puolangan ja Ristijärven palveluita. Mukaan tulee lisää käsipareja, kunhan rekrytoinnit saadaan loppuun. Jokaiseen kuntaan tulee työhönvalmentaja ja lisäksi palveluohjaaja, joka palvelee kaikkia neljää kuntaa. – Toiveena on, että saisimme hyödynnettyä yhteistyötä ja jaettua tietoa, mitä kunkin kunnan alueella tehdään. Jos jossakin keksitään hyvä idea, sitä voidaan viedä muuallekin, eikä tarvitse jokaisen keksiä pyörää uudelleen, Salla Korhonen selventää. Työllisyyspalveluiden koordinoinnin keskittämisellä haetaan työvoiman liikkuvuutta ja synergiaetuja. – Meillä on erilaisia kuntia, joissa on erilaiset vetovoimatekijät ja elinkeinorakenteet. Olisi hienoa, jos työttömät voisivat sukkuloida kunnasta toiseen ja löytää omaa osaamistaan vastaavaa työtä, miettii työllisyyskoordinaattori Maarit Nurmi. Maarit Nurmen tausta on sosiaalipuolella, sosiaalisessa kuntoutuksessa ja työllistämisessä sekä viimeksi maahanmuuttotyössä. – Olen ollut aina sellaisissa töissä, joissa ihmiset tarvitsevat tukea, ohjausta ja verkostotuntemusta ja monialaisuutta. Asiakanäkökulma ja palvelujärjestelmän tunteminen on ollut vahvaa. Verkostot ovat siis tuttuja.

Kyllä Kainuussa osataan

Syntyjään kainuulainen mutta pitkään muuallakin asunut Maarit Nurmi haluaisi näyttää epäilijöille, että Kainuussa voidaan edelleenkin onnistua ja kehittyä. – Toivon, että saamme tilaisuuden kehittää asioita ja löytää uusia tapoja kohdata työttömyys ja työttömät. Työllistäminen on kaikkien meidän tehtävä. Kehitysjohtaja Salla Korhonen haluaisi tuoda Paltamoa ja Kainuuta esille houkuttelevana paikkana asua ja elää. – Kainuussakin on jo aloja, joilla on työvoimapulaa. Osaavista työntekijöistä kamppaillaan ihan samalla tavalla kuin muillakin alueilla. Meidän täytyy löytää tapoja profiloitua, saada Kainuu houkuttelevaksi ja erottumaan positiivisesti muista alueista.

Pähkinänkuoressa

Elinvoimapalveluiden alta löytyvät • elinkeinopalvelut • maaseutupalvelut • kehityshankkeet • työllisyyspalvelut • matkailu- ja kuntamarkkinointi • viestintä • tapahtumatuotanto. Vs. kehitysjohtaja Salla Korhonen, puh. 044 2885 660 salla.korhonen@paltamo.fi Työllisyyskoordinaattori Maarit Nurmi puh. 044 7208 714 maarit.nurmi@paltamo.fi

3

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2018


P U H E E N J O H TA J A N PA L S TA

Jättiläisten Paltamo - hyvinvointia metsästä, Kainuun merestä ja maaperästä

w w w. p a l t a m o . f i

4

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2018

Hyvää kuluvaa vuotta paltamolaiset! Vuodenvaihde on ollut haasteellinen koko Kainuussa. Lumen kertyminen puihin aiheutti merkittäviä sähkökatkoja myös Paltamossa. Paltamon kunnan varautuminen sujui suunnitelmallisesti ja yhteistyössä muiden viranomaisten sekä mm. kyläyhdistysten kanssa. Näissä tilanteissa erityisesti naapuriapu ja yhteisöllisyys antavat turvaa. Viime vuoden joulukuussa kokoontunut kunnanvaltuuston kokous käsitteli ja hyväksyi isoja asiakokonaisuuksia. Talousarvion ja taloussuunnitelman lisäksi valtuusto hyväksyi uudistetun kuntastrategian ja uuden hallintosäännön. Talousarvio on alijäämäinen, mutta se sisältää kuitenkin palvelurakenteen säilyttämisen kannalta tarvittavat määrärahat. Investointien osalta suurin huomio kiinnittyy uudisrakennukseen, joka yhdistää perheaseman, ensihoidon ja eläinlääkinnän tilat. Myös koulukeskuksen suunnittelu on käynnistynyt. Huolellisella suunnittelulla pyritään kartoittamaan ne toiminnot, jotka voisivat sijoittua uudisrakennukseen. Tarkastelussa ovat myös toteutusvaihtoehdot. Lisäksi kartoitetaan käyttäjien tilatarpeet, lukion mahdollinen profiloituminen ja uudet opetussuunnitelmat huomioiden. Tilaratkaisulla pyritään ratkaisemaan mm. varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukio-opetukseen ja hyvinvointiin liittyviä tilatarpeita. Biotalous on yksi Kainuun kärkitoimialoista ja biotalouden kehittämiselle on Kainuussa loistavat edellytykset. Maakunnassa on merkittävät uusiutuvat luonnonvarat ja laajaa osaamista. Paltamoon suunniteltu tehdasinvestointi on Kainuun kärkihanke. Korpitien koululla järjestettiin torstaina 18.1. Paltamoon suunnitellun biojalostamon YVA-ohjelman ja kaavoi-

tuksen yleisötilaisuus. Yleisötilaisuus keräsi Korpitien koulun saliin yli 200 osallistujaa. Tämän lisäksi tilaisuutta oli mahdollisuus seurata livenä Kainuun ELYn Twitterissä. Uudistettu kuntastrategia sai nimekseen ”Jättiläisten Paltamo - hyvinvointia metsästä, Kainuun merestä ja maaperästä”. Strategian työstäminen aloitettiin kauden 2013 – 2017 valtuuston ja vuonna 2017 toimikautensa aloittaneen valtuuston yhteistyönä. Strategia pitää sisällään kuluvan valtuustokauden tavoitteet ja se suuntaa katseen jo vuoteen 2030. Paltamon kunnan tulevaisuuteen liittyy myös haasteita. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Paltamon asukasluku laskisi vuoteen 2030 mennessä 3076 asukkaaseen. Strategian tehtävänä on viitoittaa niitä toimenpiteitä, joilla estetään tilastokeskuksen ennusteen toteutuminen. Kuluvalle valtuustokaudelle on jo laadittu elinvoiman, hyvinvoinnin ja omien voimavarojen kestävän kehittämisen tavoitteet. Voimme kaikki vaikuttaa oman kotipitäjämme tulevaisuuteen. Mitäpä se hyvejää -asenne on vaarallinen konsultti. Vuoden lopulla uudistettu strategia, tulevaisuusinvestoinnit ja laaja yhteinen näkemys ovat merkkejä siitä, että kunta ja sen päättäjät katsovat luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Surkuttelun sijaan on toimittava ja tehtävä lujasti töitä. Ja tartuttava mahdollisuuksiin, kuten kasvavaan biotalouden imuun. Haasteiden tunnistamisella, omaehtoisella tekemisellä, yhteisöllisyydellä ja vahvalla tulevaisuususkolla pääsee pitkälle. Aurinkoisia talvikelejä kaikille! Pasi Ahoniemi kunnanhallituksen puheenjohtaja


Kuntastrategia ohjaa kunnan toimintaa Paltamon kunnanvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 päivitetyn kuntastrategian. Paltamon kuntastrategia on nyt nimeltään Jättiläisten Paltamo – Hyvinvointia metsästä, Kainuun merestä ja maaperästä. Kuntastrategia linjaa kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Paltamossa puhutaan tervatynnyristrategiasta 2018 - 2030, joka kokoaa yhteen kuntamme arvot eli toimintaperiaatteet, vision eli tavoitetilan vuoteen 2030 sekä strategiset painopisteet ja niiden tavoitteet.

Strategia-asiakirja sisältää myös lyhyen aikavälin toiminnan suunnittelua. Siinä on asetettu tavoitteet valtuustokaudelle 2017 – 2021. Vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan kunnan talousarviovalmistelun yhteydessä. Strategian toteutumista seurataan mittareiden avulla ja siitä raportoidaan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Strategiaa tarkistetaan valtuustokausittain.

Tervatynniristrategia Positiivisuus Kokeiluherkkyys

Kuntalaisten etu ja tasavertaisuus

Avoimuus

Tavoitetila 2030

Olemme ainutlaatuisen bioekosysteemin kotipaikka ja suosittu luontomatkailupitäjä. Hyödynnämme kestävästi luontoa yrittäjyyden kasvun alustana, asuinympäristönä ja matkailun vetovoimatekijänä. Paltamo on yritteliäiden ja To ime lla hyvinvoivien ihmisten pitäjä. li nna

as ku ra nta hyvie rven n yhteyksien varrella, Oulujä

Sujuvat yhteydet asukkaille, matkailijoille ja kilpailuetu yrityksille

Vahva identiteetti ja ainutlaatuinen, kiinnostava/ positiivinen imago

Aktiivinen verkostotoimija kansainvälisesti ja kansallisesti

Ennakoiva ja oma-aloitteinen edunvalvonta palveluiden kehittämisessä

Yritteliäisyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen kannustaminen

Moderni bioekosysteemi yritysten kasvualusta

Kun ti ta, jo ises l ssa o o u ip n viihty isää ja turvallista elää ja harrastaa mon Lapsiystävällinen Erinomaiset

kunta, jossa laadukas koulutuspolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Kunt a, jonk a Turvallinen ja ajanmukainen infrastruktuuri

ja helposti saavutettavat harrastusmahdollisuudet

ön y t tö ä k toiminta pe n rustuu resurssien kestävää Kannustava työilmapiiri. Osaava, hyvinvoiva ja innostunut henkilökunta

Eloisa ympäristö

Tasapainoinen kuntatalous, kasvua kestävillä investoinneilla

Kuntalaisten palvelutarpeiden tunnistaminen, positiiviset vaikutukset kuntalaisten hyvinvointiin

Omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistaminenja hyödyntäminen, positiiviset vaikutukset alueen työllisyyteen ja elinvoimaisuuteen

5

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2018


E S I T T E LY S S Ä

Merja Kemppainen

Aloitin tammikuun 15. päivä Paltamon kunnantoimistossa Päivi Soldatkinin vuorotteluvapaan sijaisena. Päivin vuorotteluvapaa mahdollisti minulle tämän työpaikan. Uutena työntekijänä minut on otettu erittäin hyvin vastaan ja laajaan toimenkuvan perehdytys on alkanut.

Olen syntyperäinen kajaanilainen. Asuin kuitenkin nuoruuteni Lahdessa. Vuonna 1986 hakeuduin kouluun Kajaaniin, joten olen tavallaan paluumuuttaja. 2006 vuoden kesällä ostin talon Kontiomäeltä avopuolisoni kanssa. Kesämökkini sijaitsee Ristijärvellä, jossa tulee vietettyä paljon viikonloppuja. Lähitulevaisuudessa on suunnitelmissa nelijalkainen perheenjäsen. 1990 valmistuin Vaatetusteknikoksi Kajaanin ammattikoulusta. Työskentelin vaatetusalalla n. 4 vuotta, jonka jälkeen yli 10 vuotta huonekaluteollisuuden palveluksessa. Allergian vuoksi uudelleen kouluttauduin liiketalouden Tradenomiksi, josta valmistuin 2010. Olen toiminut palkanlaskijana/toimistotyöntekijänä nelisen vuotta. Harrastuksiini kuuluu koiran kanssa touhuaminen ja lenkkeily, sekä kalastus, marjastus ja sienestys. Koiranäyttelyissä olen toiminut kehätoimitsijana ja talkoolaisena yli 20 vuotta. Nyt tämä harrastus on kuitenkin jäänyt taka-alalle. Odotan innolla yhteistyötä työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

SIVISTYSPALVELUT Merja Kemppainen vs. osastosihteeri Puh. 044 7500 740 merja.kemppainen@paltamo.fi

6

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2018


Paltamon SENIOR-SURF-päivä

pääkirjastossa tiistaina 6.2. klo 11 – 14 Tule surffaamaan SeniorSurf-päivänä Paltamon kirjastoon! Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Kahvitarjoilu!

Kotisivu: www.paltamo.fi/vapaaaika/94 http://kainet.verkkokirjasto.fi/web/arena

Lue lisää sivulta 11

KONTIOMÄEN KIRJASTO PÄÄKIRJASTO Korpitie 9 (08) 615 54647

Maanantai, Tiistai klo 12 – 19 Keskiviikko klo 11 – 19 Torstai, Perjantai klo 11 – 17

Pihlajatie 5 044 7500 754 Maanantaisin ja torstaisin klo 13 – 19

KIRJASTOAUTO

044 2885 903 Aikataulut toimipisteistä ja kunnan kotisivuilta: www.paltamo.fi

Upea luontomme on meillä vain lainassa

Metsät ovat aina olleet suomalaisille tärkeitä. Nyt ne ovat vähintään yhtä ajankohtaisia kuin menneisyydessä. Metsät ovat korvaamattomia ilmastonmuutoksen hidastajia. Ne lisäävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Metsät puhuttavat poliitikkoja. Metsä on suomalaisen kirkko. Upea luontomme ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys: se on meillä vain lainassa ja vaatii huolenpitoa säilyäkseen tuleville sukupolville.

Jo perinteeksi muodostunutta Luonto lainassa -teemaviikkoa vietetään vuonna 2018 viikolla 6, eli 5.–11. helmikuuta. Tällä kertaa teemana on ”metsä kutsuu sinua”.

Vuosi on myös Suomen luonnonsuojeluliitolle erityinen, sillä liitto täyttää 80 vuotta ja viettää niin ikään metsäteemavuotta.

Lue lisää: www.sll.fi

7

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2018


Paltamon tiedottaa Torstaina 15.2. klo 13 alkaen

Penkkariajelu oheisen reittikartan mukaisesti.

8

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2018

Lukion WANHOJEN TANSSIT

to 15.2. klo 19-20.30 Korpitien koululla TERVETULOA! Ennen tansseja klo 18 alkaen 8. luokkien järjestämä maksullinen kahvitarjoilu


Kouluun ilmoittautuminen

Paltamossa koulunsa syksyllä 2018 aloittavien vuonna 2011 syntyneiden lasten kouluun ilmoittautuminen Vanhempien ei tarvitse ilmoittaa erikseen vuonna 2011 syntyneitä lapsiaan Korpitien koulun eikä Kontiomäen koulun ensimmäisen luokan oppilaiksi. Tiedot ovat jo Wilma-järjestelmässä. Erityistapauksissa huoltajat voivat olla yhteydessä kouluun (esim. koulun aloitusajankohdan lykkäystä anovat/ saaneet lapset). Lisätietoa apulaisrehtori Eija Alasalmelta, puh. 0447500731.

su 18.2. klo 10

Jääradan SM-osakilpailu jälleen Paltamossa SM-jääratasarjan osakilpailu ajetaan Paltamossa Oulujärvellä aseman rannassa. Kilpailu alkaa klo 10 ja tie kilpailupaikalle suljetaan klo 9.30 Liput: 10 €, alle 12v. vanhempien seurassa ilmaiseksi. Autokatsomo 20,- sisältää kuljettajan. Kisa-alueen kioskit pitävät huolen, että nälkä ei pääse yllättämään.

Opastus vt 22:lta n. 1 km keskustasta Ouluun päin. Tule paikalle hyvissä ajoin. Lipunmyynti Käärmeniemessä ja aseman rannassa. LUE LISÄÄ FACEBOOKISTA: Paltamon Moottorikerho/urheiluautoilijat ry

Yksiö, kaksio tai kolmio, myös saunallisia. Tutustu vapaisiin vuokra-asuntoihimme osoitteessa: paltamo.fi > asuminen, josta löytyy myös hakemukset. Raija Mikkonen, 044 2885 609 tai Marja Moilanen 044 7500 732

9

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2018


Talviajan liikuntamahdollisuudet Hiihtoladut

Kirkonkylän, Metelin, Kontiomäen sekä Mieslahden hiihtoladut Latukartat löytyvät Paltamon kunnan Facebook sivulta sekä Kainuun Ulkoilukartta –palvelusta: www.paltamo.fi / Vapaa-aika / Liikunta ja ulkoilu. Järvilatujen kunnossapito jäätilanteesta riippuen, mutta aikaisintaan helmikuussa. Lähtöpaikka on muuttunut Autioniemeen ja parkkipaikka sijaitsee mantereella. Opastus lähtöpaikalle Kokonlahden rautatien tasoristeyksen jälkeen. Ladut ajetaan pääsääntöisesti vasta lumisateen päätyttyä. Metelin ladut ja järvilatujen kunnossapito tapahtuu arkipäivisin.

Pertinhalli

Halli on avoinna keväällä niin pitkään kuin sääolosuhteet sen sallivat. Muutoksista ilmoitetaan Paltamon kunnan Facebook –sivulla ja www.paltamo.fi. Aikataulussa oleville yleisövuoroille voi hakea hallivuoroa Mervi Kilpeläiseltä puh. 044 2885 512. Vuorolista internet -osoitteessa www.paltamo.fi / Aukiolojat & vuorot

10

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2018

Avantouintipaikka

Talviuimareille on avantouintipaikka avoinna lokakuusta huhtikuuhun Metelinniemen vierasvenesatamassa. Lämmitettävän uimakopin avaimen saa kunnanvirastolta 5 euron panttia vastaan. Avantouintipaikan kunnossapitotyöt tehdään vain arkipäivisin pääsääntöisin ennen klo 9.00. Kunnossapitotöitä ei suoriteta viikonloppuisin eikä viikolle sattuvina juhlapyhinä. Avantouintiohjeet löytyvät osoitteesta www.paltamo.fi /Vapaa-aika / Liikunta ja ulkoilu.

Moottorikelkkaurat

Kainuun kelkkareitit löytyvät Kainuun Ulkoilukartta –palvelusta: www.paltamo.fi/Vapaa-aika/ Liikunta ja ulkoilu/ Kainuun MK-urat

Muut liikunta- ja ulkoilupalvelut

Lisätietoja muista Paltamon kunnan ja Kainuun alueen ulkoilu-, retkeily- ja matkailupalveluista löytyy Kainuun Ulkoilukartta –palvelusta ja Oulujärven matkailusivustolta.


11

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2018


UUTTA OPPIMAAN PALTAMON KANSALAISOPISTO Vaarankyläntie 7, Paltamo 044 2885 623 kansalaisopisto@paltamo.fi Aina ajantasainen ohjelma: www.opistopalvelut.fi/paltamo/

Luennot kevät 2018

Facebook & Instagram @paltamonkansalaisopisto #paltamonkansalaisopisto

Meillä opiskelet edullisesti!

Luennot keskiviikkoisin Korpitien koulun auditoriossa klo 18.00 - 19.30 Kaikille luennoille vapaa pääsy - ei ennakkoilmoittautumista! Tervetuloa!

Kurssikortti 33 €, Kausikortti 63 €

Eläkeläisen, työttömän kausikortti 53 €

Osta kausikortti, se kannattaa!

Ke 14.2. Hyönteiskuvia retkiltä, FM Raimo Kantola Esko Piipon Eino Leino 140 v. luentosarja jatkuu: Ke 21.2. Naisia Eino Leinon elämässä Ke 11.4. Kotiseutu Eino Leinon tuotannossa Ikääntyvien yliopiston verkkoluennot keskiviikkoisin Pääkirjastossa klo 14.00-16.00 Ke 14.2. Aivoterveys ja muistisairauksien ehkäisy Ke 14.3. Äkilliset aivoverenkiertohäiriöt Ke 28.3. Home ja terveys – uusinta tutkimustietoa sisäilmatutkimuksista

Maksuvälineenä meillä käy

NEULEKAHVILA Pääkirjastossa joka toinen keskiviikko! Tervetuloa neulootikkojen seuraan 14.2., 28.2., 14.3., 28.3. ja 11.4. klo 17.30 -19.00. Ei kurssimaksua!

Smartum setelit ja Smartum Saldo, Tykysetelit ja Tyky Online sekä Virikeseteli. Kaikukortilla saat kausikortin maksutta!

Uusia kursseja Lasinsulatus- ja Tiffanykurssi

Paltamo – muutama paikka vapaana! Kurssin suunnittelu ja materiaalitilaukset to 1.3. klo 18.00-19.30. Kurssi la-su 17.-18.3. ja 7.-8.4. Korpitien koulun taidelk. Pirjo Pääsinniemi. Ilmoittaudu viim. 22.2. Kurssikortti 33€ tai kausikortilla.

Kalankäsittely ja kalaruoat

ma-ti 19. – 20.3. klo 17.00-20.30 Sutipurikan tiloissa. Maanantaina käsitellään kalat tiistain kalaruokiin. Antti kyllönen opettaa hauen, kuhan ja ahvenen fileoinnin sekä matikan ja ahvenen nylkemisen. Anna Keräsen opastuksella valmistetaan tiistaina keittoja, murekkeita ym. ajankohtana saaduista kaloista. Ilm. viim. 8.3. Materiaalimaksu noin 5 €. Kurssikortti 33€ tai kausikortilla.

12

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2018

Pääsiäisaskartelu

la-su 24.-25.2. klo 10 – 16 Kontiomäen monitoimitalo, Niina Hukkanen. Askarrellaan ja ommellaan vapaavalintaisia pääsiäiskoristeita. Töissä voi käyttää uusia tai hyödyntää vanhoja materiaaleja uudelleen. Omat materiaalit mukaan. Ilm. viim. 8.2. Kurssikortti 33€ tai kausikortilla.

Metsästäjätutkintokoulutus

Paltamossa ma 12.3., ke 14.3., ma 19.3., ke 21.3. ja kertaus ma 26.3. klo 17.30 20.00 Korpitien koulu lk 4. Paltamon riistanhoitoyhdistyksen kouluttajat. Metsästäjätutkintoon liittyviä asioita ja metsästyslaki. Kurssin jälkeen on mahdollista suorittaa metsästäjätutkinto. Suositusikä 12 v. Ilm. viim. 1.3. Kurssikortti 33€ tai kausikortilla.

Kansalaisopiston luennot ja tapahtumat

MENOINFOSSA

www.menoinfo.fi ja samalla Kainuun sanomien menoissa. Muista seurata!


Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja Kainuussa esimerkiksi festivaaleille, teatteriin tai konsertteihin! Kaikukortilla voi hankkia maksutta myös kansalaisopiston kurssipaikkoja kaikissa Kainuun kansalaisopistoissa. Paltamon kansalaisopistossa Kaikukortilla saa kausikortin.

Kuka voi saada Kaikukortin?

Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta. Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä.

Kaikukortin haltija voi hankkia maksuttomia pääsylippuja myös alle 16-vuotiaille lapsilleen silloin, kun he menevät yhdessä samaan tapahtumaan.

Mikä on Kaikukortti?

Kaikukortti on kortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja Kaikukortti-verkostojen kulttuurikohteisiin. Kortti on henkilökohtainen eikä se maksa mitään.

Voit saada Kaikukortin, jos • olet sosiaalitoimen tai etsivän nuoriso työn asiakas • olet tiukassa rahatilanteessa etkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai kurssipaikkoja. • olet vähintään 16-vuotias.

Paltamossa Kaikukortteja myöntävät Etsivä nuorisotyöntekijä sekä kuntouttavan työtoiminnan ja aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät. Lisätietoa kaikukortilla saatavista palveluista osoitteesta: kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti_kainuu

kulttuuriakaikille.fi

Kainuun tapahtumakalenterista Menoinfoon! Kevään 2018 aikana Kainuun tapahtumakalenterin toiminta siirtyy Menoinfoon. Kesän koittaessa tapahtumakalenteri poistuu kokonaan käytöstä. Tapahtumat kannattaa jo nyt ilmoittaa MENOINFOON. Tavoitteena on, että kaikki Kainuun tapahtumat löytyvät jatkossa yhdestä paikasta: Menoinfosta. Tätä kautta ne samalla menevät myös Kainuun Sanomien Menot –sivulle.

Tutustu! menoinfo.fi - Kainuu

13

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2018


EINO LEINO-HIIHDON UUSI REITTI JA LÄHTÖPAIKKA PALTAMO

P LÄHTÖ Autioniemi

PALTANIEMI

Maksulliset huoltopisteet 14

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2018

P Uudella Autioniemen lähtöpaikalla löytyy pysäköintitilaa


Lauantaina 1O.3.2O18

Hox! Säävaraus! Katso paltamo.fi tai facebookista Paltamon kunta

Koko perheen laturetki upeissa Oulujärven maisemissa uudella reitillä Paltamossa. Matka reittivalinnasta riippuen 0,3-32 km Hiihtotapa perinteinen ja vapaa. Lähtöaika ja -paikka Paltamon Autioniemi, Paltaniemen venesatama ja Eino Leino -talo alkaen klo 9.00. Huom! Paltamossa lähtöpaikka on muuttunut Autioniemeen!

Maksulliset huoltopisteet avoinna klo 9-15

Lisätietoja ja yhteyshenkilöt:

Kokonlahdessa kahvia, mehua, munkkeja, lettuja (myös gluteeniton) ja makkaraa. Mulkkusaaressa kahvia, mehua, lettuja (myös gluteeniton) ja makkaraa itse paistaen. Hevossaaressa mehua ja makkaraa. Eino Leino -talolla ja Paltaniemen koululla keittolounas ja kahvio.

Anu Leinonen 044 7500 738 Paltamon urheilukeskus 044 2885 925

Osallistumismaksun sijaan toivomme teidän tukevan huoltopisteiden tarjoajia.

JÄRJESTÄJÄT: PALTAMON KUNTA, KAJAANIN KAUPUNKI, VAAROJEN VAELTAJAT, PALTAMON URHEILIJAT, PALTANIEMEN KYLÄYHDISTYS JA EINO LEINO –TALO.

15

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2018


JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN

Lauantaina 1O.2. klo 1O-13 Asemanrannan jäällä kaikille avoin ulkoilutapahtuma Paltamon kunnan varhaiskasvatuksen Laava-hanke järjestää tapahtuman yhteistyössä Paltamon moottorikerhon, Melalahden kyläyhdistyksen ja yksityisten toimijoiden kanssa.

Hanna Karhu ja Kultamarkka

Heikkinen Motorsport

w w w. p a l t a m o . f i

Paltamon varhaiskasvatus

Melalahden kyläyhdistys

Tapahtuman järjestämistä ovat mahdollistaneet: TMI MARKO LAPPETELAINEN

Kuntatiedote on painettu Paltamon Kirjapainossa • Kansikuva Jukka Laukkanen

Profile for Oula Laukkanen

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2018  

Paltamon SM-jäärata 18.2.2018

Paltamon kuntatiedote helmikuu 2018  

Paltamon SM-jäärata 18.2.2018

Profile for paltamoon
Advertisement