Page 1

SUOMEN PALOPÄÄLLYSTÖLIITON JÄSENTIEDOTE

sppl.fi

2/2018


PÄÄKIRJOITUS

Jari Sainio, puheenjohtaja

V

uotta 2018 mennään vahvasti ja kevät on kääntymässä kesäksi ihan ilmojenkin puolesta. Maakuntauudistus-niminen jatkokertomus pitää edelleen jännitystä yllä. Maan hallitus on jo selvittänyt monta karikkoa, mutta vieläkään ei ole varmuutta, miten tuossa kesäksi luvatussa äänestyksessä tulee käymään. Puolesta ja vastaan on faktoja heitelty pitkin kevättä ja tuntuu, että vauhti tältä osin vain kiihtyy. Varmaa on, että ihan rentona ei hallituksen aitiossa kukaan äänestystuloksen julkistamista katsele ja voi olla, että vielä näemme joitakin yllättäviä juonenkäänteitä tässä näytelmässä. Pelastustoimen osalta valmistelu etenee mielestäni hyvää rataa ja on ehkä Uudenmaan maakuntaa lukuun ottamatta hyvässä vaiheessa. Valmistelun kokonaiskoordinaatiota kun ei ole, näyttää maakunnista ja sitä myötä pelastuslaitoksistakin tulevan hyvin erilaisia. Varautuminen on ollut uudistuksessa vahvasti esillä ja hyvä näin. Varautuminen on aihe, joka varmasti tulee jatkossakin olemaan yksi maakunnan keskeisiä toimintoja. On siis tärkeää, että se saadaan mahdollisimman hyvään ja yhdenmukaiseen malliin heti alussa. Pelastustoimella tulee olemaan varautumisen koordinaatiossa keskeinen rooli. Ministeri Mykkäsen ollessa pelastusjohtajien kokouksessa keskustelemassa, saimme mielestäni nostettua asiaa hyvin esille. Toiveena ministerin ja ministeriön suuntaan on, että nyt jos koskaan vaaditaan myös heiltä aktiivista panosta, jotta edes jonkin verran yh-

M

aakuntalakeja odotellessa

tenäiset mallit saataisiin Suomeen. Samoin olisi hyvä, jos saisimme maakuntien kesken yhtenäistä näkemystä siitä, miten järjestäjäpuolen pelastustoimen osalta tulisi organisoitua. Nyt on vaarana, että meille syntyy 18 hyvin erilaista mallia. Hankaluutena silloin on, että myös toiminnasta vuodesta 2020 eteenpäin tulee jatkossa hyvin erilaista, kun sen pitäisi olla samansuuntaista ja perusperiaatteiltaan samanlaista. Toki pienet paikalliset vivahteet ovat aina tervetulleita, mutta ison kuvan pitää olla yhtenäinen. Liitona haluamme olla jatkossakin mukana tukemassa ja mahdollistamassa tätä muutosta. Maakuntalakien pitäisi tulla voimaan ennen eduskunnan kesätaukoa, saas nähdä. No saadaan uudet lait tai ei, niin heinäkuussa @SuomiAreenalla on kaikilla mahdollisuus olla mukana keskustelemassa ajankohtaisista teemoista ja olla siten vaikuttamassa tulevan pelastustoimen suuntaan. Teemana Porissa on turvallisuus ja siellä olemme me @SPPL_ry, @SPEK_ry sekä kumppanuusverkosto yhdessä ministeriön kanssa vahvasti mukana järjestämässä tilaisuuksia. Kumppanuusverkosto täytti juuri 10 vuotta ja sitä juhlistettiin Turun juhlakokouksessa työ merkeissä, kuten hyvin toimintaan sopii. Myös kumppanuusverkosto on miettinyt tulevaa toimintatapaansa maakunnassa. 10 vuotta on menty alkuperäisen mallin mukaan. Nyt maakuntauudistuksen kynnyksellä on hyvä hetki tarkastella toi-

mintaa kriittisesti. Miten asioita voidaan tehdä vielä paremmin, miten toimintaa voidaan tehostaa, millaisia onnistumisia ja epäonnistumisia löytyy. Kumppanuusverkosto on erinomainen apparaatti, mutta aina se voi olla vielä parempikin. Kumppanuusverkostoon kuuluvat myös nimensä mukaisesti kumppanuudet ja yksi sellainen on SPPL ry ja verkoston kumppanuus. Olemme olleet tukemassa verkoston toimintaa ja niin aiomme olla jatkossakin. Yhdessä olemme vahvempia. Seuraavaksi lähden Roomaan @FEUorg-kokoukseen miettimään, miten sitä apparaattia saisi tehokkaammaksi, vai saako! Kokouksen yhteydessä pidämme ”laajennetun” Pohjoismaiden kokouksen yhdessä hollantilaisten ja brittien kanssa. Kokouksessa mietimme tehostamisteemaa ja myös vaihtoehtoisia toimintamalleja yhdessä. Niistä lisää kesän jälkeen. Kaikki joukolla Poriin SuomiAreenan tapahtumiin – osallistumaan ja vaikuttamaan! Lämmintä kesää kaikille Jari Sainio

3

3


PALOPÄÄLLYSTÖ SUOMEN PALOPÄÄLLYSTÖLIITON JÄSENTIEDOTE 2/2018

PÄÄTOIMITTAJA Jari Sainio

TOIMITUSKUNTA Toiminnanjohtaja Ari Keijonen Koulutusjohtaja Tomi Timonen Kehittämispäällikkö Sami Kerman Viestintäpäällikkö Siiri L’Ecuyer Koulutuspäällikkö Pasi Uurasmaa Koulutuspäällikkö Petri Lindh Koulutuspäällikkö Mikko Poutala Koulutuspäällikkö Annastiina Karttunen Koulutuskoordinaattori Henriikka Majoniemi Myynti- ja jäsensihteeri Pirita Ranck

TAITTO Zerren Design Oy

PAINO Suomen Painoagentti Oy, Nurmijärvi 2018, ISSN 1795-3812

ILMOITUKSET Palojulkaisut Oy puhelin 045 114 4178 ilmoitukset@sppl.fi

SUOMEN PALOPÄÄLLYSTÖLIITTO Iso Roobertinkatu 7 A 5, 00120 Helsinki puhelin (09) 2522 9200 toimiston sähköposti: toimisto@sppl.fi sähköpostit: etunimi.sukunimi@sppl.fi www.sppl.fi

3. Pääkirjoitus 5. Toiminnanjohtajan katsaus 6. Saku Sutelainen aloittaa uudessa henkisen huollon hankkeessa: Lisää puhumisen ja kohtaamisen kulttuuria pelastusalalle 8. Muutosjohtamisen tukemisen hanke tähtää kivuttomampaan muutokseen pelastusalalla 10. 2019 Palopäällystöpäiviä valmistellaan jo nyt hyvissä tunnelmissa 14. Palopäällystöpäivien tuote-esittelijät 20. Pelastusalan arvot – turvallinen ja kriisinkestävä Suomi 21. Arvojen toteutumista edistää avoimuuden rakentaminen suunnitelmallisesti 22. Keskustellaanko arvoista? 23. Arvot arkeen 24. Ajankohtaista 26. Ajankohtaista Pelastusopistolta

28. 28. Anjalan VPK:lle yhdeksäs Jehumalja-voitto 32. Onnettomuuksista oppiminen pelastustoimessa -hanke tuo apua onnettomuustilanteiden jälkipurkuun 34. Koulutusyhteistyö Pietarin paloyliopiston kanssa käynnistyi: Kansainvälistä koulutusta ja toimintaa 36. Sisäisen turvallisuuden strategiassa kiinnitettiin huomiota varhaiskasvatuksen ja opetustoimen turvallisuusosaamisen vahvistamiseen 38. Turvallisuusviestinnän opintopäivät olivat menestys 40. Pelastustoiminta-jaoston kevään kuulumiset 42. Varautuminen ja väestönsuojelu -jaoston kuulumiset 42. Riskienhallinta-jaoston ajankohtaiset kuulumiset 43. Varautumisen pre-seminaari oli jättimenestys 44. Mihin sopimuspalokunnat ovat menossa? 46. Laadun kehittäminen pelastuslaitoksissa 47. Yritysturvallisuus-jaoston kuulumiset 46. Saku Sutelainen aloittaa uudessa henkisen huollon hankkeessa: Lisää puhumisen ja kohtaamisen kulttuuria pelastusalalle 38. Kevään 2018 koulutukset 40. Tarvitseeko kaikessa olla mukana? 45. Yritysturvallisuus-jaoston kuulumiset 49. Huomionosoitukset 50. Liittohallituksen kokoukset 51. Uudet jäsenet 52. Tervehdimme palopäällystöä


TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

Palopäällystöpäivillä opittiin, verkostoiduttiin ja julkistettiin alan uudet arvot T

unnen suurta iloa, että jälleen kerran Palopäällystöpäivät onnistuivat ja muodostuivat kevään, kenties koko vuoden, ykköstapahtumaksi alallamme. Tapahtumakokonaisuuden sisällön ja ohjelman kehittämiseen on panostettu, ja paikalle Lahteen saapuikin kiitettävästi väkeä: yli 370 osallistujaa. Lisäksi etäseurantalatauksia netin kautta tehtiin moninkertainen määrä. Palopäällystöpäivät on ensisijaisesti oppimistapahtuma, mutta myös luonteva ja haluttu vuorovaikutus-, kohtaamis- ja näyttelytapahtuma. Vaikka – ja onneksi – etäosallistumismahdollisuudet ovat kasvaneet, yhä arvostetummiksi koetaan ammatillisia kohtaamisia ja verkostoitumista, joiden syntymistä haluamme tukea Palopäällystöpäivien ohjelman rakenteella. Vuorovaikutteisissa kohtaamisissa osaamisen ja ymmärtämisen perspektiivit laajenevat ja syvenevät, ja tätä tarvitsemme aina vaan moniulotteisemmassa toimintakentässämme. Myös Palopäällystöpäivien näytteilleasettajatoiminta on osa tätä kohtaamisten mahdollistamista. Meidän PPP-tiimiläisten puolesta voin sanoa, että olemme olleet varsin otettuja lukuisista suullisista ja kirjallisista kiittelyistä liittyen Palopäällystöpäivien kehittymiseen, toteutustapaan ja merkitykseen. Kirjallisen palautteen kokonaiskeskiarvo (asteikolla 1–6) oli noin viisi, keskeisimmiltä osin reippaasti viiden ylikin. Yksi onnistumisen mittari on myös se, kuinka moni osallistujista palautteessa suosittelee tapahtumaa ja ilmoittaa osallistuvansa päiville seuraavana vuonna: 98 prosenttia suosittelee ja 96 aikoo jollain varmuudella osallistua! Aika huikeita lukuja, joku irvileuka voisi sanoa niiden lähentelevän erään kaukaisemman valtion poliittisen johdon kannatuslukuja. Palaute kannustaa meitä jatkokehitystyöhön ja ”palvelumuotoilemaan” tapahtumaa sisällöllisesti ja ohjelmallisesti vieläkin houkuttelevammaksi, vuorovaikutteisemmaksi ja vaikuttavammaksi. Kiitos kaikille paikan päällä ja etänä osallistuneille; kiitos luennoitsijoille ja alustajille osaamisen ja innostuksen välittämisestä; kiitos näytteilleasettajille tuote- ja palvelu-uutuuksien esille tuomisesta ja siten oppimiskokemuksen edistämisestä! Kiitos palopäällystöopiskelijoille tärkeästä järjestelyavusta ja tyylikkäästä esiintymisestä! Erityiskiitos Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle, jonka tuki valmisteluprosessin ja toteutuksen ajan oli saumatonta! Ensi vuonna näemme Palopäällystöpäivien merkeissä 3.–6.4.2019 Hämeenlinnassa, save the date!

Pelastusalan ”uusvanhat” arvot julkistettiin niin ikään Palopäällystöpäivillä. Arvotyö oli reilun puolen vuoden mittainen intensiivinen työ, johon osallistuivat kattavasti pelastusalan eri toimijat niin viranomaisista, järjestöistä, oppilaitoksista kuin edunvalvojistakin. Palopäällystöliitto sai kunnian toimia prosessin vetovastuussa. Arvojen luominen on kuin istuttaisi kasvin ja toivoisi sen kasvavan ja voivan hyvin. Koska arvotyöskentelyyn osallistui niin laaja joukko pelastusalan tekijöitä, toivon, että arvot juurtuvat ja laajenevat hyvin ja että ne näkyvät kaikessa käytännön tekemisessämme – kukoistavat. Arvotyöskentelyn tähänastinen rahoitus tuli sisäministeriöstä ja Palosuojelurahastosta. Keväällä Palosuojelun edistämissäätiö myönsi arvojen viestintään ja perehdyttämisaineistoon pienen summan, ja sen turvin voidaan tuottaa tuoretta ja käytännönläheistä aineistoa.

Vaikka kesällä me liiton toimiston väki ehdimme lomaillakin ja kerätä voimia syyskauden toimintaan, ihan kokonaan emme vetäydy lomalaitumille. Jo muutaman vuoden ajan olemme olleet mukana Porin SuomiAreenalla ja niin teemme nytkin. Erityisesti toivon, että mahdollisimman moni palopäällystöliittolainen ehtisi pyörähtämään Porissa ja osallistumaan liiton ja kumppaneiden keskustelutilaisuuksiin. Heti kesän jälkeen olemmekin jo Turvallisuusmessuilla Tampereella, jonne on mahdollisuus ilmoittautua aiemmin Suomessa kokemattomaan Road Rescue 2018 -tieliikennepelastamisen tapahtumaan. Messuilla olemme muutenkin esillä oman osaston, seminaarien ja näytösten merkeissä. Tervetuloa!

Aurinkoista ja leppoisaa kesää kaikille! Ari Keijonen toiminnanjohtaja

5


Saku Sutelainen aloittaa uudessa henkisen huollon hankkeessa:

Lisää puhumisen ja kohtaamisen kulttuuria pelastusalalle ”Erittäin innostunut”, kuvaa palomies-ensihoitaja Saku Sutelainen tunnelmiaan elokuussa alkavasta uudesta työmaastaan Suomen Palopäällystöliiton Henkinen työsuojelu pelastustoimessa -hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeen tavoitteena on lisätä keskustelua ja henkistä harjoittelua pelastusalalla. Mutta mitä henkinen työsuojelu ja harjoittelu pelastusalalla tarkoittavat käytännössä – ja mihin niitä tarvitaan?

6

P

elastusalan henkilöstö kohtaa työssään haastavia elämäntilanteita: surua, sairautta, kuolemaa ja vakavia onnettomuuksia. On luonnollista, että niistä jää myös jälki. Käsitys ainaisesta jaksamisesta, pärjäämisestä ja pystymisestä on vanhanaikainen, sillä henkinen kuormitus on luonnollinen osa työtä. Henkinen työsuojelu pelastustoimessa -hankkeen projektipäällikkö Saku Sutelainen kertoo, että tulevassa hankkeessa – kuten henkisessä huollossa yleisestikin, on pitkälti kyse puhumiskulttuurin ja kohtaamisen lisäämisestä. Hankkeen päätarkoitukseksi Sutelainen nostaa henkisen toimintakyvyn lisäämisen. – Tarkoitus on tuoda alalle hieman lisää aitoa keskustelua. Kahvipöytä- ja saunakeskustelut ovat hyviä ja tärkeitä, mutta tavoite olisi, että keskustelussa olisi myös tämän hankkeen jälkeen enemmän asiasisältöä.


Henkisen huollon työkalut: Ennakointi, puhuminen, myöntäminen, keskustelu ja harjoittelu Pelastusalalta ei löydy vielä säännöllistä ja yhtenäistä henkisen harjoittelun menetelmää. Sutelainen kertoo, että poliisilla esimerkiksi verrattiin kahta eri ryhmää toisiinsa vaarallisen henkilön kiinniottotilanteessa. Toinen ryhmä harjoitteli toiminnallisen tehtävän ohessa henkisen puolen harjoituksia, toinen ryhmä ei. Harjoittelun arvion perusteella henkisen harjoittelun tehnyt ryhmä toimi paremmin yhdessä. Pelastusalalla henkistä harjoittelua voi tehdä esimerkiksi savusukellusharjoituksissa. Sammutus- ja sammuttamistekniikan ohella voi harjoitukseen sisältyä hengitysharjoittelua. – Se voi kuulostaa naurettavalta, mutta kun pysähtyy hetkeksi rauhoittamaan tilannetta hengittämällä, saa myös rauhoitettua oman mielen, jolloin keikalla tulee toimittua rauhallisemmin pienemmällä adrenaliinimyrskyllä, Sutelainen valottaa.

Jälkipurkukäytännöt tasalaatuisiksi koko Suomessa Myös jälkipurku- eli defusing-toiminnassa pyrkimys on valtakunnallisesti samalle tasolle. Tavoite on, että purkuistuntojen ohjaajia olisi maanlaajuisesti tarpeeksi ja istunnot olisivat tasalaatuisia. Lisäksi tavoitteena on luoda jatkokoulutustoiminta jo defusing-koulutuksen käyneille sekä yhtenäinen koulutusmateriaali saatavaksi kaikille ohjaajille. Toiminnan kehittäminen edellyttää keskustelua jälkipurusta ja sen pitämisen

syistä. Aiheeseen liittyy ennakkoluuloja ja vastustustakin, joita on tärkeä purkaa. – Jos ajattelee, että defusingista tulee huono olo, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että itse defusing aiheuttaisi huonoa oloa. Luultavasti olo tulee traumaattisesta kokemuksesta. Jos kokemusta ei käy läpi, se voi siirtyä myös kotioloihin. Sen vuoksi mieluummin asioita käytäisiin läpi vertaistuellisesti, avaa Sutelainen defusingin tarkoitusta ja hyötyjä. Hän painottaa, että vaikka yksittäinen keikka ei kolahtaisi itselle millään tavoin, se voi kollegalle iskeä aivan eri tavalla. – Jälkipurun pitäminen lisää puhumiskulttuuria. Emmehän me – ei pelastaja, poliisi tai sotilaskaan – ole immuuneja tunteille. Tunteettomia ihmisiä ei edes haluta auttamistyöhön, eikä sellaisia testejäkään ole, muistuttaa Sutelainen. Lisäksi Sutelainen nostaa esiin työnohjauksen. Hän toivoo, että myös pelastusalalle saataisiin post trauma -työpaja, jollaisia esimerkiksi poliisi järjestää pari kertaa vuodessa.

Tulevaisuus Ennen kaikkea Saku Sutelainen toivoo, että henkiselle huollolle saadaan hyvä yhteinen pohja maanlaajuisesti. Jo toimivia käytäntöjä voi oppia ja jakaa muille, jotta vuoden 2019 lopulla kaikilla olisi laadukas ja yhtenäinen henkisen huollon toimintamalli käytössä. Lisää hankkeesta tulossa syksyn 2018 aikana & Saku Sutelainen: saku.sutelainen@sppl.fi

S

Saku Sutelainen

aku Sutelainen sai kimmokkeen henkiseen huoltoon pelastajauransa alkuvaiheessa ambulanssissa työskennellessään. –Pohdin, kuka kohtaa omaisia vaikeiden keikkojen jälkeen – ja että he jäävät aika tyhjän päälle. Aloin miettiä meidän omaa toimintaamme ja olinkin pian defusing-toiminnassa mukana. Halusin lisää tietoa aiheesta. Sutelainen aloitti avoimet kriisityön opinnot ja työskenteli välissä kriisityöntekijänä Helsingin Kriisipäivystyksessä ja sairaanhoitajana HUS Nuorisopsykiatriassa ollen virkavapaalla pelastajan työstään. Elokuusta 2018 lähtien Saku Sutelainen on virkavapaalla palomies-ensihoitajan tehtävistään Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta ja työskentelee projektipäällikkönä Henkinen työsuojelu pelastustoimessa -hankkeessa Suomen Palopäällystöliitossa 1.8.2018–31.12.2019.

• koulutustausta: ensihoitaja (ensihoidon AMK 2016), pelastaja (2004), lähihoitaja (1998), ylioppilas (1995). Lisäksi erilaisia kriisityönkoulutuksia ja työnohjaajakoulutus.

Käytännön vinkit henkiseen huoltoon omassa työyhteisössä: Esimiehellä merkittävä rooli

S

aku Sutelainen listaa vinkit henkisen huollon harjoittelemiseen omassa työyhteisössä. • Esimies: Esimiehellä on merkittävä rooli henkisessä huollossa. Sillä on merkitystä, miten itse ajattelee henkisen huollon tarpeen ja miten sen vie henkilöstön tietoisuuteen. Esimiehen on tärkeä keskustella porukalla pienemmistäkin asioista. Jos esimies ei näe tai tunne alaisiaan, ei hän osaa lukea tarpeitakaan. Se voi lisätä traumakuormaa. • Ymmärrys: On tärkeä oppia ymmärtämään taustojen ja kokemusten vaikutus työminään. Meistä jokaisella on katkeamispiste, myös pelastajilla. Katkeamispisteen esiintulo riippuu elämäntilanteesta. Kotona voi olla vakavasti sairas lapsi, avioeron läpikäynti, läheisen sairastuminen tai omaisen menettämistä. Voi myös tapahtua useita asioita samaan aikaan. Kun keikalla näkee vastaavan kaltaisia tilanteita, voi seinä nousta vastaan. Vaikka olisi koko työuransa ajan kohdannut vaikeita asioita ja kokenut olevansa vahva henkisesti, voivat kokemukset silti viedä voimavaroja.

• Kohtaaminen: Yksinkertainen vinkki on kysyä aamulla työkaverilta mitä kuuluu ja kuunnella vastaus. Näin päästään jo siihen, että kaveri tietää tulevansa kuulluksi. Erityisesti silloin kun joku kertoo, ettei voi kovin hyvin, on tärkeä kysyä voisiko asiasta jutella tai tehdä sille jotain. • Jutelkaa myös positiivisista asioista. Esimerkiksi hyvin mennyttä keikkaa voi myös purkaa. Onnistuneen keikan läpikäynti madaltaa kynnystä puhua vaikeistakin asioista. Vaikeissa tilanteissa ei ole tarkoitus miettiä, kenen syy mikäkin asia oli. Sen sijaan voi käydä läpi tapahtunutta ja keinoja joilla toimintaa voisi parantaa. • Yksi harmaalla alueella oleva tiedostamisen paikka ovat läheltä piti -tilanteet, joita on myös tärkeä puhua auki. • Työyhteisöissä on hyvä selvittää, millaista oman alueen jälkipurkutoiminta on. Miettikää yhdessä, onko tarvetta yhteiselle tai yksilökohtaiselle keskustelulle. Tekstit ja kuva: Siiri L’Ecuyer


Muutosjohtamisen tukemisen hanke tähtää kivuttomampaan muutokseen pelastusalalla Suomen Palopäällystöliitto toteuttaa muutosjohtamisen hankkeen, jonka ohjaukseen osallistuvat liiton lisäksi sisäministeriön ja pelastuslaitosten edustajat. Muutosjohtamisen tukemisen onnistumiseksi hankkeessa tehdään kiinteää yhteistyötä pelastustoimen uudistushankkeen kanssa. Lisäksi työmarkkinajärjestöt, pelastustoimen järjestöt ja muut tärkeät sidosryhmät osallistetaan hankkeeseen. Suomen Palopäällystöliiton koulutuspäällikkö Camilla Volanen palaa perhevapailta takaisin töihin suoraan hankkeen pariin. Kysyimme Camillan tunnelmia ennen hankkeen alkua. Minkälaiset tunnelmasi ovat ennen hankkeen alkua? Olen ollut reilun vuoden niin sanotusti sivussa työelämästä perhevapaille ja seurannut alaammekin hyvin vahvasti vaikuttavien muutosten toteutumista "siviilisilmin". Jos aivan tavallisena kansalaisena on lievästi sanottuna epätietoinen olo maamme hallintoa ja sen eri toimintoja koskevista uudistuksista, voin vain arvailla miltä jo reilut pari vuotta kestänyt odottelu ja lopulta uuden määräajan antaminen tuntuvat pelastuslaitosten johdossa tai työntekijöistä.

Minkälainen hanke on, mitä siinä on luvassa? Itse kuvailisin hanketta hyvin vuorovaikutteisten tilaisuuksien sarjaksi, joiden sisältö on toivottavasti mahdollisimman pitkälti kentän toiveita ja tarpeita kuunnellen laadittu. Leikkisästi sanoisin, että lopun ajan ja uuden alun välisen raon kaventamista eli mahdollisimman sujuvan ja kivuttoman uudistuksen toteutumisen tukemista niin, että esimerkiksi turha muutosvastaisuus ei veisi päähuomiota itse uuden toiminnan käynnistämisestä.

8

Mitä odotat hankkeelta? Järjestettäviin tilaisuuksiin ja muun muassa verkkoluentoihin aktiivista osallistujajoukkoa totta kai, mutta ehkä vielä enemmän sitä, että hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen yhä useammalla pelastusalalla toimivalla olisi tunne, että heitä on kuunneltu ja he ovat olleet tietoisia tulevasta.

Mitä haluat tarjota hankkeelle? Oman kokopäiväisen työpanokseni lisäksi mahdollisimman laajan verkoston luomaan oikeasti kiinnostavaa, ajankohtaista ja tarpeellista sisältöä mahdollisimman onnistuneen muutosjohtamisen tukemiseksi. Kyseessä ei ole yhden ihmisen projekti, vaan toivottavasti yhteistyössä tiiviiksi hiottu paketti.

Miksi hankkeesi on tärkeä? Pelastusala tuntuu eläneen jatkuvassa muutoksessa oikeastaan koko sen varsinaisen olemassa olon ajan ja jonkinlaisista muutosten johtamista on ollut pakkokin tehdä. Kuitenkaan sen laatuun tai johtamisen tukemiseen ei ainakaan merkittävissä määrin ole aikaisem-

min kiinnitetty huomiota. Kaikki organisaatiot elävät ja muuttuvat ajan kuluessa, mutta se miten muutokset viedään läpi, vaihtelee valtavasti. Toivon hankkeen lisäävän erityisesti avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta yhdessä alamme laajimmista muutoksista. Lisätietoa hankkeesta syksyllä 2018. Camilla Volanen, koulutuspäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto camilla.volanen@sppl.fi


Palopäällystöliitto @ SuomiAreena 2018, Pori SuomiAreenan tämän vuoden yksi pääteema on turvallisuus. Näinpä Palopäällystöliittokin on vahvasti mukana SuomiAreenassa.

Laita seuraavat tilaisuudet itsellesi ylös! Ke 18.7.2018 klo 13–14 Kaupungintalon pihalla (Hallituskatu 12) on Palopäällystöliiton keskustelutilaisuus otsikolla ”Mitä hybridiuhat tarkoittavat arjen turvallisuudelle?”. Keskustelijoina ovat johtaja Ilkka Horelli Lounais-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueelta, tutkija, STT Saara Jantunen Puolustusvoimista, sisäministeri Kai Mykkänen (Kok.) ja pelastuskomentaja Simo Weckstén Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Tilaisuuden juontaa liiton viestintäpäällikkö Siiri L’Ecuyer. SuomiAreenan keskustelutilaisuudet ovat kaikille avoimia eivätkä edellytä etukäteisilmoittautumista.

Ke 18.7.2018 klo 17–19 Porin pelastusasemalla (Satakunnankatu 3) on Satakunnan pelastuslaitoksen ja Palopäällystöliiton yhdessä järjestämä, jo perinteeksi muodostunut cocktail-tilaisuus, jossa voit verkostoitua ja tavata tuttuja kevyen purtavan ja juotavan äärellä. Ilmoittaudu osoitteessa www.sppl.fi/suomiareena2018 viimeistään pe 29.6.2018. Tilaisuuden pukukoodi on kesäinen smart casual.

Pe 20.7.2018 klo 13–14 Purje-lavalla (Raatihuoneenpuisto, Hallituskatu) on pelastuslaitosten kumppanuusverkoston, Palopäällystöliiton, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja sisäministeriön yhteisesti järjestämä keskustelutilaisuus otsikolla ”Turvallisuuden myytinmurtajaiset”. Tilaisuudessa poliitikot ja muut julkisuuden henkilöt keskustelevat leikkimielisen kilpailun ohella turvallisuuteen liittyvistä myyteistä. Tilaisuuden juontaa toimittaja Kirsi Alm-Siira.

Lisäksi SuomiAreenassa on lukuisia muita pelastusalan kannalta kiinnostavia tilaisuuksia ja tapahtumia. Esimerkiksi Satakunnan pelastuslaitos on edustettuna Porissa samaan aikaan järjestettävillä asuntomessuilla. Toivottavasti näemme mahdollisimman monen kanssa kesäisessä Porissa!


PAL

T IVÄ

ÄÄL LYSTÖ PÄ P O

18

LA

HT

18

20 I 21. 4.3.20 –2

2019 Palopäällystöpäiviä valmistel Palopäällystöpäivät 2018 Lahden Sibeliustalolla sai osallistujilta erinomaisen palautteen sekä sisällön, että järjestelyidenkin puolesta. Palopäällystöliitto kiittää kaikkien osallistujien ohella PäijätHämeen Liittoa, pelastuslaitosta ja Lahden VPK:ta erinomaisesta yhteistyöstä sekä runsasta näytteilleasettajajoukkoa aktiivisesta mukana olosta. Näyttely on osallistujien mukaan merkittävä osa tapahtumakokonaisuutta. 10

L

iiton toimistolla runsasta osallistujapalautteita on luettu hyvillä mielin mutta kuitenkin kriittisesti kehittämiskohteita etsien. Aina löytyy parannettavaakin. Aidon vuorovaikutuksen aikaansaaminen on yksi Palopäällystöpäivien keskeisimpiä tavoitteita. Viestiseinästä ja striimauksesta huolimatta meillä on vuorovaikutuksessa vielä kehittävää tulevina vuosina. Toinen selkeänä kehittämiskohde on sopimuspalokuntien toimintaa käsittelevä ohjelmakokonaisuus, joka vaatii uudistamista mielenkiinnon lisäämiseksi. Tänä vuonna erityistä kiitosta sai varautumisen pre-seminaari, joka oli nyt kiinteä osa Palopäällystöpäiviä. Myös toimialan ulkopuolisia alustuksia kaivataan. Madvetures-kaksikon, Rikun ja Tunnan alustus monikulttuurisuudesta ja suvaitsevaisuudesta sai osallistujien silmät avautumaan. Oli heillä myös hyviä käytännön vinkkejä viestintään.

Palopäällystöpäivien 2018 palautteesta poimittua ”Erittäin hyvin pidettyjä puheita ja luentoja, joita oli helppo kuunnella mielenkiinnolla, esiintyjillä siis puhelahjat hallussa. Aiheet oli valittu hyvin.” ”Kyllä nyt oli kaikkien aikojen paras anti, varsinkin pre-seminaari!!!! KIITOOOS!!!! Voiko tästä enää parantaa???”


llaan jo nyt hyvissä tunnelmissa ”Sisällöt osin yleisaiheita, joka osaltaan on hyvä ja alalla eri tehtävissä toimijoita yhdistävä tekijä. Kokonaisuus oli viihdyttävä ja aikaa jäi myös verkottumiselle. Vaikka asiaa olikin paljon, ei uuvuttanut.” ”Työaikakeskustelu ei oikein päässyt sille uralle mitä odotin. Jotenkin jäi sellainen kuva, että oli jäykkä asetelma. Olisiko keskustelijoita pitänyt olla pari lisää, ehkä kenties jonkun toisen alueen pelastusjohtaja myös? Nyt tuli vain Keski-Suomen pelastuslaitoksen johdon näkemys kaksivuorotyön osalta mutta olisin kaivannut myös jonkun vrk-rytmiä tekevän pelastuslaitoksen johdon näkemystä, miksi heillä on valittu vrk-rytmi.” ”Parempi sisältö kuin edellisenä vuonna. Erityisesti viestintä- ja kulttuuriohjelmat olivat tosi hyviä: aiheita, joista pitäisi puhua mutta ei puhuta. Varsinkin vanhanliiton miehille todella tarpeellisia aiheita.”

Osallistujilta runsaasti ideoita vuodelle 2019 Ensi keväänä Hämeenlinnassa varautumisen pre-seminaari tulee keskittymään useisiin ajankohtaisin aiheisiin. Poliittisista päätöksistä huolimatta uudistushankkeet ovat varmasti esillä. Palautteista 11


nousivat esiin muun muassa seuraavat aihetoiveet: laaja onnettomuuksien ehkäisyn näkökulma osana pelastustoimea sekä pidemmälle tulevaisuutteen katsova lähestyminen yhteiskunnan kehitykseen ja sitä kautta toimialan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Palautteiden perusteella näyttäisi siltä, että henkilöstöjohtamisen teemoille on edelleen kovasti kysyntää: miten pelastuslaitoksiin

12

luodaan luottamusta herättävä, motivoiva, innostava ja kehittyvä työyhteisö? Jatkossa meidän tulee pohtia myös osallistujien hyödyntämistä laajemman näkökulman saamiseksi toimialaa koskeviin ajankohtaisiin aiheisiin. Erilaiset sähköiset työkalut mahdollistaisivat varmasti nykyistä osallistavamman tavan päivien toteutukseen esimerkiksi erilaisten valmiiksi mietittyjen aiheiden

työstämiseen tai kansallisen tilannekuvan kokoamiseen jonkin teeman ympäriltä. Näiden aiheiden ympärille on hyvä lähteä rakentamaan vuoden 2019 ykköstapahtumaa, joten tavataan Verkatehtaalla 3–6.4.2019. Tomi Timonen, koulutusjohtaja, Suomen Palopäällystöliitto


13


PAL

18

LA

Delete Finland Oy

Dafo Oy

I 2 1 . 4.3.20 –2

Avack Oy konsultoi ja suunnittelee viestintä- ja hälytysjärjestelmät sekä urakoi kohteen av-järjestelmän, kuten auditorio-, neuvottelu-, luokka- ja valvomotilat. Toimitamme myös esityslaitteet ja ohjausohjelmat tarpeiden mukaan. Lisätiedot: teemu.kesa@avack.fi

Dräger Suomi Oy Dräger Suomi Oy:n edustajat Teemu Riihimäki ja Johanna Meriluoto esittelevät Drägerin happihengityslaitetta, palokypärää, kasvo-osaa, kommunikaatiojärjestelmää ja puhallinyksikköä näyttelysalissa. Kiinnostusta herätti erityisesti uusi monikaasumittari Dräger X-am 8000. Osallistuminen Palopäällystöpäiville antoi Dräger Suomi Oy:n tiimille mukavia tapaamisia ja keskusteluita uusien ja tuttujen pelastusammattilaisten kanssa. Tunnelma salissa oli korkealla! Lisätiedot: teemu. riihimaki@draeger.com

14

Deleten vahinkopalvelut esittäytyivät Palopäällystöpäivillä Deleten palvelut kattavat vesivahinkoja tulipalovahinkojen jälkivahinkotorjunnat, kosteuskartoitukset, vahinkokartoitukset sekä saneeraus- ja jälleenrakennustytöt. Delete hoitaa myös kosteusvaurioituneiden rakenteiden kuivatukset, homesiivoustyöt ja desinfioinnit. Palvelemme myös ennaltaehkäisevästi, ja hoidamme niin pienet kuin suuremmatkin vahingot Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Keski-Suomessa, kertoo toimialapäällikkö Pekka Kiho (oikealla kuvassa). Lisätiedot: www.delete.fi ja pekka. kiho@delete.fi

18

20 HT

Avack Oy

T IV Ä

PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVIEN TUOTE-ESITTELIJÄT

ÄÄ LLYSTÖ PÄ OP

Dafo Oy:n osastolla oli esillä mm. Holmatron uusia, tehokkaita EVO 3 –akkutyökaluja, joista kuvassa kevyt 5240 CL –levitin. Lisäksi esillä oli DSPA-heittosammutin ja Flirin lämpökameroita. Dafo on Pohjoismaiden johtavia palo- ja pelastuskaluston toimittajia. Dafo Oy:n Suomen toimipiste sijaitsee Vantaalla. Lisätietoja: www.dafo.se ja http:// www.dafo.fi


PAL

18

LA

C.P.E. Sales Finland Oy

FinnSec-messut

18

20 HT

Atlas Copco

T IV Ä

PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVIEN TUOTE-ESITTELIJÄT

ÄÄ LLYSTÖ PÄ OP

I 2 1 . 4.3.20 –2

Lisätiedot: mikko.kankanen@cpe.fi

Atlas Copco valmistaa laadukkaat Wedauppopumput omalla tehtaallaan ja edustajana sekä huoltoverkon ylläpitäjänä Suomessa toimii Talhu Oy. Weda-uppopumput ovat markkinoiden laadukkaimpia ja kokoonsa nähden myös tehokkaimpia uppopumppuja. Suunnittelun lähtökohtana on luotettava ja varmatoiminen käytettävyys sekä helppo ja nopea huollettavuus. Erinomainen Wedatuoteperhe ja luotettavat yhteistyökumppanit tekevät toiminnasta helppoa ja turvallista. Lisätiedot: eemeli.erola@fi.atlascopco.com

Elektro-Arola Oy

Elektro-Arolan tekninen asiantuntija Juha Haastola esitteli pelastusajoneuvojen uutta SNP v3 status-, navigointi- ja ohjaussovellusta ja muita hälytys- ja viestintätekniikan uutuuksia. Lisätiedot: kalle.arola@elektro-arola.fi

El-Björn Oy Lisätiedot: dennis@elbjorn.fi

Palopäällystöliitto on mukana FinnSecmessuilla 2.–3.10.2019 Messukeskuksessa Helsingissä. FinnSec-messujen myyntipäällikkö Virpi Jokitalo ja Palopäällystöliiton koulutuskoordinaattori Henriikka Majoniemi ovat tehneet yhteistyötä pitkään. Lisätiedot: virpi.jokitalo@messukeskus. com

Ferno Norden Oy

Vesa Jokipelto Ferno Nordenista oli esittelemässä Traverse Rescue -pelastuspaarimallistoa, Whelen hälytysvaloja, Triopan-varoituskylttejä ja -valoja, S-Cut-leikkureita ym. Ferno Norden Oy on erikoistunut pelastus- ja ensihoito välineisiin. Lisätiedot: minna@fernonorden. com

Hygio Oy

Hygio kiinnosti kävijöitä entistä enemmän Lahdessa. Hygion otsonointikaappeja näkeekin jo ympäri Suomen paloasemilla ja tulevaisuudessa ratkaisuun turvaudutaan yhä useammin. Jos et päivillä ehtinyt tutustua Hygioon niin esittelyn saat pyytämällä, löydät yhteystiedot osoitteesta Lisätiedot: www.hygio.fi ja jenna.metsanpera@hygio.fi

Hedengren Security Oy Ab Peter Malmelin Hedengren Securitystä oli paikalla kertomassa muuttuvasymbolisten opasteiden tuomasta lisäturvasta sekä Prodex Firescape -järjestelmän eduista, kun poistumisvalot ja paloilmoitin on integroituna samassa järjestelmässä. Lisätiedot: peter.malmelin@hedengren.fi 15


PAL

18

LA

Suomalaiset laadukkaat suojaustuotteet viranomaiskäyttöön materiaalien ja henkilöiden suojaksi sekä varastoiksi. Erikoisosaamisemme ovat kaikissa sää- ja ilmasto-olosuhteissa toimivat räätälöidyt innovatiiviset ja käyttäjäystävälliset ratkaisut. Valmistamme, kehitämme ja testaam-

iLOQ Oy

I 2 1 . 4.3.20 –2

me suojausratkaisuja yhteistyössä pelastus- ja turvallisuusviranomaisten kanssa sekä suorittamme huoltotoimenpiteitä. Tuotetarjonnassamme ovat mm. ilmakaariteltat, erilaiset puhdistussuihkujärjestelmät ja suojausjärjestelmät sekä ColProjärjestelmät. Asiakkaan tarpeen mukaan erilaiset tukijärjestelmät, vaarallisen aineen säkit, tarvikelaukut, sukellus- ja ruumispussit, sirpalesuojat, pisarat, säiliöt ja altaat, öljypuomit sekä muut asiakkaan tarpeeseen suunnitellut sovellukset. Lisätietoa: http://www.ic2feeniks.fi/ https://www.linkedin.com/company/ic2feeniks-oy/ https://twitter.com/IC2Feeniks https://www.facebook.com/IC2feeniks/

Secrow Oy Notecrow on mobiilisovellus pelastusaseman ohjeiden ja tietojen jalkautuskanavaksi. Se toimii myös tietokoneella.

18

20 HT

IC2 Feeniks Oy

T IV Ä

PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVIEN TUOTE-ESITTELIJÄT

ÄÄ LLYSTÖ PÄ OP

Pelastusasemien sovellukset voidaan yhdistää pelastuslaitos-kokonaisuudeksi. Kaikki tarvittava tieto on jokaisella palokuntalaisella vain parin klikkauksen päässä. Lisänä voi olla aseman vierailijoille jaettava pelastusohjeistus sisältäen esim. ea-ohjeet ja videot sekä linkit SPPL:n EXITvideoihin. https://tag.notecrow.com/tag/58840a11 Lisätiedot: rauno.varis@secrow.fi

iLOQin edustajat Toni Päivinen ja Kai Patja esittelivät uusinta lukitusinnovaatiota, joka hyödyntää älypuhelimen NFC-teknologiaa siten, että lukko lukee kulkuoikeuden ja saa tarvitsemansa virran puhelimesta. Teknologian avulla puhelin muuttuu avaimeksi ilman, että älylukko tarvitsee mitään ulkopuolista virtalähdettä, kuten paristoja tai kaapelointeja. Lisätiedot: sonja.leiden@iloq.com

Interfire Products Oy

Interfire Products Oy tuo maahan erittäin korkeatasoisia Reach and Rescue -pelastusvälineitä. Pelastusvälineet soveltuvat erittäin hyvin apuvälineiksi sekä vesipelastukseen että korkealta pelastamiseen. Teleskoopit on valmistettu hiilikuidusta ja pisimmät ovat 17 m. Teleskooppien päähän voidaan liittää paljon erilaisia apuvälineitä koukuista kameroihin. Lisätiedot: mika.jarvenpaa@interfireproducts.com 16


PAL

18

LA

Millog Oy

Sarlin Oy Ab

18

20 HT

Sarco Oy

T IV Ä

PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVIEN TUOTE-ESITTELIJÄT

ÄÄ LLYSTÖ PÄ OP

I 2 1 . 4.3.20 –2

Lisätiedot: kari.aho@sarco.fi

Magister Solutions Oy Lisätiedot: jani.lehtinen@magister.fi

Millog on kunnossapitoon sekä elinjakson hallinta- ja materiaalipalveluihin erikoistunut yritys. Puolustusvoimien strategisena kumppanina vastaamme Maavoimien ja Merivoimien materiaalin kunnossapidosta sekä erikseen sovituista Ilmavoimien materiaaleista. Tarjoamme myös kunnossapitoa Puolustusvoimien ulkopuolisille asiakkaille. Osaamisemme kattaa mm. suojelu- ja pelastusalan järjestelmien kunnossapidon, sekä kaasunilmaisimien valmistuksen. Kunnossapidon lisäksi tuotamme elinjaksonhallinnanpalveluita ja osallistumme asiantuntijoina materiaalihankkeisiin. Lisätiedot: kimmo.maatta@millog.fi

Saurus Oy KK-Module Oy

KK-Module Oy oli tänäkin vuonna esittelemässä öljyntorjunta tuotteitaan Palopäällystöpäivillä ja jälleen kerran päivät olivat todella onnistuneet. Haluammekin kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita onnistuneista päivistä! Lisätiedot: viljami.hannula@kartanokoneet.fi

Saurus Oy:n osastolla sai jälleen helpotusta ajoneuvokalustoon ja huoltoon liittyviin kysymyksiin. Esittelijät kiittävät osastolla vierailleita ja kaikkia onnistuneista opintopäivistä. Oli taas kiva nähdä! Oikein hyvää ja turvallista kesää kaikille! Lisätiedot: jari.suutari@saurus.fi

Sarlin oli jälleen mukana Palopäällystöpäivillä. Kuvassa Marko Kärkkäinen (oik.) esittelemässä Honeywellin laajaa kaasuhälytinvalikoimaa. Honeywellin kaasuhälyttimiä on käytössä pelastustoiminnassa ympäri Suomen. Lisäksi paineilma-asiantuntijana paikalla oli Reijo Raja-aho, ja esillä Bauer MV250 -korkeapainekompressori turvallisen hengitysilman tuottoon. Lisätiedot: marko.karkkainen@sarlin. com ja reijo.raja-aho@sarlin.com

Malux Finland Oy

Motorolan uusi johtopuhelin ST7000 on saatavissa nyt VIRVE verkkoon! ST7000 on näppärä, kevyt, markkinoiden matalin johtoradio. Herkkä vastaanotin, joka takaa verkossa pysymisen verkon äärialueilla ja johtoradioluokassa sillä on suurin 1,8W lähetysteho. Iskunkestävyys ja kosteudensieto on testattu MIL STD 810 F, G mukaan ja ST7000:ssa on ylivoimainen 20 tunnin akunkesto. Lisätiedot: ville.maijala@malux.fi

17


PAL

18

LA

18

20 HT

Veljekset Kulmala Oy Standby Oy Ab

T IV Ä

PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVIEN TUOTE-ESITTELIJÄT

ÄÄ LLYSTÖ PÄ OP

I 2 1 . 4.3.20 –2

Telko Oy

Lisätiedot: ari.virtanen@telko.com

Thinger Oy

Lisätiedot: tapio.korhonen@veljeksetkulmala.fi

Standby Oy Ab esitteli uusia kaksivärivaroitusvaloja, joita löytyy mm. sininen/ keltainen-, sininen/valkoinen- sekä keltainen/valkoinen-yhdistelminä. Nyt on siis mahdollista käyttää varoitusvaloa myös työvalona. Lisätiedot: mika.paavola@standby.eu

Teknosafe Oy Teknosafe Oy:stä Elina Metsi ja Anna Helminen esittelivät päivien kattavan leikkauksen tuotevalikoimastamme: Sthamer-vaahtonesteitä, x380-lämpökameraa, Lukas-pelastusvälinesarjoja, Vetter-nosto-

tyynyjä ja -pelastuskalustoa sekä Tesimaxkemikaalisuojapukuja. Ja Palopäällystöpäivien tapaan hauskaa oli tälläkin kertaa! Lisätiedot: anna.helminen@teknosafe.fi

Thingerin osastolla esiteltiin mm. viikkotarkastuksen iPad-versiota ja keskusteltiin laajemminkin alan digitalisaatiosta. Erityisesti tabletilla tehtävä viikkotarkastus herätti paljon kiinnostusta. Lisätiedot: juha.borenius@thinger.fi 18


PAL

20

18

LA

HT

Turvata Oy ja Turvanasi-ketju

Turvatan ja Turvanasi-ketjun osastolla oli kaikkina päivinä runsas joukko kävijöitä tutustumassa tuoteuutuuksiin. Lisätiedot: petteri.kivioja@turvata.fi peter.kallio@turvata.fi jens.tegengren@turvata.fi mika.nilsson@turvata.fi

Veikko Nummela Oy TR-Vesitykit Oy Rauplan Oy

Lisätiedot: iivari@veikkonummela.fi

SPR/Vapepa

18

PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVIEN TUOTE-ESITTELIJÄT

T IV Ä

ÄÄ LLYSTÖ PÄ OP

I 2 1 . 4.3.20 –2

YTM-Industrial Oy

YTM-Industrial Oy:n osastolla tuotepäällikkö Manu Alarto keskustelee VarsinaisSuomen pelastuslaitoksen edustajien kanssa ANSUL R-102 ammattikeittiöiden sammutusjärjestelmästä. Lisätiedot: manu.alarto@ytm.fi

Zenitel Finland Oy

Ursuk Oy

Lisätiedot: niki.haake@redcross.fi Kiinnostuneita riitti Ursuitin osastolla vaikka paikka oli hieman syrjässä. Lisätiedot: lassi.lindstedt@ursuk.com

Vema Lift Oy

Tampereen Messut Oy

Lisätiedot: veli-pekka.rouvali@tampereenmessut.fi

Lisätiedot: timo.kangasniemi@vema.fi

Turvajärjestelmät muuttuvat verkkopohjaisiksi, siirtyvät pilveen ja integroituvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä tuo kriittiseen kommunikointiin aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Integroinnit, käyttöliittymät, päivitykset ja monitorointi verkon yli, skaalautuvuus, on line -valvonta ja poikkeamiin reagointi välittömästi mistä ja milloin tahansa. Zenitelin ACM-, EXIGO- sekä Motorolan MOTOTRBO -tuotealustoilla turvaat investoinnit pitkälle tulevaisuuteen. Äänialustamme voidaan integroida IP -pohjaisiin kamera-, kulunvalvonta- ja palojärjestelmiin. Lisätiedot: Zenitel Finland Oy Olarinluoma 14, 02200 Espoo. Puh. 020 7792270 tai sales.finland@zenitel.com www.zenitel.com 19


Pelastusalan arvot – turvallinen ja kriisinkestävä Suomi

”Mitä arvoamme haluamme erityisesti korostaa tässä tehtävässä? Missä sen tulisi näkyä?”

Inhimillisesti

• Kohtelemme ja palvelemme jokaista yhdenvertaisesti • Olemme kiinnostuneita ihmisistä ja kysymme: "miten voit?" • Kohtaamme ihmisen työyhteisössä ja työtehtävissä – vaikeissakin tilanteissa • Annamme rakentavaa palautetta ja kiitämme hyvin tehdystä työstä

Ammatillisesti

”Mikä tässä meni hyvin?” ”Mikä arvomme toteutui erityisen hyvin? Kertokaa esimerkkejä.” ”Mikä arvomme voisi jatkossa näkyä paremmin?” ”Mitä opimme tästä?”

• Toimimme yhteistyökykyisesti ja -haluisesti • Annamme tilaa uusille ajatuksille – haluamme oppia uutta • Kehitämme omaa ja työyhteisön osaamista • Olemme ylpeitä työstämme ja toimimme kaikki pelastusalan puolesta

Luotettavasti • Annamme tietoa avoimesti ja nostamme rohkeasti asioita esiin • Toimimme luottamuksen arvoisesti kaikissa tilanteissa • Osoitamme luottamusta toisillemme • Kannamme vastuuta yhdessä ja yksilöinä

20

”Mitä meille tarkoittaa inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti?”


Arvojen toteutumista edistää avoimuuden rakentaminen suunnitelmallisesti ”Mikä muutos/asia edistäisi sinun työskentelyä yhteisien arvojen mukaisesti?” Näin kysyttiin pelastusalan toimijoilta loppuvuodesta 2017 osana pelastusalan arvojen uudistustyötä. Kysymykseen tuli 280 avointa vastausta. Avoimuuden tarve esiintyy vastauksissa 72 kertaa. Suuri osa avoimuuteen liittyvistä kommenteista koskee tarvetta avoimuuden lisäämiselle ja avoimelle keskustelulle.

P

elastusalalla käytävä keskustelu viestinnästä painottuu helposti ulkoiseen viestintään ja sen kulmakiviin. Toisinaan keskustelu pyörii enemmän itse viestinnän kuin viestinnällisten sisältöjen ja niiden rakentamisen ympärillä. Vielä vähemmälle on jäänyt keskustelu organisaatioiden sisäisestä viestinnästä, työyhteisöviestinnästä. Työyhteisön viestintä ei synny itsestään kertomalla, että se on kaikkien tehtävä. Kuten viestintä yleensä, myös työyhteisön viestintä rakentuu ihmisten vuorovaikutuksessa ja tarvitsee usein sen JONKUN joka saa koordinoida, suunnitella ja myös korjata epäkohtia avoimesti.

Avoimuuden lisääminen työyhteisössä Avoimuus viestinnässä liittyy muun muassa siihen, onko organisaatiossa linjattu sisäisten asioiden käsittelyä. Avoimuus liittyy myös ratkaisuihin siitä, mitä käsitellään ulospäin, kuka käsittelee ja miten. Tavoitteiden kartoittaminen ja suunnittelu on yksi tärkeä osa organisaatoin toimintaa – myös viestinnässä. Viestinnällisten asioiden suunnittelu jää kuitenkin helposti huomiotta. Tiedon puutteeseen voi vaikuttaa yksinkertaisimmillaan se, että on pudonnut sähköpostin jakelulistalta tai menettänyt kärsivällisyytensä etsiessään tietoa organisaation kansiohierarkiasta. Yksittäinen esimies voi ajatella toimivansa oikein laittamalla tärkeät lomakkeet ”sinne

kansioon” tai jakamalla ne tietylle sähköpostijakelulistalle. Viestin välitys ei kuitenkaan onnistu, jos kansiorakennetta ei ole a) organisoitu ja b) perehdytetty kaikille sitä käyttäville. Jos taas JOKU ei ole huolehtinut sähköpostin jakelulistojen päivityksestä ja organisaation sähköpostietiketistä, voi osa viestiä tarvitsevista jäädä autuaan tietämättömiksi asiasta. Pahimmillaan ihmiset eivät tiedä, mitä tietoa he tarvitsevat ja mistä jäävät paitsi. Viestinnän organisoimisessa ja suunnittelussa on ajankäytöllinen hyöty. Kun esimerkiksi henkilöstön tarvitsema tieto on helposti saatavilla ja organisoitu, säästyy työaikaa jota jokainen yksilö muutoin käyttäisi tiedon etsimiseen. Onnistunut ja suunniteltu ulkoinen viestintä ehkäisee turhaa räpiköimistä ja auttaa tavoittamaan yleisöä vähemmällä vaivalla. Viestinnän tekeminen ei ole pelkästään viestin sylkemistä ulos. Jos se olisi, kuka tahansa olisi taitava viestijä. Hyvin ajateltu viestintä ennaltaehkäisee olettamuksia ja huhuja. Hyvin hoidettu työyhteisöviestintä tukee myös ulkoisen viestinnän onnistumista. Kun asiat käsitellään ensin sisäisesti, niiden käsittelyn tarve julkisesti tai kuppikunnissa spekuloiden vähenee.

Avoimuus ulkoisessa viestinnässä Pelastusalan viestintäkeskustelussa on aikaajoin havaittavissa ”musta tuntuu”, ”ehkäpä”, ”vaikuttaa siltä”, ”mun mielestä” -alkuisia il-

mauksia. Keskustelua seuraavat (usein muun alan sisällä toimivat) voivat havaita vahvaa itsekritiikkiä alan viestintää kohtaan. Virheitä ja ongelmia löytyy, mutta ratkaisut ja rakentavat ehdotukset jäävät helposti pimentoon. Pelastusalalla todella tapahtuu paljon hyvää viestinnällisesti. Sen osoittivat muun muassa toukokuiset Turvallisuusviestinnän opintopäivät Turussa, joilla eri pelastuslaitosten edustajat esittivät turvallisuusviestinnällisiä käytäntöjään. Myös verkostoituminen, kohtaaminen ja vuorovaikutus on osa viestintää. On tärkeä pysähtyä välillä miettimään viestintää rakentavasti. Mitä me teemme jo hyvin, mikä meillä toimii? Mitä meidän tulee korjata ja miksi? Kuinka sen teemme? Entä mitä me voimme oppia muilta? Mihin me kaipaisimme apua ja keneltä me sitä saisimme? Pelastusalan viestintä vaatii aimoannoksen kannustusta – ja organisointia. Intoa, tekemistä ja myös osaamista kyllä löytyy. Pelastusalalla käytävä keskustelu viestinnän kehittämisestä vaatii monipuolista tarkastelua myös alan arvopohjaan nojaten. Mitä arvot tarkoittavat pelastusalan viestinnälle? Miten arvot toteutuvat työyhteisöviestinnässä? Entä mitä yhteiset arvot tarkoittavat silloin, kun henkilöstön jäsenet edustavat itseään ja organisaatiotaan vapaaajalla? Edellytetäänkö henkilöstöltä inhimillisyyttä, ammatillisuutta ja luotettavuutta myös työajan ulkopuolella ja jos, niin miten? Turun Kauppakorkeakoulun kuvauksen mukaan avoimuus ilmenee avoimena toimintakulttuurina.

”Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – yhteistyössä: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti” 21


Avoimuus tarkoittaa sitoutumista uuden tiedon välittämiseen ja keskusteluun ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Avoimuutta edistävien seikkojen listalta löytyy muun muassa vaikeiden asioiden esille ottaminen ja käsittely sekä erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen. Avoimuutta tuhoavaksi todetaan tiedon panttaaminen, tiedon käyttö vallan välineenä, asioista viestiminen vain sisäpiirissä ja vain joidenkin mielipiteiden kuuntelu. Palosuojelurahaston tukeman pelastusalan arvotyön aikana vuosina 2017–2018 varsinaiset kolme arvoa – inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti – säilyivät ennallaan. Ingressiin sisältyy nykyään myös termi yhteistyössä. Avoimuus löytyy sisäänkirjoitettuna arvoista:

• Inhimillisesti: kohtaamme ihmisen ja olemme kiinnostuneita. • Ammatillisesti: annamme tilaa uusille ajatuksille. Toimimme yhteistyökykyisesti ja -haluisesti. • Luotettavasti: annamme tietoa avoimesti ja nostamme rohkeasti asioita esiin. Seuraavan lehden ilmestyessä syksyllä 2018 haluamme kertoa, mitä se joku on tehnyt oman työyhteisöviestintämme kehittämiseksi ja siitä, miten arvoja pyritään jalkauttamaan käytännössä. Siihen asti turvallista kesää jokaiselle, avoimissa yhteistyötunnelmissa! Siiri L'Ecuyer, viestintäpäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto

Keskustellaanko arvoista? Ovatko arvot olennainen osa pelastustoimen toimintakulttuuria vai ovatko ne liuta sanoja, joilla luodaan pelastustoimelle imagoa? Ehkä kumpaakin, mutta toivon että arvot voisivat näkyä, tai etenkin kuulua arkisessa työympäristössämme.

T

yöskennellessäni Palopäällystöliitossa olen huomannut arvokeskustelun olevan kiinteämmin osa keskustelua kuin aiemmissa työtehtävissäni. Tämä johtuu osittain varmastikin Palopäällystöliiton roolista arvotyöskentelyssä, mutta arvojen näkökulma on myös konkreettisen arvotyötä koskevan keskustelun lisäksi vahvasti läsnä tavassamme pohtia pelastusalan tapahtumia.

Arvot uivat keskusteluumme yleisimmin uutisvirroista, joissa on syytä arvioida pelastustoimen toimintaa arvojen näkökulmasta. Esimerkiksi vuoden 2018 alussa ilmestynyt Helsingin Sanomien juttu ulkomailla vapaaehtoistyöntekijänä toimivasta palomiehestä kirvoitti paljon keskustelua. Jutussa haastateltava vertaili auttajan rooliaan palomiehenä ja vapaaehtoistyöntekijänä toisiinsa. Hänen suh-

tautumisensa prostituutioon sai monen pelastusalan toimijan niskakarvat pystyyn, sillä tämän kaltaiset ulostulot vaikuttavat meidän kaikkien maineeseen. Lehden juttua käsiteltiin kahvipöydässämme juurikin aiemmin mainituista näkökulmista; toimiiko jutussa esiintynyt palomies pelastustoimen arvojen mukaisesti ja minkälainen vaikutus tämänlaisella esiintymisellä on pelastustoimen imagoon. Mielestäni arvot tulevat osaksi toimintakulttuuria tämänkaltaisen keskustelun myötä, jolloin ääneen pohditaan toimiemme tarkoitusperiä ja sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin, joina arvoja voi myös pitää. Parilla eri koulun penkillä istuessani olen oppinut, että ihmiset muuttavat mielipiteitään, kun ne haastetaan riittävän hyvällä argumentaatiolla. Asenteisiin voidaan vaikuttaa ja ne muuttuvat, mutta huomattavasti vaikeammin kuin mielipiteet. Arvot ovat tässä hierarkiassa se vakain, vaikutuksille vähiten altis osa ihmismieltä. Arvojen merkitys vaihtelee sen mukaan, keneltä niistä kysytään. Vaikka pelastusala onkin melkoisen homogeeninen työyhteisö, on jokaisella sen jäsenellä oma yksilöllinen arvopohja, jonka kautta syntyy yksilöllisiä käsityksiä myös ammatillisista arvoista. Ammatillisuus, inhimillisyys ja luotettavuus ovat tärkeitä sanoja. Ne sopivat hyvin pelastustoimelle osaksi sekä toimintakulttuuria että imagoa. Mitä termeihin sisältyy ja miten ne asettuvat järjestykseen? Kysymys on moniulotteinen, jonka vastauksiin pääsee parhaiten käsiksi keskustelemalla. Tästä syystä rohkaisen jokaista työyhteisöä ja yksilöä keskustelemaan arvoista, niiden sisällöstä ja merkityksestä omissa työtehtävissä. Siten arvoista tulee kiinteämpi osa toimintakulttuuriamme. Mikko Poutala, koulutuspäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto

22


Arvot arkeen P

alopäällystöliitto sai olla vetämässä yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa Palosuojelurahaston ja sisäministeriön rahoittamaa pelastusalan arvoprosessia, jossa arvioitiin, ovatko arvot kestäneet aikaa. Vanha ”Turvallisuus on yhteinen asiamme: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti” päivittyi muotoon ”Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – yhteistyössä: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti” pelastustoimen strategiaa mukaillen. Matka tähän hetkeen on ollut kiinnostava ja hyödyllinen. Olemme tuottaneet esimerkiksi videoaineistoa siitä, mitä arvot tarkoittavat, kysyneet kentän näkemyksiä arvoista käytännössä ja sparranneet ajatuksia eteenpäin kahdessa arvotyöpajassa. Seuraavana katse on suunnattava jälleen eteenpäin ja siihen, miten arvotyö otetaan osaksi pelas-

tusalan jokapäiväistä työskentelyä. Yhtenä konkreettisena ja helpostikin tärkeimpänä keinona on tietenkin työyhteisön sisäinen keskustelu. Pahapa on paloesimiehen liittää arvotyöskentelyä päivittäiseen työkalupakkiinsa, jos missään kohtaa ei ole kunnolla keskusteltu auki, mitä arvot tässä hetkessä ja kyseisessä työyhteisössä tarkoittaa. Miten arvot näkyvät arkisissa rutiineissa ja tehtävissä? Miten ne voisivat näkyä paremmin? Ketkä voisivat ottaa asian edistämisestä vastuun? Arvoprosessin aikana toteutettiin kysely, jossa kysyttiin, mikä muutos tai asia edistäisi työskentelyä arvojen mukaisesti. Avoimuus ja sisäinen keskustelu nousivat ylivoimaisen selkeästi esiin. Palopäällystöliitto pyrkii omalta osaltaan vastaamaan tähän kentältä tulleeseen selkeään huutoon. Kukaan ei voi

tehdä arvojen sisäistämistä ja omaksumista arkiseen työskentelyyn toisen puolesta, mutta ratkaisevan ”tönäisyn” verran voi tarjota tukea. Tulevan syksyn ja talven aikana Palopäällystöliitto tarjoaa sparrausapua kiinnostuneille pelastusalan yhteisöille arvotyön konkretisoimiseksi ja muuttamiseksi paremmiksi arjen käytännöiksi. Apua on tarjolla niin päätoimisille työvuoroille, onnettomuuksien ehkäisyn tiimeille, sopimuspalokunnille kuin pelastuslaitosten johtoryhmille. Arvot heijastuvat paitsi asiakkaiden ja yhteistyötahojen suuntaan, myös isosti sisäiseen toimintaan, jota ei pidä unohtaa arvotyötä tehtäessä. Sami Kerman, kehittämispäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto

Pelastustoimen arvot -hankkeessa mukana:

23


AJANKOHTAISTA Suomen ensimmäinen Road Rescue syksyllä Tampereella

S

uomen ensimmäinen Road Rescue 2018 -koulutustapahtuma starttaa Tampereella Turvallisuusmessujen yhteydessä 11.–12.9.2018. SPPL järjestää koulutuksen Tieliikennepelastamisen toimikuntansa aloitteesta. Mukana ovat myös Tampereen Messut, Pelastusopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Pelastuslaitokset voivat varmistaa haluamansa paikkamäärän jo nyt ilman osallistujien tarkkoja tietoja. Kiintiön varaaminen onnistuu ottamalla suoraan yhteyttä koulutuskoordinaattori Henriikka Majoniemeen (henriikka.majoniemi@sppl. fi tai 0440 343 112). Tapahtuma koostuu alustuksista ja käytännön harjoituksista. Osallistujat pääsevät tutustumaan muun muassa työturvallisuuteen liittyviin riskeihin ja uuden autoteknologian mukanaan tuomiin haasteisiin. Harjoitukseen kuuluu myös potilaan turvallinen siirtäminen pois ajoneuvosta. Lisätietoa tapahtumasta saat Palopäällystöliiton sivuilta www.sppl.fi/roadrescue 2018. Road Rescue 2018 on myös Facebookissa: facebook.com/roadrescue

Sote-alan henkilöstön turvallisuusosaaminen kehittyy –

nämä kannattaa muistaa vuonna 2018

S

uomen Palopäällystöliitto on mukana kehittämässä sosiaalija terveysalan turvallisuutta. Vuoden 2018 tärkeimmät tapahtumat ovat:

• Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumi 2018 syyskuussa Tampereen turvallisuusmessuilla. Foorumin teemana on uhkaja väkivaltatilanteet. Tutustu ohjelmaan: www.sppl.fi/sotefoorumi • Muista hakea foorumissa jaettavaa Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkintoa! Lisätietoa palkinnosta: www.sppl.fi/sotepalkinto • Olemme uudistaneet yrityksille ja yhteisöille suunnattua turvallisuuspalvelukokonaisuutta. Tutustu: www.www.sppl.fi/yrityksille

24

• Suomen Palopäällystöliitto ja Qreform tarjoavat Paloturvallisuutta taidolla -verkkokoulutusta, joka auttaa kehittämään sosiaali- ja terveysalan henkilöstön turvallisuusosaamista kustannustehokkaasti. Kurssin kokonaiskesto on noin 50 minuuttia. Kurssi tukee organisaation turvallisuustyötä, perehdyttää paloturvallisuuden keskeisiin teemoihin ja nostaa esille hoitoalalle tyypillisiä paloturvallisuusriskejä. Kurssi tarjoaa käytännön toimintatapoja hätätilanteiden ennaltaehkäisyyn ja niissä toimimiseen. Lisätietoa Paloturvallisuutta taidolla -verkkokurssista: www.sppl. fi/paloturvallisuuttataidolla


AJANKOHTAISTA

Sähköinen tulityölupa nyt kaikkien saatavilla

T

ulityölupa tarvitaan, jos tulitöitä tehdään tilapäisellä tulityöpaikalla. Nyt sähköinen tulityölupapalvelu on kaikkien saatavilla. Sen tarkoitus on vähentää paperilomakkeiden käyttöä ja tehdä tulitöihin liittyvästä lupaprosessista mutkattoman helppoa. Tutustu ha testaa palvelua maksutta: www.tulityolupa.fi.

Viestinnän verkkoluentosarja tarjoaa käytännön työkaluja pelastusalalle

S

uomen Palopäällystöliitto tarjoaa maksuttoman ja kaikille avoimen viestinnän verkkoluentosarjan. Aiheina ovat viestinnän suunnittelu, sosiaalinen media, pohdituttavat kysymykset ja työyhteisöviestintä. Luennot ovat nähtävissä Palopäällystöliiton YouTube-kanavalla: youtube.com/palopaallystoliitto Lisätietoa: sppl.fi/viestinta

Yhdessä – inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti

T

oimivat, monimuotoiset työpaikat tulevat olemaan kilpailuetu etenkin tulevaisuudessa, kun pelastustoimi kilpailee riittävän työvoiman saamiseksi alalle. Olemmeko osanneet tuoda pelastustoimea tarpeeksi esille houkuttelevana työpaikkana sekä harrastusmahdollisuutena? Miksi monimuotoinen pelastusala on kaikkien etu? Miten pelastusalasta saadaan niin houkutteleva, että kansalaisten turvallisuus voidaan taata myös tulevaisuudessa? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan pelastustoimen vetovoimaisuudesta sekä monimuotoisuudesta Yhdessä – inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti -seminaariin. Yksi seminaarin eittämättä mielenkiintoisimmista puhujista tulee olemaan australialainen Bronnie Mackintosh, joka kertoo "Woman on Fire" maailmankiertueen tavoitteista ja tuloksista. Lämpimästi tervetuloa lokakuussa Savon sydämeen, Pelastusopistolle 12.10.2018! Palopäällystöliitto järjestää seminaarin yhteistyössä pelastusalan naisverkoston, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Pelastusopiston kanssa.

Kuva: Tiia Tiesmäki

Riskienhallintapalvelut ovat uusiutuneet

O

lemme uudistaneet yrityksille ja yhteisöille tarjottavia riskienhallintapalvelujamme. Tarjottavat palvelut on nykyään jaettu eri moduuleihin räätälöinnin ja turvallisuustarpeiden tunnistamisen tueksi. Moduulit helpottavat räätälöityjen koulutuskokonaisuuksien rakentamista ja auttavat tunnistamaan oman turvallisuuden kannalta olennaiset kehittämiskohteet. Näistä kahden–neljän tunnin kestoisista moduuleista voi rakentaa yhden, kahden tai vaikka useammankin päivän kokonaisuuksia yleisesti työntekijöiden tai kohdennetusti esimerkiksi johdon tai turvalli-

suusvastaavien tarpeisiin. Haluamme korostaa moduuleiden muuntautumiskykyä eri asiakasorganisaatioiden tarpeisiin. Moduulien sisällöt muokataan aina vastaamaan toiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteitä. Moduuleihin ja niiden sisältöihin voi tutustua osoitteessa: www. sppl.fi/yrityksille, josta löydät myös yhteydenottolomakkeen. Mikko Poutala, koulutuspäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto +358 44 7225 112, mikko.poutala@sppl.fi

25


AJANKOHTAISTA PELASTUSOPISTOLTA KOHTI TULOKSELLISEMPAA TURVALLISUUSVIESTINTÄÄ –

mobiilipelien soveltuvuus alakouluikäisten turvallisuustietoisuuden lisäämiseen

P

elastusalan tutkimuksessa ja toiminnan laadun mittaamisessa on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota ennaltaehkäiseviin riskienhallintakeinoihin ja niiden vaikuttavuuteen. Pelastustoimen roolin muutosta reagoijasta onnettomuuksien ehkäisijäksi korostetaan kansallisessa pelastustoimen strategiassa. Ennaltaehkäi-

sevän toiminnan kehittäminen on kirjattu myös pelastustoimen tutkimuslinjauksiin. Pelastuslaitosten ydintehtävään turvallisuuden edistämiseen yhteiskunnassa vastataan erityisesti turvallisuusviestinnällä, johon velvoittaa myös laki. Palosuojelurahaston rahoittama Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää -tut-

kimus- ja kehittämishanke alkaa 1.9.2019. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa turvallisuusviestinnän kehittämistyön ja vaikuttavuuden arvioinnin pohjaksi. Tavoitteena on selvittää ryhmähaastattelujen avulla lasten kokemuksia turvallisuudesta ja turvallisuuskoulutuksesta. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan opettajien näkemyksiä turvallisuuskasvatuksesta ja eri menetelmien soveltumisesta valitulle kohderyhmälle. Kehittämisosion painopiste on uusien menetelmien testauksessa ja kehittämisessä, ja erityisesti kiinnostus kohdistuu mobiilipelien potentiaaliin alakouluikäisten turvallisuuskasvatuksessa. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Pelastusopisto. Yhteistyöverkostoon kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Helsingin kaupungin, Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokset, pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, sisäministeriö, pelastusalan järjestöt, oppi- ja tutkimuslaitokset sekä tutkimuksen informantteina toimivat neljä pilottiluokkaa. Yhteistyötä tehdään myös muun muassa kirjastojen kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2018–31.12.2019. Lisätietoa: tutkija Aino Harinen, Pelastusopisto

Pelastustoimen viestintäfoorumi Helsingissä 27.8.2018

M

itä, miksi, kenelle ja miten pelastuslaitoksilla viestitään? Muuttuvatko viestinnän säännöt, kun ympäristö muuttuu? Mitä jos pelastustoimeen iskee mainekriisi? Pelastuslaitosten viestintäkäytännöt -hanke ja sisäministeriö järjestävät kaikille kiinnostuneille avoimen ja maksuttoman Pelastustoimen viestintäfoorumin 27.8.2018 Helsingissä. Seminaarin kantavia teemoja ovat 1) pelastustoimen viestintä muuttuvassa toimintaympäristössä, 2) luottamus, maine ja mediayhteiskunta sekä 3) profilointi, vaikuttajaviestintä ja yhteiskunnallinen keskustelu. Teemoista

26

alustavat muun muassa professori Vilma Luoma-aho, toimittaja Marcus Ziemann, Turun viestintäjohtaja Saara Malila, Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä sekä kriisiviestinnän asiantuntija Katleena Kortesuo. Seminaarin avaa sisäministeri Kai Mykkänen ja juontaa Pelastusopiston tutkimusjohtaja Esa Kokki. Paikkoja on rajoitetusti – ilmoittautua kannattaa viimeistään 18.8.2018 mennessä. Lisätietoa: verkosta ja sosiaalisesta mediasta tunnisteella #PELAVI2020 & Pelastusopiston tutkija Aino Harinen: aino.harinen@pelastusopisto.fi, +358 295 453 531.


AJANKOHTAISTA PELASTUSOPISTOLTA Uusi oppimateriaali pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvista selvityksistä sammutustehtävissä

Erilaiset sammuttimet esillä Turvallisuusmessuilla 2018

P

elastusopiston tutkimus on tuottanut runsaasti uutta tietoa kodinkoneiden palokäyttäytymisestä. Saamalla on selvitetty myös erilaisten sammuttimien soveltuvuutta erityyppisiin paloihin. Suomen Palopäällystöliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK jalkauttavat tätä tietoa yhteistyössä Pelastusopiston ja TUKESin kanssa Turvallisuusmessuilla 2018. Yhteisellä osastolla tuodaan käytännönläheistä tietoa ja osaamista kodinkonepaloihin sekä alkusammuttamiseen liittyen erilaisten näytösten ja luentojen muodossa.

P

elastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävissä -oppimateriaali ilmestyy kesän 2018 aikana. Julkaisun tekemisen ovat mahdollistaneet Palosuojelurahasto ja Pelastusopisto. Selvitysmallien testaamisessa ovat olleet mukana Keski-Uudenmaan ja Pohjois-Savon pelastuslaitokset. Teoksessa on huomioitu muun muassa PETS-hanke ja Kodinkonepalot-hanke. Teos sisältää muun muassa seuraavia päivityksiä, joita ei ole ennen kirjattu: • • • • • • • •

Rakentamisen tekninen osuus, jolla on merkitystä taktiikkaa Kuvaus: täydentävät sammutusmenetelmät Perinteiset letkuselvitysmallit päivitettynä Uuden kaluston esittely (mm. alkusammutusvälineet, heittosammuttimet ja läpilyöntijauhesammuttimet) Alkusammutustiedustelu (sisältäen jauhe-, vaahto ja heittosammuttimien käyttö) Perusselvitys alkusammutustiedustelulla Selvitykset käyttäen kiinteistöjen nousujohtoputkistoja Letkukelalaitteet ja niiden käyttö

Opas sisältää myös kuvitusta, valokuvia ja videolinkkejä, joiden avulla voi perehtyä esimerkkisuorituksiin. Lisätietoa: Ismo Huttu, yliopettaja, pelastustoiminta, Pelastusopisto ismo.huttu@pelastusopisto.fi 27


Anj a l a n VPK k iri v oittoje n määr äs s ä Ru s ko n VPK: n ri nna lle. Keula a p it ää ed elleen S ät er in Oy : n t e h d aspalok unta kolmellat o is t a v o it o lla.

j l a m u h e J s ä s k e d h Anjalan VPK:lle y

Palokuntien suomenmestaruudesta kilpailtiin 19.5.2018 Nurmossa Seinäjoella. Jehumalja kävi Nurmossa vain kääntymässä ja palasi sitten kolmatta kertaa peräkkäin takaisin Kymenlaaksoon. Kilpailujen suojelijana toimi eduskunnan puhemies Paula Risikko, joka myös kiireisestä aikataulustaan huolimatta avasi kilpailun. Kilpailun ylituomarina toimi Pelastusopiston rehtori Mervi Parviainen. Kaikin tavoin onnistuneiden järjestelyjen lisäksi myös loistava sää suosi kilpailua. Suuri kiitos kilpailun järjestämisestä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle, Nurmon VPK:lle ja kaikille järjestelyissä mukana olleille. LÄHES kaikki kilpailutoiminnot oli sijoitettu Nurmon koulukeskuksen alueelle. Ainoastaan ilmoittautuminen ja tilannekeskus olivat noin 200 metrin päässä sijaitsevalla Nurmon paloasemalla. Taito- ja kalustokilpailu kilpailtiin koulun jalkapallokentällä. Yleisö pääsi seuraamaan molempia

kilpailuosioita ja loistava sää houkuttelikin paikalle paljon yleisöä. Yleisöalueella oli nähtävillä myös mm. pelastuslaitoksen sekä Veljekset Kulmalan kalustoa. Jehumaljasta kilpailtiin tänä

Kuvassa yllä: Yleisen sarjan voittaja Anjalan VPK: Miikka Leinonen, Mika Jonsson, Janne Nieminen, Tommi Sihvola, Tuukka Ahtiainen ja Jani Leonen.

Kilpailun avasi eduskunnan puhemies Paula Risikko ja ylituomarina toimi rehtori Mervi Parviainen Pelastusopistolta. 28


ja-voitto

20

vuonna 67. kertaa. Pohjanmaa ei maan vankinta Jehu-aluetta; Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella ei ole kilpailtu koskaan aiemmin, vuosina 1965 ja 2009 kilpailut on järjestetty Vaasassa ja Pohjois-Pohjanmaalla kilpailtiin vuosina 1983 ja 2011 Oulussa ja vuonna 2014 Nivalassa. Vaikka Jehu-kilpailukokemusta puuttuukin, on sitä kartutettu muissa kilpailuissa: Nurmon VPK on yksi Suomen menestyneimpiä palokuntia kansainvälisissä CTIF-palokuntakilpailuissa. CTIF (Comité technique international de prévention et d´extinction du Feu) on maailmanlaajuinen palo- ja pelastusalan järjestö, jonka toiminnassa on muka-

18

na yli 30 jäsenmaata ja n. 50 jäsenjärjestöä. Kansainvälisiä palokuntakilpailuja CTIF on järjestänyt vuodesta 1961 lähtien.

Kilpailussa kolme osa-aluetta Jehumalja-kilpailu jakaantuu kolmeen osaan: tieto-, taito- ja kalustokilpailuun. Tietokilpailussa kukin kilpailija laatii vastauksensa itsenäisesti sekä henkilökohtaiseen että yksikkökilpailuun. Kilpailuyksikkö suorittaa yhdessä taitokilpailun, jossa arvioidaan yksikön taitoja annettuun tehtävään ilman ajanottoa. Kalustokilpailussa yksikkö suorittaa etukäteen tuntemattomat tehtävät "kuin hä-

Hämeenlinnan VPK: Hämeenlinnan VPK:n joukkue kalustoradalla.

29


lytyksen" ja käytetty aika ratkaisee tuloksen. Kilpailun teema oli tänä vuonna pelastusyksikön jäsenten pelastustekniset taidot. Koska järjestelytoimikunnassa ei ollut aiempaa Jehu-kilpailukokemusta, uskalsi järjestelytoimikunta kokeilla uutta ideaa; taito- ja kalustokilpailuradat oli sijoitettu vierekkäin ja kalustokilpailuun jatkettiin suoraan taitoradalta. Idea toimi loistavasti; järjestely vähensi radoilla tarvittavien tuomareiden määrää ja lyhensi kilpailun kestoa, varsinkin kun käytössä oli koko ajan neljä rataa. Tietokilpailukysymyksissä oli tänä vuonna ainoastaan oikein/väärin-kysymyksiä. Ne saavat välillä kritiikkiä kilpailijoilta, mutta toisaalta helpottavat ja nopeuttavat tietokilpailun tarkistamista, kun tulkinnanvaraa ei ole. Teemaan liittyen kilpailijoiden tietämystä testattiin mm. selvityksistä, laskeutumisesta, korkeallatyöskentelystä, köysikalustosta sekä 1.1.2018 voimaantulleesta uudesta rakennusten paloturvallisuusasetuksesta. Lisäksi oli kysymyksiä Waterfog/Fognail-sumusuihkuputkesta, jota käytettiin myös kalustokilpailussa. Taitokilpailun tehtävä oli kolmiosainen. Ensin jokaisen ryhmän jäsenen oli tehtävä

kolme nimettyä solmua. Toinen tehtävä oli moottorisahan teräketjun vaihto sekä kalustonipun, työjohdon ja letkukehikon nosto köydellä tasolle. Kolmas tehtävä oli taakan nosto köydellä 50 cm korkeudelle. Taitokilpailussa pisteytettiin myös ryhmänjohtajan toimintaa. Kalustokilpailun tehtävänä oli maatilan tuotantorakennuksessa syttynyt rakennuspalo. Ryhmä saapuu kohteeseen toisena pelastusyksikkönä. Tilannepaikan johtajana toimiva P3 antaa suoritettavan tehtävän, joka on rajoituslinjan tekeminen kahdella rajoitusputkella palavan rakennuksen katon lappeelle. Veteraanien kalustokilpailussa rajoituslinjan tehtiin katon tasaiselle osuudelle.

Kilpailun voitto Anjalan VPK:lle Yleiseen sarjaan osallistui 31 kilpailuyksikköä ympäri Suomea. Jehumaljan ja kokonaiskilpailun voiton nappasi viime vuotiseen tapaan Anjalan VPK, jolle voitto on jo yhdeksäs. Kokonaiskilpailun toiseksi sijoittui Kotkan VPK ja kolmanneksi tuli Tirilän VPK. Kilpailuyksiköiden välisen tietokilpailun paras oli Anjalan VPK. Henkilökohtaisen

tietokilpailun voittaja oli Oskari Hurula (Vahdon VPK), toisena Jani Leonen (Anjalan VPK) ja kolmantena Minna Huimala (Inkeroisten VPK). Tietokilpailuun osallistui tänä vuonna kaikkiaan 210 henkilöä. Tietokilpailuun voi osallistua myös varsinaiseen kilpailuyksikköön kuulumattomia henkilöitä ja heitä oli tälläkin kertaa mukana 11. Myös osa veteraanisarjan kilpailijoista osallistui tietokilpailuun, vaikkei se heille pakollinen olekaan. Taitokilpailun voitti Tirilän VPK ja kalustokilpailun Anjalan VPK. Parhaaksi yksikönjohtajaksi valittiin Ilkka Kiili Kotkan VPK:sta. Kaikki tulokset löytyvät kilpailun nettisivulta: http://www.palokuntiensmkilpailut. fi/fi/Tulokset/2018.html

Veteraanisarjan voitto Jämsänkoskelle Veteraanisarjassa kilpaili kuusi joukkuetta ja sen voitti Jämsänkosken VPK. Jämsänkosken joukkueessa kilpailivat Teemu Valkeamäki, Jorma Varonen, Olli Lehtonen, Mikko Varonen, Jari Huhtinen ja Pertti

Tuotantorakennus tulessa, katolla saattaa olla melko kuumat paikat. Lämmin sää auttoi pääsemään tunnelmaan.

3030


Jehu-kilpailuiden konkarit NURMOSSA huomioitiin myös Jehu-kisojen konkareita. Ylöjärven VPK:n Noora Koivisto ja Lasse Moisio sekä Ruskon VPK:n Tommi Mattila, Tuomo Mattila, Pasi Uttula ja Antti Jussila ovat osallistuneet Palokuntien Suomenmestaruus-/Jehumalja-kilpailuun 10 kertaa ja näin ollen heille on myönnetty Jehu-arvonimi. Ylöjärven VPK:n Marko Konttinen on osallistunut kilpailuun 25 kertaa ja hänelle on

20

18

myönnetty Jehuneuvos-arvonimi. Paljon onnea kaikille!

Leppänen. Veteraanisarjan toiseksi tuli Helsingin Palopäällystö ry ja kolmanneksi Anjalan VPK. Veteraanisarjan pisteet lasketaan ainoastaan kalusto-osuudessa, mutta kilpailuyksikön jäsenet voivat halutessaan osallistua myös henkilökohtaiseen tietokilpailuun. Tänä vuonna 13 veteraanisarjan osallistujaa

osallistui myös henkilökohtaiseen tietokilpailuun. Veteraanisarjassa kilpailuyksikön jäsenten yhteenlaskettu ikä tulee olla vähintään 290 vuotta ja yksittäisen jäsenen alaikäraja on 40 vuotta. Suuri kiitos vielä kertaalleen kaikille järjestelyihin osallistuneille sekä joukkueille!

Seuraavan kerran Jehumaljasta kisataan 4.5.2019 Pelastusopistolla Kuopiossa. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Ari Keijonen, puh. 040 588 4112 Kuvat: Suomen Palopäällystöliitto

Palopäällystökurssin joukkue solmurastilla.

31


Onnettomuuksista oppiminen pelastustoimessa -h

onnettomuustilanteiden jälkipurk Pelastuslaitoksissa tehdään palontutkintaa, mutta onnettomuuksista oppimisen kulttuuri ei ole laajalle levinnyttä. Onnettomuuksista oppiminen pelastustoimessa -hankkeen pyrkimys on kehittää turvallisuus- ja toimintakulttuuria, jossa onnettomuustilanteiden jälkipurkuun tuotaisiin aina oppimisen elementti. Samalla pienistäkin poikkeamista otettaisiin opiksi sekä työturvallisuuden että pelastustoiminnan ja sen palveluiden kehittämisen näkökulmasta.

Lyhyen aikavälin hyödyt • • • • • •

Tunnistetaan huonot toimintamallit ja muokataan laitoksien ohjeistuksia sen mukaan. Auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä. Tunnistetaan toistuvia kaavoja pelastustoimintaan liittyvissä läheltä piti -tilanteissa ja valitaan välittömät toimet näiden toistumisen ehkäisemiseksi. Tunnistetaan osaamisen kehittämisen tarpeita -> harjoitusten ja koulutusten suunnittelu datan perusteella. Auttaa hyvien käytäntöjen mallintamista ja jakamista. Edistää arvojen mukaista toimintaa ja tiimityötä.

”Miten voimme kehittää pelastustoiminnan taktiikoita ja tekniikoita entistä paremmiksi? Kuinka edistämme operatiivisen henkilöstön osaamista ja työturvallisuutta? Miten voimme tehdä tarkoituksenmukaista turvallisuusvies-

Välittömät hyödyt • • • • • • •

32

Auttaa muodostamaan yhteistä tilannekuvaa tapahtuneesta ->Johtaa parempiin suorituksiin ja tilannetietoisuuteen. Tuo esille työyhteisöjen hiljaista tietoa. Mahdollistaa osaamisen kehittämisen palautteen avulla. Osallisuus näkökulma – henkilöstö tulee kuulluksi ja heidän havaintonsa saadaan osaksi alan kehittämistä. Auttaa tunnistamaan onnistumiset sekä olosuhteiden aiheuttamat virheet, joilla on merkittävä vaikutus lopputulokseen. Tunnistetaan työturvallisuusriskit Auttaa tekemään tarkoituksenmukaista ja autenttista turvallisuusviestintää.

tintää – tai tunnistaa yhteiskunnallisesti merkittäviä ilmiöitä onnettomuuksien taustalla?” Nämä ovat kysymyksiä, joita pelastusalalla mietitään päivittäin, ja joihin onnettomuuksista oppimisen toimintamalli osaltaan vastaa. Pelastustoimella on vuosittain noin 100 000 hälytystehtävää, joiden tehtäväkirjo vaihtelee pienistä avunantotehtävistä suuronnettomuuksiin. Tehtävistä kertyy arvokkaita oppeja sekä onnettomuuksien ehkäisyn että pelastustoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Pelastustoiminnasta kertyneet opit jäävät toisinaan kuitenkin hiljaiseksi tiedoksi, jos tehtäviä ei käydä systemaattisesti läpi eikä keskeisimpiä havaintoja kirjata ylös – puhumattakaan tiedon analysoimisesta ja hyödyntämisestä.

Kohti oppivaa organisaatiota Vuoden 2018 alussa alkoi Onnettomuuksista oppimisen -hanke, jonka yhtenä tavoitteena on valjastaa operatiivisen henkilöstön osaaminen ja tieto pelastustoiminnan kehittämiseen sekä onnettomuuksien ehkäisyyn. Hankkeen rahoittajina toimivat Palosuojelurahasto ja Suomen Palopäällystöliitto.


hanke tuo apua

kuun

Pitkän aikavälin hyödyt •

Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää tietoa onnettomuuksista ja pelastustoiminnasta. • Pelastustoiminnan kehittäminen -> Taloudelliset, strategiset ja operatiiviset päätökset • Onnettomuuksien taustalla olevien ilmiöiden tunnistaminen -> yhteiskunnallinen vaikuttaminen

• onnettomuuksien ehkäisy • pelastustoiminta • työturvallisuus • oppiminen • osaamisen kehittäminen • johtaminen

Onnettomuuksista oppimisen hankkeessa on luotu toimintamalli operatiiviselle henkilöstölle pelastustoiminnan onnistumisen arviointiin ja tehtävään liittyvien keskeisten oppien keräämiseen. Toimintamallin avulla luodaan yhtenäistä tilannekuvaa tapahtuneesta onnettomuudesta ja siihen liittyvästä pelastustoiminnasta, sekä kerätään hälytystehtävällä esille nousseita havaintoja osaamisen, työturvallisuuden, pelastustoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseksi. Käytännössä toimintamallissa on kyse strukturoidusta keskustelusta hälytystehtävälle osallistuneiden kesken. Ennen kaikkea se on tiedon jakamista, reflektointia sekä oppimista.

Aikataulu ja koulutukset Tällä hetkellä hankkeessa selvitetään mihin tietojärjestelmään toimintamallin avulla esille nousseiden oppien ja havaintojen kerääminen voitaisiin yhdistää mahdollisimman sujuvasti. Yhdeksi keskeiseksi vaihtoehdoksi on esitetty PRONTOa, sillä se on pelastusalalla jokapäiväisessä käytössä ja järjestelmään täytetään myös muita oleellisia tietoja hälytystehtäviin liittyen. Toimintamalli tullaan esittelemään ensimmäisen kerran Turvallisuusala Tampereella -messuilla 11.13.9.2018. Syksyn aikana järjestetään myös verkkoluentoja ja koulutuskiertue viidellä eri pelastuslaitoksella ympäri Suomea. Koulutuksista on tulossa lisätietoa kesän aikana muun muassa Palopäällystöliiton verkkosivuille www.sppl.fi. Jos sinulla heräsi ajatuksia liittyen Onnettomuuksista oppimisen -toimintamalliin, olethan yhteydessä allekirjoittaneeseen. Kaikki kommentit ja näkökulmat ovat tervetulleita! Aurinkoisin terveisin, Annastiina Karttunen, koulutuspäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto +358 447 732 112, annastiina.karttunen@sppl.fi 33


Koulutusyhteistyö Pietarin paloyliopiston kanssa käynnistyi

Kansainvälistä koulutusta ja toimintaa Suomella on EU-jäsenvaltiona selkeät prosessit avunantoanto- ja vastaanottojärjestelyissä suurten onnettomuuksien sekä kriisitilanteiden osalle. Vaikka prosessit olisivatkin selvät, päällystön osaamisessa on varmasti vielä kehittämistä. Samalla tulisi edistää sekä sitouttaa pelastuslaitoksia organisaatioina tiiviimmin kansainväliseen toimintaan. Toki tähän liittyy paljon avoimia kysymyksiä, mutta tässäkään asiassa ei saisi jäädä ”tuleen makaamaan”. Yleisesti EU:n pelastuspalvelumekanismissa on strukturoidut koulutusjärjestelmät asiantuntijoille ja pelastuslaitoksista löytyy näitä asiantuntijakursseja käyneitä henkilöitä. Maaliskuuun kurssilaiset saanet juuri todistuksen kurssin suorittamisesta. Keskellä Yliopiston kenraali Eduard Chizhikov

Ryhmäkuva huhtikuun kurssista. Taustalla pelastajien kunniaksi tehty palomiehen patsas.

34

E

U:n pelastuspalvelumekanismin kursseja suorittaneena huomasin kysyväni itseltäni: ”Missä ovat Venäjän kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät koulutukset ja asiantuntijat?” Vuonna 2016 ideoimme Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja Pietarin paloyliopiston kanssa 10 päivän asiantuntijakurssin, joka toimi pohjana nyt toteutuneille Palopäällystöliiton kanssa tehdyille kursseille. Suomessa pelastuslaitokset joilla on Venäjän kanssa yhteistä raja-aluetta, ovat toteuttaneet yhteistyötä Venäjän hätätilaministeriön eri alueiden kanssa jo useita vuosia. Mielestäni itse asiantuntijuus on kuitenkin jäänyt hyvin paikallisen tason osaamiseksi ja moni ei asiantuntijuutta tässä aihealueessa

Karttaharjoituksen toteutus meneillään,


tunnista. Samalla Venäjän hätätilaministeriön nopea muutos on monelta jäänyt huomaamatta. Isossa organisaatiossa muutosvauhti on ollut yllättävänkin nopeaa.

Kansainvälistä yhteistyötä – EMERCOM asiantuntijakoulutus Suomen Palopäällystöliitto ja Kymenlaakson pelastuslaitos toteuttivat yhdessä Venäjän hätätilaministeriön Pietarin paloyliopiston kanssa yhteisen asiantuntijakoulutuksen kevään 2018 aikana. Nämä koulutukset pidettiin maalis- ja huhtikuussa Pietarissa ja kursseille osallistui 18 päällystöön kuuluvaa henkilöä eri pelastuslaitoksista. Kurssin yhtenä keskeisenä tavoitteena oli antaa käsitys Venäjän hätätilaministeriön toiminnasta ja vastuualueista.

Koulutuksen sisältöä Koulutuksen teoriaosat toteutettiin Pietarin paloyliopistolla. Koulutus sisälsi teoriaopetusta sekä käytännön harjoituksia. Kaikki koulutukset toteutettiin englanniksi, mikä

vaati osallistujilta keskittymistä aiheisiin. Tavoitteeksi oli myös otettu interaktiivisuus, joten lähes kaikkien oppiaineiden lopuksi toteutettiin erilaisia pienryhmätöitä, joissa pohdittiin käsiteltyjä aiheita sekä niiden vaikutuksia nykyiseen ja tulevaan pelastustoimen organisoitumiseen Suomessa ja Venäjällä. Koulutukset sisälsivät aiheita Venäjän hätätilaministeriön historiasta aina pelastustoiminnan nykymuotoiseen toteuttamiseen. Samalla käsiteltiin kansainvälistä yhteistyötä sekä onnettomuustilanteiden hallintaan liittyviä organisaatioita ja niiden toimintoja. Kurssilla toteutettiin myös yhteinen ”karttaharjoitus” Leningradin oblastin virkakollegojen kanssa. Harjoitusten skenaarioissa käsiteltiin maastopaloja sekä suuria liikenneonnettomuuksia, mutta punaisena lankana oli kansainvälisen yhteistyön toteuttaminen onnettomuustilanteen aikana.

lennosta tapahtuneet ohjelman muutokset. Oliko syy sitten tilaisuuksien aikaan sattuneet ulkopoliittiset tapahtumat vai joku muu, mutta esimerkiksi huhtikuun kurssin aikana ei meillä ollut samanlaisia mahdollisuuksia tutustua EMERCOMin tilanne- ja johtokeskuksiin kuin maaliskuussa. Pelastustoimessa meillä on totuttu nopeisiin muutoksiin ja joustavan toiminnan kautta kyettiin nämäkin vierailut pikaisesti paikkaamaan tutustumalla Pietarin kaupungin kunnalliseen paloasemaan sekä hätätilaministeriön erikoisyksikköön, jonka toimialueena on tarvittaessa koko Venäjä. Kurssien aikana kävi myös selväksi, että liikkuminen Pietarissa pikkubussilla kestää ruuhkista riippuen aina hetken, jos toisenkin. Toki hyvässä seurassa matkat taitettiin kansallista sekä kansainväistä pelastustoimea parantaen.

Matkalla tapahtuu

Kurssin vastuuhenkilönä haluan kiittää kaikkia kurssille osallistuneita sekä Suomen Palopäällystöliittoa hyvästä yhteistyöstä.

Venäjällä kaikki on mahdollista, kuten myös näiden toteutuneiden kurssienkin aikana

Teemu Veneskari, kehittämispäällikkö, Kymenlaakson pelastuslaitos

Keskustelutilaisuus Pietarin yliopiston pelastustoimen päällystöopiskelijoiden kanssa.

Liikuntaa ei myöskään kurssilla unohdettu. Hätätilaministeriön kollegoita vastaa käyty peli nosti hien pintaan.

35


KUVA 3. EduSafe-Turvallisuuden edistäminen opetusalalla työpaja

Sisäisen turvallisuuden strategiassa kiinnitettiin huomiota

varhaiskasvatuksen ja opetustoimen turvallisuusosaamisen vahvistamiseen Opetusalan turvallisuusfoorumin osallistujat tervehtivät ilolla vahvaa kirjausta valtioneuvoston periaatepäätöksessä sisäisen turvallisuuden strategiasta mutta peräänkuuluttivat julkilausumassa vastuutahoilta käytännön toimenpiteitä toimenpideohjelman toteuttamiseksi.

O

petusalan turvallisuusfoorumi kokosi huhtikuussa 2018 jo 14. kerran Itämerelle yli 100 osallistujaa edistämään opetusalan turvallisuutta. Vuosien saatossa foorumi on kasvanut kaikkien varhaiskasvatuksen ja opetustoimen turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneiden kohtaamispaikaksi, jossa jaetaan tietoja ja verkostoidutaan kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämän vuoden ohjelmassa varhaiskasvatuksella ja korkeakoululuilla oli varsin näkyvä rooli. Aiheet käsittelivät turvalli-

36

suutta varsin laaja-alaisesti, huolen puheeksi ottamisesta joukkopuukotuksen vaikutuksiin Turun yliopiston kampukseen.

Julkilausumassa esitettiin arviointikriteeristön laatimista päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten turvallisuuden arviointiin Sisäisen turvallisuuden strategiassa on asetettu tavoitteeksi varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten turvallisuuskulttuurin

edistäminen. Lisäksi strategiassa tavoitteeksi on asetettu lasten ja nuorten sekä heidän kanssaan työskentelevien tahojen ja johdon turvallisuusosaamisen vahvistaminen ja tukeminen. Foorumin osallistujien mielestä näitä tukevat toimenpiteet on saatava nopeasti käytäntöön ja toteutus näkyväksi. Opetusalan Turvallisuusfoorumin osallistujat esittivätkin julkilausumassaan, että tavoitteiden saavuttamiseksi ja ylläpi-

Arviointikriteeristö toimii samalla myös kokonaisvaltaisen turvallisuustoiminnan ja turvallisuuskulttuurin arvioinnin auditointityökaluna.


Opetusalan turvallisuuspalkinto 2018 TURVIS -verkosto

tämiseksi laaditaan kansallisen tason arviointikriteeristö päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten turvallisuuden arviointiin. Arviointikriteeristö on yksi tavoitteiden saavuttamisen keino. Sen avulla voidaan määritellä vaadittava turvallisuuden taso selkeästi ja yhteismitallisesti. Arviointikriteeristö toimii samalla myös kokonaisvaltaisen turvallisuustoiminnan ja turvallisuuskulttuurin arvioinnin auditointityökaluna. Systemaattisen arvioinnin avulla on mahdollisuus tukea ja vahvistaa turvallisuuskulttuuria ja turvallisuusosaamista sekä kriisinkestokykyä. Arviointikriteeristö tukisi osallistujien näkemyksen mukaan strategisten päämäärien saavuttamista ja takaisi oppimisympäristöjen kokonaisvaltaisen turvallisuuden tason kehittymisen laadukkaasti ja tasavertaisesti sijainnista riippumatta. Resurssien varmistamiseksi arviointikriteeristön avulla arvioidulla kokonaisvaltaisella turvallisuuden tasolla tulisi olla vahva yhteys kasvatus- ja koulutusalan rahoitusperusteisiin.

teen koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea. Verkosto toimii tiiviissä yhteistyössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys (AMKE) Ry:n kanssa ja sen on saanut alkunsa opetusalan turvallisuusfoorumissa. Tapahtumassa palkittiin myös Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnoilla lehtori Minna Mari Virtanen Sataedusta, turvallisuusasiantuntija Timo Varpula Vantaalta ja Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja oppilaitosturvallisuudesta. Teksti ja kuvat: Tomi Timonen, koulutusjohtaja, Suomen Palopäällystöliitto

Oikealla: Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnot 2018 Minna-Mari Virtanen, Timo Varpula, Laurea ammattikorkeakoulu (Tuomas Vuorikoski)

Ansioituneita toimijoita palkittiin turvallisuuspalkinnoilla Opetusalan turvallisuuspalkinnon 2018 saajaksi valittiin toisen asteen ammatillisten oppilaitosten TURVIS-verkosto. Vuonna 2015 perustettu valtakunnallinen TURVISverkosto tähtää turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan oppimisympäristön kehittämiseen. Verkostossa on jäseninä 58 toisen as37


Turvallisuusviestinnän opintopäivät olivat menestys Turvallisuusviestinnän opintopäivien 2018 osallistuja-aktiivisuus ylitti järjestäjien odotukset. Kumppanuusverkoston tuvallisuusviestinnän työryhmä ja Suomen Palopäällystöliitto kiittävät osallistuneita päivien onnistumisesta aurinkoisessa Ruissalossa. Tämän lehden ilmestyessä palautekysely ja päivien purkukeskustelu ovat vielä käynnissä. Niiden voimin katse suunnataan kohti vuoden 2019 Turvallisuusviestinnän opintopäiviä. Turvallisuusviestinnästä • Turvallisuusviestinnän opintopäivillä teemoina olivat kokemuksellisuus, tarinallisuus ja pelillisyys. Päiviltä nousi ajatuksia ja inspiraatioita oman työn kehittämiseen. Esittelyssä olivat muun muassa pakohuone-konseptin pilottiversio turvallisuusviestinnän näkökulmasta sekä VR-lasien käyttö turvallisuusviestinnällisenä välineenä. • Tuvi-päivien yksi kantavista keskustelunaiheista oli tarve tehdä sisältöjä yhdessä ja yhtenäisemmin. Lisäksi esiin nousi ajatus viestiä alan ajankohtaisista aiheista systemaattisemmin. Sen seurauksena Suomen Palopäällystöliitto tulee jakamaan turvallisuusviestintäpainotteisia uutiskirjeitä muutaman kerran vuodessa. Voit tilata uutiskirjeen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimisto@sppl.fi ja laittamalla otsikkokenttään tekstin ”tuvi-kirjeen tilaus”. • Pakohuone-konseptin ohella VR-lasit herättivät kiinnostusta. Pelillisyyden suhteen on käynnissä erilaisia kokeiluja ja hankkeita ympäri Suomen. PäijätHämeen pelastuslaitoksella VR-lasit ovat jo käytössä osana turvallisuusviestintää. Keskustelua on ollut myös siitä, olisiko uusia turvallisuusviestinnän keinoja mahdollista hyödyntää yhdessä pelastuslaitosten kesken. Palosuojelurahaston tukema Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää -tutkimus- ja kehittämishanke tarjoaa pelastuslaitoksille mahdollisuuksia olla mukana luomassa pelillisiä palveluja erityisesti lapsille. Myös Turun yliopistolla on käynnistymässä Palosuojelurahaston tukema Virtuaaliteknologialla paloturvallisuutta (VirPa) -hanke. Pelastuslaitoksista Päijät-Hämeessä on otettu VR-lasit käyttöön osaksi turvallisuusviestintää.

Vielä kerran lämmin kiitos ja aurinkoisia kesäpäiviä jokaiselle! Ystävällisin terveisin Kumppanuusverkoston turvallisuusviestinnän työryhmä ja Suomen Palopäällystöliitto

38


Paloalan ammattilainen - liittosi on JHL 185x24mm_Palopaallysto2014.indd 1

10.1.2014 13:04:24

Nostolavalaitteet Suomessa ja maailmalla. www.brontoskylift.com 39


Jaostojen kuulumiset

Pelastustoiminta-jaoston kevään kuulumiset Ammatillisen osaamisen kehittämisen tukeminen, pelastustoiminnan näkemysten esittäminen ja aktiivinen vuorovaikutus – yhteistyö viranomaistoimijoiden, sidosryhmien ja kollegoiden kesken – ovat pelastustoimintajaoston tämän vuoden kantavia teemoja. Jaoston johtokunta haluaa kehittää jäsenmäärältään Palopäällystöliiton suurimman jaoston toimintaa edelleen ja osaltaan luoda Palopäällystöliiton toiminnassa jäsenistölle mahdollisuuksia kehittää henkilökohtaisia valmiuksia toimia pelastustoimen päällystö-, alipäällystö- ja asiantuntijatehtävissä. Välitilinpäätös: Mitä on saatu aikaan – mitä on tulossa?

Koulutusten suunnittelua ja lausuntoja

V

uodenvaihde ja kevätkausi ovat painottuneet jaoston johtokunnan työskentelyssä toimintamuotojemme pohdintaan. Kuinka edustamme ja mahdollistamme suurimman jaoston jäsenille mahdollisimman hyvän alustan Palopäällystöliiton toiminnassa kehittää omia ammatillisia valmiuksia ja verkostoitua alan toimijoiden kesken? Mielestämme muutamat laadukkaat ja hyvin suunnitellut koulutustapahtumat vuosittain tarjoavat parhaat mahdollisuudet toteuttaa Palopäällystöliiton keskeisimpiä tavoitteita, joita ovat yhteiskunnan turvallisuuden edistäminen ja jäsenistön ammattiosaamisen kehittäminen. Pelastustoiminta-jaosto oli mukana suunnittelemassa ja osallistumassa Palopäällystöpäivien 2018 pelastustoiminnan teemaosiossa. Pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen ja tilannekeskusten rooli pelastustoiminnan johtamisjärjestelmässä kiinnostaa ja herättää keskustelua operatiivisen pelastustoiminnan kentällä sekä kehitystyössä mukana olevien keskuudessa. Jaoston vuoden 2018 päätapahtuma

40

koulutusten osalta on vielä tulossa. Pitkään suunniteltu ja huolellisessa valmistelussa oleva Road Rescue 2018 -koulutustapahtuma toteutuu syyskuussa 11.–12.9.2018 Tampereella Turvallisuus -messujen yhteydessä. Tieliikennepelastamisen -teeman ympärille rakennettu koulutustapahtuma koostuu asiantuntijoiden alustuksista ja käytännön harjoituksista. Käytännön osuus on suunnattu tilannepaikan johtajina ja tieliikennepelastamisen kouluttajina toimiville sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Osittain rinnakkaisena ohjelmana toteutetaan erityisesti pelastustoiminnan johtajina työskenteleville suunnattu seminaari viranomaisyhteistoiminnasta tieliikenneonnettomuuksissa. Nyt on vielä mahdollisuus ilmoittautua erittäin laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen koulutustapahtumaan, jossa on rajoitettu määrä osallistujapaikkoja käytännönosiossa tarjolla. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.6.2018. Kevätkaudella jaoston johtokunta on käsittelyt ja esittänyt use-


Jaostojen kuulumiset ampaan Palopäällystöliitolle osoitettuun lausuntopyyntöön pelastustoiminnan substanssin näkökulmia. Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, esityksien tekeminen ja lausuntopyyntöihin vastaaminen ovat johtokunnan mielestä tärkeä osa ammattiosaajien panosta yhteiskunnan turvallisuuden edistämiseksi. Viimeisimmän ja merkittävimmän pelastusalaa koskevan lausunnon johtokunta on antanut sisäministeriön pelastusosaston asettaman pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen työryhmäraportista. Nähtäväksi jää, kirjataanko seuraavaan maamme hallitusohjelmaan tavoitteeksi pelastusalan koulutusjärjestelmän muuttaminen. Ajankohtaiset yhteiskunnalliset hallintomuutokset ja pelastustoimen uudistus tuovat varmasti useita lausuntopyyntöjä loppuvuoden 2018 aikana johtokunnan lausuttavaksi.

Henkilöstön mahdollisuudet osallistua koulutuksiin puhuttaa alaa Pelastustoiminta-jaoston johtokunnassa, Palopäällystöliiton liittohallituksessa sekä jäseniemme keskuudessa nousee säännöllisesti esiin pelastuslaitosten operatiivisen vuorohenkilöstön mahdollisuudet osallistua koulutustapahtumiin. Palopäällystöliitto tarjoaa erinomaisen alustan jäsenistön ammattiosaamisen kehittämiseksi. Koulutustapahtumien järjestämisessä tulee huomioida myös realiteetit. Pelastuslaitosten henkilöstön koulutukseen suunnatut määrärahat ovat rajalliset, vuorovahvuudet operatiivisessa valmiudessa vaihtelevat ja ovat tarkastelun alla sekä koulutustapahtumia on tarjolla useiden eri järjestäjätahojen toimesta. Ajankohtaisuus, jäsenistön esiin nostamat koulutustarpeet, laadukkaat asiantuntija-alustukset ja käytännönharjoitukset sekä koulutustapahtumien kustannustehokkuus ja vaikuttavuus yksilöiden ammattiosaamisen kehittämiseksi määrittävät osaltaan tilaisuuksien osallistujamäärät ja onnistumisen. Toivottavaa tietysti on, että pelastuslaitoksissa priorisoidaan henkilöstölle tarkoituksenmukaisia mahdollisuuksia kehittää ammattiosaamista pelastuslaitosten ulkopuolisissa koulutuksissa – myös operatiivisessa vuorotyössä oleville. Lähtökohtana näemme henkilöstön oman aktiivisuuden ja halun kehittää itseään ammatillisesti sekä esittää työnantajalle halukkuutensa osallistua tarkoituksenmukaisiin koulutustapahtumiin. Työvuorojärjestelyt ja oman vapaa-ajan käyttäminen itsensä kehittämiseen ovat kysymyksiä, jotka ratkaistaan oman työantajan ja omien henkilökohtaisten valintojen muodossa. Pelastustoiminta-jaoston johtokunta tekee työtä sen eteen, että jäsenistölle ja pelastustoimen henkilöstölle tarjotaan jatkossakin Palopäällystöliiton ylläpitämällä alustalla mahdollisuuksia kehittää omia henkilökohtaisia työelämävalmiuksiaan. Tapaamiset toimialan kollegoiden ja yhteistyötahojen kanssa ajankohtaisissa sekä laadukkaissa koulutustapahtumissa luovat perustan positiivisille oppimiskokemuksille.

toiminnan johtamisen skaalautuvuus päivittäisestä valmiudesta häiriötilanteisiin, ja aina poikkeusoloihin asti, on yhteinen asia. Pelastustoimen työkenttä on laaja ja tarvitsemme laaja-alaisia näkemyksiä yhteisten asioiden kehittämiseksi. Pelastustoiminta-jaoston johtokunta vie osaltaan jaoston toiminnassa yhteistyötarpeita eteenpäin ja on mukana syventämässä Palopäällystöliiton jaostojen yhteistyötä. Tavoitteena tulee tietenkin olla käytännön konkretia, Palopäällystöliiton jäsenille, pelastustoimen henkilöstölle ja muille kohderyhmille suunnattuja koulutuksia, koulutusmateriaalia sekä yhteisesti tuotettua yhteiskunnallista turvallisuutta edistävää viestintää. Pelastustoiminta-jaoston johtokunnan puolesta toivotan kaikille rentouttavaa kesää. Toivottavasti näemme mahdollisimman monen kanssa Turvallisuus-messuilla ja Road Rescue 2018 -koulutustapahtumassa Tampereella syyskuussa. Johtokunta edustaa jaostomme jäsenistöä, joten otamme mielellämme vastaan esityksiä, ajatuksia ja näkökulmia yhteisten asioidemme kehittämisen mahdollistamiseksi. Tervetuloa mukaan Palopäällystöliittoon ja pelastustoiminta-jaostoon uudet liittyneet jäsenet sekä jäsenyyttään vielä pohtivat. Aurinkoisin terveisin Ville Mensala, puheenjohtaja, Pelastustoiminta-jaosto

Laajempaa yhteistyötä jaostojen välillä Olemme pohtineet jaoston johtokunnassa yhteistyön syventämistä Palopäällystöliiton muiden jaostojen kesken. Jäsenistöltämme ja muiden jaostojen jäseniltä sekä johtokunnilta olemme saaneet yhteydenottoja yhteistyön syventämiseksi, esimerkiksi yhteisen koulutustapahtuman muodossa. Road Rescue 2018 -koulutustapahtuma on yksi yhteistyön syventämisen avaus, jossa koulutustapahtuma-kokonaisuus on suunnattu myös sopimuspalokuntatoiminnassa mukana oleville sekä kaikille tieliikennepelastamisesta kiinnostuneille niin käytännön- kuin seminaariosuudessakin. Varautuminen ja väestönsuojelu-jaoston kanssa olemme avanneet keskustelun yhteistyöstä. Pelastustoiminnan valmiuden ja pelastus-

41


Jaostojen kuulumiset

Varautuminen ja väestönsuojelu -jaoston kuulumiset P

äällystöpäivien pre-seminaarin suuri suosio pääsi positiivisesti yllättämään myös johtokunnan. Haluan vielä tässä nostaa esille ulkoministeri Timo Soini toteaman kommentin: "Kybermaailman 9/11 -iskua ei ole vielä tullut, mutta varmasti vielä tulee". Tähänkin meidän on syytä varautua, tuo isku tuskin on maantieteellisesti yhtä tarkasti rajattu. Monet varautumisen asiat ovat olleet vuosi toisensa jälkeen vahvemmin esillä ja yhteistyö pelastustoimen ja muiden viranomaisten sekä elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa on iloksemme tiivistynyt. Se näkyy myös Palopäällystöliiton ja jaostomme toiminnassa sekä erityisesti erilaisissa koulutuksissa, joita on viimevuosina tehty enemmän jaostojen yhteistyönä. Myös kumppanuusverkostossa toimiva varautumisen työryhmä miettii parhaillaan toimintansa tehostamista. Palopäällystöliitto toimii verkoston suuntaan hyvänä kumppanina, vastaten esimerkiksi erilaisiin koulutustarpeisiin.

Olemme aloittaneet myös verkkoluennot yritysturvallisuuden hienoa esimerkkiä seuraten. Ensimmäinen koulutus oli tykkylumitilanteen läpikäyminen tuoreeltaan. Live-seuraajien ja YouTube-katselujen yhteismäärä nousee jo yli sadan. Video on yhä katsottavissa Palopäällystöliiton YouTube-kanavalla: www.youtube.com/palopaallystoliitto. Kesän aikana ladattujen akkujen jälkeen syksyllä on luvassa muun muassa jatkuvuudenhallinnan lyhytseminaari (12.9.) sekä jaostotapaamista. Myös tulevan vuoden suunnittelu on jo pitkällä. Hyvää kesää kaikille! Ladataan akkuja ja tehdään varautumista arvojemme mukaisesti – yhteistyössä! Juhani Carlson Varautuminen ja väestönsuojelu -jaoston puheenjohtaja Paloinsinööri, Kymenlaakson paloasema +358 44 702 6331, juhani.carlson@kympe.fi

Riskienhallinta-jaoston ajankohtaiset kuulumiset R

iskienhallinta-jaostossa on ollut esillä syksyn onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät, jotka järjestetään Jyväskylässä 7.–8.11. Kannattaa merkitä ajankohta jo nyt kalenteriin! Aiheena tulee olemaan muun muassa aluehallintovirastojen toteuttama peruspalveluiden arviointi, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota valvontatehtävien hoitamiseen. Lisäksi päivillä tulee olemaan asiaa ainakin viestinnästä. Riskienhallintajaosto oli samaa mieltä Hallinto- ja tukipalvelut -jaoston valmistelemasta lausunnosta pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen työryhmäraporttiin, josta enemmän Palopäällystöliiton verkkosivuilla. Liiton koulutusmahdollisuuksien kannalta merkitykselliseksi arvioitiin erityisesti muualta hankitun osaamisen tunnustaminen Pelastusopiston koulutusjärjestelmässä. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivaan turvallisuustekniikan neuvottelukuntaan perustettiin tänä keväänä kaksi uutta jaostoa, automaatio- ja kyberturvallisuusjaosto sekä kokeiluluonteinen onnettomuuksista oppimisen jaosto (30.6.2019 saakka). Automaatio- ja kyberturvallisuusjaoston tehtävänä on pohtia keinoja muun muassa kemianteollisuuteen kohdistuvien verkko- ja muiden kyberhyökkäysten torjumiseksi, joka liittyy laajempaan yhteiskunnan riskiprofiilin laajenemiseen ja sen aiheuttamaan tarpeeseen tarkastella sekä toiminnanharjoittajien että viranomaisten toimintaa uudessa tilanteessa. Onnettomuuksista oppimisen jaosto keskittyisi puolestaan onnettomuusraporteissa annettujen suositusten analysointiin. Palopäällystöliiton ja pelastuslaitosten kumppanuusverkoston yhteiset edustajat uusissa jaostoissa ovat palotarkastusinsinööri Tuomas Pylkkänen (kyberturvallisuus) ja palotarkastaja Timo Kouki (onnettomuuksista oppiminen). Riskienhallinta-jaoston puheenjohtaja Kari Telaranta valvontapäällikkö, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 42


Jaostojen kuulumiset

Varautumisen pre-seminaari

oli jättimenestys Palopäällystöpäivien jo perinteeksi muodostunut pre-seminaari nousi tänä vuonna jo noin 150 hengen tilaisuudeksi. Tänä vuonna teemana olivat hybridi- ja terrorismiuhat.

V

arautumisen pre-seminaarin puheenaiheiksi nousivat tänä vuonna viimeaikaiset tapahtumat, kuten venäläisvakooja Sergei Skripalin myrkytys Iso-Britanniassa ja viime-elokuinen puukotus Turussa. Keskusrikospolisiin rikoskomisario Teemu Mäntyniemi kertoi, että Turun joukkopuukotuksen jälkeen terrorismin torjunta Suomessa on edennyt. Keskeisessä roolissa terrorismin torjunnassa on turvallisuusuhkien tunnistaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tässä työssä korostuu tiivis yhteistyö kansainvälisten viranomaisten kanssa.

Suomelle oma hybridisuurlähettiläs Ulkoministeri Timo Soini (sin.) toi varautumisen pre-seminaariin valtioneuvoston tervehdyksen. Soini nosti puheessaan esiin pelastusalan ammattilaisten tarpeen tilanteissa, joissa uhat konkretisoituvat. Lisäksi Soini toi uutisia: Huhtikuussa ulkoministeriön ensimmäisenä hybridisuurlähettiläänä aloitti Mikko Kinnunen. Euroopan hybridiosaamiskeskuksen Haavoittuvuudet ja resilienssi -verkoston johtaja Jukka Savolainen avasi keskuksen toimintaa ja tarkoitusta. Hybridiosaamiskeskuksen toiminta on herättänyt voimakasta kiinnostusta ulkomailla. Hybridiuhin vaikuttaminen on lisääntynyt eri puolilla maailmaa. Ulkoministeri Timo Soini kertoi sen näkyvän selkeimmin yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintoihin vaikuttamisena sekä etenkin informaatiovaikuttamisena tietoverkoissa. Hybridiuhkien tyypillinen piirre on yritys rapauttaa kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan. Uhkia on myös haastava tunnistaa. Soini arveli tilaisuudessa, että tietoliikenteeseen kohdistuva 9/11isku on vielä edessä. Samalla hän toivoi, että sen vakavimmat vaikutukset olisivat estettävissä kansainvälisen yhteistyön ja sitä kautta saatavan tilannekuvan kautta.

Turun joukkopuukotus tarkastelussa useasta eri näkökulmasta Seminaarissa käytiin läpi elokuussa 2017 tapahtunutta Turun joukkopuukotusta myös eri viranomaisten näkökulmista. Tapahtunutta avasivat Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Tapio Huttunen, Turun yliopistollisen sairaalan sairaalajohtaja Petri Virolainen,

Turun kaupungin viestintäjohtaja Saara Malila ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Mika Kontio. Huttunen kuvaili tapahtumien kulkua jo tekoa edeltävän illan tapahtumista aina tutkintaan asti. Hän kertoi, että välittömästi tapahtumien jälkeen poliisin haastavimmaksi tehtäväksi muodostui netissä leviävän disinformaation torjunta. Turun kaupungin viestintäjohtaja Saara Malila kuvasi Turun kaupungin tiedottamista ja sen haasteita. Kaupunki piti tapahtumapäivän ja seuraavien päivien ulkoisessa viestinnässä pääpainon poliisin viestien jakamisessa. Sisäinen viestintä kaupungin johtohenkilöstön välillä tapahtui WhatsApp-ryhmien välityksellä. Haasteena kaupungin viestinnässä koettiin muun muassa se, ettei kuvapankista löytynyt tilanteeseen soveltuvia kuvia. Pelastuspäällikkö Kontio kuvasi pelastustoimen tehtävää ensihoidon ja poliisin tukemistehtävänä, joka konkretisoitui tilannepaikalla alueen eristämisenä ja rikostutkinnan avustamisena. Tilannepaikan ulkopuolella pelastustoimen edustajan läsnäolo poliisin johtokeskuksessa edesauttoi tilannekuvan muodostumista.

Terrorismi ilmiönä haastaa koko yhteiskunnan Terrorismille ei ole olemassa yhtä ainoaa määritelmää kuten vanhempi tutkija Teemu Tammikko Ulkopoliittisesta instituutista totesi. Terrorismille tyypillisiä piirteitä ovat sivulliset uhrit, teon poliittiset piirteet sekä väkivalta. Vaikuttavia elementtejä Tammikon mukaan ovat väkivaltaiseen toimintaan oikeuttava ideologia, henkilökohtainen valmius väkialtaan ja todellinen tai kuvitteellinen toveruus samoin ajattelevien kanssa. Tämän päivän Euroopassa entistä suurempaan rooliin ovat nousseet yksinäisten toimijoiden terrorismi. Keskusrikospoliisin rikoskomisario Teemu Mäntyniemen mukaan terrorismin torjunta mennyt Suomessa reippaasti eteenpäin Turun joukkopuukotuksen jälkeen. Seminaari päättyi paneelikeskusteluun terrorismista ja hybridiuhista.

Kiitokset Varautuminen ja väestönsuojelu -jaosto kiittää kaikkia pre-seminaariin osallistuneita antoisista keskusteluista aiheen ympärillä. Tavataan jälleen ensi vuonna Palopäällystöpäivien ennakkoseminaarissa! Tekstin on kirjoittanut Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen väestönsuojelusuunnittelija Tiia Tiesmäki, joka toimii Varautuminen ja väestönsuojelu -jaoston johtokunnan viestintävastaavana.

43


Jaostojen kuulumiset

Mihin sopimuspalokunnat ovat menossa? Suomen Palopäällystöliitto toteutti toukokuussa Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaoston jäsenistön keskuudessa kyselyn, jonka avulla selvitetään millaisessa toimintaympäristössä sopimuspalokunnat toimivat. Toimintaympäristöä analysoimalla ja eri kehitysvaihtoehtoja pohtimalla pyritään osaltaan löytämään suuntaviivoja Palopäällystöliiton tuottamille koulutus- ja jäsenpalveluille sekä mm. sopimuspalopäällikköseminaarien kehittämistyölle. Kyselyn avulla pyritään rakentamaan kuva siitä, millainen on sopimuspalokuntien nykytila, miten sopimuspalokuntia johdetaan ja millainen brändi niillä on.

S

opimuspalokuntien nykytilasta on jo jonkin verran koottua ja tutkittua tietoa. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto julkaisi keväällä 2018 barometrin, joka kuvaa osaltaan mm. sopimuspalokuntien hälytystoimintaan liittyviä asioita. Sopimuspalokuntabarometrin mukaan kolmeksi tärkeimmäksi sopimuspalokunnan toiminnan muodoksi arvioitiin hälytystehtävät ja pelastustoiminta, harjoittelu pelastustehtäviin sekä koulutus pelastustehtäviin.

Barometrissä selvitettiin mm. sopimuspalokuntalaisten toimintaan liittyvää ajankäyttöä sekä sopimuspalokuntien yhteistyöhön, motivaatiotekijöihin ja työturvallisuuteen liittyviä asioita. Barometrin mukaan sopimuspalokuntalaiset käyttävät keskimäärin 2–5 tuntia viikossa aikaa sopimuspalokuntatoimintaan. Sopimuspalokuntien Liiton selvityksen lisäksi kolmannen sektorin toimintaa on käsitelty myös muissa tutkimuksissa. Kansalais-

Lähteet: Hatakka, I. 2013. Vapaaehtoisten saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Tampere. Rahkonen, J. 2018. Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa. Tutkimusraportti. Kansalaisareenan julkaisu. Sopimuspalokuntabarometri 2017. Suomen Sopimuspalokuntien liiton julkaisusarja B:5/2017. ALLA OLEVASTA LINKISTÄ SAA raprotin sivulta 12 tarkemman kuvan yllä olevasta taulukosta. http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2018/05/Vapaaehtoistyo_tutkimusraportti-2018.pdf 44


Jaostojen kuulumiset areena, Opintokeskus Sivis ja Kirkkohallitus julkaisivat toukokuussa Taloustutkimuksella teetetyn laajan tutkimuksen suomalaisten tekemästä vapaaehtoistyöstä vuonna 2018. Tutkimuksessa todettiin yleisellä tasolla, että vapaaehtoistyötä tekevien määrä on noussut 40 prosenttiin kolmen vuoden takaisesta. Vuonna 2015 vapaaehtoistyötä ilmoitti tekevänsä 33 prosenttia suomalaisista. Tällä hetkellä suomalaiset tekevät vapaaehtoistyötä keskimäärin noin 15 tuntia kuukaudessa, mikä on kuitenkin kolme tuntia vähemmän kuin vuonna 2015. Sopimuspalokuntatoiminnan näkökulmasta on merkittävää, että ikäihmisten ja miesten tekemä vapaaehtoistyö on vähentynyt. Naiset ja nuoret tekevät eniten vapaaehtoistyötä. Erilaisten järjestöjen kautta tapahtuva vapaaehtoistyö on edelleen tärkein vapaaehtoistyön organisoitumisen muoto. Tutkimuksen mukaan yleisesti pelastuspalveluihin liittyvää vapaaehtoistyötä tehdään vuoden aikana keskimäärin alle 50 tuntia, kun taas esimerkiksi lapsiin ja nuoriin liittyvän vapaaehtoistyön määrä on vuodessa keskimäärin yli 120 tuntia. Sopimuspalokuntabarometriin verrattuna Kansalaisareenan tutkimus antaa kuitenkin ristiriitaisen tuloksen sopimuspalokuntatoimintaan käytettävästä ajasta. Sopimuspalokuntatoiminnan kannalta on kuitenkin merkittävää, että keskimäärin suomalaiset käyttävät vapaaehtoistyöhön vuodessa 180 tuntia. Tutkimuksesta ei selviä, mutta on kuitenkin todennäköistä, että vapaaehtoistyön määrä jakautuu kuitenkin monen henkilön kohdalla useamman toimialan kesken, jolloin henkilöt ovat mukana monessa eri vapaaehtoistyön muodossa.

Kuvaa sopimuspalokuntien nykytilasta ollaan muodostamassa Edellisten lisäksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on tutkinut vuonna 2013 vapaaehtoisten saatavuutta ja käytettävyyttä hälytystehtäviin. Tutkimuksessa käsiteltiin laajasti eri vapaaehtoisjärjestöjä ja niiden tuottamia palveluita sekä annettiin suosituksia vapaaehtoisresurssin käytettävyyden parantamiseksi. Palopäällystöliitto pyrkii nyt käynnissä olevan kyselytutkimuksen avulla sekä hyödyntämällä muita sopimuspalokuntatoimintaa käsitteleviä tutkimuksia ja selvityksiä muodostamaan kuvan sopimuspalokuntien nykytilasta. Edellä esiteltyjen aikaisempi tutkimusten ja selvitysten lisäksi Palopäällystöliitto pureutuu myös sopimuspalokuntien arvoihin, brändiin ja sopimuspalokuntien johtamiseen liittyviin asioihin. Brändiä käsittelevän osion osalta pyritään selvittämään millainen imago ja maine sopimuspalokunnalla tällä hetkellä on sopimuspalokuntalaisten keskuudessa. Vastausten pohjalta pyritään muodostamaan ajatuksia ja näkemyksiä siitä, millaista sopimuspalokuntatoiminnan pitäisi olla tulevaisuudessa ja millaiselta sen tulisi näyttää esimerkiksi ulospäin. Lisäksi kyselyllä pyritään selvittämään sopimuspalokuntien johtamiseen vaikuttavia asioita ja sopimuspalokuntien johtamista.

Osaaminen korostuu Sopimuspalokuntatoiminnan tulevaisuutta koskevissa pohdinnoissa ja linjauksissa tulee varmasti korostumaan ainakin osaavien toimijoiden rooli, ja tällä tarkoitetaan erityisesti ”ammattimaista toimintaa onnettomuus- ja pelastustehtävissä” – sopimuspalokuntatoiminnan ydintä. Henkilöstön riittävyys, rekrytointi ja kuormittavuus saattavat nousta sellaisiksi asioiksi, joita on tulevaisuudessa tarkasteltava huomattavasti nykyistä tarkemmin. Sopimuspalokuntatoiminnassa on myös pohdittava erikseen toimijoiden sitoutumiseen ja ajankäyttöön liittyviä asioita erityisesti vapaaehtoistyön tekemisen näkökulmasta. Erityisesti on keskusteltava

Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus

P

a lopää l lystöliitto myöntää syksyllä ”Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustuksen”. Tunnustuksen VUODEN tarkoituksena on kohottaa SOPIMUSPALOKUNNAN sopimuspalokuntien päälPÄÄLLIKKÖ 2018 liköiden arvostusta ja kiitEhdota palkittava! tää tunnustuksen saajaa tekemästään työstä sekä kannustaa sopimuspalokuntien päälliköitä kehittämään aktiivisesti sopimuspalokuntien toimintaa. Tunnustus myönnetään nyt jo neljännen kerran. Tunnuksen säännöissä edellytetään toimimista sopimuspalokunnan päällikön tehtävissä ja vähintään 25 vuoden aktiivista toimintaa sopimuspalokunnassa. Myöntämisen perusteena pidetään sopimuspalokunnan toiminnan laaja-alaista kehittämistä ja edistämistä. Edellä esitetyistä muodollisista kriteereistä voidaan sääntöjen mukaan kuitenkin poiketa, mikäli tunnustusta esitetään myönnettäväksi henkilölle, joka on osoittanut poikkeuksellista rohkeutta tai uhrautuvuutta pelastustoimen operatiivisessa tehtävässä. Esitykset ”Vuoden sopimuspalokunnan päälliköksi” tulee tehdä elokuun loppuun mennessä Palopäällystöliiton toimistoon. Tunnustuksen säännöt ja esityslomake löytyvät Palopäällystöliiton verkkosivuilta: www.sppl.fi. Vuoden sopimuspalokunnan päällikkö -tunnustus myönnetään sopimuspalokunnan päällikön tai vastaavassa tehtävässä toimineelle henkilölle, joka on omalla toiminnallaan kehittänyt ja edistänyt laaja-alaisesti ja aktiivisesti sopimuspalokuntatoimintaa. Helsingissä 12.12.2018

Suomen Palopäällystöliitto — Finlands Brandbefälsförbund ry

Jari Sainio Puheenjohtaja

Ari Keijonen Toiminnanjohtaja

Tommi Virtanen Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaoston varapuheenjohtaja

myös sopimuspalokuntatoiminnan vapaaehtoisuudesta ja sivutoimisuudesta sekä näihin liittyvien käsitteiden määrittelystä. Viimeisten vuosien aikana aihe on ollut säännöllisesti keskustelun aiheena ja jakanut voimakkaastikin mielipiteitä toimijoiden ja pelastusalalla toimivien järjestöjen keskuudessa. Vapaaehtoisuuteen liittyy vahvasti assosiaatio harrastustoiminnasta (ei kuitenkaan harrastelusta), ja vastaavasti sivutoimisuus liitetään usein vahvasti käsitteeseen työstä tai sivutoimisesta osa-aikatyöstä. Tästä johtuen sopimuspalokuntatoiminnan motivaatiotekijät ovat osittain erilaiset riippuen siitä saako toiminnasta henkilökohtaista korvausta vai ei. Suomen Palopäällystöliitto on mukana ja tukemassa vahvojen, ammatillisesti osaavien ja monimuotoisten tulevaisuuden sopimuspalokuntien rakentumista! Ilkka Horelli Vapaaehtoispalokuntatoimintajaoston puheenjohtaja 45


Jaostojen kuulumiset

Laadun kehittäminen pelastuslaitoksissa Yhtenä pelastustoimen uudistuksen päätavoitteena on taata kustannustehokas, yhtenäinen ja laadukas pelastustoimi koko maassa. Tällä hetkellä julkishallinnon organisaatiot ympäri Eurooppaa ovat jatkuvan paineen alla, ja niiden täytyy enemmän kuin koskaan kehittää omia toimintojaan.

O

rganisaatiot joutuvat todistamaan, minkälaista lisäarvoa ne pystyvät tuottamaan hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi. Taloudellisen tilanteen ollessa heikko on erityisen tärkeätä korostaa operatiivista valmiutta ja todistaa toiminnan olevan tehokasta, mutta samalla laadukasta. Organisaatioiden on myös pystyttävä nopeasti reagoimaan yhteiskunnan muutoksiin. Jotta pystytään vastaamaan näihin haasteisiin, on organisaation johtamis- ja laatujärjestelmien oltava kunnossa. Laatukäsite on vaikea hahmottaa, Laatujohtamista käsittelevät kirjat ovat täynnä määritelmiä ja selityksiä siitä, mitä laatu on. Yleinen mielipide on kuitenkin, että laatu on jotain positiivista ja hyvää asiakkaan kannalta. Laatukäsite on moniulotteinen, ja palvelun tuottamiseen osallistuvilla tulisi olla yhtenäinen käsitys siitä, minkälaista laatua tavoitellaan ja mistä laatu syntyy. Laatu voi olla palvelun virheettömyyttä, joka muodostuu palvelun teknisestä ja toiminnal-

lisesta kokonaisuudesta. Palvelun laadussa huomioidaan esimerkiksi ystävällisyys, saavutettavuus, luotettavuus ja monipuolisuus. Lisäksi laatukriteerit määritellään organisaation toiminnalle ja prosesseille, joiden tuloksena palveluiden laatu syntyy. Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä pelastustoimesta vastaavan liikelaitoksen on laadittava pelastustoimen palveluista omavalvontaohjelma. Ohjelmassa tulee määritellä, miten palvelujen toteuttaminen ja laatu varmistetaan. Siinä on lisäksi määriteltävä, miten palvelujen toteutumista ja laatua seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan. Omavalvontaohjelman tulee sisältää suunnitelma laadunhallinnan ja palvelujen kehittämiseksi. Laadunhallinnassa korostuu asiakaskeskeisyys ja toiminnan tulee perustua asiakastarpeisiin. Asiakastarpeiden ymmärtäminen ohjaa organisaation tekemään oikeita asioita. Laadunhallinnan avulla pyritään parempaan toimintaan, tyytyväisempiin asiakkaisiin, tyytyväisempiin työntekijöihin, taloudellisempaan, tehokkaampaan, kestävämpään ja kannattavampaan toimintaan. Laadunhallintajärjestelmä kannustaa organisaatiota analysoimaan asiakkaiden vaatimuksia sekä määrittelemään että ohjaamaan prosesseja täyttämään asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Jatkuva parantaminen on laadunhallintajärjestelmän pääasiallinen tarkoitus. Pelastuslaitoksen laadunhallinnan kehittämisprosessi lähtee käyntiin ja elää siitä, että koko henkilökunta sitoutuu laadunhallintaan. Henkilökunnan sitouttamisessa organisaatioviestintä on keskeisessä roolissa. Laatuajattelu parantaa pelastuslaitoksen kykyä tuottaa palveluita, jotka täyttävät asiakasvaatimuksia. Se antaa myös mahdollisuudet lisätä asiakastyytyväisyyttä, käsitellä toimintaympäristöön ja tavoitteisiin liittyviä riskejä sekä antaa kyvyn osoittaa, että voidaan noudattaa laadunhallintajärjestelmässä määriteltyjä vaatimuksia.

Torbjörn Lindström kehittämispäällikkö, VarsinaisSuomen pelastuslaitos Hallinto- ja tukipalvelujaoston puheenjohtaja

46


Jaostojen kuulumiset

Yritysturvallisuus-jaoston kuulumiset Yritysturvallisuus-jaoston johtokunta keskittyi 4.5.2018 pohtimaan jaoston tulevaa toimintaa jaoston jäsen kyselyä purkaen. Noin kuutisenkymmentä jaoston jäsentä oli käyttänyt tilaisuuden hyväksi ja antanut johtokunnalle vinkkejä toiminnan suunnalle sekä toimintasuunnitelman laadintaan.

J

aoston jäsenistö nuorenee. Alle kymmenen vuotta jaoston jäsenenä olleiden määrä oli lähes puolet kaikista vastanneista. Vastanneista kaksi kolmasosaa on tyytyväisiä jaoston toimintaan. Suurimpana esteenä tapahtumiin osallistumiselle ei kyselyssä nähty kustannuksia tai koulutustapahtuman paikkaa, vaan erityisesti koulutuksen kesto. Nykyisen työelämän vilskeessä koulutustapahtumaan irrottautuminen yli yhden päivän koulutuksiin koettiin hankalaksi. Sen sijaan puolen päivän tapahtuma kannattaa kyselyn perusteella tarjota verkkokoulutuksena. Yritysturvallisuus-jaoston jäsenistölle parhaina koulutusajankohtina nähtiin helmi–huhtikuu tai loka–marraskuu. Toimivimmiksi viikonpäiviksi listattiin keskiviikko ja torstai.

Viestinnän kirkastamisessa jaostoa tulee auttamaan pirtsakka ja uusia tuulia tuova liiton viestinnän ammattilainen Siiri.

P

suuspäivillä marraskuussa ja Palopäällystöpäivillä Hämeenlinnassa huhtikuussa 2019. Muita päätöksiä tapahtumista ei vielä lyöty lukkoon, näistä informoidaan syksyn aikana. Kyselyssä jäsenistö ilmaisi ajatuksensa, että miellyttävin viestintäkanava on perinteinen säännöllisesti sähköpostilla jaettava jäsenkirje. Tapahtumakirjeet pyritään lähettämään sähköpostia käyttämättömille jäsenille kotiosoitteisiin. Jaoston sihteeri on laatinut erinomaisia jäsenkirjeitä. Kokouksessa päätettiinkin, että jäsenkirjeet säilytetään jaoston pääviestintäkanavana. Rinnalle nostetaan tarpeen mukaan mahdollisesti myös sosiaalisen median kanavia. Viestinnän kirkastamisessa jaostoa tulee auttamaan pirtsakka ja uusia tuulia tuova liiton viestinnän ammattilainen Siiri. Yritys-turvallisuusjaoston jäsenkyselyn yhteydessä lupasimme arpoa yhden koulutuspaketin. Onnekas voittaja on arvottu liiton toimistolla arvonnassa, jonka virallisena valvojana toimi Palopäällystöliiton koulutuspäällikkö Mikko Poutala. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Suuri kiitos kaikille jäsenkyselyyn vastanneille ja turvallista sekä rentouttavaa kesää!

Matti Toppinen

Mikko Parikka Puheenjohtaja

Tunti turvaa -luennot jatkuvat Johtokunta päätti jatkaa vankan paikan yritysturvallisuuden koulutustapahtumana lunastaneita Tunti turvaa -luentoja myös tulevaisuudessa. Lisäksi Yritysturvallisuus-jaosto on mukana Paloturvalli-

Lausuntopyyntöjä sähköpostitse alopäällystöliittomme toimistolle tulee vuosittain muutamia lausuntopyyntöjä, joita liiton toimiston henkilöstö välittää eteenpäin jaostojen lausuntovastaaville kommentoitavaksi. Yritysturvallisuus-jaoston lausuntovastaavana toimii Matti Toppinen. Lausuntovastaavat lähettävät mahdollisen kommenttinsa liiton toimistolle ja näiden pohjalta liittohallitus muotoilee lausunnon eteenpäin toimitettavaksi. Olemme pohtineet yritysturvallisuusjaoston johtokunnassa keinoja saada laajemmin jäsenistöltämme kommentteja lausuntopyyntöihin. Kokeilussa on nyt lähestyminen jäsenistöämme sähköpostilla. Jos saat sähköpostiisi lausuntopyynnön, voit vastata siihen mahdollisen kommenttisi. Jos sinulla ei ole kommentoitavaa, voit kertoa senkin.

47


48


Huomionosoitukset

Huomionosoitukset Erityisansioristi nro 61 Salonen Kimmo, palopäällikkö, Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Ansioristi Airio Pekka, kunniapäällikkö, Pakinkylän VPK

Erityisansioristi

Ilmonen Mikko, palvelupäällikkö, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ansiomitali Aarela Heikki, vanhempi HEMS-pelastaja, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Moisio Lasse, hallituksen puheenjohtaja, Tampereen VPK ry

Ansioristi

Nylander Immo, palokunnanpäällikkö, Tampereen VPK ry Åhs Timo, ensihoitaja, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ansiomitali

49

49 49


Liittohallituksen kokoukset

LIITTOHALLITUS 2/18

LIITTOHALLITUS 3/18

Vuoden 2018 toinen kokous pidettiin 27.2. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä, ja kokoukseen osallistui 1 + 6 + 1+1 henkilöä.

Vuoden 2018 kolmas kokous pidettiin 24.4. Skype-kokouksena, ja kokoukseen osallistui 1 + 6 +1+1 henkilöä.

K

K

Vahvistettiin seuraava lausunto - Kemikaalikohteiden suojaamista lainvastaiselta toiminnalta selvittäneen työryhmän raportti

Vahvistettiin seuraava lausunto - Pelastusalan koulutuksen kehittämishankeen työryhmäraportti

okousmuodollisuuksien jälkeen vahvistettiin 14 jäsenkandidaatin jäsenyys. Tämän jälkeen todettiin liiton muodostuvan 1992 jäsenestä sekä 11 kannattajajäsenestä. Lisäksi myönnettiin yksi Erityisansioristi, kolme Ansioristiä sekä viisi Ansiomitalia.

Nimettiin edustajaksi Palontutkinnan oppimateriaali -hankkeen ohjausryhmään koulutusjohtaja Tomi Timonen, Suomen Palopäällystöliitto sekä hänen varajäsenekseen riskienhallintapäällikkö Jarkko Jäntti, Keski-Suomen Pelastuslaitos. Päätettiin esittää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle, että se nimeäisi Palopäällystöliiton edustajaksi palokuntakoulutustoimikuntaan palopäällikkö Pertti Hännisen, Keski-Suomen pelastuslaitoksesta. Nimettiin Pelastustoiminta-jaoston johtokunnan esityksestä Korkeanpaikantyöskentelyn toimikuntaan puheenjohtajaksi palomestari Harri Pyyhtiä Jokilaaksojen pelastuslaitoksesta ja jäseniksi opettaja Juha Ronkainen Pelastusopistosta, harjoitusmestari Mikko Anunti Helsingin pelastuskoulutusta, vs. paloesimies Sami Huovila Keski-Suomen pelastuslaitoksesta, ylipalomies Vesa Olkkonen Etelä-Savon pelastuslaitoksesta sekä paloesimies Janne Karttunen Satakunnan pelastuslaitoksesta. Vaihdettiin liiton Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikuntaan SPEKin edustajaksi Jari Pouta, THL:n edustajaksi Riitta Koivula ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimen edustajaksi Jaakko Heinilä. Asetettiin Sopimuspalopäällikköseminaarien kehittämistyöryhmä ja nimettiin sen puheenjohtajaksi Ilkka Horelli sekä jäseniksi Pekka Tähtinen, Tommi Virtanen, Mika Gröndahl, Jaana Turunen, Silvio Hjelt, Mikko Nurmi ja Jens Tegengren. Liiton toimiston edustajana ja sihteerinä toimii Tomi Timonen. Hyväksyttiin tilinpäätös eli tuloslaskelma ja tase tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan sekä liittokokuksen vahvistettavaksi. Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2017 esitettäväksi liittokokoukselle. Lisätiedot: Ari Keijonen, 040 588 4112

50

okousmuodollisuuksien jälkeen vahvistettiin 10 jäsenkandidaatin jäsenyys. Tämän jälkeen todettiin liiton muodostuvan 1998 jäsenestä sekä 10 kannattajajäsenestä. Lisäksi myönnettiin yksi Ansioristi sekä kaksi Ansiomitalia.

Nimettiin neljän alueellisen pelastusliiton (Etelä-Savon Pelastusalan Liitto, Helsingin Pelastusliitto, Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto sekä Pohjanmaan Pelastusalan Liitto) ja SPEKin yhdessä käynnistämään 24365 Palokuntamme parhaaksi -hankkeen ohjausryhmään Palopäällystöliiton edustajaksi Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaoston puheenjohtaja Ilkka Horelli. Nimettiin Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan Automaatioja kyberturvallisuusjaostoon asiantuntijaksi Tuomas Pylkkänen Etelä-Karjalan pelastuslaitoksesta sekä vara-asiantuntijaksi Kimmo Markkanen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksesta. Lisäksi nimettiin ko. neuvottelukunnan Onnettomuuksista oppimisen jaostoon asiantuntijaksi palotarkastaja Timo Kouki Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksesta ja vara-asiantuntijaksi johtava palotarkastaja Markus Latva-Aho Helsingin pelastuslaitoksesta. Todettiin pelastuslaitosten kumppanuusverkoston asiantuntijat Atex-jaostossa (palotarkastusinsinööri Saila Salomäki, Pirkanmaan pelastuslaitos), Kaasujaostossa (Harri Setälä, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos ja varahenkilö (Anu Puttonen), Painelaitejaostossa (johtava palotarkastaja Anu Puttonen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos), Prosessijaostossa (valvontapäällikkö vs. Kari Telaranta, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ja varahenkilö Markus Latva-Aho) sekä Räjähdejaostossa (johtava palotarkastaja Markus Latva-Aho, Helsingin pelastuslaitos). Valtuutettiin Palopäällystöliiton Yritysturvallisuus-jaoston johtokunta etsimään Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alaiseen tulityötoimikuntaan Harri Koiviston tilalle liiton uusi ehdokas. Lisätiedot: Ari Keijonen, 040 588 4112


Uudet jäsenet

Uudet jäsenet Riskienhallinta Aholainen Miika, vs. palotarkastaja, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Heikkilä Marko, palotarkastaja, Keski-Suomen pelastuslaitos Järvinen Jukka, palopäällystöopiskelija Saarinen Antti, palotarkastaja, Etelä-Savon pelastuslaitos

Yritysturvallisuus Kalliomäki Iivari, toimitusjohtaja, Veikko Nummela Oy Kerola Jari, palopäällikkö, Hanhikivi I Toivo Joni, palopäällystöopiskelija

Pelastustoiminta Javanainen Mikko, palopäällystöopiskelija Markkanen Olli, vs. paloesimies, Keski-Suomen pelastuslaitos Pudas Eerik, palopäällystöopiskelija Valtakari Janice, palopäällystöopiskelija

Vapaaehtoispalokuntatoiminta Hämäläinen Joonas, yksikönjohtaja, Laajasalon VPK Koskikero Kimmo, varapäällikkö, Tiutisen VPK Kähkönen Juhani, palokunnan I varapäällikkö, Helsingin VPK Laine Merita, hätäkeskuspäivystäjä, Turun hätäkeskus Nemlander Marko, yksikönjohtaja, Ekenäs FBK Oinonen Mikko, yksikönjohtaja, Turun VPK Prepula Antti, yksikönjohtaja, Lahden VPK Rahikainen Antti, hälytysosaston johtaja, Tammisalon VPK Rautava Antti, yksikönjohtaja, Lappvik FBK

Varautuminen ja väestönsuojelu Alander Juha, palomestari, Kanta-Hämeen pelastuslaitos Lehtimäki Sauli, palopäällystöopiskelija Vainikka Lauri, turvallisuusalan opiskelija

Hallinto ja tukipalvelut Engström Jan-Erik, varusmestari, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

51


Tervehdimme palopäällystöä Imatran seutu

Sukkulakatu 6 B, 55120 Imatra puh. 010 836 1000

Parikkalan Kone- Ja Laitehuolto Oy Kirkkokatu 18, 59100 Parikkala Puhelin:05 470130

Vuoksen Saha Oy Puh: 0400-557739

Autoilija Pentti Mynttinen

Autovuokraus ja Kuljetus Terho Kosonen Kirjolankatu 2, 59100 Parikkala Puh:0500 844423

Joensuun seutu

Korjaamo Kari Kettunen Perttiläntie 5 80230 Joensuu Puhelin, 0500-857 498

Kiteen Moottorikoneistamo Ky

Metsä-Karvinen Oy LEHMO Puhelin: 0400-170951

52

Metsäkoneurakointi Veljekset Jormanainen Ky P:0400-171581

ÖLLÖLÄ

Kuljetusliike Veljekset Matilainen Kulmanniementie 16, 83100 Liperi Puh. 0400 397 111

Auto- ja Pienkonekorjaamo A. Kauhanen Joensuu Puh: 013 123 555

Kärnä Oy Uurontie 21, 81100 Kontiolahti Puhelin : 010 4399430

ilmanvaihtokoneet


Tervehdimme palopäällystöä Joensuun seutu

WWW.RAKENTAJATERVO.FI

Vaasan seutu Akku Salminen

Puhelin 010 2290150 Teollisuustie10, 65610 MUSTASAARI

www.hartman.fi 53


Tervehdimme palopäällystöä Kainuun seutu

Puhelin: 08-629151

Päiväkoti Maitohammas Nuaskatu 7, 87400 Kajaani Puh. 08-622075

Oulun seutu

Myllyoja

Nosto ja kuljetus Matti Salin Oy Pulkkisentie 3, 90440 Kempele Puh. 040 5288 307

www.ppshp.fi

Ruskon Auto ja Varaosa Oy Puhelin, 08 - 531 8885 Moreenitie 7 90620 Oulu

Utacon Oy

Kuljetusliike V. Alasuutari Oy

Varastotie 9, 91600 Utajärvi p. 0400-892 414

Tampereen seutu Tampereen seudulta palopäällystöä tervehtivät: Terassikahvila Einolan kievari Maansiirto Vanhala Hämeen Kaivin Oy Rautalaaki Oy 54

WSK-Sähkö Oy Pesukeisarit Nokian Trukit Oy

Kuljetuspalvelu Mikko Utriainen Puhelin: 040 511 1112 Haukipudas

KAT-Logistics Oy Haaransuontie 20, 90420 Oulu Puh.: 045 6730274


Tervehdimme palopäällystöä Tampereen seutu

A R K K I T E H T I T O I M I S T O

T Ä H T I - S E T

FVP-Autorakenne Oy

Metsä-Haliseva Oy

Vaihtotie 17, 33470 Ylöjärvi puh: 03 348 1666

Puhelin: 03-3738846 Rämsööntie 1142, 37350 Rämsöö

O Y

GSPublisherEngine 496.0.25.100

Possijärvenkatu 1 33 400 TAMPERE puh 010 - 832 8000 arkkitehtuuria@arsatek.fi www.arsatek.fi

www.nomet.fi

www.rengasnelio.fi Hatanpäänkatu 3 B 33100 Tampere Puh: 020 4911 Kuokkamaantie 4 A, 33100 Tampere Puhelin: (03) 2680 111

Sarankulmankatu 14, 33900 Tampere Puh:0201 616 200

tormaoy.net 55


Tervehdimme palopäällystöä Kuusamon seutu Kuusamon seudulta palopäällystöä tervehtivät: Autokorjaamo Rasepi Oy LVI-Kuusamo Oy Tunturirakennus Oy Koillismaan Sähköpalvelu Ky Puusepänliike Pätsi Ky Lomakylä Retkietappi

Kuusamo Kaikkea hyvää ihan kaikille

Kuusamo Nilonkangas 56


Tervehdimme palopäällystöä Kuusamon seutu

Etelä-Pohjanmaan seutu

57


Tervehdimme palopäällystöä Iisalmen seutu Kiuruveden Autotarvike

Lavakatteet muovitek.fi

Tapio Leinonen Oy Kivimäentie 384 74160 Iisalmi Puh: (017) 718 335

Tilitoimisto Anita Niiranen Ky Riistakatu 5 A 74100 Iisalmi puh. 044 2422 223 www.tilianita.fi

Jämsän seutu Jämsän Jätehuolto liikelaitos

TILI-AKKA OY Puh: 040 5718777

Jämsän Maalimestarit Ky

Jämsän Konekellari Ky

puh. 040 064 3345 Hiekkapuhallukset ja maalaukset

Pietiläntie 8, 42100 Jämsä Puh. 014-714190

Kuljetus-Heinäjärvi Ky

Tilitoimisto Kirsi Lehtinen Oy Talvialantie 1 A 3, 42100 Jämsä Puh: 040-568 2076

Rajatie 13 A, 42100 JÄMSÄ Puh: 040 079 8364

rtti Jämsän Poireis tä! – taukoa tulipaloki

Neste Oil Jämsän Portti avoinna ma–la klo 6.30–22, su klo 7–22 Kauhkialantie 108, Jämsä, p. 0207 340 440, www.jamsanportti.fi

Metsähallituksen luontopalveluiden yhteistyökumppani Kauppilantie 2, 35400 Längelmäki www.majatalovillanen.fi posti@majatalovillanen.fi Puh:0400 321 655

Keuruun seutu FINLEAD OY Punojantie 4, 42800 Haapamäki p.040 5450655

www.rmrakennus.fi 58

Keuruun Kunnossapitopalvelu Oy Puh: 040 7210747

Keuruun Palvelutaksi Havukuja 5, 42700 Keuruu Puh. 0400 751 172


Tervehdimme palopäällystöä Hyvinkään seutu Hyvinkään Keittiökalustetukku Oy

Maanrakennusliike Kari Nyysti Puh:0400 456283

Pienkuljetus Oy Kultasaarentie 16, 05950 Hyvinkää Puh: 019 462036

www.suomenterastekniikka.fi

Ikaalinen-Parkano seutu

Koneurakointi Jari Kivistö Oy Kivistöntie 153, 39820 Kihniö Puh.: 0400-567040

Maanrakennus Kalevi Viitaharju Oy Riuttankatu 7 39700 Parkano puh. 0400 237240

Soutajantie 8, 39500 Ikaalinen puhelin (03) 45 86 700 www.sahkopeltoniemi.fi

Kuljetuspalvelu Maitopojat Oy Porintie 475, 39660 Lapinneva Puh: 0400239866

Suomen Interflex Oy

Hyvää kesää

Riihimäen seutu ANNA MATERIAALIEN ELÄMÄN JATKUA.

59


Tervehdimme palopäällystöä Riihimäen seutu

Kuljetus Heikki Eerikäinen Oy

www.konehuoltoheikkonen.fi

Mänttä-Vilppula seutu

Kuutola

Vilppul

Kapearaiteisen rautatien rakentamisen muistomitali vuodelta 1897. Medal to commemorate the building of the narrow gauge railway 1897. Patsaan paljastustilaisuus 1938

Steel-Line Oy Hietarannantie 2, 35700 Vilppula Puhelin:03-471609

Mäntän Huoltotoimi Oy Hallituskatu 23, 35800 MÄNTTÄ Puhelin: 03-4749461

Unveiling of a statue in 1938

Wurst Racing Oy

Palopaallysto lehti 2 2018  

Lisää puhumisen ja kohtaamisen kulttuuria pelastusalalle • Muutosjohtamisen tukemisen hanke tähtää kivuttomampaan muutokseen pelastusalalla...

Palopaallysto lehti 2 2018  

Lisää puhumisen ja kohtaamisen kulttuuria pelastusalalle • Muutosjohtamisen tukemisen hanke tähtää kivuttomampaan muutokseen pelastusalalla...