Page 31

Kuva: Lehtikuva / Shari L. Morris

Hengitysteiden ongelmia on tutkittu kansainvälisesti paljon. Lindholm pitää yllättävän tiukkana Yhdysvalloissa tehtyä tuoretta asiantuntijalausuntoa, jonka mukaan astmadiagnoosin sijaan pelastusalalla työskentelyn esteenä olisi jo reagointiherkät keuhkot. Myös astman tunnistamisen menetelmistä on saatu uutta tietoa. Suomessa yleisesti käytetyt menetelmät eivät välttämättä ole tarkimpia. Kotimaista tutkimusta on tehty palosuojavaatetuksessa. Työterveyslaitoksella tehty tutkimus modernista vaatetuksesta on johtanut tuotekehittelyyn, jonka prototyyppejä on testattu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella. Kehitystyössä lähtökohtana on ollut huomio siitä, että valtaosa tehtävistä tehdään palopuvussa ylisuojautuneena.

Palomiesten syöpäriskeistä eri tutkimukset ovat antaneet ristiriitaisia tuloksia, mutta eri tutkimuksia yhdistävä laaja kansainvälinen selvitys on valmistumassa.

Psyykkistä työkykyä tukemassa Kaksipäiväisessä seminaarissa yleisö kävi vilkasta keskustelua erityisesti ensimmäisen koulutuspäivän lopuksi. Työterveyslaitoksen tiimipäällikkö Anneli Leppäsen alustuksen jälkeen keskusteltiin palomiesten psyykkisen työkyvyn tukemisesta pelastuslaitoksissa. –– Johtamisen kehittämistä työyhteisöissä pidetään tällä hetkellä yleisesti tärkeänä, ja sitä se on pelastusalallakin. Työyhteisöissä tulisi nykyistä paljon enemmän keskustella työnjaosta ja sen perusteista, sillä tutkimuksen mukaan sekä nuorilla että vanhemmilla palomiehillä on kokemuksia työnjaon epätasa-arvosta, Anneli Leppänen sanoo. Työnjaon perusteet voivat sinällään olla oikeat – esimerkiksi fyysisen toimintakyvyn puutteen aiheuttamat rajoitukset – mutta keskustelun käymättömyyden vuoksi tilanne koetaan vääräksi. Pääosa pelastusalalla työskentelevistä kuitenkin kokee työnjaon pääosin oikeudenmukaiseksi. Tutkimuksen mukaan pelastuslaitoksen johtamistapaan on tyytymättömyyttä, mutta oman työvuoron esimies-alaissuhde koetaan useimmiten hyväksi. Vanhemmat palomiehet ovat kokeneet työyhteisön ilmapiirin useimmin jännittyneenä ja kilpailevana, kun nuoremmat pitävät ilmapiiriä useammin kannustavana ja uusia ideoita tukevana. Eri ikäisiä kohdellaan tasapuolisesti, mutta nuorempiin kohdistetaan vanhempia enemmän huomauttelua ja vähättelyä. Keskustelun kautta Työterveyslaitos keräsi mielipiteitä siitä, mihin suuntaan työhyvinvoinnin tutkimusta pitäisi jatkossa ohjata. Esille nousi muun muassa pelastusalan moniammatillisuuden vaatimukset. –– Vaativissa työtehtävissä edellytetään monitaitoisuutta ja ammattitaidon ylläpitoa. Yhdellä ihmisellä voi olla useita spesiaaliosaamisalueita. Oleellinen kysymys on, kuinka omaan osaamiseensa voi luottaa erilaisissa tilanteissa, ettei siitä synny stressiä, Leppänen tiivistää. Toinen tutkimusaihe nousi debriefingistä, jota ei työterveydellisistä näkökulmista ole Suomessa riittävästi tutkittu: mitä hyötyä tai haittaa jälkipuinnista on ja kenen sitä pitäisi tehdä? Leppäsen mukaan debriefingistä on myös huonoja kokemuksia, kun vetäjällä ei ole ollut riittävää kokemusta palomiehen työstä ja pelastusalan toiminnasta. PELASTUSALAN AMMATTILAINEN l 31

Profile for Suomen Palomiesliitto SPAL

Pelastusalan ammattilainen 2/08  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 2/08  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement