Page 18

18

TYÖHYVINVOINTI

Eduskunnassa kysyttiin palomiesten sairauksista Altistumisen ja sairauksien yhteydestä tarvitaan vielä lisää tietoa.

P

orilainen kansanedustaja ja paloesimies Ari Jalonen (ps) teki eduskunnassa marraskuussa kirjallisen kysymyksen palomiesten ammattitaudeista. Jalonen kysyi, miten voitaisiin varmistaa se, että ammatissaan syöpään sairastuneet palomiehet ja heidän perheensä saisivat ammattitautilain sekä tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset. Korvattava ammattitauti oikeuttaa korvaukseen hoidosta, ansionmenetyksestä, kuntoutuksesta ja pysyvästä haitasta. Kuolemantapauksessa edunsaajille maksetaan perhe-eläkettä. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle osoitetussa kysymyksessä tiedusteltiin myös, miten voitaisiin huolehtia siitä, että pelastustoimen työnantajat ilmoittavat palomiehet ASA-rekisteriin eli syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriin. — Risikon vastaus vahvistaa sen ajatuksen, että tarvitsemme lisää tutkimukseen perustuvaa näyttöä altistumisen ja sairauksien yhteydestä palomiehen ammatissa, Jalonen sanoo. Jalonen pitää merkittävänä sitä, että vastaus oli sosiaali- ja terveysministeriössä otettu huolelliseen valmisteluun. — Se on nähtävissä siitä, että vastausta oli valmistelemassa Työterveyslaitos. Ministeriö on tarvinnut asiantuntijoiden apua.

Potkua tutkimuksiin Kirjallisen kysymyksen tekemiseen Jalonen sai tukea Palomiesliitosta. Jalonen kertoo, että aihe on ollut mielessä siitä asti, kun palomiesten altistumisasioista kerrottiin Turvallinen Suomi -seminaarissa Helsingissä kaksi vuotta sitten.

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Asia vaatii korjaamista. Ihan hetkessä ei saada ratkaisuja, vaan tie on pitkä.

Seminaarissa kanadalaiset palomiehet kertoivat suomalaisille kollegoilleen kokemuksiaan syöpäsairaustaistelusta Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Kansainväliset tutkimukset kertovat palomiesten kohonneista syöpäsairausriskeistä, mutta ammatin ja eri sairauksien yhteyksien osoittaminen Suomessa on vielä kesken. — Asia vaatii korjaamista. Ihan hetkessä ei saada ratkaisuja, vaan tie on pitkä. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen palaute vahvistaa sitä näkemystä, että tutkimuksia on tehtävä lisää, Jalonen sanoo. Jalonen on tekemässä palomiesten sairauksien ja altistumisen yhteydestä jatkokysymystä eduskunnassa. Paloesimiehenä Satakunnan pelastuslaitoksella työskennellyt Jalonen sanoo, että altistumisasiat ovat kohtuullisen uusia myös hänelle itselleen. — En ole ottanut myrkkyjen imeytymistä ihon ja hengityksen kautta riittävästi huomioon, mutta nyt on tietoni lisääntynyt.

Pelastusalan ammattilainen 1/13  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you