Page 48

48

TYÖTURVALLISUUS

Puhdas paloasema kiinnostaa Tietoisuus vaarallisilta pienhiukkasilta suojautumisesta on edennyt harppauksin muutaman viime vuoden aikana. Pioneerityötä on tehty Keski-Suomen pelastuslaitoksella, jonka kokemukset kiinnostavat myös muita laitoksia. Jyväskylässä Puhdas paloasema -malli on jo arkipäivää kolmella paloasemalla.

N

okeentunut sammutusasu ja kolhiintunut kypärä eivät enää ole ainoita kovan palomiehen symboleja. Nyt asuja pestään ja varusteita huolletaan. Keski-Suomen pelastuslaitoksella on kahden vuoden ajan ollut käytössä Puhdas paloasema -malli, joka perustuu ruotsalaiseen Skellefteån malliin ja laitoksella tehtyyn kehitystyöhön. Jyväskylän kolmella paloasemalla toimitaan mallin mukaan ja kiinnostusta on muillakin Keski-Suomen paloasemilla. — Puhdas paloasema -nimi ei ole paras mahdollinen kuvaamaan mallia, mutta kun se on vakiintunut käyttöön, niin sillä mennään, paloesimies Jarkke Lahti sanoo. Mallissa tilannepaikalla tapahtuvaa miehistön altistumista ilman ja pintojen epäpuhtauksille vähennetään oikeaoppisella suojautumisella. Likaantuneet asut ja varusteet kuljetetaan asemalle erillään henkilöstöstä. Huolto suoritetaan aseman likaisissa tiloissa suojaimia käyttäen. Jyväskylän opit ovat alkaneet kiinnostaa myös muita pelastuslaitoksia. Keski-Suomessa on käyty tutustu-

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

massa aiheeseen ja Lahti on esitellyt käytäntöjä koulutustilaisuuksissa.

Uusi paloasema antoi vauhtia

Tästä alkaa Puhdas paloasema. Paineilmalaitteiden karkeapesu tehdään omassa telineessä pesuhallissa, jossa myös autot pestään. Kalustohalliin puhtaan tilan puolelle ei tuoda likaisia ajoneuvoja tai varusteita. Kuvan teline on mallisuojattu ja kyseinen yksilö on prototyyppi (valmistaja Timperi Oy, lisätiedot Tapani Rintalahti, puh. 0400 227 859).

Uudenlaisesta suojautumisesta tulipalossa syntyviä epäpuhtauksia vastaan ryhdyttiin keskustelemaan nelisen vuotta sitten. Silloinen JVT-vastaava, ruiskumestari Arto Hongisto ja Jarkke Lahti tutustuivat VTT:n ja Työterveyslaitoksen vuosina 2008—2009 julkaistuihin raportteihin palokohteissa työskentelevien altistumisesta ja suojautumisesta. — Mietin jo silloin, mitä hyödynnettävää palomiehillä olisi lähinnä palontutkijoille, palosaneeraajille ja vahinkotarkastajille tehdyistä suojautumisohjeista. Sillä puolella suojautumista oli kehitetty jo jonkin aikaa, JVTvastaavana Hongiston jälkeen jatkanut Lahti kertoo. Keväällä 2010 Lahti valmisteli suojautumisohjeen palokohteen JVT-työhön. Periaatteita käytiin läpi palontutkijoille, palosyyntutkijoille, JVT-henkilöstölle sekä vakuutusyhtiön edustajille järjestetyssä koulutuksessa.

Profile for Suomen Palomiesliitto SPAL

Pelastusalan ammattilainen 5/13  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 5/13  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement