Page 20

20

Turvallinen Suomi!

Pelastusylijohtaja Esko Koskinen oli kysyttyä juttuseuraa seminaarissa.

Muutos on myös mahdollisuus Pelastustoimen henkilöstöä, asiantuntijoita ja päättäjiä kokoontui 27. toukokuuta Helsinkiin Turvallinen Suomi -seminaariin. Itsestään selvänä puheenaiheena oli tulevien säästöjen vaikutukset pelastustoimen toimintavalmiuteen.

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

K

un seminaaria lopputalvesta valmisteltiin, julkisuudessa oli sisäministeriön päätös pelastustoimen rakenneuudistuksesta, jossa pelastuslaitoksien määrä puoliintuisi 11 laitokseen. Maaliskuun kehysriihipäätöksessä päätöstä tarkistettiin ja laitosten yhdistämisestä päätettiin luopua. Edelleen jäi voimaan pelastuslaitosten yhteinen säästötavoite, 7,5 miljoonan euron vuosittainen menojen leikkaus vuoteen 2017 mennessä. Seminaarin neljästä alustuspuheenvuorosta kolme käsitteli pelastustoimea ja yksi poliisia. Yhteistä kaikille esityksille oli, että niissä huomattiin

muutostilanteen olevan aina myös mahdollisuus johonkin parempaan. Ulkoapäin pakotettu murrostilanne voi kääntyä myös organisaatiolle itselleen eduksi, jos muutoksen mahdollisuudet ymmärretään. Pelastustoimelle se voisi esimerkiksi tarkoittaa koulutusjärjestelmän uudistamista, joka voisi toimia moottorina palomiesten työtehtävien ja työurien kehittämiselle.

Verorahojen jakoon tehokkuutta Rakenneuudistuksen reunaehtona on, etteivät säästöt kohdistu operatiiviseen pelastushenkilöstöön. Semi-

Pelastusalan ammattilainen 3/14  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti