Page 39

39

ASA-rekisteröinti olisi tärkeä panostus palomiesten terveyteen PALOMIESLIITTO on vedonnut pelastuslaitoksiin, jotta nämä ilmoittaisivat työntekijät Pelastusopiston opettajien tavoin syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien työntekijöiden ASArekisteriin. Rekisterin tarkoitus on tunnistaa syövälle altistavien aineiden käyttö työpaikoilla ja vähentää työntekijöiden altistumista näille aineille. Rekisteri tuottaa aineistoa työterveyden ja työsuojelun tutkimukseen ja tilastotietoa työsuojelu- ja terveysviranomaisille.

Kunnille tarvitaan vielä vahvempi signaali siitä, että asia tulee palomiesten osalta hoitaa kuntoon.

Vuonna 1979 tehdyn perustamisen jälkeen rekisteriin on ilmoitettu 117 000 työntekijää 4 300 työpaikasta. Työnantajat päivittävät rekisteritietoja vuosittain. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia aineita rekisterissä on 169. Esimerkiksi palaessa syntyville PAH-yhdisteille altistuneita työntekijöitä ilmoitetaan vuosittain yli 2000.

Työterveyslaitoksen erikoislääkäri Harri Lindholmin toivoo, että pelastusalalla työskentelevien ASA-rekisteriin kirjaukset muistetaan suorittaa ohjeiden mukaan. — Palomiehen työssä kohdataan erilaisia altisteita useista lähteistä. ASA-rekisteri-ilmoitukset ovat tärkeitä myös siksi, että sitä kautta palomiesten terveydestä saataisiin entistä monipuolisempaa systemaattista seurantatietoa, Lindholm sanoo.

palomiestaustainen kansanedustaja Ari Jalonen (ps). STM:n työsuojeluosastolta todettiin, että palomiehet tulisi altistumisensa perusteella merkitä ASA-rekisteriin. Ilmoitusvelvollisuus on työnantajalla, joka voi pyytää asiantuntija-apua työterveyshuoltopalvelujen toimittajaltaan. Jalonen jätti viime vuoden lopulla sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle kirjallisen kysymyksen ammatissaan syöpään sairastuneiden palomiesten ammattitautilain sekä tapaturmavakuutuslain mukaisista korvauksista ja ASArekisteriin kirjaamisesta. — Olen valmistelemassa aiheesta uutta kysymystä, sillä asian etenemistä pitää vauhdittaa. Toivottavasti myös käynnistymässä olevista tutkimuksista saadaan lisää tietoa, Jalonen sanoo.

Lain mukaan työnantajan on ilmoitettava työntekijänsä ASArekisteriin, mikäli tämä altistuu vähintään 20 päivänä vuodessa syöpävaarallisille kemikaaleille tai jos merkittävä altistuminen tapahtuu kertaluontoisesti. Tiedossa ei ole yhtään pelastuslaitosta, jossa syöpävaarallisille aineille altistuvia työntekijöitä olisi ilmoitettu ASA-rekisteriin. — Lisäksi syöpävaaraa aiheuttavia tekijöitä ei ole luetteloitu eikä palomiesten altistumista syöpää aiheuttaville savun ja noen komponenteille ole ehkäisty riittävästi pelastuslaitoksissa, sanoo Palomiesliiton puheenjohtaja Kim Nikula.

Rekisteröinnin kautta saataisiin luotettavampaa kotimaista tietoa palomiesten altistumisesta vaarallisille aineille. Nikulan mielestä rahapula ei ole hyväksyttävä syy jättää ehkäisevät toimenpiteet ja altistuneiden terveydentilan seuraaminen tekemättä. — Vuonna 2010 lähes puolet eläköityvistä palomiehistä joutui jäämään noin 55-vuotiaana työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät sairastuvat niin vakavasti, etteivät he suoriudu työtehtävistään. Tähän verrattuna ASA-rekisteröinti ja biomonitorointi ovat edullisia, Nikula painottaa.

Jalonen sanoo olevansa epäiASA-rekisteriä pidetään Työterveyslaitoksella sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Palomiesten kirjaamiseen rekisteriin ministeriö otti kantaa toukokuussa, kun asiaa kysyi

levällä kannalla sen suhteen, miten työantajan ASA-rekisterivelvoite tiedetään ja ymmärretään kunnissa. — Kunnille tarvitaan vielä vahvempi signaali siitä, että asia tulee palomiesten osalta hoitaa kuntoon.

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Pelastusalan ammattilainen 3/13  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you