Page 12

12

Turvallinen Suomi!

Seitsemäs Turvallinen Suomi -seminaari oli samalla SPALin 20-vuotisjuhlaseminaari. Katajanokan Grand Marina -kongressikeskuksessa järjestettyyn tilaisuuteen ja sitä seuranneeseen cocktail-tilaisuuteen osallistui noin parisataa vierasta.

Työntekijät ovat innovoinnin tärkeä voimavara Palomiesliiton 20-vuotisjuhlan päätapahtumaan vietettiin Turvallinen Suomi -seminaarissa Helsingissä toukokuun lopussa. Viisi juhlapuhujaa avasi omasta näkökulmastaan kysymystä, mitä innovaatio tarkoittaa pelastustoimessa?

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

A

luksi on hyvä määritellä sana innovaatio. Seminaarissa kuultiin useitakin selityksiä, mutta päivän ensimmäinen puhuja, Työterveyslaitoksen erikoistutkija Mervi Hasu määritteli sen näin: — Innovaatio on uusi idea, joka on pantu täytäntöön. Idea tai keksintö ilman käytännön sovellusta ei vielä ole innovaatio. Innovaatio on toistettavissa ja se houkuttelee muita tekemään vastaavaa eli toimii kehityksen pontimena. Hasu on ollut johtajana Aalto-yliopiston, Tekesin, VTT:n ja Työterveyslaitoksen Inno-Vointi-hankkeessa, jossa on luotu toiminta- ja johtamismalli

julkisorganisaatioiden henkilöstölle. Innovaation merkitys julkisen sektorin kehittämisessä nousee yhä suurempaan arvoon, hän ennakoi. — Nuukuudesta ja nokkeluudesta tulee tavoite. Menemme kohti nuukuusinnovaatioita. Kun taloudellinen kasvu ei ole itsestäänselvyys, tulee innovoida asioita, jotka pystytään toteuttamaan nuukasti. Jokapäiväisestä kehittämisestä innovaatio eroaa siinä, että se sisältää uudenlaista kysymyksenasettelua ja tason nostoa. Sen tavoite on saattaa kehittäminen maaliin: pitkäjänteisesti toteutukseen asti.

Pelastusalan ammattilainen 3/13  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you