Page 41

41

Altistumistutkimus käynnistyy Kolmella pelastuslaitoksella tutkitaan palomiesten altistumista syöpää aiheuttaville aineille.

T

yöterveyslaitoksen hankkeessa ovat mukana Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Keski-Uudenmaan ja Helsingin pelastuslaitokset. Näistä Keski-Suomen pelastuslaitos on ainoa, joka käyttää Ruotsin Skellefteån paloasemalla kehitetystä vaarallisten altisteiden suojautumismallista sovellettua Puhdas paloasema -mallia. Tutkimuksessa selvitetään, vähentääkö Skellefteå-malli palomiesten altistumista syöpää aiheuttaville aineille operatiivisessa toiminnassa. TUTKIMUKSEEN osallistuvilta palomiehiltä otetaan veri-, virtsa- ja sylkinäytteitä. Lisäksi ihoaltistumista mitataan ihoon kiinnitettävillä keräimillä, ja ympäristön ilmaa tutkitaan palopukuun kiinnitettävillä passiivikeräimillä. Näytteitä kerätään yhden vuoden ajan. Palomiehet pitävät itse kirjanpitoa hälytyksen tapahtumista, sammutustekniikoista ja savusukellusajoista. Kirjatut tiedot yhdistetään altistumistietoihin. Tutkimukseen osallistuminen on miehistölle vapaaehtoista, ja osallistujilta pyydetään kirjallinen suostumus. Osallistujien henkilöllisyys on vain tutkimusryhmän tiedossa. Työterveyslaitos kouluttaa tutkimuksen osallistujat käyttämään keräimiä ja tekemään tutkimuskirjanpitoa. Palomiesten näytteiden lisäksi tutkijat ottavat ilmanäytteitä ja pyyhintänäytteitä paloasemilta. HANKKEEN päätyttyä vuoden 2015 lopulla kerätty tieto jaetaan kentälle muun muassa Palomiesliiton ja Palopäällystöliiton koulutus- ja seminaaritapahtumissa sekä lehtiartikkeleissa. Tavoitteena on edistää hyväksi havaittuja käytäntöjä operatiivisessa toiminnassa. Tutkimus toteutetaan Palosuojelurahaston ja Työsuojelurahaston tuella. n

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Profile for Suomen Palomiesliitto SPAL

Pelastusalan ammattilainen 1/14  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 1/14  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement