Page 6

6

PALOMIESLIITON LAUSUNNOT LAKIESITYKSISTÄ:

Pelastustoimen järjestämislain sekä sote- ja maakuntauudistuksen lakien lausuntoaika päättyi marraskuun alussa. Seuraavaan on tiivistetty Palomiesliiton lausuntojen pääkohdat. LAKI PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISESTÄ

P

alomiesliitto pitää lakiluonnosta pääsääntöisesti onnistuneena. Luonnoksessa on huomioitu erinomaisesti hallitusohjelmassa esitetty tavoite vahvistaa ja parantaa pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinointia valtakunnan tason pelastusviranomaisten toimesta.

Pelastustoimi tarvitsee valtakunnallisia ja yhdenmukaisia toimintamalleja. Tämä onnistuu vain, mikäli pelastustoimea johdetaan aidosti ja koordinoidusti yhdestä paikasta eli sisäministeriöstä käsin. Nyt pelastustoimen pirstaloituneisuus sekä koordinoimaton alueellinen pelastustoimen johtaminen on tehnyt jopa mahdottomaksi ministeriövetoisen pelastustoimen johtamisen. Laki tulee parantamaan ja selkeyttä-

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

mään pelastustoimen johtamista, johtosuhteita sekä valvontaa. Nykyisessä 22 pelastustoimen alueen mallissa hallinnossa ja tukitoimissa on päällekkäisyyttä, mikä on osaltaan lisännyt pelastustoimen kustannuksia. Alueet ovat henkilöstön määrien sekä budjettiensa osalta osin huomattavan erikokoisia. Kansalaiset ovat pelastustoimen palvelujen suhteen eriarvoisessa asemassa. Henkilöstölle pelastuslaitosten erimittaisuus on näkynyt muun muassa siinä, miten työurien kehittämiseen on pystytty tilanteessa, jossa palomies ei ole enää pystynyt savusukellustehtäviin. Suuremmissa laitoksissa työuria eli vaihtoehtoisia tehtäviä voidaan kehittää ja niihin myös panostaa selkeästi enemmän kuin pienissä laitoksissa. Henkilöstölle voidaan aiempaa paremmin löytää jäljellä olevaa työkykyä vastaavia tehtäviä. Isommat alueet mahdollistavat henkilöstön jo nyt olemassa olevan laajan ja pelastustoimen tehtävien ulkopuolellekin menevien taitojen sekä osaamisen paremman hyödyntämisen. Myös koulutukseen ja osaamisen päivittämiseen isot alueet antavat entistä paremmat mahdollisuudet.

Pelastustoimen järjestämisvastuun keskittäminen Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnille on perusteltua ja kannatettavaa. Keskittäminen suurempiin kokonaisuuksiin tutkitusti vähentää tai ainakin hillitsee alan kustannusnousua (Olavi Kallio, Reijo Tolppi: Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen.

LEHTIKUVA

Keskittäminen ei heikennä pelastustoimea

Pelastusalan ammattilainen 8/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you