Page 30

30

Pohjoismaat selvittävät sairauksia Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi marraskuun alussa mietinnön, jonka mukaisesti eri maissa tutkimustietoa syöpäsairauksista ja vaarallisille aineille altistumisesta kerätään ensimmäistä kertaa yhteen.

T

avoitteena on saada entistä kokonaisvaltaisempi kuva muun muassa palomiesten altistumisesta ja syöpäkuolleisuudesta. Pohjoismaiden neuvosto myös suosittelee kaikkia maita kehittämään työterveyshuoltoa ja työkäytäntöjä niin että työntekijöiden altistumista syöpää aiheuttaville aineille vähennetään ja seurataan. Mietinnön takana on Pohjoismaiden neuvoston Vapaa pohjola -ryhmä, johon Suomesta kuuluu perussuomalaiset. – Aloite on alun perin lähtenyt käyntiin nimenomaan palomiesten syöpäsairauksista, mutta jatkokäsittelyssä siinä haluttiin huomioitavan myös muut ammattiryhmät, jotka altistuvat vaarallisille aineille, taustoittaa kansanedustaja Ari Jalonen (ps). Alkuperäisen aloitteen mukaan pohjoismaiden tulisi kehittää ammattitautiluokitusta niin, että se sisältäisi ammattitauteina palomiesten yleisimmät syövät. Lisäksi esitettiin, että ammattinsa takia syöpään sairastuneet palomiehet ja heidän perheensä saisivat asianmukaisen korvauksen ammattitaudista. Mietinnön johdosta on jo aikaisemmin tänä vuonna pyydetty Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin hallituksilta vastauksia kysymyksiin, miten palomiesten ammattitautiluokitusta kehitetään

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

ja millaisiin toimiin on ryhdytty palomiesten syöpäkorvausten suhteen. Vastausten mukaan ammattitauteja ja korvausasioita käsitellään yksilöllisesti ammattialasta riippumatta. Palomiehistä tai muistakaan ammateista ei pidetä erityistä tapaturmarekisteriä. Suomessa Työterveyslaitos julkaisi kesäkuussa tutkimusraportin palomiesten altistumisesta operatiivisessa työssä. Tanskassa palomiesten sairastumisesta on käynnissä kaksi tutkimusta, joiden tuloksia odotetaan ensi vuonna. Mietintö on tärkeä etappi palomiesten sairauksien huomioimisessa, Jalonen sanoo. – Jo nyt on olemassa kiistattomia tieteellisiä todisteita palomiehen työn syöpävaarallisuudesta.

Profile for Suomen Palomiesliitto SPAL

Pelastusalan ammattilainen 8/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 8/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement