Page 6

6

PELASTUSTOIMEN UUDISTUS:

Päätökset on tehty — nyt käynnistyvät hankkeet

M

arraskuun alussa tehty päätös soteuudistuksesta oli pienoinen yllätys sisäministeriön pelastusosastolle. Maahan perustetaan 18 itsehallintoaluetta, joista 15 järjestää itse sosiaali- ja terveyspalvelunsa vuoden 2019 alusta alkaen. Kolme aluetta järjestää sote-palvelunsa tukeutuen toiseen itsehallintoalueeseen. Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköitä on jatkossa 12 sairaalassa. Hallitukselta odotetaan vielä tarkempaa linjausta pelastustoimen alueiden lukumäärästä. Pelastusylijohtaja Esko Koskinen toteaa, että pelastusosaston mielestä perusteltuja olisivat 15 tai 12 aluetta. – Suurin peruste sille, että pelastustoimi menee itsehallintoalueille, on vahva yhteytemme ensihoidon ja ensivasteen tuottamiseen. Silloin olisi synergiaa ajatellen loogista, että aluejako on 15 tai 12, Koskinen sanoo. Viittä aluetta Koskinen ei pidä tässä

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

tilanteessa mahdollisena, ja 18 aluetta olisi ”epätoivottava ratkaisu”. Pelastustoimen siirtyminen itsehallintoalueille vaatii uutta lainsäädäntöä. Kiireellisintä on pelastustoimen järjestämislain valmistelu. Lausuntokierrokselle se pitäisi saada keväällä ja eduskunnan hyväksyntä kesään 2017 mennessä. Uusi pelastuslaki valmisteltaisiin lausuntokierrokselle vuoden 2017 loppuun mennessä, jolloin laki olisi eduskunnan käsittelyssä vuoden 2018 aikana. Uudistushankkeella on lainvalmistelua enemmän aikaa käytettävissään. Hankkeen on ajateltu jatkavan aina vuoden 2018 loppuun asti. Hanketyöhön pelastusosastoa vahvistamaan palkataan neljä projektihenkilöä. Sisäministeriön pelastusylitarkastaja Taito Vainio toimii kokonaisuuden hankejohtajana. Projektihenkilöiden palkkaamiseen saatiin Palosuojelurahastolta myönteinen päätös joulukuun alussa. Tehtävät tulevat julkiseen hakuun. Pelastusylijohtaja Koskinen arvioi, että valittavat henkilöt pääsevät aloittamaan tehtävissään helmi—maaliskuussa. Hanketyö jaetaan kolmeen osahankkeeseen. Yhteistoiminnan hankkeessa selvitetään pelastustoimen valtakunnallista ohjausta ja yhteensovitusta ministeriön ja laitosten välillä.

SASU MÄKINEN

Lainsäädäntötyöllä on isoin kiire. Kentällä näkyvää ja tuntuvaa pelastustoimen sisäistä uudistamista tehdään hanketyönä seuraavat kolme vuotta.

Pelastusalan ammattilainen 7/15  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you