Page 38

38

ALTISTUMISTUTKIMUS:

Uutta tietoa jaetaan koulutuskiertueella Työterveyslaitoksen tekemän palomiesten altistumistutkimuksen tuloksista ja suosituksista kerrotaan neljässä koulutustilaisuudessa.

P

alomiesten altistumista selvittävässä hankkeessa käynnistyy seuraavaksi kentän koulutusvaihe: Työterveyslaitoksen tutkimuksen tuloksia esitellään pelastustoimen henkilöstölle ja työterveyshuolloille neljässä tilaisuudessa. Koulutuspäivät järjestetään Tampereella 2.11.2016, Helsingissä 7.12.2016, Kuopiossa 18.1.2017 ja Oulussa 15.2.2017. Tilaisuuksien käytännön järjestelyt hoitaa Palopäällystöliitto. Päivien aikataulut ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan nettisivulla www.sppl.fi. Koulutuskiertue järjestetään Palosuojelun edistämissäätiön tuella. Vanhempi tutkija Juha Laitinen Työterveyslaitokselta toivoo, että tilaisuuksiin osallistuisi pelastushenkilöstön lisäksi myös työterveyshuoltojen henkilöstöä mahdollisimman monesta pelastuslaitoksesta. – Työterveyshuollosta on tullut paljon kysymyksiä altistumistutkimuksen tuloksista. Vastauksia käydään läpi koulutuskiertueella, Laitinen kertoo.

Seurantaa Kesäkuussa esiteltyjen tutkimustulosten yksi johtopäätös oli, että syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien palomiesten altistumista ja terveydentilaa on seurattava tehostetusti.

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Terveydentilan seuranta tarkoittaa lääkärin suorittamaa perustutkimusta, jossa selvitetään muun muassa keuhkofunktiot ja verenkuva. Lisäksi se sisältää ennaltaehkäisevää työtä, kuten aktiivista informointia palomiesten terveyttä uhkaavista vaaroista operatiivisessa työssä sekä elintapojen merkityksestä kokonaisaltistumisen hallinnassa. Tehostetun seurannan yksi tärkeimmistä tavoitteista on parantaa mahdollisen syöpätapauksen nopeampaa toteamista. – Seurantatiheys voi olla alle 40-vuotiaille kerran kolmessa vuodessa, 41—50-vuotiaille kerran kahdessa vuodessa ja yli 50-vuotiaille vuosittain. Vanhemmiten seurantaa on tihennettävä, sillä syöpäriski kasvaa ikääntyessä, perustelee Laitinen.

Mittauksia Seurannan lisäksi suoritetaan altistumismittauksia aina tarvittaessa. Mittauksiin ei ole Laitisen mielestä syytä laatia mitään erityistä frekvenssiä tai tehdä niitä "varmuuden vuoksi". – Esimerkiksi silloin on syy testiin, kun epäillään, että tehtävässä on jokin asia mennyt pieleen suojautumisessa tai tietenkin silloin, jos ilmenee selviä tehtävän jälkeisiä terveysoireita.

– Suosittelemme altistumisen arviointia virtsan 2-naftoli- ja 1-pyrenolimääritysten avulla. Näistä aineista on nyt käytössä eniten tietoa. Pystymme jo tehdyn tutkimuksen perusteella sanomaan, mitä virtsatestit kertovat palomiehen altistumisen vakavuudesta. Laitinen suosittelee, että pelastuslaitoksista oltaisiin Työterveyslaitokseen yhteydessä ns. erikoisempien tulipalojen jälkeen. – Sen perusteella, mitä on palanut, voidaan räätälöidä altistuneille tarpeellinen biomonitorointi ja terveydentilan muutosten seuranta.

Rekisteröintiä Tutkimuksen johtopäätöksissä tutkijat esittivät, että pelastuslaitokset jatkossa ilmoittaisivat aktiivisessa pelastustyössä olevat palomiehet ASA-rekisteriin. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivaan rekisteriin kerätään tietoja työntekijöistä, jotka altistuvat ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille. Rekisteröinti antaisi velvoitteita sekä työnantajalle että työntekijälle. Se ohjaisi parantamaan suojautumistasoa entisestään. – Pelastustoimessa on ollut tavallaan väärinymmärrys siitä, etteivät palomiehet kelpaisi ASA-rekisteriin.

Pelastusalan ammattilainen 6/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 6/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement