Page 3

3

PÄÄKIRJOITUS Nyt ei ole varaa politikoida MAAKUNTAJOHTAJAT vastustavat pelastustoimen uudistusta aiemmin linjatun viiden maakunnallisen pelastuslaitoksen mallin pohjalta. Jokainen 18 maakuntaa haluaisi oman pelastuslaitoksen. Johtajien mielestä viiden laitoksen mallin pohjalta ei saada säästöjä aikaan tai löydy riittävän mielekkäitä tehtäväkokonaisuuksia. Valitettavasti näyttää siltä, että argumentit pohjautuvat enemmän maakunta- ja valtapolitiikan asemointiin kuin rationaaliseen päätöksentekoon tai tavoitteeseen kehittää sisäistä turvallisuutta. Mitä jos laitetaan kansalaisten turvallisuus ykkösprioriteetiksi pelastustoimen uudistamisprosessissa?

vaarantamatta kansalaisten ja pelastusalan henkilöstön turvallisuutta tai vaihtoehtoisesti hyväksytä merkittävää kustannusten nousua.

RAKENTEELLISET uudistukset mahdollistavat yhdenmukaisen toimintamallin käyttöönottamisen pelastustoimessa. Keskittämällä osa prosesseista — ainakin henkilöstö-, hallintoja tukiprosesseja —, saataisiin kustannustehokkuutta. Nykyisessä 22 sirpaleisessa hallintomallissa tämä hyöty menetetään — eikä lisäarvoa tuo 18 laitoksen malli. Se polku on Viisi Erva-aluetta tarjonnee myös parhaan alustan kehittää, yhdenmutullut tien päähän, että säästöt kaistaa ja tehostaa pelastustoimen osallistumista ensihoidon palvelukohdennetaan tuotantoon. ainoastaan ITSEISARVONA ei tietenkään voi On myös oltava rehellisiä itseloperatiiviseen olla pelastuslaitosten lukumäärä, lemme. Mikäli rakenteellisia uudishenkilöstöön. vaan kansalaisten ja pelastustoimen tuksia ei kyetä toteuttamaan, tarhenkilöstön turvallisuuden kehittäkoittaa se huomattavaa kustannusminen. Tästä näkökulmasta on vaiten nousua tulevaisuudessa — ja jos kea nähdä, miten pelastustoimen kustannuskehitämä hyväksytään, on meille pelastusalan työntetystä hallitaan tulevaisuudessa, mikäli rakenteelliset kijöille turha tulla esittämään uusia säästöohjelmia. ja hallinnolliset uudistukset suljetaan toistuvasti pois — valtapoliittisista syistä? TOIVON kuitenkin, että yhteiskunnassa laitetaan turSe polku on tullut tien päähän, että säästöt kohvallisuus ykkösprioriteetiksi ja jätetään valta- ja maadennetaan ainoastaan operatiiviseen henkilöskuntapoliittiset väännöt muihin asiakokonaisuuksiin. töön. Viimeisen 15 vuoden aikana on säästöjen varKansalaisten turvallisuudella ei tule politikoida. jolla vähennetty 1 500 palomiehen virkaa. Huomioitava on myös se, ettei kyseisen ajanjakson aikana organisaation kustannuskehitys tai henkilöstömääKim Nikula rä ole pienentynyt. järjestön johtaja Lienee siis selvää, ettei maakuntauudistuksen myötä kyetä ylläpitämään kustannustehokasta toimintaa pelastuslaitoksissa, mikäli rakenteellisia ja hallinnollisia uudistuksia ei viedä läpi. Ei ainakaan

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Pelastusalan ammattilainen 6/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 6/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement