Page 16

16

ENSIHOITO

Paarien kuljetus portaissa alaspäin Nyrkkisäännöt: a) Voimakkaampi kulkee alempana b) Pidempi jalkainen kulkee alempana c) Lyhyempi selkäinen kulkee ylempänä

Kantajien vartalon pituudet vaikuttavat paarin kaltevuuteen, etäisyyksiin ja siihen kumman (lyhyen vai pitkän) kannattaa kulkea alhaalla, jotta selkä pysyy suorana.

Kun kantajien jalat ovat saman mittaiset, niin kantajan pituudella ei ole vaikutusta paarin kaltevuuteen.

Vartalot saman mittaiset

Jalat saman mittaiset

ETÄISYYS: YKSI ASKELMA KANTAJIEN VÄLISSÄ

Vartaloiden ollessa saman mittaiset paarin kaltevuus lisääntyi, kun porrasaskelmien kaltevuus kasvoi. Jos keskimmäinen vaihdettaisiin pisimmän tilalle, kaltevuus lisääntyisi ja etäisyys lisääntyisi.

Kun jalat ovat saman mittaiset, niin porrasaskelmien välin kasvaessa, ylempänä olevan on kallistettava vartaloaan, jotta ylettyy paariin.

Vartalot saman mittaiset ETÄISYYS: KAKSI ASKELMAA KANTAJIEN VÄLISSÄ

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Jalat saman mittaiset

Pelastusalan ammattilainen 6/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 6/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement