__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 28

28

Osittain varhennettu vanhuuseläke — järkeä vai ei? Osan vanhuuseläkkeestään voi nyt nostaa etukäteen, jos haluaa.

T

änä vuonna voimaan tulleen eläkeuudistuksen myötä otettiin käyttöön uusia eläkemuotoja. Yksi niistä on osittain varhennettu vanhuuseläke (OVE), joka korvasi aikaisemman osa-aikaeläkkeen. Osittain varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi jäädä 61-vuotiaana, jos ei saa mitään muuta työeläkettä. OVElle jääminen ei edellytä lääkärintodistusta, ei työsuhdetta eikä työn lopettamista tai vähentämistä. Riittää, että haluaa nostaa eläkettä. Halutessaan voi jäädä pois työelämästä tai vähentää työntekoa — Ove antaa vapaat kädet työntekoon eläkkeen rinnalla. Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä osa-aikaista työtä, jos OVElle siirtyvä niin haluaa, mutta osa-aikatyön järjestäminen ei ole velvollisuus. Jos työntekijä ei vaadi työaikaansa muutoksia, ei hänen tarvitse kertoa työnantajalle nostavansa osittain varhennettua vanhuuseläkettä.

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Osittain varhennettua vanhuuseläkettä voi nostaa joko 25 % tai 50 % siitä eläkkeen määrästä, joka on kertynyt edellisen vuoden loppuun mennessä. Jos päättää ottaa neljäsosan, voi myöhemmin hakea vielä toisen neljänneksen. Toisinpäin muutosta ei voi tehdä. Kokoaikaiselle vanhuuseläkkeelle OVElta voi siirtyä, kun on täyttänyt ikäluokkansa alimman eläkeiän ja lopettanut työnteon. Jos on työskennellyt OVEn aikana, lisätään työskentelystä kertynyt eläke vanhuuseläkkeeseen.

OVE pienentää vanhuuseläkettä Osittain varhennetun vanhuuseläkkeen ikävä puoli on, että se pienentää vanhuuseläkettä pysyvästi. Eläke pienenee 0,4 prosentilla jokaista varhennetun eläkkeen nostokuukautta kohden. Lisäksi OVEn määrä tarkistetaan elinaikakertoimella, kuten kaikki muutkin ansaitut eläkkeet, mikä pienentää lisää eläkkeen määrää. Eläkkeen pienennys jatkuu myös silloin, kun on jäänyt kokonaan vanhuuseläkkeelle. Pienennys koskee kuitenkin vain sitä osaa eläkkeestä, joka on nostettu varhennettuna. Ammatillisen eläkeiän valinneet voivat myös jäädä OVElle ennen omaa

eläkeikää, mutta heidän kannattaa huomioida, että eläkettä pienentävien varhennusvähennysten kuukausien määrä lasketaan oman ikäluokan alimmasta eläkeiästä eikä omasta ammatillisesta eläkeiästä. Lisäksi eläkekertymää ajalta ennen vuotta 1995 pienennetään.

Profile for Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL

Pelastusalan ammattilainen 5/17  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 5/17  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded