Page 3

3

PÄÄKIRJOITUS Henkilöstö on muutoksen voimavara PELASTUSTOIMEN uudistamishanke käynnistyi elokuun puolessa välissä sisäministeriön ja pelastuslaitosten järjestämällä kick off-tilaisuudella. Sen myötä käynnistyi yksi pelastustoimen historian suurimmista muutoshankkeista. Kiinnitin tilaisuudessa huomiota erään sisäministeriön virkamiehen puheeseen, jossa hän totesi, ettei muutos näy palomiehen, paloesimiehen tai palomestarin arkipäivässä muutoin kuin että palkkakuitissa muuttuu palkanmaksajan nimi. Tämä on aika rohkeasti ilmaistu, mutta uskon virkamiehen tarkoittaneen, että suurimmat muutokset tapahtunee hallinnossa, kun pelastuslaitosten lukumäärä vähenee näillä tiedoilla viiteen vuoteen 2019 mennessä.

Avointa ja riittävää viestintää ja rehellistä vuoropuhelua.

MAAKUNTAUUDISTUS on niin suuri muutosprojekti, etten ihan heti allekirjoita väittämää, että ainoa muutos tapahtuu palkkakuitissa maksajan nimen kohdalla. Muutokselle tulee varata aikaa ja johtaa se siten, että koko henkilöstö saadaan sitoutettua uudistushankkeen taakse. Tämä tarkoittaa avointa ja riittävää viestintää ja rehellistä vuoropuhelua koko hankkeen ajan sisäministeriön, pelastuslaitosten sekä pääsopijajärjestöjen välillä. Sekä paikallis- että keskushallinnon tasolla tulee rakentaa luottamuksellisista ilmapiiriä osapuolten välillä. Paikallishallinnon tasolla maakuntauudistusta toteutetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Avoimuus, luottamuksellinen ja innovatiivinen ilmapiiri sekä kustannustehokas toiminta ovat päämääriä esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistushankkeen ohjausryhmässä.

Itsestään selvää Pohjois-Pohjanmaalla oli, että pääsopijajärjestöjen edustajat saivat edustajansa jokaiseen maakunnan työryhmään. Lisäksi pääsopijajärjestöjen edustaja nimettiin johtoryhmään. Valitettavasti sisäministeriö ei ole priorisoinut henkilöstön mukana oloa yhtä tärkeäksi asiaksi kuin esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntahankkeessa. Tässä on sisäministeriöllä vakava peiliin katsomisen paikka, mikäli muutosprojekti aiotaan toteuttaa hyvässä yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa. Henkilöstöjärjestöt esittivät, että he osallistuisivat mieluusti kaikkiin muutoshankkeen työryhmiin. Ennen kaikkea on olennaista, että avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomiseksi tulee ohjausryhmään nimetä pääsopijajärjestöjen edustaja.

TOIVON että sisäministeriö tarkastelee omaa toimintaansa uudelleen ja priorisoi henkilöstön tärkeimmäksi muutosvoimaksi. Mikäli henkilöstö ei sitoudu tai henkilöstölle ei anneta mahdollisuutta vaikuttaa uudistusprojektiin, ei ole vaikea arvioida hankkeen lopputulosta. Luottamuksellista ja avointa ilmapiiriä ei rakenneta hierarkkisella ja autoritäärisellä toiminnalla siten, ettei henkilöstöä huomioida hankkeessa. Henkilöstö on muutoksen voimavara ja yhdessä muutosta rakentamalla saadaan paras lopputulos aikaan. Muutos on edelleen mahdollisuus, mikäli henkilöstö otetaan aidosti ja tasavertaisesti mukaan muutosprojektiin.

Kim Nikula järjestön johtaja

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Pelastusalan ammattilainen 5/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you