Page 14

14

PELASTUSTOIMEN UUDISTUS:

Työryhmät nimettiin Pelastuslaitosten henkilöstöjärjestöjä on kutsuttu kolmeen työryhmään: palvelujen tuottavuuden kehittämisen ryhmään, henkilöstöryhmään ja työhyvinvointiryhmään.

S

isäministeriö on perustanut pelastustoimen uudistusta valmistelevat työryhmät ja nimennyt niihin edustajat. Työryhmien toimikausi on 1.7.2016—31.12.2018. Pelastustoimen uudistuksessa on neljä osahanketta, joiden alla työryhmät toimivat. Seuraavassa on esitelty ryhmien tehtäviä, puheenjohtajat sekä Palomiesliiton edustajat niissä kolmessa ryhmässä, joissa liitto on mukana.

LAKIHANKE

Valmisteluryhmien tarkat nimitystiedot ja tehtävien kuvaukset löytyvät sisäministeriön sivulta: www.intermin.fi > ajankohtaista > uutiset

YHTEISTOIMINTA PELASTUSTOIMINNASSA JA POIKKEUSOLOISSA

Suora linkki pdf-tiedostoon:

1. Pelastuslain uudistaminen Tavoite: Muokata nykyinen pelastuslaki vastaamaan uuden maakunnallisen järjestelmän vaatimuksia. Puheenjohtaja: Lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö, SM

2. Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa Tavoite: Vahvistaa ja parantaa yhteistoimintaa pelastuslaitosten johdolla tehtävässä pelastustoiminnan suunnittelussa ja koordinoinnissa sekä selkeyttää vastuita osallistumisessa pelastustoimintaan. Puheenjohtaja: Erityisasiantuntija Jussi Korhonen, SM

PELASTUSTOIMEN KEHITTÄMINEN 3. Riskianalyysityöryhmä Tavoite: Yhdenmukaistaa ja tehostaa pelastuslaitosten riskianalyysityötä. Selvittää, voidaanko riskianalyysityössä lisätä yhteistyötä ensihoidon ja muiden sisäisen turvallisuuden toimijoiden kanssa. Alatyöryhmä: Poikkeusolojen riskianalyysiryhmä. Puheenjohtaja: Riskienhallintapäällikkö Jarkko Jäntti, Keski-Suomen pelastuslaitos.

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Pelastusalan ammattilainen 5/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 5/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement