Page 10

10

PELASTUSTOIMEN UUDISTUS:

Turvallisuus on ykkönen Päämäärän pitää olla kristallinkirkas, kun pelastustoimea uudistetaan, muistuttaa SPALin Kim Nikula. — Turvallisuutta on parannettava. Kaikki muutokset tulee punnita sen kautta: edistääkö tämä kansalaisten turvallisuutta ja pelastushenkilöstön työturvallisuutta.

K

esäkuussa julkaistu pelastustoimen järjestämislain luonnos sisältää varsinaisen lakitekstin lisäksi laajan perusteluosan, jossa sisäministeriön pelastusosasto arvioi pelastustoimen nykytilannetta ja perustelee tarvittavia muutoksia. Luonnos perusteluineen julkaistiin epävirallisena. Kun luonnos ei ollut virallinen esitys, ei ministeriö pyytänyt siitä lausuntoja. Lakiluonnoksen perustelut eivät kaikilta osin vastaa Palomiesliiton näkemystä siitä, miten pelastustoimea Suomessa tulee kehittää. Liitto antoi pelastusosastolle tuoreeltaan palautetta, kertoo järjestön johtaja Kim Nikula. Nikulan mielestä on hyvä pysähtyä miettimään, mitä pelastustoimen uudistuksessa oikeastaan tavoitellaan – säästöjä vai entistä parempaa turvallisuutta yhteiskunnassa. – Päämäärän on oltava kristallinkirkas – on parannettava turvallisuutta. Kaikki muutokset tulee punnita sen kautta: edistääkö tämä kansalaisten turvallisuutta ja pelastushenkilöstön työturvallisuutta, Nikula sanoo. Palomiesliiton kriitiikki kohdistuu sisäministeriön lakiluonnoksen perusteluosaan, jonka mukaan pelastustoiminnassa voitaisiin saada ”kustannussäästöjä”, jos työvuorojen miehistövahvuuksia ”optimoitaisiin” vuorokauden ja vuodenajan mukaan. Tällä kannanotolla sisäministeriö astuu työmarkkinaosapuolten välisiin sopimusasioihin ja työantajan rooliin, nähdään Palomiesliitossa.

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Kaikki muutokset tulee punnita turvallisuuden kautta.

– Sisäministeriö ei ole työnantajan asemassa pelastuslaitoksissa – ainakaan vielä, Nikula täydentää. Liitto kyseenalaistaa SM:n luonnoksen näkemyksen siitä, että ”optimoinnilla” säästöt eivät vaikuttaisi asukkaiden turvallisuustasoon. – Työvuorojen miehistövahvuuksien alimitoittaminen ei ainoastaan heikentäisi kansalaisten turvallisuutta vaan myös miehistön työturvallisuutta. Vasteiden ja vahvuuksien mitoittaminen vain edellisten vuosien tilastojen varaan luo vaarallisen harhan siitä, että onnettomuuksien riskit olisivat pelastuslaitoksille täysin ennalta-arvattavia ja ennustettavia. Pelkästään viimeaikainen kehitys Euroopan ja Suomen sisäisessä turvallisuudessa osoittaa, että viranomaistoimijoiden on varauduttava yllättäviin tapahtumiin myös silloin, kun tilastojen perusteella riski olisikin pieni, SPALista huomautetaan. Myönteisenä lähtökohtana Palomiesliitto pitää sitä, että sisäministeriössä pelastustoimen uudistamisen tavoitteeksi on asetettu – pelastustoimen voima-

Pelastusalan ammattilainen 5/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you