Page 10

10

SOTE-UUDISTUS:

Orpo käynnisti pelastustoimen uudistamisen Pelastustoimen tehtävät siirtyvät kunnilta sote-alueille vuoden 2019 alussa.

S

isäministeriö on reagoinut nopeasti sosiaali- ja terveystoimen rakenneuudistuksen valmistelun etenemiseen (katso tarkemmin Pelastusalan ammattilainen 4/15). Sisäministeri Petteri Orpo (kok) asetti syyskuun puolivälissä hankkeen, jonka tarkoituksena on uudistaa pelastustoimi sote-uudistamisen yhteydessä muodostettavien itsehallintoalueiden pohjalle. Sisäministeriö alkoi myös välittömästi valmistella uudistuksessa tarvittavaa perusteellista lainsäädäntöremonttia. Tällä hetkellä pelastustoimi on kunnille lakisääteistä toimintaa. Pelastustoimen uudistuksen on tarkoitus edetä yhtä aikaa sote-uudistuksen kanssa niin, että tehtävät siirtyisivät kunnilta sote-alueille vuoden 2019 alusta. Järjestämislaki on tarkoitus saada voimaan heinäkuussa 2017, jota ennen on eduskunnan käsittely syksyllä 2016. Alueiden toiminta käynnistyy 2018, jolloin alkaa tehtävien siirtämisen valmistelu. Uusien itsehallinnollisten alueiden lukumäärä ratkeaa lokakuun aikana. Sipilän hallituksen ohjelma linjasi määräksi korkeintaan 19, kun taas asiantuntijaselvityksessä on esitetty 9–12 aluetta. Hallitusohjelman mukaan alueilla on omat vaalit ja valtuusto. Palvelujen rahoitus tulee valtiolta. Sisäministeriön mukaan uudistuksella varmistetaan pelastustoimen resurssien tehokas käyttö niin, että pelastustoimen toimintavalmius ei heikkene. Nykyistä suuremmat alueet pystyvät varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin koko maassa.

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

Sote-uudistukseen mukaan lähdöllä varmistetaan että hallitusohjelmaan kirjattu pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallisen suunnittelun, ohjauksen, valvonnan ja koordinaation vahvistaminen ja parantaminen toteutuu. Nykyisessä hajanaisessa järjestelmässä on ollut vaikea päästä valtakunnallisiin, yhdenmukaisiin toimintamalleihin, yhteisiin tietojärjestelmiin ja yhdenmukaiseen palvelutarjontaan koko maassa. Tehostamisen lisäksi uudistuksella halutaan varmistaa pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöhyödyt ensihoitopalveluissa. Pelastustoimen koko maan kattava verkosto hoitaa kustannustehokkaasti ensihoito- ja ensivastetehtäviä, ministeriö perustelee. Muutos on välttämätön, jos halutaan että pelastustoimi on vastaisuudessakin mukana niin ensivastepalveluissa kuin ensihoidossa, kirjoittaa pelastusylijohtaja Esko Koskinen sisäministeriön blogissa: – Päinvastainen ratkaisu olisi merkinnyt pelastustoimen supistumista, ensivastepalvelun asteittaista loppumista ja pelastajan ammattitaidon huomattavaa kaventumista. Pelastustoimen muutosorganisaatio asetetaan ja muutoksen suunnittelu aloitetaan vielä tämän vuoden puolella. n

Pelastusalan ammattilainen 5/15  

Palomiesliiton jäsen- ja sidosryhmälehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you