Page 6

6

Turvallinen Suomi!

Pelastustoimella on tulevaisuuden avaimet kädessään Maakuntauudistus, sote-uudistus ja pelastustoimen uudistus ovat mahdollisuuksia nostaa pelastuslaitosten painoarvoa sisäisen turvallisuuden tekijänä, todettiin Turvallinen Suomi -seminaarissa.

K

atajanokan Grand Marinassa 25. toukokuuta järjestetty Turvallinen Suomi -seminaari ajoittui keskelle virallisten julkistusten sarjaa: sisäisen turvallisuuden selonteko oli esitelty viikkoa aikaisemmin ja seuraavalla viikolla oli pelastustoimen uuden strategian vuoro. Koko kevään ajan on odotettu tietoa tulevan lainsäädännön sisällöstä. Maakunta- ja sote-uudistuksen johdosta rustataan uutta lainsäädäntöä ja puututaan yli 350 säädökseen. Merkittävimmät ovat maakuntalaki ja laki sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä — pelastustoimen puolella laki pelastustoimen järjestämisestä sekä uusi pelastuslaki. Toukokuussa jo nähtiin, että lakien valmistelussa joudutaan ottamaan aikalisää. Seminaariin sisäministeriön tervehdyksen tuonut pelastusylijohtaja Esko Koskinen arvioi, että julkisuuteen tietoja lasketaan kesäkuun alkupuolella. – Pelastustoimi on linjansa valinnut. Haluamme jatkossakin olla mukana ensihoitopalvelujen tuottamisessa vähintään nykyisessä laajuudessa. Juridisista syistä johtuen meidän täytyy

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

olla samassa organisaatiossa sosiaali- ja terveystoimen kanssa, Koskinen palautti mieleen. Tämän hetken tiedon mukaan ensihoito ja sen myötä pelastustoimi on menossa viiden yliopistosairaalaa ylläpitävän maakunnan vastuulle. Koskinen vahvisti, että tämän mukaan sisäministeriön pelastusosastolla tulevaisuutta suunnitellaan — esitetyistä kysymysmerkeistä huolimatta.

Katto menojen kasvulle Mittavan hallinnon uudistuksen ympärillä käydään poliittista keskustelua julkisten ja yksityisten palvelutuotannon suhteesta. Laineet lyövät myös pelastustoimeen. Pelastusylijohtaja Koskinen kertoi, että ”palokuntien yksityistämistä mietitään tietyillä tahoilla” – Vastaus pelastustoimen kilpailuttamiseen on ehdoton ei. Pelastustoimessa käytetään julkista valtaa ja tehdään asioita joita ei voi missään olosuhteita siirtää yksityisten palokuntien kontolle. Koskinen vakuutti, ettei uudistuksissa ole kysymys säästökampanjasta. Menojen kasvulle asetettu tavoite on sama kuin sote-puolella.

Pelastusalan ammattilainen 4/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you