Page 31

– Eniten altistuneet savusukeltajat saavat jo niin korkeita altistusmääriä, että tilannetta voi hyvin verrata tapaturmaiseen hetkelliseen altistukseen. Näyttää siis, että ASA-rekisteröinnin ehdot täyttyvät ja vielä aika selvästikin, Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Juha Laitinen kertoo.

Savusukellusta opetustilanteessa Pelastusopistolla.

Tutkija: Vahva näyttö ASA-rekisteröinnin tarpeellisuudelle Useassa ammatissa työantajalla on velvollisuus ilmoittaa työntekijä Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alaisuudessa toimivaan rekisteriin kerätään tietoja työntekijöistä, jotka altistuvat ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille.

S

TM:stä on jo useita vuosia sitten todettu, että palomiehet tulisi altistumisensa perusteella merkitä rekisteriin ja että ilmoitusvelvollisuus on työnantajalla. Kynnys ylittyy, jos työntekijä altistuu ”merkittävän osan työajastaan” tai saa ”merkittävän kerta-altistumisen”.

Työntekijän yksikin korkea altistumisen siis edellyttäisi ASA-rekisteröintiä. Palomiesten altistumistutkimuksen tulokset osoittavat, että palomiehen työssä altistutaan voimakkaasti syöpävaaraa aiheuttaville PAH-yhdisteille. Tämä osoittaa esimerkiksi mitatut naftaleeni-indikaattorin määrät.

ASA-rekisterin tarkoitus on tunnistaa syövälle altistavien aineiden käyttö työpaikoilla, vähentää työntekijöiden altistumista näille aineille sekä tuottaa aineistoa työterveyden ja työsuojelun käyttöön. Työterveyslaitoksen tutkijan mielestä pelastushenkilöstön ASA-rekisteröinti olisi tärkeää sekä työnantajan että työntekijän oikeusturvan kannalta. Rekisteröinti antaisi velvoitteita molemmille. Työnantaja myöntää että työssä voi tapahtua altistumista ja että riski kuuluu työn kuvaan. Toisaalta työntekijät ovat tietoisia altistumisriskistä ja heillä on velvollisuus suojautua riittävästi. Suojautumistaso rakennettaisiin niin hyväksi, että altistuminen olisi mahdollisimman vähäistä. Tämän jälkeen altistumista seurattaisiin. Tästä olisi hyötyä sekä rekisteriin merkityille yksittäisille työntekijöille että koko alalle. Kun palomiehet ovat tarkemmassa altistumisen seurannassa, saadaan heidän elimistössään tapahtuvista muutoksista nopeammin kiinni, jolloin tarvittava hoitokin voidaan aloittaa nopeammin. Samalla myös kokonaiskuva palomiesten terveydestä muodostuisi monipuolisemmaksi.

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

ALTISTUMISTUTKIMUS

31

Pelastusalan ammattilainen 4/16  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you